| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc. (1337)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2235
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Hodiny pro konzultace studentů v ZS 2019/2020
Konzultace ve zkouškovém období probíhají jen po vzájemné dohodě.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HLOUŠKOVÁ, Z. – **ŽENÍŠKOVÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Comparison of Agricultural Costs Prediction Approaches. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2018, roč. X, č. 1, s. 3-13. ISSN: 1804-1930.

KUCHAŘOVÁ, I. – PFEIFEROVÁ, D. – PRÁŠILOVÁ, M. Results analysis of the exam in accounting theory. In Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018 07.06.2018, Czech University of Life Sciences Prague . Czech University of Life Sciences Prague : Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2018. s. 96-104.

PROCHÁZKOVÁ, R. – PRÁŠILOVÁ, M. – HLOUŠKOVÁ, Z. Traditional Czech Food on the Decline. In Agrarian Perspectives XXVII. Food Safety – Food Security 19.09.2018, Prague, Czech Republic. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2018. s. 267-273.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – ŽOVINCOVÁ, A. The impact of subsidies on the agricultural primary production structure in the Czech Republic. In Proceedings of the 12th International Conference INPROFORUM 2018: „Innovations, Enterprises, Regions and Management“ 01.11.2018, České Budějovice. České Budějovice: Ekonomická Fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018. s. 0-0.

HLOUŠKOVÁ, Z. – PRÁŠILOVÁ, M. CLASSIFICATION OF SPECIALIZED FARMS APPLYING MULTIVARIATE STATISTICAL METHODS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 3, s. 1007-1014. ISSN: 1211-8516.

PFEIFEROVÁ, D. – KUCHAŘOVÁ, I. – PRÁŠILOVÁ, M. HODNOCENÍ VLIVU NÁKLADŮ KURZOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ NA VÝKONNOST FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ (PŘIPADOVÁ STUDIE). Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2017, roč. 39, č. I, s. 129-139. ISSN: 1211-555X.

PRÁŠILOVÁ, M. – VARVAŽOVSKÁ, P. – PACHTOVÁ, A. Foodstuffs Wastage in Czech Households. In Proceedings of ADVED 2017 3nd International Conference on Advances in Education and Social Sciences 09.10.2017, Istanbul. Istanbul, Turkey : , 2017. s. 432-437.

PROCHÁZKOVÁ, R. – PRÁŠILOVÁ, M. – HLOUŠKOVÁ, Z. Agricultural land fund in motion. In Agrarian perspectives XXVI. - Competitiveness of European agriculture and food sectors 13.09.2017, Prague, Czech Republic. Czech University of Life Sciences Prague: Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 299-305.

PROCHÁZKOVÁ, R. – PRÁŠILOVÁ, M. The Czech Republic farmland fund balance modeling considering the arable land declines. In Proceedings of the 8th International Scientific Conference INPROFORUM. Innovations, Enterprises, Regions and Management 09.11.2017, České Budějovice. České Budějovice: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017. s. 100-105.

PROCHÁZKOVÁ, R. – PRÁŠILOVÁ, M.Zemědělská produkce a soběstačnost ČR klesly. 2017, Článek v odborném zemědělském časopise Farmář. Svazek periodika: 23, číslo periodika: 2, počet stran: 3, strana od: 13, strana do: 15. ISSN: 1210-9789. Autoři: Ing. Radka Procházková, Ph.D.; Doc. Ing. Marie Prášilová, CSc.; Katedra statistiky PEF ČZU dedikace: IGA PEF, ČZU - 11170/13123104 - Dlouhodobé strukturální změny českého zemědělství a jejich dopad na soběstačnost v zemědělské produkci..