| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Stanislav Petrásek ()

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KRUNT, O. – KRAUS, A. – ZITA, L. – MACHOVÁ, K. – CHMELÍKOVÁ, E. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. The effect of housing system and gender on relative brain weight, body temperature, hematological traits, and bone quality in muscovy ducks. Animals, 2022, roč. 12, č. 3, s. 1-9. ISSN: 2076-2615.

BALÁŽOVÁ, K. – CHYBA, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – MAŠEK, J. – PETRÁSEK, S. Monitoring of Khorasan (Triticum turgidum ssp. Turanicum) and Modern Kabot Spring Wheat (Triticum aestivum) Varieties by UAV and Sensor Technologies under Different Soil Tillage. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 7, s. 1-16. ISSN: 2073-4395.

LEV, J. – KADEŘÁBEK, J. – PÍCHA, T. – SICHRA, M. – PETRÁSEK, S. – DLOUHÝ, M. Průzkumný a monitorovací robot Kloubak K2, Reconnaissance and monitoring robot Kloubak K2, articulated robot; four-wheel drive; plants treatment, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Kloubak K2, K2, Robotická platforma se čtyřkolovým kloubovým podvozkem, řízen diferenciálně., Cena za licenční poplatek bude stanovena dle aktuálního zájmu., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – LINDA, M. – PETRÁSEK, S. Exploitation of hazelnut (Corylus avellana) shell waste in the form of polymer-particle biocomposite. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 1, s. 53-59. ISSN: 1211-3174.

ČEDÍK, J. – CHYBA, J. – PEXA, M. – PETRÁSEK, S. – **JEDELSKÝ, J. – **MALÝ, M. Air flow conditions in workspace of mulcher. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 3, s. 669-678. ISSN: 1406-894X.

PETRÁSEK, S. – MÜLLER, M. Mechanical qualities of adhesive bonds reinforced with biological fabric treated by plasma. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1170-1181. ISSN: 1406-894X.

ČEDÍK, J. – CHYBA, J. – PEXA, M. – PETRÁSEK, S. Influence of shape of cutting tool on pressure conditions in workspace of mulcher with vertical axis of rotation . Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1530-1539. ISSN: 1406-894X.

PETRÁSEK, S. – MÜLLER, M. POLYMERIC PARTICLE COMPOSITES BASED ON FILLER FROM HEN EGG-SHELLS. In 16TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 24.05.2017, Latvia Univ Agr, Fac Engn, Jelgava, LATVIA. Jelgava, LATVIA: LATVIA UNIV AGRICULTURE, FACULTY ENGINEERING, INST MECHANICS, 5 J CAKSTES BLVD, JELGAVA, LV-3001, LATVIA, 2017. s. 175-180.

ČEDÍK, J. – CHYBA, J. – PEXA, M. – PETRÁSEK, S. Effect of top cover shape on energy demands and workspace pressure of mulcher. MM Science Journal. , 2017, roč. 2017, č. December, s. 2050-2054. ISSN: 1803-1269 .

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – PRAŽAN, R. – KUMHÁLA, F. – VONDŘIČKA, J. – NOVÁK, P. – CHYBA, J. – PETRÁSEK, S. – VONDRÁŠEK, Z. Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1, The contract for the application of proven technology No. TA03010138/1, proven technology; mulcher; energy savings; , 2016, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Ověřená technologie, Smlouva TA03010138/1, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1 je k dispozici na ČZU v Praze., Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1 mezi ČZU v Praze a Rolnickou a.s. Králíky, IČO25978438, uzavřená dne 5.9.2016, Snížením otáček mulčovače ze jmenovitých 1000 otáček za minutu na 850 otáček za minutu lze dosáhnout úspory paliva až 42 % na 1 hektar (pokles z 5,54 l/ha na 3,19 l/ha) při průměrné výkonnosti stroje asi 5,5 hektarů za hodinu. Kvalita práce mulčovače klesla pouze mírně., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PROCHÁZKA, P. – KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The measurement of Ecoland 400 pulling force. 2015, Příspěvek prezentovaný na mezinárodní konferenci "Agricultural Education and Science in XXI Century", konané v Moskvě 11. až 13. listopadu 2015..

BENEŠ, L. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); POROVNÁNÍ PROVOZNÍCH PARAMETRŮ SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK Z HLEDISKA ODLIŠNÉ KONCEPCE VÝMLATU A STÁŘÍ STROJE. 2014, Název: Nové trendy v návrhu a využití strojů v agropotravinářském komplexu a odpadovém hospodářství, Místo konání: Praha, Datum: 28. - 30.4. 2014, Str. 27 - 32, ISSN 1802-2391.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – PROŠEK, V. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. MOŽNOSTI STANOVENÍ VÝNOSU SLÁMY PŘI SKLIZNI LISEM S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU. Komunální technika, 2014, roč. 8, č. zvláštní vydání, s. 215-218. ISSN: 1802-2391.

PETRÁSEK, S. – MÜLLER, M. Setting of angle of soil flow on ploughshare at traditional processing of soil. Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 3, s. 407-412. ISSN: 1213-2489.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – KNAP, P. – PETRÁSEK, S. – PETRÁSEK, S. QUALITY ASSESSMENT OF SELECTED TILLAGE MACHINES FOR DEEPER LOOSENING SOIL WITHOUT TURNING. In 5th International Conference onTrends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 456-460.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – PETRÁSEK, S. ASPECTS OF GROWING WIDE-ROW CROPS ON THE SLOPES. In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 203-207.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – PRONITSYN, D. Když v zemědělství pracují roboti. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 5, s. 46-49. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – PRONITSYN, D. Bezpilotní prostředky pro sledování stavu zemědělské krajiny. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 5, s. 56-58. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. – KROULÍK, M. Technologie zpracování půdy a jejich vliv na půdní vlastnosti. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 82-86. ISSN: 0373-6776.

PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. MĚŘENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DEZINTEGRACE DŘEVIN U STROJŮ NIŽŠÍ VÝKONOVÉ SKUPINY POHÁNĚNÝMI VÝVODOVÝM HŘÍDELEM TRAKTORU. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 247-251. ISSN: 0373-6776.

NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. – PETRÁSEK, S. – PROCHÁZKA, P. Rozptylovač pro ošetřování sazenic lesních stromů, Nozzle for chemical protection of forest tree seedlings, Sprayers, tree seedlings, chemical protection, nozzles, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, 22255, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, www.upv.cz, ÚPV, Antonína Čermáka 2a, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, 24.03.2011, 23.05.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – MAŠEK, J. Jednotná střela se střepinovým účinkem. Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6. 22656. 01.09.2011.

PROCHÁZKA, P. – KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); OBSERVATION OF FIELD AND CROP CONDITIONS BY MEANS OF AN UNMANNED AIRCRAFT MODEL . 2010. ISBN: 978-80-552-0380-5; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Počet stran: 5; Název nakladatele: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ; Konference: TECHNOFÓRUM 2010 Advances in research of agricultural and environmental engineering ; Datum zahájení: 14.7.2010; Strana od: 200; Strana do: 204.

ASSESSMENT OF COST OF CULTIVATION OF SELECTED ENERGY CROPS - Ing. Novák Petr; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Petrásek Stanislav, 2010

PŘEHLED A ROZBOR MALÝCH ŠTĚPKOVAČŮ PRO VÝROBU BIOPALIVA - Ing. Petrásek Stanislav; Ing. Novák Petr; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2010

PROCHÁZKA, P. – MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sledování erozních událostí s využitím leteckého snímkování. 2010. ISBN: ISBN 978-80-552-0441-3; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Počet stran: 5; Název nakladatele: SPU Nitra; Konference: XII. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2010; Datum zahájení: 15.10.2010; Strana od: 177; Strana do: 181.

POSSIBILITIES OF INTRODUCING SYSTEM CONTROL TRAFFIC FARMING IN PRACTICE - Ing. Lukáš Staněk, Ing. Hana Hojková, Ing. Petr Novák, Ing. Miroslav Herout, Ing. Stanislav Petrásek, Ing. Pavel Procházka, Ph.D., Vendula Staňková (externí), Veronika Nídlová (externí), 2010

HŮLA, J. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. – KOVAŘÍČEK, P. – PROCHÁZKA, P. Povrchový odtok vody a smyv zeminy při pěstování kukuřice a ovsa setého. Agritech Science, 2010, roč. 4, č. 3, s. 1 - 5. ISSN: 1802-8942.

NOVÁK, P. – KOVAŘÍČEK, P. – HŮLA, J. – PETRÁSEK, S. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení vodní eroze při pěstování polních plodin. 2010. .

PETRÁSEK, S. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DEZINTEGRAČNÍCH PROCESŮ U MALÝCH ŠTĚPKOVAČŮ . 2010. .

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot