| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Marie Prášilová, CSc. (1337)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2235
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Hodiny pro konzultace studentů
Konzultace mimo KH jsou možné jen po předchozí telefonické domluvě (224 382 235)
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – HOŠKOVÁ, P. Foodstuffs self-sufficiency of Czech Republic in the context of long-term structural changes in primary agricultural production. In INPROFORUM 2016 03.11.2016, České Budějovice. České Budějovice: Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. s. 1-8.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Gastronomy Tourism as the Possibility of Economic and Social Development Region. In ACADEMICS WORLD INTERNATIONAL CONFERENCE 17.06.2016, Nicosia, Cyprus. Bhubaneswar, India: Institute od Research and Journals, 2016. s. 1-4.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. The status of seniors in Czech society. In Proceedings of ADVED 2016 2nd International Conference on Advances in Education and Social Sciences 10.10.2016, Istanbul, Turkey. Istanbul, Turkey: Ocernit-International Organization center of Academic Research, 2016. s. 132-139.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Gastronomický cestovní ruch jako potenciál rozvoje regionu. In Region v rozvoji společnosti 2016 20.10.2016, Brno. Brno: Mendelova Univerzita V Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2016. s. 11-15.

PROCHÁZKOVÁ, R. – PRÁŠILOVÁ, M. – HLOUŠKOVÁ, Z. Efficiency of agriculture as related to foodstuffs self-sufficiency in the Czech Republic. In Global and European challeges for food production, agribusiness and rural economy 14.09.2016, Praha-Suchdol. Praha: Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Science Prague, 2016. s. 284-290.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. Structural Changes of Czech Agriculture and the Impact Of these on Inner Foodstuffs Self-Sufficiency Of Czech Republic. In Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference 09.11.2016, Seville, Spain. 34 E. Germantown Pike, #327 Norristown, PA 19401: International Business Information Management Association, 2016. s. 2905-2919.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Households´ Level of Living in the Capital of Czech Republic. In Journal: Procedia Economics and Finance, Vol. 26 (2015), Conference: 4th World Conference on Business, Economics and Management (WCBEM-2015) 30.04.2015, Elsevier . Elsevier : Elsevier , 2015. s. 1074-1079.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. Long-term changes in production and structure of Czech agriculture and the devices for modeling of future development of these . In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: CULS Prague, 2015. s. 347-353.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – VARVAŽOVSKÁ, P. PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS IN THE CZECH REPUBLIC . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 607-616. ISSN: 1211-8516.

FAMĚRA, O. – MAYEROVÁ, M. – BUREŠOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – PRÁŠILOVÁ, M. Influence of selected factors on the content and properties of starch in the grain of non-food wheat. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 6, s. 241-246. ISSN: 1214-1178.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Economic look of Czech Republic households at the environment. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2nd World Conference on Business, Economics and Management, vol. 109 (2014) 25.04.2013, Belek, Antalya, Turkey. Imprint: ELSEVIER: Elsevier (ScienceDirect), 360 Park Avenue South, 9th Floor,New York, NY 10010, 2014. s. 464-469.

PROCHÁZKOVÁ, R. – PRÁŠILOVÁ, M. – LAPUTKOVÁ, A. SURVEY OF CONSUMER AND PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR OF RURAL AND URBAN HOUSEHOLDS IN THE CZECH REPUBLIC. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII. - THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague - Faculty of Economics and Management, 2014. s. 335-344.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Foodstuffs Wastage in the Czech society. In Proceedings of SOCIOINT14- International Conference on Social Sciences and Humanities, http://www.ocerint.org/index.php/digital-library 08.09.2014, Istanabul, Turkey. Istanbul, Turkey: OCERINT- International Organization Center of Academic Research, 2014. s. 99-109.

PRÁŠILOVÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. EQUAL OPPORTUNITIES CREATION FOR UNIVERSITY STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS. In Proceedings of the 10th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2013 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences, 2013. s. 516-523.

ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. VEŘEJNÉ DOTACE CEN ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE V ČESKÉ REPUBLICE. Auspicia, 2013, roč. X, č. 1, s. 129-135. ISSN: 1214-4967.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – HARVILÍKOVÁ, M. Representativeness of the FADN CZ sample of agricultural enterprises and ways of its verification. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2639-2648. ISSN: 1211-8516.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Analýza postoje občanů karlovarského kraje k životnímu prostředí. Auspicia, 2013, roč. ročník X, č. 1, s. 184-187. ISSN: 1214-4967.

PRÁŠILOVÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. Specifické poruchy učení u studentů Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Media4u Magazine, 2012, roč. 9. ročník, č. 1/2012, s. 31-34. ISSN: 1214-9187.

PRÁŠILOVÁ, M. – VARVAŽOVSKÁ, P. A RESIDENTIAL AREA CITIZENS´ ATTITUDE TOWARDS ENVIRONMENT OF LIVING IN THE DOMESTIC AND EUROPEAN CONTEXT . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 225-232. ISSN: 1211-8516.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Local Action Group as a Actors in the Regional Administration (Results of a Case Study in the Region of the Czech Republic). 2012, International journal of economics and finance studies, ISSN 1309-8055 (online, 2012, roč. 4, č.2, s. 195-204. A membership in a Local Action Group (LAG) is the oportunity for getting financial means from the European program LEADER and in this way the LAG becomes an attractive partner of the regional development. Local action groups are established on the principle of partnership of public administration, entrepreneurial and non-profit spheres in a given region. A bottom-up principle supports the inclusion of local inhabitants into the solution of local problems and creates the space for cooperation and partnership. The aim of a theoretical part of the contribution is the Leader program introduction and the purpose of LAG. A practical part of the contribution is created by the results of a case study of a particular LAG. The article comes out from the study of documents, a secondary analysis of the data and from the outputs of non-standardized and semi-standardized interviews with the representatives of chosen state, private and entrepreneurial subjects. An investigation of knowledge of LAG activities was carried out among citizens and acquired data were statistically evaluated. On the basis of acquired knowledge, the importance of the local action group as one of the regional administration and development agents is evaluated..

PRÁŠILOVÁ, M. – SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L. – SVOBODA, R. DUOPOLY PRICE COMPETITION ON MARKETS WITH AGRICULTURAL PRODUCTS . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 4, s. 241-249. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – ZEIPELT, R. Sample representativeness verification of the FADN CZ farm business sample. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 4, s. 251-255. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – SEVEROVÁ, L. – CHROMÝ, J. SUBSIDIES OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR ECONOMIC CONTEXT. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 293-300. ISSN: 1211-8516.

ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. Vliv demografických změn na výdaje na vzdělávání. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 3-6. ISSN: 1214-9187.

PRÁŠILOVÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. ANALÝZA VÝVOJE A NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 6, s. 379 - 388. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. SVĚTOVÁ POPULACE A JEJÍ OČEKÁVANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 3, s. 197 - 205. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. Od A do Z ve výzkumech veřejného mínění. Praha: OREGO-Dr. Milan Havlíček, 2010. 239s. ISBN 978-80-86741-94-9. s. Od A do Z ve výzkumech veřejného mínění, s. 157 - 175.

Analýza podobnosti krajů České republiky z hlediska demografických projevů - doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2010

PRÁŠILOVÁ, M. – KUNA, Z. – KREPL, V. – HOŠKOVÁ, P. – MACHÁČEK, O. – PACÁKOVÁ, Z. DEMOGRAPHIC EXPANSION IN DEVELOPING COUNTRIES. Agricultura tropica et subtropica, 2009, roč. 42, č. 4, s. 201 - 207. ISSN: 0231-5742.

PRÁŠILOVÁ, M. – GROSZ, J. – HOŠKOVÁ, P. – MACHÁČEK, O. RISK ELIMINATION IN CZECH AGRICULTURE BY MEANS OF AGRICULTURAL INSURANCE INSTRUMENTS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 245 - 252. ISSN: 1211-3174.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – KOS, M. – PRÁŠILOVÁ, M. Influence of nitrogen fertilizer injection (CULTAN) on yield, yield components formation and quality of winter wheat grain. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 12, s. 536 - 543. ISSN: 1214-1178.

Demografická konkurence krajů České republiky - doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2009

Postavení agrárního sektoru v českém ekonomickém prostředí - doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan, 2009

Změny v demografickém chování krajů České republiky - doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2009

Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů výsledků agrárního sektoru v ČR před ekonomickou krizí - doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan, 2009

WORLD DEMOGRAPHIC EXPANSION - doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2009

Vývoj agrárního zahraničního obchodu České republiky před ekonomickou krizí - doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2009

 
page foot