| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Petra Škvorová ()

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠKVOROVÁ, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – ŠVEJSTIL, R.Vliv kulinárního zpracování na mikrobiologickou kvalitu potemníka moučného (Tenebrio molitor). 2022, Sborník příspěvků 50. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin CzechFoodChem 2022, Praha 23. - 25. 5. 2022, s. 105-107, ISBN 978-80-7592-102-4.

ŠKVOROVÁ, P. – ŠVEJSTIL, R. – KOUŘIMSKÁ, L.The effect of culinary processing on the microbiological quality of Tenebrio molitor. 2022, Book of Abstracts of the 6th International Conference on Metrology in Food and Nutrition „6th IMEKOFOODS“, Dubrovník 7. - 9. 11. 2022, s. 48, ISBN 978-953-7124-12-0.

ŠKVOROVÁ, P. – KOUŘIMSKÁ, L.Změny stability potravin vůči žluknutí po ošetření mikrovlnným zářením. 2022, Zborník vedeckých prác XIX. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť a kontrola potravín“, Piešťany 6.4-8.4.2022, s. 143-151, ISBN 978-80-8266-007-7 .

KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – KULMA, M. – ŠKVOROVÁ, P. – **VESELÁ, K. – KUREČKA, M.Are edible insects suitable for people suffering gout?. 2022, Book of Abstracts of the 6th International Conference on Metrology in Food and Nutrition „6th IMEKOFOODS“, Dubrovnik, 7-9th November 2022, s. 49, ISBN: 978-953-7124-12-0.

KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – KULMA, M. – ŠKVOROVÁ, P. – **VESELÁ, K. – KUREČKA, M.Puriny a jejich metabolity v jedlém hmyzu. 2022, Sborník příspěvků, 50. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin CzechFoodChem 2022, 23.-25. 5. 2022, s. 13-17, ISBN 978-80-7592-102-4.

KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – KULMA, M. – ŠKVOROVÁ, P. – **VESELÁ, K. – KUREČKA, M.Je jedlý hmyz vhodný pro jedince s metabolickým onemocněním dna?. 2022, Zborník vedeckých prác XIX. vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť a kontrola potravín“, Piešťany, 06.04.2022-08.04.2022, s. 109-114, ISBN 978-80-8266-007-7.

CAPOUCHOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – PAZDERŮ, K. – ŠKVOROVÁ, P. – BOŽIK, M. – **KONVALINA, P. – DVOŘÁK, P. – **DVOŘÁČEK, V. Fatty acid profile of new oat cultivars grown via organic and conventional farming. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2021, roč. 98, č. March 2021, s. 0-0. ISSN: 0733-5210.

ŠKVOROVÁ, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – **ŠEVČÍK, R.Technologické zpracování jedlého hmyzu. 2021, Bezpečnosť a kvalita potravín - zborník vedeckých prác, XVIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť a kontrola potravín“, Piešťany 22-24. 9. 2021, p. 134-138. ISBN 978-80-552-2353-7.

ŠKVOROVÁ, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KULMA, M. – KUREČKA, M.Influence of feed on nutritional quality Gryllus assimilis. 2021, Book of Abstracts of the INSECTA 2021 International Conference, Magdeburg, 8-9th September 2021, p. 77. ISSN 0947-7314.

ŠKVOROVÁ, P. – KOUŘIMSKÁ, L.The effect of microwave treatment on quality and oxidation stability of nuts and almonds. 2020, The Book of Abstracts of the 5th International Conference on Metrology in Food and Nutrition „IMEKOFOODS 5“, Prague 16-18th September 2020, p. 64-65. ISBN 978-80-213-3036-8..

Název Poskytovatel Trvání
Bezpečné a funkční potraviny GAFAPPZ 2021 - 2022
 
page foot