| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Bc. Pavla Varvažovská, Ph.D. (1415)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2312
  • E-mail:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
PEF KHV, č. 177

(zkouškové období a období prázdnin po domluvě)

Případné neodkladné konzultace v můžete volat na mobil: 734 170 791
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠÁLKOVÁ, D. – KUČERA, P. – REGNEROVÁ, O. – VARVAŽOVSKÁ, P. Distance learning impact on study results with respect to learning environment. In Proceedings of the 19th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2022 02.06.2022, Czech University of Life Sciences, Prague . CZU Prague: Czech University of Life Sciences Prague , 2022. s. 98-105.

WURST-HAŠOVÁ, B. – VARVAŽOVSKÁ, P. Globalization and COVID 19 The role of local and regional authorities in context of international relations. In The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 21.10.2020, virtual (on-line) conference - Rajecké Teplice. Zilina, Slovak Republic: SHS Web of Conferences - EDP Sciences, 2021. s. 0-0.

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M.; idPublikace = 85512; Název: Perception of Visual Smog in the City and in the Countryside-- Neexistuje podtyp publikace --

VARVAŽOVSKÁ, P. – REGNEROVÁ, O. – ŠÁLKOVÁ, D. Significance of The Regional Product Labelling for Sustainable Development in Context of Globalization. In The 21st International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2021 13.10.2021, Zilina, Slovak Republic. Zilina, Slovak Republic: UNIVERSITY OF ZILINA, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2021. s. 0-0.

VARVAŽOVSKÁ, P.; idPublikace = 89445; Název: Sociální funkce zemědělství – tradiční role zemědělské farmy-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. Vnímání sociálních služeb z pohledu jejich uživatelů a poskytovatelů ve vybraném regionu České republiky. Kontakt, 2018, roč. 20, č. 2, s. 177-184. ISSN: 1212-4117.

VARVAŽOVSKÁ, P. – KUČÍRKOVÁ, L. Regional Social Business in Globalization Era. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences 10.10.2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Zilina, Slovak Republic: University of Zilina, 2018. s. 437-444.

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. Environmental Education and Behavior of High School Students. In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 08.06.2017, Praha. ČZU Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 498-505.

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. Marketing project supporting non-profit organization activity. In Marketing Identity 2017, onlinerules 07.11.2017, Smolenice . Trnava, Slovensko: Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. s. 1-9.

PRÁŠILOVÁ, M. – VARVAŽOVSKÁ, P. – PACHTOVÁ, A. Foodstuffs Wastage in Czech Households. In Proceedings of ADVED 2017 3nd International Conference on Advances in Education and Social Sciences 09.10.2017, Istanbul. Istanbul, Turkey : , 2017. s. 432-437.

REGNEROVÁ, O. – ŠÁLKOVÁ, D. – VARVAŽOVSKÁ, P. The Availability of Food for a Gluten-free Diet and Possibilities at Dining Establishments . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 2016, s. 1365-1372. ISSN: 1211-8516.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Gastronomy Tourism as the Possibility of Economic and Social Development Region. In ACADEMICS WORLD INTERNATIONAL CONFERENCE 17.06.2016, Nicosia, Cyprus. Bhubaneswar, India: Institute od Research and Journals, 2016. s. 1-4.

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. Local Cooperation Between Non-Governmental Organizations and Public Adminsitration as a Counterpoint to Globalization. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 05.10.2016, Rajecké Teplice. Žilina: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, 2016. s. 2315-2332.

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. The Need for Lifelong Learning in the Non-State Non-Profit Sector . In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016 02.06.2016, Praha. ČZU Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 610-616.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. The status of seniors in Czech society. In Proceedings of ADVED 2016 2nd International Conference on Advances in Education and Social Sciences 10.10.2016, Istanbul, Turkey. Istanbul, Turkey: Ocernit-International Organization center of Academic Research, 2016. s. 132-139.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Gastronomický cestovní ruch jako potenciál rozvoje regionu. In Region v rozvoji společnosti 2016 20.10.2016, Brno. Brno: Mendelova Univerzita V Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2016. s. 11-15.

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. Local Action Group as a Symbol of a Possible Development of the Region. In Marketing Identity, Brands we Love 08.11.2016, Smolenice. Trnava, Slovensko: Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2016. s. 1-9.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – VARVAŽOVSKÁ, P. PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS IN THE CZECH REPUBLIC . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 607-616. ISSN: 1211-8516.

VARVAŽOVSKÁ, P. Waste production as one of the problems of postmodern society. In Journal: Procedia Economics and Finance Vol. 23 ( 2015), conference: 2nd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM 29.10.2014, Prague, Czch Republic. Elsevier: Elsevier Science, 2015. s. 1674-1679.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Households´ Level of Living in the Capital of Czech Republic. In Journal: Procedia Economics and Finance, Vol. 26 (2015), Conference: 4th World Conference on Business, Economics and Management (WCBEM-2015) 30.04.2015, Elsevier . Elsevier : Elsevier , 2015. s. 1074-1079.

VARVAŽOVSKÁ, P. – SOBOTKOVÁ, I. Podpora životního prostředí a cestovního ruchu dobrovolným svazkem obcí. Trendy v podnikání, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 64-71. ISSN: 1805-0603.

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. – ŠÁLKOVÁ, D. Promoting regional foods as a factor for sustainable development . In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague, Czech Repulic: University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2015. s. 495-500.

VARVAŽOVSKÁ, P.; idPublikace = 68287; Název: Udržitelnost regionálních produktů jako významný faktor environmentálního a regionálního rozvoje-- Neexistuje podtyp publikace --

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. Support of Foreigners’ Integration in The Czech Republic by a Non-Profit Sector . In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, PTS I AND II 07.10.2015, Rajecke Teplice, SLOVAKIA. Žilina, Slovakia: UNIV ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, SLOVAKIA , 2015. s. 845-854.

VARVAŽOVSKÁ, P.; idPublikace = 72063; Název: Media Owners and Their Influence on Public Opinion-- Neexistuje podtyp publikace --

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Economic look of Czech Republic households at the environment. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2nd World Conference on Business, Economics and Management, vol. 109 (2014) 25.04.2013, Belek, Antalya, Turkey. Imprint: ELSEVIER: Elsevier (ScienceDirect), 360 Park Avenue South, 9th Floor,New York, NY 10010, 2014. s. 464-469.

ŠÁLKOVÁ, D. – REGNEROVÁ, M. – KOVÁŘOVÁ, K. – VARVAŽOVSKÁ, P. Consumer Decision-Making Trends for the Purchase of Food Products. Praha: PowerPrint, 2014, 83s. ISBN 978-80-87994-14-6.

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. The Need for Lifelong Education in Non-Profit Organisations . In Efficiency and Responsibility in Education Proceedings 2014 05.06.2014, Prague. Prague: Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences Prague , 2014. s. 861-868.

VARVAŽOVSKÁ, P. Mikroregion jako možnost odpovědnosti obcí za životní prostředí. Auspicia, 2014, roč. 11, č. 2, s. 42-53. ISSN: 1214-4967.

VARVAŽOVSKÁ, P. Dobročinnost a dobrovolnictví a jejich vliv na regionální rozvoj. ..., 2014, roč. 11, č. 3, s. 33-44. ISSN: N.

VARVAŽOVSKÁ, P.; idPublikace = 66350; Název: Udržitelnost dobrovolnictví jako významný faktor regionálního rozvoje-- Neexistuje podtyp publikace --

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Foodstuffs Wastage in the Czech society. In Proceedings of SOCIOINT14- International Conference on Social Sciences and Humanities, http://www.ocerint.org/index.php/digital-library 08.09.2014, Istanabul, Turkey. Istanbul, Turkey: OCERINT- International Organization Center of Academic Research, 2014. s. 99-109.

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. Regional Food as Expression of Identity and Sustainability in Regional Development. In Conference Proceedings from International Scientific Conference: Marketing Identity 2014: Explosion of Innovations 04.11.2014, Slovak Acad Sci, Smolenice, Slovakia. Trnava: Fakulty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril & Methodius inTrnava, Trnava, Slovak Republic, 2014. s. 512-523.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Analýza postoje občanů karlovarského kraje k životnímu prostředí. Auspicia, 2013, roč. ročník X, č. 1, s. 184-187. ISSN: 1214-4967.

VARVAŽOVSKÁ, P. Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007 - 2013 a perspektivy rozvoje 2014 - 2020). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2013, 243s. ISBN 978-80-87472-46-0. Dobrovolný svazek obcí jako projev realizace principu soudržnosti, s. 111-119.

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. Environmental Upbringing and Education as one of the Socialization Factors . In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference - Proceedings 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 634-641.

VARVAŽOVSKÁ, P. Rozvojový potenciál mikroregionu a jeho vnímání občany. Auspicia, 2013, roč. X, č. 2, s. 23-28. ISSN: 1214-4967.

VARVAŽOVSKÁ, P. LOCAL ACTION GROUP AS A SOURCE OF FINANCING FOR DEVELOPMENT REGION (EXAMPLE OF PRACTICE). In MEZINARODNI VEDECKA KONFERENCE: HRADECKE EKONOMICKE DNY 2013 - EKONOMICKY ROZVOJ A MANAGEMENT REGIONU, DIL II 19.02.2013, Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC. Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC: GAUDEAMUS, UNIV HRADEC KRALOVE, ROKITANSKEHO 62, HRADEC KRALOVE, 500 03, CZECH REPUBLIC, 2013. s. 317-322.

VARVAŽOVSKÁ, P. – SOBOTKOVÁ, I. Municipal cooperation as the environmental dimension of regional development. In REGION IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY 2013 10.10.2013, Brno. Brno: Mendelova univerzita v Brně , 2013. s. 394-399.

JARKOVSKÁ, M. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VARVAŽOVSKÁ, P. ANALYSIS OF STUDENTS’ RESULTS IN DISTANCE- STUDIES CENTRES. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 2, s. 78-91. ISSN: 1803-1617.

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. Comparative Study of Continuous Education in Public Services and Non-Profit Sector . In 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012) 07.06.2012, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2012. s. 580-592.

VARVAŽOVSKÁ, P. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice: VŠERS, 2012, 368s. ISBN 978-80-87472-20-0. Občanská aktivita jako jeden z prvků regionálního rozvoje, s. 31-37.

PRÁŠILOVÁ, M. – VARVAŽOVSKÁ, P. A RESIDENTIAL AREA CITIZENS´ ATTITUDE TOWARDS ENVIRONMENT OF LIVING IN THE DOMESTIC AND EUROPEAN CONTEXT . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 225-232. ISSN: 1211-8516.

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. Comparative Study of Ongoing Adult Learning in Public Services And Non-Profit Sector (Case Study). Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 5, s. 239-251. ISSN: 1803-1617.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Local Action Group as a Actors in the Regional Administration (Results of a Case Study in the Region of the Czech Republic). 2012, International journal of economics and finance studies, ISSN 1309-8055 (online, 2012, roč. 4, č.2, s. 195-204. A membership in a Local Action Group (LAG) is the oportunity for getting financial means from the European program LEADER and in this way the LAG becomes an attractive partner of the regional development. Local action groups are established on the principle of partnership of public administration, entrepreneurial and non-profit spheres in a given region. A bottom-up principle supports the inclusion of local inhabitants into the solution of local problems and creates the space for cooperation and partnership. The aim of a theoretical part of the contribution is the Leader program introduction and the purpose of LAG. A practical part of the contribution is created by the results of a case study of a particular LAG. The article comes out from the study of documents, a secondary analysis of the data and from the outputs of non-standardized and semi-standardized interviews with the representatives of chosen state, private and entrepreneurial subjects. An investigation of knowledge of LAG activities was carried out among citizens and acquired data were statistically evaluated. On the basis of acquired knowledge, the importance of the local action group as one of the regional administration and development agents is evaluated..

VARVAŽOVSKÁ, P. Spolupráce obcí v mikroregionu a občanská participace. Auspicia, 2011, roč. VIII, č. 2, s. 10-23. ISSN: 1214-4967.

JARKOVSKÁ, M. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VARVAŽOVSKÁ, P. COMPARING STUDENTS’ RESULTS IN DISTANCE- STUDIES CENTRES USING STATISTICAL ANALYSES. In 8th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2011) 09.06.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 166-177.

KOPŘIVA, R. – VARVAŽOVSKÁ, P. Social structural model and voting behaviour under the conditions of Czech rural areas. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. III, č. 3, s. 45-52. ISSN: 1804-1930.

VARVAŽOVSKÁ, P. Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. České Budějovice: VŠERS, 2011, 2011. 420s. ISBN 978-80-87472-04-0. Spolkový život v obci jako jeden z aktérů pro rozvoj regionu, s. 136-143.

VARVAŽOVSKÁ, P. Dobrovolné společenství místní akční skupiny jako jeden z aktérů regionálního rozvoje . Auspicia, 2010, roč. VII, č. 1, s. 29 - 33. ISSN: 1214-4967.

VARVAŽOVSKÁ, P. Educational support for non-profit sector employees in the field of public relations and fundraising. In Proceedings, Efficiency and Responsibility in Education, 7 th International Conference 10.06.2010, Czech University of Life Sciences Prague, FEM. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 253-264.

VARVAŽOVSKÁ, P. Participation of Non-Profit Organizations in the Area of Social Services in the Monitored Region the municipaliti's potential. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2009, roč. 0, č. 3, s. 69 - 77. ISSN: 1212-3285.

Neziskové organizace jako významní aktéři v oblasti sociálních služeb - Ing. Varvažovská Pavla, 2009

Sociální služby na venkově - Ing. Varvažovská Pavla; Ing. Herová Irena, 2009

Vnímání stresorů působících v důsledku přechodu studentů ze SŠ na VŠ - Ing. Kocmánková Lucie; Ing. Varvažovská Pavla, 2009

Vzdělávání pracovníků neziskových organizací v oblasti prezentace svých organizací - Ing. Varvažovská Pavla; Ing. Kocmánková Lucie, 2009

Vzdělávání pracovníků neziskových organizací v oblasti public relations a fundraisingu (případová studie) - Ing. Varvažovská Pavla, 2009

Spolupráce investorských firem a neziskových organizací - Ing. Varvažovská Pavla, 2009

Účinek zákona o sociálních službách na činnost poskytovatelů sociálních služeb - Ing. Varvažovská Pavla, 2009

Significant role of non-government non-profit organizations in the field of social services in the region of the czech republic. - Ing. Varvažovská Pavla, 2009

 
page foot