| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. (6590)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2547
  • E-mail:
  • www:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**SHIHABI, M. – **LUKIC, B. – **CUBRIC-CURIK, V. – **BRAJKOVIC, V. – **ORSANIC, M. – **UGARKOVIC, D. – VOSTRÝ, L. – **CURIK, I. Identification of selection signals on the X-Chromosome in East Adriatic Sheep: A new complementary approach. Frontiers in Genetics, 2022, roč. 13, č. 887582, s. 1-13. ISSN: 1664-8021.

**ČÍTEK, J. – **VEČEREK, L. – **ŠLOSÁRKOVÁ, S. – **FLEISCHER, P. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **SCHRÖFFELOVÁ, D. – **KUČERA, J. Long-term pedigree analysis: An effective tool for managing congenital malformations in cattle. Czech Journal of Animal Science, 2022, roč. 67, č. 10, s. 385-393. ISSN: 1212-1819.

MACHOVÁ, K. – MÁLKOVÁ, A. – VOSTRÝ, L. Sheep Post-Domestication Expansion in the Context of Mitochondrial and Y Chromosome Haplogroups and Haplotypes. Genes, 2022, roč. 13, č. 4, s. 1-14. ISSN: 2073-4425.

**NOVOTNÁ, A. – **BIROVAS, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **VESELÁ, Z. – VOSTRÝ, L. Genetic parameters of performance and conformation traits of 3-year-old warmblood sport horses in the Czech Republic. Animals, 2022, roč. 12, č. 21, s. 1-12. ISSN: 2076-2615.

MACHOVÁ, K. – **ŠTRUNCOVÁ, P. – CALTA, J. – TICHÝ, L. – VOSTRÝ, L. Genealogical analysis of European bison population revealed a growing up population despite very low genetic diversity. PLoS One, 2022, roč. 17, č. 11, s. 1-17. ISSN: 1932-6203.

**ČÍTEK, J. – **BRZÁKOVÁ, M. – **BAUER, J. – TICHÝ, L. – **SZTANKOOVÁ, Z. – VOSTRÝ, L. – **STEYN, Y. Genome-wide association study for body conformation traits and fitness in Czech Holsteins. Animals, 2022, roč. 12, č. 24, s. 0-0. ISSN: 2076-2615.

VOSTRÝ, L. – **BRZÁKOVÁ, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Ověření příbuzenského vztahu mezi prarodičem a jedincem, Verification of the kinship relationship between a grandparent and an individual, SNP; genomic; relationship, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Genomická příbuznost, Ověření příbuzenského vztahu mezi jedincem a prapředkem výrazně zpřesní předpovědi genetického hodnocení hospodářských zvířat., Daná metodika bude využívána ČMSCH, a.s. podle zákona č.110/1997 Sb. O potravinách a zákona č. 154/2000 Sb. O šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů je ČMSCH právnická osoba pověřena ministerstvem k výkonu činností podle jednotlivých bodů § 23c. Jmenovitě podle odstavců 1 a 2 a §7 je povinna poskytovat chovatelům a oprávněným osobám údaje, zpracovávat, zveřejňovat a evidovat výsledky, což se týká i ověřování příbuzenských vztahů mezi jedinci. V souladu s doporučením Rady vlády pro výzkum uvádíme, že ČMSCH, a.s. nevytváří těmito činnostmi zisk, poskytuje široké chovatelské veřejnosti co nejobjektivnější údaje a vyhodnocením celostátních databází vytváří podklady pro prokázání kvality plemenářské práce chovatelů., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká plemenářská inspekce, 18.03.2022,

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **KAŠNÁ, E. Optimalizace výběru jedinců pro základní skupinu APY aproximaci inverze genomické příbuznosti, Optimizing the selection of core individuals for the APY approximation of inversion of genomic relationship matrix, genomic selection; relationship matrix; APY inversion, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Genomická seleke, Zavedení výběru základních jedinců do aproximace APY, výrazně urychlí inverzi genomické matice příbuznosti, čímž dojde k výraznému zkrácení doby pro předpověď plemenné hodnoty hospodářských zvířat., Daná metodika bude využívána ČMSCH, a.s. podle zákona č.110/1997 Sb. O potravinách a zákona č. 154/2000 Sb. O šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů je ČMSCH právnická osoba pověřena ministerstvem k výkonu činností podle jednotlivých bodů § 23c. Jmenovitě podle odstavců 1 a 2 a §7 je povinna poskytovat chovatelům a oprávněným osobám údaje, zpracovávat, zveřejňovat a evidovat výsledky, což se týká i o ověřování příbuzenských vztahů mezi jedinci. V souladu s doporučením Rady vlády pro výzkum uvádíme, že ČMSCH, a.s. nevytváří těmito činnostmi zisk, poskytuje široké chovatelské veřejnosti co nejobjektivnější údaje a vyhodnocení celostátních databází vytváří podklady pro prokázání kvality plemenářské práce chovatelů., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Česká plemenářská inspekce, 12.12.2022,

MACHOVÁ, K. – **MILERSKI, M. – **RYCHTÁŘOVÁ, PH.D., I. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – **KASARDA, R. – VOSTRÝ, L. Assessment of the genetic diversity of Two Czech autochthonous sheep breeds. Small Ruminant Research, 2021, roč. 195, č. , s. 0-0. ISSN: 0921-4488.

**KASARDA, R. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **CANDRÁKOVÁ, K. – **MORAVČÍKOVÁ, N. Food Resources Biodiversity: The Case of Local Cattle in Slovakia. Sustainability, 2021, roč. 13, č. 3, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **ČÍTEK, J. – **GORJANC, G. – **CURIK, I. Association of inbreeding and regional equine leucocyte antigen homozygosity with the prevalence of insect bite hypersensitivity in Old Kladruber horse. Animal Genetics, 2021, roč. 52, č. 4, s. 422-430. ISSN: 0268-9146.

**BRZÁKOVÁ, M. – **BOŠKOVÁ, I. – VOSTRÝ, L. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – **BUCEK, P. Impact of COVID-19 on animal production in the Czech Republic. Animal Frontiers, 2021, roč. 11, č. 1, s. 47-50. ISSN: 2160-6056.

**MORAVČÍKOVÁ, N. – **KASARDA, R. – **ŽIDEK, R. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. Czechoslovakian Wolfdog Genomic Divergence from Its Ancestors Canis lupus, German Shepherd Dog, and Different Sheepdogs of European Origin. Genes, 2021, roč. 12, č. 6, s. 1-18. ISSN: 2073-4425.

**KASARDA, R. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – **OLŠANSKÁ, B. – **MÉSZÁROS, G. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **LEHOCKÁ, K. – **PRIŠŤÁK, J. – **CANDRÁK, J. The evaluation of genomic diversity and selection signals in the autochthonous Slovak Spotted cattle. Czech Journal of Animal Science, 2021, roč. 66, č. 7, s. 251-261. ISSN: 1212-1819.

**RYCHTÁŘOVÁ, J. – **SZTANKÓOVÁ, Z. – **HOFMANNOVA, M. – VOSTRÝ, L. – **MILERSKI, M. Characterization of the new genetic variant in the caprine lipoprotein lipase gene. Small Ruminant Research, 2020, roč. 182 , č. , s. 5-10. ISSN: 0921-4488.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – HOFMANOVÁ, B. – **RYCHTAROVA, J. – MACHOVÁ, K. – BRZÁKOVÁ, M. – **KASARDA, R. Monitoring of genetic diversity in autochthonous Czech poultry breeds assessed by genealogical data. Czech Journal of Animal Science, 2020, roč. 65, č. 6, s. 224-231. ISSN: 1212-1819.

VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – **SVOBODA, P. – VEJL, P. – ŠTIKAROVÁ, R. – VOSTRÝ, L. – KUCHTOVÁ, P. – **OVESNÁ, J. New EST-SSR Markers for Individual Genotyping of Opium Poppy Cultivars (Papaver somniferum L.). Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2223-7747.

MACHOVÁ, K. – KRANJČEVIČOVÁ, A. – VOSTRÝ, L. – **KRUPA, E. Analysis of Genetic Diversity in the Czech Spotted Dog. Animals, 2020, roč. 10, č. 8, s. 0-0. ISSN: 2076-2615.

**ANDRLÍKOVÁ, M. – **ANDRLOVÁ, P. – **BARBATO, O. – **TABERY, J. – **BÍNA, V. – VOSTRÝ, L. – **ČECH, S. Responses to intra-luteal administration of cloprostenol in dairy cows. Animal Reproduction Science, 2020, roč. 213, č. 106512, s. 1-6. ISSN: 0378-4320.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – **KASARDA, R. – MACHOVÁ, K. – **BRZÁKOVÁ, M. – VOSTRÝ, L. Genetic diversity, admixture and the effect of inbreeding on milk performance in two autochthonous goat breeds. Livestock Science, 2020, roč. 240, č. , s. 1-7. ISSN: 1871-1413.

MACHOVÁ, K. – HOFMANOVÁ, B. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – VOSTRÝ, L. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – **KASARDA, R. Genetic variability analysis of 26 sheep breeds in the Czech Republic. Acta Fytotechnica et Zootechnica:Online, 2020, roč. 23, č. , s. 38-45. ISSN: 1336-9245.

**BRZÁKOVÁ, M. – **ČÍTEK, J. – **SVITÁKOVÁ, A. – **VESELÁ, Z. – VOSTRÝ, L. Genetic Parameters for Age at First Calving and First Calving Interval of Beef Cattle. Animals, 2020, roč. 10, č. 11, s. 1-11. ISSN: 2076-2615.

**KASARDA, R. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – VOSTRÝ, L. – **KRUPOVÁ, Z. – **KRUPA, E. – **LEHOCKÁ, K. – **OLŠANSKÁ, B. – **TRAKOVICKÁ, A. – **NADASKY, R. – **POLÁK, P. – **ŽIDEK, R. – **BELEJ, L. – **GOLIAN, J. Fine-scale analysis of six beef cattle breeds revealed patterns of their genomic diversity. Italian Journal of Animal Science, 2020, roč. 20, č. 1, s. 1552-1567. ISSN: 1594-4077.

KRANJČEVIČOVÁ, A. – **KAŠNÁ, E. – MACHOVÁ, K. – **BRZÁKOVÁ, M. – **PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. The use of genomic data and imputation methods in dairy cattle breeding. Czech Journal of Animal Science, 2020, roč. 65, č. 12, s. 445-453. ISSN: 1212-1819.

KRANJČEVIČOVÁ, A. – **KAŠNÁ, E. – BRZÁKOVÁ, M. – **PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. Impact of reference population and marker density on accuracy of population imputation. Czech Journal of Animal Science, 2019, roč. 64, č. 10, s. 405-410. ISSN: 1212-1819.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – DOKOUPILOVÁ, A. – MAJZLÍK, I. Estimation of genetic and non-genetic effects influencing coat colour in black horses. Czech Journal of Animal Science, 2019, roč. 64, č. 1, s. 41-48. ISSN: 1212-1819.

**MORAVČÍKOVÁ, N. – **KASARDA, R. – VOSTRÝ, L. – **KRUPOVÁ, Z. – **KRUPA, E. – **LEHOCKÁ, K. – **OLŠANSKÁ, B. – **TRAKOVICKÁ, A. – **NADASKY, R. – **ŽIDEK, R. – **BELEJ, L. – **GOLIAN, J. Analysis of selection signatures in the beef cattle genome. Czech Journal of Animal Science, 2019, roč. 64, č. 12, s. 491-503. ISSN: 1212-1819.

**VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – **VESELÁ, Z. – **VRTKOVÁ, I. – **NOVOTNÁ, A. – **KASARDA, R. Genetic Diversity and Admixture in Three Native Draught Horse Breeds Assessed Using Microsatellite Markers. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 3, s. 85-93. ISSN: 1212-1819.

HOFMANNOVÁ, M. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – **SZTANKÓOVÁ, Z. – **MILERSKI, M. – VOSTRÝ, L. – **SVITÁKOVÁ, A. Association between polymorphism of ABCG2 gene and somatic cell count in Czech dairy sheep breeds. MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, 2018, roč. 74, č. 8, s. 489-492. ISSN: 0025-8628.

**CVRČEK, J. – **VELEMÍNSKÝ, P. – **DUPEJ, J. – VOSTRÝ, L. – **BRŮŽEK, J. Kinship and morphological similarity in the skeletal remains of individuals with known genealogical data (Bohemia, 19th to 20th centuries): A new methodological approach. AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY, 2018, roč. 167, č. 3, s. 541-556. ISSN: 0002-9483.

VOSTRÝ, L. – **MILERSKI, M. – **SCHMIDOVÁ, J. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Genetic diversity and effect of inbreeding on litter size of the Romanov sheep. Small Ruminant Research, 2018, roč. 168 , č. NOV 2018, s. 25-31. ISSN: 0921-4488.

VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – **VESELÁ, Z. – **NOVOTNÁ, A. – MAJZLÍK, I.Estimation of effective population size based on genealogical and molecular data by different method. 2018, Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the EAAP, 27 August - 31 August 2018, Dubrovnik, Croatia, s. 171-171. ISBN: 978-90-8686-323-5, e-ISBN: 978-90-8686-871-1.

VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – **VESELÁ, Z. – **NOVOTNÁ, A. – MAJZLÍK, I.Genetic Diversity of Endangered Horse Breeds in the Czech Republic. 2018, Book of abstract of International scientific genetic conference "XXVIII. GENETIC DAYS", 18 - 20.9.2014, České Budějovice, JCU, s. 32-33.

KRANJČEVIČOVÁ, A. – **PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L.Genomic Data Editing Proces. 2018, Book of abstract of International scientific genetic conference "XXVIII. GENETIC DAYS", 18 - 20.9.2014, České Budějovice, JCU, s. 23-23.

HOFMANNOVÁ, M. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – **SZTANKÓOVÁ, Z. – **MILERSKI, M. – VOSTRÝ, L. – **DUDKO, P. – **JUNKUSZEW, A.Polymorphism of the ABCG2 Gene in Czech and Polish Sheep Population. 2018, Book of abstract of International scientific genetic conference "XXVIII. GENETIC DAYS", 18 - 20.9.2014, České Budějovice, JCU, s. 49-49.

KRANJČEVIČOVÁ, A. – **BRZÁKOVÁ, M. – **PŘIBYL, J. – **ČÁP, V. – VOSTRÝ, L.The influence of oestrus synchronization on estimation of EBV for the trait of fertility. 2018, Proceeding of 9th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Auckland, New Zealand, February 11-16.

VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – HOFMANOVÁ, B. – **VESELÁ, Z. – **SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I. – **KASARDA, R.Admixture and recent migration in three Czech draught horse breeds as revealed by microsatellites. 2017, Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the EAAP, 28 August - 1 September 2017, Talin, Estonia, s. 297-297. ISBN: 978-90-8686-312-9, e-ISBN: 978-90-8686-859-9.

**ČÍTEK, J. – VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **BRZÁKOVÁ, M. – **PRANTLOVÁ, V. Genetic parameters of insect bite hypersensitivity in the Old Grey Kladruber horse. Journal of Animal Science, 2017, roč. 95, č. 1, s. 53-58. ISSN: 0021-8812.

VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – **VESELÁ, Z. – **SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I. Genetic parameters for linear type traits in three Czech draught horse breeds. Agriculturae Conspectus Scientificus, 2017, roč. 82, č. 2, s. 111-115. ISSN: 1331-7768.

**VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – **NOVOTNÁ, A. – VOSTRÝ, L. Genetic distances and admixture between sire lines of the Old Kladruber horse. Agriculturae Conspectus Scientificus, 2017, roč. 82, č. 3, s. 287-291. ISSN: 1331-7768.

**PŘIBYL, J. – **NOVOTNÁ, A. – **PŘIBYLOVÁ, J. – ŠICHTAŘ, J. – **VOSTRÁ VYDROVA, H. – VOSTRÝ, L. Pravidla uchovávání a využívání v plemenitbě zamrazených pohlavních buněk koní, Storage rules and utilization of cryopreserved gametes of horses in breeding., breeding; stallion; mare; sperm; oocyte; embryo; reproduction, 2017, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Certifikovaná metodika (NmetC), šlechtění a reproducke koní, licenční využití: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o., 533 14 Kladruby nad Labem, IČO: 72048972, zvýšení efektivity šlechtění koní zařazených do genových rezerv ČR, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství , 22.12.2017,

HOFMANOVÁ, B. – **VOSTRÁ VYDROVA, H. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. The effect of inbreeding on melanoma and vitiligo occurrence in Old Kladruber grey horses. Acta Agriculturae Slovenica, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 179-182. ISSN: 1581-9175.

**VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – SCHMIDOVÁ, J. – **VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. Founder contribution in the endangered czech draught horse breeds. Acta Agriculturae Slovenica, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 169-173. ISSN: 1581-9175.

VOSTRÝ, L. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – **VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. Analysis of linear scoring of conformation traits in Czech draught horse. Acta Agriculturae Slovenica, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 174-178. ISSN: 1581-9175.

**MORAVČÍKOVÁ, N. – **KASARDA, R. – **KUKUČKOVÁ, V. – VOSTRÝ, L. – **KADLEČÍK, O. Genetic diversity of Old Kladruber and Nonius horse populations through microsatellite variation analysis. Acta Agriculturae Slovenica, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 45-49. ISSN: 1581-9175.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – KRUPA, E. – ZAVADILOVÁ, L. Pedigree analysis of the endangered Old Kladruber horse population. Livestock Science, 2016, roč. 185, č. , s. 17-23. ISSN: 1871-1413.

ŠICHTAŘ, J. – DOKOUPILOVÁ, A. – VOSTRÝ, L. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. Factors affecting reproductive efficiency in German Shepherd bitches producing litters for Police of the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 12, s. 578-585. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – KRUPA, E. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. Genetic diversity within and gene flow between three draught horse breeds using genealogical information. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 10, s. 462-472. ISSN: 1212-1819.

**KASARDA, R. – VOSTRÝ, L. – **MORAVČÍKOVÁ, N. – **VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – **DOVČ, P. – **KADLEČÍK, O. Detailed insight into genetic diversity of the Old Kladruber horse substructure in comparison to the Lipizzan breed. Acta Agriculturae Scand A- Animal Science, 2016, roč. 66, č. 2, s. 67-74. ISSN: 0906-4702.

VOSTRÝ, L. – ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – JENÍKOVÁ, M. – TYLLER, M. – TYLLEROVÁ, H. – KLESALOVÁ, L. – HRUŠKA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Estimates of genetic and phenotypic correlations, and heritability, of egg quality and production traits in two lines BPR layers. 2016, The Proceedings of XXV World’s Poultry Congress, Beijing, China, September 5-9, s. 344.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I.Genetic diversity loss in populations Czech draft horse breeds. 2016, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the EAAP, 29 August - 2 September 2016, Belfast, United Kingdom, s. 584-584. ISBN: 978-90-8686-830-8, e-ISBN: 978-90-8686-830-8.

MORAVČÍKOVÁ, N. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – KADLEČÍK, O. – KASARDA, R.Population structure and recent migration in closely related Old Kladruber and Lipizzan populations. 2016, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the EAAP, 29 August - 2 September 2016, Belfast, United Kingdom, s. 578-578. ISBN: 978-90-8686-830-8, e-ISBN: 978-90-8686-830-8.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. – NOVOTNÁ, A.Estimation of effective population size by different methods for Czech endangered horse breeds based on genealogical information. 2016, Acta fytotechnica et zootechnca, 2016, roč. 19, s. 41-44. eISSN: 1336-9245..

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J.Inter and intra genetic variability in sire lines of the Czech endangered draft horse breed. 2016, Acta fytotechnica et zootechnica, 2016, roč. 19, č. 3, s. 112-115. eISSN: 1336-9245.

HOFMANOVÁ, B. – HOUDOVÁ, D. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L.Analysis of the testing horses for therapeutic purposes in the Czech Republic. 2016, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the EAAP, 29 August - 2 September 2016, Belfast, United Kingdom, s. 476-476. ISBN: 978-90-8686-830-8, e-ISBN: 978-90-8686-830-8..

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J.Analysis of linear scoring of conformation traits in Czech draught horse. 2016, 24th International Symposium "Animal Science Days", Ptuj, Slovenia, 21-23 September, 2016. Acta Agriculturae Slovenica, Supplement 5, s. 174-178.

VOSTRÁ VYDROVA, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – SCHMIDOVÁ, J. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I.Founder contribution in the endangered czech draught horse breeds. 2016, 24th International Symposium "Animal Science Days", Ptuj, Slovenia, September 21th-23rd, 2016. Acta Agriculturae Slovenica, Supplement 5, s. 169-173.

MORAVČÍKOVÁ, N. – KASARDA, R. – KUKUČKOVÁ, V. – VOSTRÝ, L. – KADLEČÍK, O.Genetic diversity of Old Kladruber and Nonius horse populations through microsatellite variation analysis. 2016, 24th International Symposium "Animal Science Days", Ptuj, Slovenia, September 21th-23rd, 2016. Acta Agriculturae Slovenica, Supplement 5, s. 45-49.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L.The effect of inbreeding on melanoma and vitiligo occurrence in Old Kladruber grey horses. 2016, 24th International Symposium "Animal Science Days", Ptuj, Slovenia, September 21th-23rd, 2016. Acta Agriculturae Slovenica, Supplement 5, s. 179-182.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pedigree analysis of endangered Czech draft horse breeds. 2015, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the EAAP, 31 August - 4 September 2015, Warsaw, Poland, s. 440-440. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

HOFMANOVÁ, B. – KOHOUTOVÁ, P. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of factors influencing coat color intensity in Old Kladruber black horses. 2015, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the EAAP, 31 August - 4 September 2015, Warsaw, Poland, s. 439-439. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

VOSTRÝ, L. – MILERSKI, M. – KRUPA, E. – VESELÁ, Z. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Genetic relationships among calving ease, birth weight and perinatal calf survival in Charolais cattle. Animal Science Papers and Reports, 2015, roč. 33, č. 3, s. 233-242. ISSN: 0860-4037.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. Genetic diversity in Czech Haflinger horses. Poljoprivreda, 2015, roč. 21, č. 1, s. 163-165. ISSN: 1330-7142.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I. Population studies of Czech Hucul horses. Poljoprivreda, 2015, roč. 21, č. 1, s. 41-43. ISSN: 1330-7142.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Characterization of greying, melanoma, and vitiligo quantitative inheritance in Old Kladruber horses. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 10, s. 443-451. ISSN: 1212-1819.

HOFMANOVÁ, B. – KOHOUTOVÁ, P. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MAJZLÍK, I. Quantitative aspects of coat color in old Kladruber black horses. Poljoprivreda, 2015, roč. 21, č. 1, s. 224-227. ISSN: 1330-7142.

VOSTRÝ, L. – VESELÁ, Z. – KRUPA, E. Genetic evaluation of the growth of beef bulls at a performance test station. Journal of Animal and Feed Sciences, 2014, roč. 23, č. 1, s. 37-44. ISSN: 1230-1388.

SVITÁKOVÁ, A. – BAUER, J. – PŘIBYL, J. – VESELÁ, Z. – VOSTRÝ, L. Changes over time in genetic parameters for growth in bulls and assessment of suitability of test methods. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 1, s. 19-25. ISSN: 1212-1819.

SCHMIDOVÁ, J. – MILERSKI, M. – SVITÁKOVÁ, A. – VOSTRÝ, L. – PEJOSOVÁ, A. Estimation of genetic parameters for litter size in Charollais, Romney, Merinolandschaf, Romanov, Suffolk, Sumava and Texel breeds of sheep. Small Ruminant Research, 2014, roč. 119, č. 1-3, s. 33-38. ISSN: 0921-4488.

VOSTRÝ, L. – VESELÁ, Z. – SVITÁKOVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVA, H. Comparison of models for estimating genetic parameters and predicting breeding values for birth weight and calving ease in Czech Charolais cattle. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 7, s. 302-307. ISSN: 1212-1819.

PEJOSOVÁ, A. – BAUER, J. – VOSTRÝ, L. – JISKROVÁ, I. Single-trait and multi-trait prediction of breeding values for show-jumping performance of horses in the Czech Republic. Livestock Science, 2014, roč. 169, č. 1, s. 10-18. ISSN: 1871-1413.

DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – VOSTRÝ, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – BINIOVÁ, Z. – SOJKOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stability of Aberdeen Angus’ bulls and cows breeding values from 1999 to 2009. 2014, Book of abstract of International scientific genetic conference "XXVI. GENETIC DAYS", 3 - 4.9.2014, Praha, ČZU, s. 31-32. ISBN: 978-80-213-2473-2.

HOFMANOVÁ, B. – PŘIBÁŇOVÁ, M. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Population study of three breeds of cold blooded horses in the Czech Republic. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP,EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 379-379. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – VESELÁ, Z. – KRUPA, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Estimation of genetic parameters and prediction of breeding value for calving ease. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 323-323. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

VOSTRÁ VYDROVA, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pedigree analysis of Old Kladruber horse. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 379-379. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of factors influencing vitiligo occurence in Old Kladruber grey horses. 2014, Book of abstracts of International scientific genetic conference XXVI. Genetic Days, Prague, Czech Republic, s. 95-96. ISBN: 978-80-213-2473-2.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – HOFMANOVÁ, B. – KRUPA, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of genetic diversity in endangered horse population of Old Kladruber breed. 2014, Book of abstracts of International scientific genetic conference XXVI. Genetic Days, 3.-4.9.2014, Prague, Czech Republic, s. 72-73. ISBN: 978-80-213-2473-2.

VOSTRÁ VYDROVA, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Populačně genetický rozbor plemene starokladrubský kůň. 2014, Zootechnika 2014, Konference mladých vědeckých pracovníků, 20. 6. 2014, České Budějovice, s. 4-10. ISBN: 978-80-7394-454-4.

SCHMIDOVÁ, J. – MILERSKI, M. – VOSTRÝ, L. – SVITÁKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic parameters for litter size in meat breeds of sheep. 2014, Book of abstracts of International scientific genetic conference XXVI. Genetic Days, Prague, Czech Republic, s. 103-104. ISBN: 978-80-213-2473-2.

PŘIBYL, J. – BAUER, I. – ČERMÁK, V. – MOTYČKA, J. – PEŠEK, P. – PŘIBYLOVÁ, J. – ŠPLÍCHAL, J. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – VOSTRÝ, L. – ZAVADILOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Combination of domestic and Interbull MACE values on genomic prediction of GEBV. 2014, Book of abstracts of International scientific genetic conference XXVI. Genetic Days, 3.-4.9.2014, Prague, Czech Republic, s. 31-32. ISBN: 978-80-213-2473-2.

SCHMIDOVÁ, J. – MILERSKI, M. – SVITÁKOVÁ, A. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic analysis of litter size in different sheep breeds using linear and threshold model. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP,EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 410-410. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

MICHALIČKOVÁ, M. – KRUPOVÁ, Z. – KRUPA, E. – VOSTRÝ, L. – POLÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The main determinants of economic efficiency in suckler cow herds. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP, EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 132-132. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

KRUPA, E. – ŽÁKOVÁ, E. – KRUPOVÁ, Z. – VOSTRÝ, L. – BAUER, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of inbreeding and genetic diversity of four pig breeds in Czech Republic. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP,EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 323-323. ISBN: 978-90-8686-248-1. e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

SVITÁKOVÁ, A. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of growth records of bulls from two different station tests using linear splines. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP, EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 411-411. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. – JAHN, P. Výskyt melanomu u starokladrubských koní. Veterinářství, 2013, roč. 63, č. 2, s. 119-123. ISSN: 0506-8231.

VOSTRÝ, L. – MILERSKI, M. Genetic and non-genetic effects influencing lamb survivability in the Czech Republic. Small Ruminant Research, 2013, roč. 113, č. 1, s. 47-54. ISSN: 0921-4488.

ŠICHTAŘ, J. – RAJMON, R. – HOŠKOVÁ, K. – ŘEHÁK, D. – VOSTRÝ, L. – HÄRTLOVÁ, H. The luteal blood flow, area and pixel intensity of corpus luteum, levels of progesterone in pregnant and nonpregnant mares in period of 16 days after ovulation. Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 11, s. 512-519. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. – MILERSKI, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic parameters for calf survivability for beef cattle in the Czech Republic. 2013, Book of Abstracts of the 64rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30.8.2013, Nantes, France, s. 335. ISBN: 978-90-8686-228-3.

MAJZLÍK, I. – PTÁČEK, J. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Some aspects of horse vision. 2013, Book of Abstracts of the 64rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30.8.2013, Nantes, France, s. 362. ISBN: 978-90-8686-228-3.

MACH, K. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – ZITA, L. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Šlechtění a masná užitkovost králíků středních plemen. 2013, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 6. 11. 2013, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 75-81. ISBN: 978-80-7403-113-7.

MAJZLÍK, I. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Skripta; Základy obecné zootechniky. 2012, ČZU v Praze, FAPPZ, Powerprint Praha, 193 s. ISBN: 978-80-213-2286-8.

DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – KVAČEK, J. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání vlivu chemických a přírodních kokcidiostatik na zdravotní stav brojlerových králíků.. 2012, Králik ako produkčné a modelové zviera, 21.11.2012, Nitra, Slovenská republika, s. 51-56. ISBN: 978-80-89418-21-3.

KRPÁLKOVÁ, L. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – STÁDNÍK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dopočítání plemenných hodnot do selekčního indexu býků pomocí korelací mezi vlastnostmi. 2012, VII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európského týždňa vedy. Nitra, 23.11.2012, s. 111-114. ISBN: 978-80-552-0887-9.

DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – VOSTRÝ, L. – JANDA, K. – MAJZLÍK, I. – HOFMANOVÁ, B. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv kokcidiostatika na přírodní bázi na výkrmnost a jatečnou hodnotu brojlerového králíka HYLA. 2012, Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat, 12.9.2012, Mendelova univerzita v Brně, s. 206-214. ISBN: 978-80-7375-645-1.

KVAČEK, J. – DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dietetika výkrmových směsí pro odstavená králíčata s využitím prebiotických (Topinambur hlíznatý) a probiotických (Probiostan) surovin v krmných směsích. 2012, Králik ako produkčné a modelové zviera, 21.11.2012 Nitra, s.75-79. ISBN: 978-80-89418-21-3.

MARTINEC, M. – ONDRÁČEK, J. – MACH, K. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – DOKOUPILOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv antioxidantu PX AV 3 na metabolismus a užitkovost králic. 2012, Králik ako produkčné a modelové zviera, 21.11.2012, Nitra, SR, s. 81-85. ISBN: 978-80-89418-21-3.

KRPÁLKOVÁ, L. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Dopočítání PH do selekčního indexu býků pomocí korelací. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 1, s. 62-64. ISSN: 0027-8068.

VOSTRÝ, L. – ČAPKOVÁ, Z. – ŠEBKOVÁ, N. – PŘIBYL, J. Estimation of genetic parameters for hip dysplasia in Czech Labrador Retrievers. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2012, roč. 129, č. 1, s. 60-69. ISSN: 0931-2668.

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – PŘIBYL, J. – MAJZLÍK, I. Estimation of genetic parameters for melanoma in the Old Kladruber horse. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 2, s. 75-82. ISSN: 1212-1819.

KRPÁLKOVÁ, L. – VACEK, M. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – STÁDNÍK, L. Proměnlivost a korelace mezi vlastnostmi skotu. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 5, s. 31-33. ISSN: 0027-8068.

VOSTRÝ, L. – PŘIBYL, J. – ŠIMEČEK, P. Reduction of traits for genetic evaluation of linear described traits in the Old Kladruber horse. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 4, s. 160-170. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÝ, L. – MACH, K. – PŘIBYL, J. Selection of a suitable data set and model for the genetic evaluation of the linear description of conformation and type description in Old Kladruber horses. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2012, roč. 2012, č. 2, s. 105-112. ISSN: 0003-9438.

VOSTRÝ, L. – VESELÁ, Z. – PŘIBYL, J. Genetic parameters for growth of young beef bulls. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2012, roč. 55, č. 3, s. 245-254. ISSN: 0003-9438.

RAJMON, R. – ŠICHTAŘ, J. – VOSTRÝ, L. – ŘEHÁK, D. Ovarian follicle growth dynamics during the post partum period in Holstein cows and effects of contemporary cyst occurrence. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 12, s. 562-572. ISSN: 1212-1819.

BAUER, J. – MILERSKI, M. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. Estimation of genetic parameters and evaluation of test-day milk production in sheep. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 11, s. 522-528. ISSN: 1212-1819.

MACH, K. – ONDRÁČEK, J. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – JEBAVÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MASOPUSTOVÁ, R. Využití probiotického krmiva PROBIOSTAN a antikokcidika EMANOX ve výkrmu brojlerových králíků, The use of probiotic feed PROBIOSTAN and coccidiostatic EMANOX in rabbit broiler fattening, rabbit broiler, fattening, nutrition, probiotics, coccidiostatics, 2012, GH - Výživa hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, PROBIOSTAN a EMANOX , 17210/2012-7, Zlepšení parametrů masné užitkovosti brojlerových králíků, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, Těšnov 17, 11705 Praha 1, 28.08.2012,

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MAJZLÍK, I. – PŘIBYL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetics of melanoma in Old Kladruber horse. 2011. Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8.-2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 145. ISBN: 978-90-8686-177-4.

VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – MACH, K. – HOFMANOVÁ, B. – JANDA, K. – ANDREJSOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Growth performance of rabbit broilers HYLA. 2011. Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8. - 2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 280 ISBN: 978-90-8686-177-4.

MAJZLÍK, I. – MACH, K. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Welfare králíků v tradičním a faremním chovu. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 28-31. ISBN: 978-80-7403-083-3.

ONDRÁČEK, J. – PĚNKAVA, Z. – PĚNKAVA, Z. – MACH, K. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – DOKOUPILOVÁ, ING., PH.D., A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání anikokcidiotického účinku EMANOXU a salinomycinátu sodného ve výkrmu králíků. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 45–47. ISBN: 978-80-7403-083-3.

MACH, K. – VOSTRÝ, L. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – MAJZLÍK, I. – HOFMANOVÁ, B. – ANDREJSOVÁ, L. – ROVNANÍKOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Užitkovost finálních hybridů brojlerového králíka v závislosti na věku a živé hmotnosti při ukončení výkrmu. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 76–79. ISBN: 978-80-7403-083-3.

MACH, K. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – ONDRÁČEK, J. – MAJZLÍK, I. – JANDA, K. – DOKOUPILOVÁ, ING., PH.D., A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání výkrmu brojlerového králíka HYLA v testační stanici a faremním chovu. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 80–83. ISBN: 978-80-7403-083-3.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on pedigree information. 2011, Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8.-2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 144. ISBN: 978-90-8686-177-4.

MAJZLÍK, I. – ANDREJSOVÁ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Linkage of driving performance test parameters in Old Kladruber Horse. 2011, Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8. - 2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 41 ISBN: 978-90-8686-177-4.

ONDRÁČEK, J. – MACH, K. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – DOKOUPILOVÁ, ING., PH.D., A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Náhrada doplňků vitamínu E v krmivech pro výkrm králíků směsí přírodních antioxidantů. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 48–50. ISBN: 978-80-7403-083-3.

DUCHÁČEK, J. – ŠPLÍCHAL, J. – VOSTRÝ, L. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – ŠTOLC, L. Simulace vývoje genetického zisku v populaci dojného skotu. Animal Science Papers and Reports, 2011, roč. LXXI, č 6, s. 24-26. ISSN: 0860-4037.

VOSTRÝ, L. – ČAPKOVÁ, Z. – PŘIBYL, J. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MACH, K. Population structure of Czech cold-blooded breeds of horses. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2011, roč. 54, č 1, s. 1-9. ISSN: 0003-9438.

VOSTRÝ, L. – KRACÍKOVÁ, O. – HOFMANOVÁ, B. – CZERNEKOVÁ, V. – KOTT, T. – PŘIBYL, J. Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on microsatellite analysis of DNA. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 4, s. 163-175. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÝ, L. – ČAPKOVÁ, Z. – PŘIBYL, J. – MACH, K. Analysis of Czech cold-blooded horses: genetic parameters, breeding value and the influence of inbreeding depression on linear description of conformation and type characters. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 5, s. 217-230. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÝ, L. – PŘIBYL, J. – MACH, K. – MAJZLÍK, I. Genetic parameters estimation and breeding values prediction for linear described traits in the Old Kladruber Horse. Journal of Animal and Feed Sciences, 2011, roč. 20, č 3, s. 338-349. ISSN: 1230-1388.

DUCHÁČEK, J. – PŘIBYL, J. – STÁDNÍK, L. – VOSTRÝ, L. – BERAN, J. – ŠTOLC, L. Stability of Aberdeen Angus breeding values in the Czech Republic from 1997 to 2007 . Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 11, s. 509-520. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÝ, L. – MACH, K. – VESELÁ, Z. – JAKUBEC, V. Využití molekulárních markerů ve šlechtění hospodářských zvířat. Náš chov, 2010, roč. 2, č. 2010, s. 43 - 44. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – STÁDNÍK, L. Vývoj a stabilita plemenných hodnot býků aberdeen angus. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 4, s. 23 - 25. ISSN: 0027-8068.

VOSTRÝ, L. – VYDROVÁ, H. – DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – JANDA, K. Estimation of the genotype * environment interactions in the broiler rabbits. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 2, č. 41, s. 92 - 97. ISSN: 1211-3174.

DUCHÁČEK, J. – ŠPLÍCHAL, J. – VOSTRÝ, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. Metoda toku genů při simulaci různých intenzit selekce prasat. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 9, s. 18 - 20. ISSN: 0027-8068.

Genetic Evaluation of Growth for Beef Bulls at a Performance-test Station - Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Zdenka Veselá (externí), Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Estimation of Genotype × Environment Interaction in Beef Cattle in the Czech Republic - doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Genetic Analysis of Melanoma Prevalence in Old Kladruber Horse - Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Genetic Analysis of Greying Process in Old Kladruber Horse - doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Inbreeding calculation in the european breeding aardvark Orycteropus afer (Pallas, 1766) - Ing. Renata Masopustová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Lea Andrejsová, Ing. Zuzana Čapková, 2010

Performance test evaluation of the Old Kladruby stallions´ offspring - Ing. Lea Andrejsová, Ing. Zuzana Čapková, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Karel Janda, Ing. Renata Masopustová, 2010

Genetic diversity and pedigree analysis in the Czech draft horse population - Ing. Zuzana Čapková, Ing. Lea Andrejsová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, 2010

Ohlédnutí za X. celostátním seminářem „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. - doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; MVDr. Martinec Miloslav, 2010

Vývoj plemenných hodnot jedinců masného skotu v čase (Aberdeen Angus) - Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., 2010

Stabilita plemenných hodnot zvířat plemene Charolais - Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

Porovnání stability plemenných hodnot u zvířat plemene limousine a masný simentál - Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Jiří Šplíchal, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, 2010

Analysis of the Influence of Inbreeding Depression on Linear Description Traits by the Czech Cold- Blooded Breeds of Horse - Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Zuzana Čapková, 2010

Historie a rozvoj chovu králíků v ČR - doc. Ing. Karel Mach, CSc., MVDr. Miloslav Martinec, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Lea Andrejsová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Estimation of genetic parameters for hip dysplasia in Czech Labrador retrievers - Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Zuzana Čapková, Dr. Ing. Naděžda Šebková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Assessment of inbreeding depression for trait of linear type description in Czech draft horse - Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Zuzana Čapková, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Comparison of health during test by two hybrids lines broiler rabbit HYLA - Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Hana Vydrová, 2010

Estimation of genetic parameters for growth of beef bulls in the performance-test stations - Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Zdenka Veselá (externí), doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Zbarvení starokladrubských koní a jeho diverzita - Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Coat greying process in Old Kladruber horse. - Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

The effects of probiotic and herbal coccidiostatic on fattening performance in rabbit broilers. - doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Barbora Hofmanová, 2010

Inbreeding and melanoma in Old Kladruber Horses. - Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Old Kladruber horse as the gene resource in CR. - doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Václav Jakubec (externí), doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Development of sires´ breeding values for live weight at 210 days of age by 2007 compared with their value in 1997 - Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

Model for estimating breeding values of milking speed - Ing. Jiří Šplíchal, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Jaromír Ducháček, 2010

Modelování obsahu kyseliny citronové a somatických buněk v mléce v první fázi laktace u holštýnských dojnic - Ing. Jaromír Ducháček, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, Ing. Monika Okrouhlá, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., 2010

Možnosti výpočtu PH pro dojitelnost - Ing. Jiří Šplíchal, Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., 2010

Simulace různých intenzit selekce v hybridizačním programu chovu prasat pomocí metody toku genů - Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jiří Šplíchal, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Monika Okrouhlá, 2010

Stability of breeding values in Aberdeen Angus population born in the Czech Republic in 1997 - Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

The course of breeding values in Aberdeen Angus sires used in mating from 1997 to 2007 - Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

The development of breeding values in Charolais in the Czech Republic between 1997 and 2007 - Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, 2010

The stability of the breeding values of Charolais bulls and cows between 1997 and 2007 - Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, 2010

Změny v genetickém zisku při použití různých podílů býků v testaci u dojného skotu - Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jiří Šplíchal, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

Vývoj plemene starokladrubský kůň - Ing. Lea Andrejsová, Ing. Zuzana Čapková, Ing. Karel Janda, Ing. Renata Masopustová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., 2010

Comparison of noriker, silesian noriker, and Czech-Moravian belgian horse population in the Czech Republic - Ing. Zuzana Čapková, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Lea Andrejsová, Ing. Renata Masopustová, Ing. Olga Kracíková, 2010

Estimation of Genotype × Environment Interaction in Beef Cattle in the Czech Republic - doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Genetic diversity and pedigree analysis in the Czech draft horse population - Ing. Zuzana Čapková, Ing. Lea Andrejsová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, 2010

Genetic Analysis of Greying Process in Old Kladruber Horse - doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Genetic Analysis of Melanoma Prevalence in Old Kladruber Horse - Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Inbreeding calculation in the european breeding aardvark Orycteropus afer (Pallas, 1766) - Ing. Renata Masopustová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Lea Andrejsová, Ing. Zuzana Čapková, 2010

Genetic Evaluation of Growth for Beef Bulls at a Performance-test Station - Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Zdenka Veselá (externí), Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Performance test evaluation of the Old Kladruby stallions´ offspring - Ing. Lea Andrejsová, Ing. Zuzana Čapková, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Karel Janda, Ing. Renata Masopustová, 2010

Analysis of inbreeding and generation interval of Silesian Noriker and Czech-Moravian Belgian Horse - doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Andrejsová Lea, 2009

The difference between sexes in population of Old Kladruby horse - Ing. Andrejsová Lea; Ing. Čapková Zuzana; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2009

Selection of important traits for breeding values estimation of the linear described type traits of the Old Kladruber horses - Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; Jakubec V., 2009

Estimation of the genotype x environment interaction for the broiler rabbits - Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Analysis of inbreeding and generation interval of Silesian Noriker and Czech-Moravian Belgian Horse - Ing. Čapková Zuzana; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Andrejsová Lea, 2009

EMANOX – nové antikokcidikum v kompletních krmných směsích pro výkrm kálíků - Ondráček J.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Janda Karel; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Užitkovost a složení masa finálních hybridů brojlerového králíka HYLA v závislosti na jejich porážkové hmotnosti a věku - Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Janda Karel; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Kvalita masa a užitkovost brojlerových králíků krmených směsí s doplňkem organického a anorganického selenu - Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Janda Karel, 2009

Užitkovost finálních hybridů králíků HYLA v závislosti na genotypu a krmné dávce - doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ondráček J.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Janda Karel; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Variation of linear described type traits in Czech-Moravian Belgian Horse and Silesian Noriker - doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Ing. Hofmanová Barbora, 2009

Linear type trait analysis in Coldblood breeds: Czech-Moravian Belgian horse and Silesian Noriker - Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Ing. Andrejsová Lea; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Koeficient inbreedingu a efektivní velikost populace slezského norika a českomoravského belgického koně a v České republice - Ing. Čapková Zuzana; Ing. Andrejsová Lea; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2009

VOSTRÝ, L. Masný skot od A do Z. Praha: Český svaz chovatelů masného skotu, 2009. 1s. ISBN 978-80-254-4229-6. s. Šlechtení masných plemen skotu, s. 155 - 172.

VOSTRÝ, L. – PŘIBYL, J. – SCHLOTE, W. – VESELÁ, Z. – JAKUBEC, V. – MAJZLÍK, I. – MACH, K. Estimation of Animal × Environment Interaction in Czech Beef Cattle. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2009, roč. 1, č. 52, s. 15 - 22. ISSN: 0003-9438.

JAKUBEC, V. – VOSTRÝ, L. – SCHLOTE, W. – MAJZLÍK, I. – MACH, K. Selection in the genetic resource: genetic variation of the linear described type traits in the Old Kladrub horse. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2009, roč. 52, č. 4, s. 343 - 355. ISSN: 0003-9438.

 
page foot