| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Roman Pavela (11756)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**DOUDA, O. – **SKUHROVEC, J. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – NOVÝ, P. – BOŽIK, M. – PAVELA, R. – KLOUČEK, P. Rostlinné esence jako prostředek ochrany rostlin vůči kohoutkům (Oulema spp.) – významným škůdcům obilovin, Plant essences as a means of protection plant against beetles (Oulema spp.) - important cereal pests, Leaf beetles; plant essences; Oulema spp, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Ochrana proti Oulema spp., Jan Procházka, IČO: 45825963, Ing. Jan Procházka, Semice 327, 28917, Tento přípravek je vhodný i pro zemědělce pěstující obilí v ekologické produkci, pro které dosud přípravek nebyl. Tento přípravek značně sníží ekonomické ztráty způsobené tímto škůdcem, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.01.2018,

**BENELLI, G. – PAVELA, R. – **PETRELLI, R. – **CAPPELLACCI, L. – **CANALE, A. – **SENTIL-NATHAN, S. – **MAGGI, F. Not just popular spices! Essential oils from Cuminum cyminum and Pimpinella anisum are toxic to insect pests and vectors without affecting non-target invertebrates. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2018, roč. 2018, č. 124, s. 236-243. ISSN: 0926-6690.

**SKUHROVEC, J. – **DOUDA, O. – **PAVELA, R. – KLOUČEK, P. – BOŽIK, M. – ZOUHAR, M. The Effects of Pimpinella anisum Essential Oils on Young Larvae Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae). AMERICAN JOURNAL OF POTATO RESEARCH, 2017, roč. 94, č. 1, s. 64-69. ISSN: 1099-209X.

MATUŠINSKY, P. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. – NOVÝ, P. Výzkum alternativních způsobů ochrany obilnin proti houbovým patogenům. Obilnářské listy, 2016, roč. 24, č. 2, s. 38-40. ISSN: 1212-138X.

MATUŠINSKÝ, P. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. – NOVÝ, P. Antifungal effect of five essential oils against important pathogenic fungi of cereals. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2015, roč. 67, č. , s. 208-215. ISSN: 0926-6690.

SKUHROVEC, J. – DOUDA, O. – PAVELA, R. – ZOUHAR, M. Rostlinné esence jako nástroj ochrany vůči mandelince bramborové. Úroda, 2015, roč. 63, č. 5, s. 89-91. ISSN: 0139-6013.

ŽABKA, M. – PAVELA, R. – PROKINOVÁ, E. Antifungal activity and chemical composition of twenty essential oils against significant indoor and outdoor toxigenic and aeroallergenic fungi. Chemosphere, 2014, roč. 2014, č. 112, s. 443-448. ISSN: 0045-6535.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. – GAAR, V. Rostlinné extrakty jako alternativní nematocidy. Úroda, 2014, roč. 62, č. 5, s. 68-70. ISSN: 0139-6013.

PAVELA, R. – ŽABKA, M. – VRCHOTOVÁ, N. – TŘÍSKA, J. – KAZDA, J. Selective effects of the extract from Angelica archangelica L. against Harmonia axyridis (Pallas)—An important predator of aphids. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2013, roč. 51, č. November, s. 87-92. ISSN: 0926-6690.

ŠRÁMKOVÁ, A. – PAVELA, R. – KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Extrakt z tymianu obecného: potencionální stimulátor růstu a insekticid?. 2013, Rostlinolékař, 2013, č.4, s. 29-32, ISSN 1211-3565.

KLOUČEK, P. – ŠMÍD, J. – FRAŇKOVÁ, A. – KOKOŠKA, L. – VALTEROVÁ, I. – PAVELA, R. Fast screening method for assessment of antimicrobial activity of essential oils in vapor phase. Food Research International, 2012, roč. 47, č. 2, s. 161-165. ISSN: 0963-9969.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – NOVÁKOVÁ, J. – PROCHÁZKA, I. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – PAVELA, R. Biologická ochrana mrkve proti háďátku Meloidogyne hapla. Úroda, 2012, roč. 12, č. 9, s. 60-62. ISSN: 0139-6013.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. – NOVÁKOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. Rostlinné extrakty jako ochrana mrkve vůči háďátku Meloidogyne hapla. Úroda, 2012, roč. 6, č. , s. 78-79. ISSN: 0139-6013.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – TĚŠÍKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinnost esenciálních olejů na klíčivost teliospor sněti mazlavé a sněti zakrslé a na napadení rostlin pšenice. 2012, Sborník ze semináře Pšenice 2012 „Od genomu po chleba“, Praha, 5. – 6. 12 2012, s. 89 – 93. ISBN: 978-80-7427-122-9.

HERDA, G. – PAVELA, R. – KAZDA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Šešulový škodcovia a ochrana proti nim. . 2011. Agromanuál – Profesionální ochrana rostlin, roč.6, č. 5, s. 50 - 52. ISSN 1801-7673..

KOKOŠKOVÁ, B. – POUVOVÁ, D. – PAVELA, R. Effectiveness of plant essential oils against Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae pv. syringae and associated saprophytic bacteria on/in host plants. Journal of Plant Pathology, 2011, roč. 93, č. 1, s. 133-139. ISSN: 1125-4653.

POUVOVÁ, D. – KOKOŠKOVÁ, B. – PAVELA, R. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hřebíčkovec kořenný (Syzygium aromaticum) – obsahové látky a biologická účinnost proti rostlinným bakteriím. 2011. Rostlinolékař, roč. 22, č. 3,s. 30-32, ISSN 1211-3565..

Antimikrobiální aktivita silic v plynné fázi - Ing. Pavel Klouček, Ph.D., Ing. Jakub Šmíd, Ing. Adéla Fraňková, doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., RNDr. Irena Valterová, CSc. (externí), Ing. Roman Pavela (externí), 2010

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – NOVÁKOVÁ, E. – PAVELA, R. Using plant essences as alternative mean for northern root-knot nematode (Meloidogyne hapla) management. Journal of Pest Science, 2010, roč. 83, č. 3, s. 217 - 221. ISSN: 1612-4758.

POUVOVÁ, D. – KOKOŠKOVÁ, B. – PAVELA, R. – RYŠÁNEK, P. Tymián proti bakteriálním nákazám . Zahradnictví, 2010, roč. 2010, č 18, s. 16-17. ISSN: 1213-7596.

Alternative management of the nothern root-knot nematode (Meloidogyne hapla) using plant essences - Ondřej Douda (externí), Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Eva Nováková, Ing. Roman Pavela (externí), 2010

Účinnost rostlinných esenciálních olejů proti Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum původci měkké bakteriální hniloby u rostlin - Ing. Dagmar Pouvová, Blanka Kokošková (externí), Ing. Roman Pavela (externí), doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

PAVELA, R. – KAZDA, J. – HERDA, G. Effectiveness of Neem insecticides against Brassica pod Midge (Dasineura brassicae Winn.).. Journal of Pest Science, 2009, roč. 82, č. 3, s. 235 - 245. ISSN: 1612-4758.

POUVOVÁ, D. – KOKOŠKOVÁ, B. – PAVELA, R. – RYŠÁNEK, P. Ochrana proti bakteriálním patogenům. Zahradnictví, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 39 - 40. ISSN: 1213-7596.

POUVOVÁ, D. – KOKOŠKOVÁ, B. – PAVELA, R. – RYŠÁNEK, P. ÚČINNOST ROSTLINNÝCH ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ Z THYMUS VULGARIS PROTI FYTOPATOGENÍM BAKTERIÍM ZPŮSOBUJÍCÍM MĚKKÉ HNILOBY U ROSTLIN. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 185 - 189. ISSN: 0139-6013.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – LHOTSKÝ, D. – PAVELA, R. Effect of plant essential oils on mortality of the stem nematode (Ditylenchus dipsaci). Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2009, roč. 45, č. 2, s. 66 - 73. ISSN: 1212-2580.

Šešulovi škodcovia na repke - Ing. Herda Gerhard; Pavela Roman; Ing. Kazda Jan, CSc., 2009

Effectivity of plant essential oils against Gram-positive and Gram-negative plant pathogenic bacteria - Ing. Pouvová Dagmar; Kokošková Blanka; Pavela Roman; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

BIOLOGICAL EFFECTIVITY OF PLANT ESSENTIAL OILS AGAINST THE CAUSAL AGENTS OF SIGNIFICANT BACTERIAL DISEASES OF STONE FRUITS AND WALNUTS - Ing. Pouvová Dagmar; Kokošková Blanka; Pavela Roman; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot