| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D. (6653)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 6701
    • +420 22438 3717
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**BENEŠ, J. – **BUMERL, J. – FANTA, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – KOTTOVÁ, B. – **MAJEROVIČOVÁ, T. – **MAZÁČKOVÁ, J. – SKLENIČKA, P. – **ŠITNEROVÁ, I. – TRPÁKOVÁ, I. – **ŽAŽA, P. – JŮNEK, T. – HENDRYCHOVÁ, M. – **ZÁVODOVÁ, K. – **KRUSBERSKÁ, M.; idPublikace = 91671; Název: Plužiny. Historické polní systémy České republiky (výstava s kritickým katalogem)-- Neexistuje podtyp publikace --

**NOVÁK, Z. – **ZÁMEČNÍK, PH.D., I. – **MACHEK, I. – TRPÁKOVÁ, I. – **TRPÁK, R. – **REGNER, I. – **PAVLÍČKO, PH.D., I. – **KRAUSE, I. – **GRULICH, J. – GDULOVÁ, K. – JANEČEK, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – KUPKA, J. – JŮNEK, T. – HENDRYCHOVÁ, M. – **ZÁVODOVÁ, K.Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem (výstava s kritickým katalogem). 2022, Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem.

**OCELÍK, P. – **DIVIAK, T. – **LEHOTSKÝ, L. – **SVOBODOVÁ, K. – HENDRYCHOVÁ, M. Facilitating the Czech Coal Phase-Out: What Drives Inter-Organizational Collaboration?. SOCIETY & NATURAL RESOURCES, 2022, roč. 35, č. 7, s. 705-724. ISSN: 0894-1920.

MOUDRÝ, V. – **MOUDRÁ, L. – BARTÁK, V. – BEJČEK, V. – GDULOVÁ, K. – HENDRYCHOVÁ, M. – MORAVEC, D. – MUSIL, P. – ROCCHINI, D. – ŠŤASTNÝ, K. – **VOLF, O. – ŠÁLEK, M. The role of the vegetation structure, primary productivity and senescence derived from airborne LiDAR and hyperspectral data for birds diversity and rarity on a restored site. Landscape and Urban Planning, 2021, roč. 2021, č. 210, s. 1-12. ISSN: 0169-2046.

NOVÁK, J. – HENDRYCHOVÁ, M. Does Experimental Non-Reclaimed Sites Differ from Technically Reclaimed Areas in the Risk of Artificial Bird Nest Predation?. ..., 2021, roč. 14, č. 1, s. 59-72. ISSN: N.

**VICENTINI, F. – HENDRYCHOVÁ, M. – **TAJOVSKÝ, K. – **PIŽL, V. – **FROUZ, J.; idPublikace = 81820; Název: The Effect of Topography on Long-Term Spontaneous Development of Soil and Woody Cover on Graded and Untreated Overburden-- Neexistuje podtyp publikace --

HENDRYCHOVÁ, M. – **SVOBODOVA, K. – KABRNA, M. Mine reclamation planning and management: Integrating natural habitats into post-mining land use. RESOURCES POLICY, 2020, roč. 69, č. 2020, s. 1-13. ISSN: 0301-4207.

**OCELÍK, P. – SVOBODOVÁ, K. – HENDRYCHOVÁ, M. – **LEHOTSKÝ, L. – **EVERINGHAM, J. – **ALI, S. – **BADERA, J. – LECHNER, A. A contested transition toward a coal-free future: Advocacy coalitions and coal policy in the Czech Republic. ..., 2019, roč. 58, č. , s. 1-13. ISSN: N.

HENDRYCHOVÁ, M. – KABRNA, M. An analysis of 200-year-long changes in a landscape affected by large-scale surface coal mining: history, present and future. Applied Geography, 2016, roč. , č. 74, s. 151-159. ISSN: 0143-6228.

HENDRYCHOVÁ, M. – **BOGUSCH, P. Combination of reclaimed and unreclaimed sites is the best practice for protection of aculeate Hymenoptera species on brown coal spoil heaps. JOURNAL OF INSECT CONSERVATION, 2016, roč. 20, č. 5, s. 807-820. ISSN: 1366-638X.

TAJOVSKÝ, K. – KLÁRA, A. – HENDRYCHOVÁ, M. Mnohonožky, stonožky a suchozemští stejnonožci hnědouhelných výsypek na Mostecku. Sborník oblastního muzea v Mostě. Řada přírodovědná, 2013, roč. 2013, č. 35/36, s. 19-30. ISSN: 1214-2573.

HENDRYCHOVÁ, M. – ŠÁLEK, M. – TAJOVSKÝ, K. – ŘEHOŘ, M. Soil Properties and Species Richness of Invertebrates on Afforested Sites after Brown Coal Mining. Restoration Ecology, 2012, roč. 20, č. 5, s. 561-567. ISSN: 1061-2971.

ŠÁLEK, M. – HENDRYCHOVÁ, M. – ŘEHOŘ, M. Breeding habitat of sparrowhawks, Accipiter nisus on spoil heaps after coal mining. Acta Oecologica, 2010, roč. 36, č. 1, s. 197 - 201. ISSN: 1146-609X.

HENDRYCHOVÁ, M. – BEJČEK, V. Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. České Budějovice: Calla, 2010. 172s. ISBN 978-80-87267-09-7. s. Výsypky, s. 15 - 35.

The methodology of the Strimice dump restoration. - Michal Řehoř (externí), Ing. Markéta Hendrychová, doc. Mgr. Miroslav Šálek, Dr., 2010

HENDRYCHOVÁ, M. – ŠÁLEK, M. První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 „Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny“. . Zpravodaj Hnědé uhlí, 2009, roč. 2, č. 1, s. 39 - 44. ISSN: 1213-1660.

HENDRYCHOVÁ, M. – ŠÁLEK, M. Ptačí společenstva lesních stanovišť na výsypkách. Sylvia, 2009, roč. 45, č. 1, s. 177 - 189. ISSN: 0231-7796.

HENDRYCHOVÁ, M. – ŠÁLEK, M. Optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny po povrchové těžbě. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2009, roč. 4, č. 2, s. 63 - 65. ISSN: 1213-1660.

Optimisation of reclamation approaches to land affected by surface coal mining - Ing. Hendrychová Markéta; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Mgr. Kabrna Martin, 2009

Relationship between soil, vegetation and animal communities on brown-coal mining heaps in North Bohemia, Czech republic - Ing. Hendrychová Markéta; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr., 2009

GEOLOGICAL, PEDOLOGICAL AND BIOLOGICAL SURVEY OF AREAS AFTER MINING AND THE OPTIMALISATION OF A RECLAMATION ACCESS TO THE RESTORATION OF NORTH BOHEMIAN LANDSCAPE - Ing. Hendrychová Markéta, 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot