| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Mazáková, Ph.D. (3738)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ALI, A. – KUMAR, R. – MAZÁKOVÁ, J. – MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **PÁNEK, M. Evaluation of the ability of seven active ingredients of fungicides to suppress Phytophthora cactorum at diverse life stages, and variability in resistance found among isolates . Journal of Fungi, 2022, roč. 8, č. 10, s. 0-0. ISSN: 2309-608X.

FAJEMISIN, O. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Emergence of fungicide sensitivity in Leptosphaeria maculans isolates collected from the Czech Republic to DMI fungicides. Agriculture-BASEL, 2022, roč. 12, č. 2, s. 0-0. ISSN: 2077-0472.

**PÁNEK, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. Peronosporales species associated with strawberry crown rot in the Czech Republic. Journal of Fungi, 2022, roč. 8, č. 4, s. 0-0. ISSN: 2309-608X.

FAJEMISIN, O. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Evaluation of the sensitivity of Leptosphaeria maculans isolates causing phoma stem canker in oilseed rape in the Czech Republic to boscalid and dimoxystrobin fungicides. Plant Protection Science, 2022, roč. 58, č. 4, s. 305-314. ISSN: 1805-9341.

**DOUDA, O. – **HOLÝ, K. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – MAZÁKOVÁ, J. – SAMKOVÁ, A. – RAŠKA, J. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie pěstování řepy cukrové v podmínkách omezení spektra účinných látek herbicidů, insekticidů a fungicidů, Technology for reduction of spreading of weeds including weed beets, pests and diseases by waste soils produced during processing of sugar beet, Sugar beet; herbicides; insecticides; fungicides, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie komplex, 00000, Svaz pěstitelů cukrovky Čech, IČO 00508811, 14. 12. 2022, Ing. Otakar Šašek, Semčice 69, 294 46, Semčice, Uplatnění výsledku lze očekávat ve vyšším výnosu řepy cukrové u pěstitelů obhospodařujících 38 tis. ha řepy smluvních ploch aplikačního garanta., Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – **HOLÝ, K. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – MAZÁKOVÁ, J. – SAMKOVÁ, A. – RAŠKA, J. – RYŠÁNEK, P. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie ochrany řepy proti škodlivým organismům rezistentním vůči dosud používaným insekticidům, herbicidům a fungicidům, Technology of sugar beet protection against harmful organisms resistant to insecticides, herbicides and fungicides, sugar beet; herbicides; insecticides; fungicides; resistance, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie antirezistent, 00000, Svaz pěstitelů cukrovky Čech, IČO 00508811, 14. 12. 2022, Ing. Otakar Šašek, Semčice 69, 294 46, Semčice, Uplatnění výsledku lze očekávat ve vyšším výnosu řepy cukrové u pěstitelů obhospodařujících 38 tis. ha řepy smluvních ploch aplikačního garanta., Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – **NOVOTNÝ, D. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – MAZÁKOVÁ, J. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie pro uskladnění bulev řepy cukrové v polní skládce s důrazem na zlepšení zdravotního stavu skladované řepy, Technology for storage of sugar beets in a field dump with emphasis on improving the health status of the stored beets, Suger beet; essential oils; storage; field dump; health status, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie skladování, není relevantní, Tereos TTD, a.s, IČO: 16193741, Palackého náměstí 1, 294 41, Dobrovice, Při výkupní ceně 1000 Kč/t při 16 % cukernatosti a eliminaci 3 % ztrát na uskladněné řepě aplikací ověřené technologie dojde k nárůstu obratu u pěstitelů řepy cukrové o cca 111 mil. Kč. , Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KOCOUREK, F. – **DOUDA, O. – **HARAŠTA, P. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – **HORSKÁ, T. – HOVORKA, T. – JURSÍK, M. – KAZDA, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – KOUDELA, M. – **KREJZAR, V. – **KUMAR, J. – MAZÁKOVÁ, J. – **NOVOTNÝ, D. – **PÁNKOVÁ, I. – **PLUHAŘ, I. – **PRÁŠIL, J. – **PSOTA, V. – **PULTAR, R. – **ROD, J. – **RŮŽIČKA, T. – RYŠÁNEK, P. – **SEIDENGLANZ, M. – **SLAVÍKOVÁ, L. – **STARÁ, J. – **VÍCHOVÁ, J. Integrovaná ochrana zeleniny. Praha: Profi Press s. r. o., 2022, 416s. ISBN 978-80-88306-24-5.

KUMAR, R. – MAZÁKOVÁ, J. – ALI, A. – **SUR, V. – SEN, M. – **BOLTON, M. – MAŇASOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. Characterization of the molecular mechanisms of resistance against DMI fungicides in Cercospora beticola populations from the Czech Republic. Journal of Fungi, 2021, roč. 7, č. 12, s. 0-0. ISSN: 2309-608X.

**BURKETOVÁ, L. – **JINDŘICHOVÁ, B. – **POSPÍCHALOVÁ, R. – **STEHLÍK, D. – FAJEMISIN, O. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – **PLACHKÁ, E. – **RYCHLÁ, A. – **VRBOVSKÝ, V. Detekce genů avirulence v izolátech Leptosphaeria maculans, Detection of avirulence genes in Leptosphaeria maculans isolates, Leptosphaeria maculans; oilseed rape; resistance; avirulence; genes, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika_Avr geny, Smlouva o využití uzavřená s Agritec Plant Research s.r.o., IČO: 26784246 dne 16.11.2021. Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, tel.: + 420 583 382 124, e-mail: prokop@agritec.cz., Každoroční předpokládané uplatnění je zejména u českých liniových odrůd mezi 4 až 5 tis. ha, což při prodeji 5000 VJ představuje tržby cca 5–10 mil. Kč při minimální ceně 1–2 tis. Kč za 1 VJ. Při zvýšení prodeje o cca 2 % dojde ke každoročnímu navýšení tržeb min. o 100–200 tis. Kč, a to pouze na 1,3 % sklizňové plochy ČR. Vyjádřeno kumulativně to může v horizontu 5 let znamenat nárůst tržeb o dalších 192.5–385 tis. Kč. V případě, že bude kalkulováno podzimní ošetření na 1 ha řepky olejky v rozmezí 500–1500 Kč, bude úspora na tomto ošetření v případě pěstování prověřených rezistentních odrůd cca 1000–1500 Kč. V případě českých linií pěstovaných na 4450 ha pak celkovou úsporu můžeme vyjádřit na 4,45–6,675 mil. Kč ročně, kumulativně za pět let pak cca 22,25–33,4 mil. Kč. V případě zvýšení zastoupení rezistentních odrůd v osevním postupu o 1,5 % ročně nad rámec výše uvedené kalkulace, pak by celková úspora na nákladech na podzimní fungicidní ošetření měla dosáhnout kumulativně za 5 let částky 23,9–35,9 mil. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 17.12.2021,

**BURKETOVÁ, L. – **JINDŘICHOVÁ, B. – **POSPÍCHALOVÁ, R. – **STEHLÍK, D. – FAJEMISIN, O. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – **PLACHKÁ, E. – **RYCHLÁ, A. – **VRBOVSKÝ, V. Identifikace specifických genů rezistence k Leptosphaeria maculans v odrůdách řepky a šlechtitelských materiálech, Identification of specific resistance genes to Leptosphaeria maculans in oilseed rape cultivars and breeding materials, Leptosphaeria maculans; oilseed rape; resistance; avirulence; genes, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika_Rlm geny, Smlouva o využití uzavřená s Agritec Plant Research s.r.o., IČO: 26784246 dne 16.11.2021. Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, tel.: + 420 583 382 124, e-mail: prokop@agritec.cz., Každoroční předpokládané uplatnění je zejména u českých liniových odrůd mezi 4 až 5 tis. ha, což při prodeji 5000 VJ představuje tržby cca 5–10 mil. Kč při minimální ceně 1–2 tis. Kč za 1 VJ. Při zvýšení prodeje o cca 2 % dojde ke každoročnímu navýšení tržeb min. o 100–200 tis. Kč, a to pouze na 1,3 % sklizňové plochy ČR. Vyjádřeno kumulativně to může v horizontu 5 let znamenat nárůst tržeb o dalších 192.5–385 tis. Kč. V případě, že bude kalkulováno podzimní ošetření na 1 ha řepky olejky v rozmezí 500–1500 Kč, bude úspora na tomto ošetření v případě pěstování prověřených rezistentních odrůd cca 1000–1500 Kč. V případě českých linií pěstovaných na 4450 ha pak celkovou úsporu můžeme vyjádřit na 4,45–6,675 mil. Kč ročně, kumulativně za pět let pak cca 22,25–33,4 mil. Kč. V případě zvýšení zastoupení rezistentních odrůd v osevním postupu o 1,5 % ročně nad rámec výše uvedené kalkulace, pak by celková úspora na nákladech na podzimní fungicidní ošetření měla dosáhnout kumulativně za 5 let částky 23,9–35,9 mil. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 17.12.2021,

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **PÁNEK, M. – WENZLOVÁ, J. – MAZÁKOVÁ, J. Metodika testování nových způsobů ochrany jahodníku proti Phytophthora cactorum, Methodology of testing new ways of protecting strawberry against Phytophthora cactorum, Phytophthora cactorum; protection; biology control, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika testování, Smlouva uzavřena s Bc. Milanem Hančem, se sídlem Vraňany 230, 277 07, Mělník, IČO:68280572, 1.7.2021, tel: +420 737 703 606, e-mail: jahodarna@jahodarna-vranany.cz, Za posledních sedm let činila průměrná výměra pěstební plochy jahodníku 1779 ha s celkovou výší sklizně průměrně 9390 tun, což nám dává výnos 4,7 t/ha. Spotřebitelské ceny pro jahody se v posledních třech letech pohybovaly průměrně za rok na částce okolo 140 Kč/Kg. Tržby tedy činí průměrně 1,3 mld. Kč za rok (Anonym, 2020). Patogen P. cactorum způsobuje ročně přímé škody minimálně ve výši 15 %, což v přepočtu na tržby činí ztrátu 197 mil., v této částce ovšem nejsou započítány nepřímé škody, které tento patogen způsobuje, jako je akutní odumření mladých výsadeb, nebo snížení životaschopnosti starších porostů. Je tedy žádoucí hledat nové způsoby ochrany proti tomuto patogenu i jejich metody validace., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 16.09.2021,

**BURKETOVÁ, L. – **JINDŘICHOVÁ, B. – **POSPÍCHALOVÁ, R. – **STEHLÍK, D. – FAJEMISIN, O. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – **PLACHKÁ, E. – **RYCHLÁ, A. – **VRBOVSKÝ, V. Mapa výskytů patogenů Leptosphaeria maculans a L. biglobosa a jejich ras v ČR, Map of occurrence of Leptosphaeria maculans and L. biglobosa and their races in the Czech Republic, Leptosphaeria maculans; L. biglobosa; oilseed rape; avirulence genes; races, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Mapa_LM rasy a LB, Smlouva o využití uzavřená s Agritec Plant Research s.r.o., IČO: 26784246 dne 16.11.2021. Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, tel.: + 420 583 382 124, e-mail: prokop@agritec.cz., nehodnoceno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 17.12.2021,

MAŇASOVÁ, M. – ZOUHAR, M. – **AULICKÝ, R. – **DOUDA, O. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Metodika testování nematocidních účinků fumigantů v mobilních provozních podmínkách, The methodology of testing the nematicidal effects of fumigants in mobile operating conditions, Bursaphelenchus xylophilus; ethanedinitrile; EDN; fumigation; operating conditions, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), EDN karanténa, Smlouva uzavřena s firmou Lučební závody Draslovka a.s., Havlíčkova 605, 280 02, Kolín IV, IČO 46357351, zastoupená BSc. Pavlem Brůžkem, MBA a Ing. Pavlem Brůžkem, CSc., +420 321 335 111, draslovka@draslovka.cz, smlouva uzavřena dne: 24.10.2019, Ekonomické aspekty aplikace metodiky lze charakterizovat z několika hledisek. První z nich je přímý vliv na zvýšení možnosti využití dřeva napadeného háďátky pro předem stanovené účely, tento aspekt se týká zejména řeziva zvláštního významu pro umělecké či nábytkářské využití, protože kapacita kontejneru je omezená. Přínos je v dostupnosti nového fumigantu a technologie jeho využití, která nemá v současné době v ČR i ve světě stejnou nebo podobnou alternativu. Další neméně důležitý ekonomický aspekt spočívá v postavení ČR jako jediného producenta tohoto fumigantu na světě. Tato skutečnost sama o sobě dává dobrý předpoklad pro zvyšování nejen zisků ale i prestiže naší země v celosvětovém měřítku. , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 27.10.2020,

**PÁNEK, M. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. – WENZLOVÁ, J. Mapa rozšíření jednotlivých genetických linií Phytophthora cactorum v čr, Distribution map of occurrence of individual genetic lines of Phytophthora cactorum in the Czech Republic, map; Phytophthora cactorum; DNA, 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), makak_2020, uzavřená smlouva o využití s Bc. Milan Hanč, Vraňany 230, Vraňany 27707, tel.: 315691988, nehodnoceno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZUZ, Hroznová 63/2, 60300 Brno, 21.12.2020,

**POSLUŠNÁ, J. – **PLACHKÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. Influence of Selected Fungicides Registered in the Czech Republic for Winter Oilseed Rape on In Vitro Sclerotinia sclerotiorum Mycelial Growth. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2018, roč. 54, č. 2, s. 101-110. ISSN: 1212-2580.

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – SEDLÁK, P. – ZUSKOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – **HAUSVATER, E. Sensitivity to Fungicides and Esential Oils in Czech Isolates of Phytophthora infestans. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 69-77. ISSN: 1211-3174.

**KLOUTVOROVÁ, I. – JAKLOVÁ, P. – **ČMEJLA, R. – RYŠÁNEK, P. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – MAŇASOVÁ, M. Metodika kvantitativní detekce mutace v genu Cytb u Venturia Inaequalis a postupů stanovení rezistence patogena k vybraným DMI fungicidům , The methodology of quantitative detection of mutation in the Cytb gene in Venturia Inaequalis and methods of determination of the resistance of pathogens on selected DMI fungicides, qPCR; Cytb gene; Venturia inaequalis; resistance, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Detekce rezistence - Venturia , Ovocnářská unie ČR z.s., IČ: 44477325, 09. 07. 2018, Ing. Martin Ludvík, Jabloně jsou nejvíce pěstovanou ovocnou plodinou, při špatně zvolené ochraně, k čemuž patří i nezjištěná rezistence přípravků, vznikají pěstiteli velké finanční ztráty., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 19.09.2018,

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Significance of sexual reproduction of Phytophthora infestans in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 1191-1197. ISSN: 1211-8516.

HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – BAŠTOVÁ, P. – LITSCHMANN, T. – MAZÁKOVÁ, J. – SEDLÁK, P. – KREJZAR, V. – PÁNKOVÁ, I. Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách, Methodology for integrated potato late blight control in new agro-environmental conditions, potatoes;late blight;fungicides;yields;tuber infection;forecast;prediction;resistance;potato protection, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, PI č.66, Osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky č. UKZUZ 006203/2017 vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s Českým bramborářským svazem, z. s., IČO: 46484388, 17.1.2017, Ing. Miloslav Chlan, Dobrovského 2366, 58001 Havlíčkův Brod, tel.: 602389486, e-mail: cbshb@cbshb.cz, Odhad realizace navrhovaných opatření při uplatnění u všech užitkových směrů podle metodiky integrované ochrany lze předpokládat přibližně na polovině celkové plochy brambor, tj. kolem 15 000 ha. Zavedením nových poznatků uvedených v metodice je možné dosáhnout snížení celkových ztrát plísní o 5 % (výnos, napadení hlíz, snížení kvality), tj. zároveň zvýšení tržeb za výsledný produkt. To představuje při výnosu 30 t/ha přínos tržního zboží 1,5 t/ha, ve finančním vyjádření 4 500 Kč/ha (při realizační ceně 3 000 Kč/ha). To znamená zvýšení ročních tržeb celkem 67,5 mil. Kč, za 5 let pak 337,5 mil. Kč. Budeme-li předpokládat velmi slabý výskyt choroby 1× za 5 let, pak budou reálné tržby 270 mil. Kč. K těmto přínosům je nutné připočíst snížení nákladů na chemickou ochranu přesnějším cílením fungicidních programů a využitím prognózy a pozitivní vliv na nižší zatížení životního prostředí., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 20.01.2017,

MAZÁKOVÁ, J. – URBAN, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. Analysis of Leptosphaeria species complex causing phoma leaf spot and stem canker of winter oilseed rape (Brassica napus) in the Czech Republic. Crop & Pasture Science, 2017, roč. 68, č. 3, s. 254-264. ISSN: 1836-0947.

MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – **BALÁŽOVÁ, K. Vliv esenciálních olejů na původce strupovitosti jabloně Venturia inaequalis . Zahradnictví, 2017, roč. 16, č. 1, s. 68-72. ISSN: 1213-7596.

MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – **DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – **NOVOTNÝ, D. – RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – **CHOCHOLA, J. – **PAVLŮ, K. – **ŠAROVSKÁ, L. – **FRIDRICH, P. – **NOVIK, A. Výzkum alternativních způsobů ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému Heterodera schachtii (Schmidt, 1871). Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, roč. 133, č. 9-10, s. 276-284. ISSN: 1210-3306.

SEDLÁK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – SEDLÁKOVÁ, V. – RYŠÁNEK, P. – VEJL, P. – **DOLEŽAL, P. Virulence and mating type of Phytophthora infestans isolates in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 4, s. 185-192. ISSN: 1211-3174.

SEDLÁK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – VEJL, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Metodika stanovení virulence izolátů Phytophthora infestans (Mont.) de Bary k významným major genům rezistence v návaznosti na jejich následné využití ve šlechtění bramboru, Methodology of virulence determination of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary to important major genes of resistance in connection to their following using in potato breeding, Phytophthora infestans; potato; resistance majorgenes; isolates virulence;, 2016, GE - Šlechtění rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-213-2728-3, Osvědčení pod č.j. UKZUZ 004073/2017 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s VESA Velhartice a.s. Velhartice 220, 341 42 Kollinec IČ: 46884335, dne 16.12.2016, zastoupenou Ing. Viktorem Kopačkou, předsedou představenstva., Vlastní zavedení metodiky do praxe nepředstavuje investiční náklady, za předpokladu, že je možné zajistit inkubaci izolátů P. infestans v požadovaných podmínkách. Vlastní materiálové náklady na realizaci experimentů nepřesahují 10 tis. Kč ročně při dodržení všech postupů. Zavedení metodiky přispěje ke zvýšení efektivnosti šlechtění na rezistenci ve smyslu navýšení počtu testovaných genotypů při zachování stávajících nákladů, neboť laboratorní test rezistence vyloučí neperspektivní genotypy před jejich zařazením do polních testů. Důležitým aspektem je i to, že metodika v této podobě přináší ucelený soubor informací a postupů, a šlechtitel uspoří náklady na vývoj vlastní metodiky, což představuje nároky na finance, práci i čas., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 13.01.2017,

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – URBAN, J. – ZOUHAR, M. Výskyt původců fomového černání stonku řepky na území České republiky a jejich lokalizace v napadených stoncích. In Prosperující olejniny 2016 06.12.2016, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016. s. 81-83.

RYŠÁNEK, P. – KAZDA, J. – MAZÁKOVÁ, J. – POSLUŠNÁ, J. – PLACHKÁ, E. – SPITZER, T. – POKORNÝ, R. Chemická ochrana a fomové černání stonku . Úroda, 2015, roč. 63, č. 6, s. 55-58. ISSN: 0139-6013.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. Laboratorní diagnostika hlavních patogenů řepky. Rostlinolékař, 2015, roč. 26, č. 6, s. 35-37. ISSN: 1211-3565.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – ŘIČAŘOVÁ, V. – SANDHU SINGH, K. – ZOUHAR, M. Molekulární metody detekce a identifikace vybraných patogenů řepky, Molecular methods of detection and determination of selected oilseed rape pathogens, oilseed rape, detection, PCR, qPCR, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Certifikovaná metodika QJ1310227, Číslo osvědčení UKZUZ 01704/2016, Snížení nákladů na adaptace metod a zvýšení produktivity práce u uživatele , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 26.01.2016, zákon 130/2002 Sb.

SANDHU SINGH, K. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Genome wide identification of the immunophilin gene family in Leptosphaeria maculans: A causal agent of blackleg dDisease in oilseed rape (Brassica napus). OMICS-A JOURNAL OF INTEGRATIVE BIOLOGY, 2014, roč. 18, č. 10, s. 645-657. ISSN: 1536-2310.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – KAZDA, J. – PLACHKÁ, E. – POSLUŠNÁ, J. Bílá hniloba řepky: dvě strategie infekce řepky a co z toho plyne pro pěstitele. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 19-21. ISSN: 0139-6013.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – NOVÁKOVÁ, J. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – WENZLOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – RENČO, M. First report about the trapping activity of Stropharia rugosoannulata acanthocytes for Northern Root Knot Nematode. Helminthologia, 2013, roč. 50, č. 2, s. 127-131. ISSN: 0440-6605.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. Plíseň šedá na okrasných rostlinách. ..., 2013, roč. 12, č. 12, s. 40-41. ISSN: N.

HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – DEJMALOVÁ, J. – BAŠTOVÁ, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – MAZÁKOVÁ, J. Účinnost fungicidů proti plísni bramboru v letech 2010-2013. Vědecké práce , 2013, roč. 21, č. 1, s. 17-30. ISSN: 1802-940X.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. Alternative methods of carrot (Daucus carota) protection against the northern root knot nematode (Meloidogyne hapla). ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, 2012, roč. 62, č. 1, s. 91-93. ISSN: 0906-4710.

URBAN, J. – MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – BERANOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of phoma leaf spot pathogens on winter oilseed rape in selected areas of the Czech Republic. 2012, Proceedings of Abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection Conference, Slovak University of Agriculture, Department of Plant Protection, Nitra, September 5-7, 2012, p. 123.

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – NOVÁKOVÁ, J. – PROCHÁZKA, I. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – PAVELA, R. Biologická ochrana mrkve proti háďátku Meloidogyne hapla. Úroda, 2012, roč. 12, č. 9, s. 60-62. ISSN: 0139-6013.

MAŇASOVÁ, M. – DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Gaseous Hydrogen Cyanide as an Agent to Control Nematodes in Plant Materials. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 2, s. 53-57. ISSN: 1211-3174.

RYŠÁNEK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – TĚŠÍKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – PAVELA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinnost esenciálních olejů na klíčivost teliospor sněti mazlavé a sněti zakrslé a na napadení rostlin pšenice. 2012, Sborník ze semináře Pšenice 2012 „Od genomu po chleba“, Praha, 5. – 6. 12 2012, s. 89 – 93. ISBN: 978-80-7427-122-9.

GREPLOVÁ, M. – POLZEROVÁ, H. – PATZAK, J. – MAZÁKOVÁ, J. – BOUMA, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. Characterization of Somatic Hybrids Solanum bulbocastanum + dihaploid Solanum tuberosum. Acta Horticulturae, 2012, roč. 961, č. , s. 577-591. ISSN: 0567-7572.

SEDLÁKOVÁ, V. – DEJMALOVÁ, J. – HAUSVATER, E. – SEDLÁK, P. – DOLEŽAL, P. – MAZÁKOVÁ, J. Effect of Phytophthora infestans on potato yield in dependence on variety characteristics and fungicide control. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 10, s. 486-491. ISSN: 1214-1178.

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – TÁBORSKÝ, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Sensitivity to fungicides in the isolates of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in the Czech Republic from 2003 to 2008. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2011, roč. 47, č 1, s. 5-12. ISSN: 1212-2580.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – RŮŽIČKOVÁ, G. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Presto©, a new potential tool for control of the root-knot nematode Meloidogyne hapla. 2011. Proceedings of the 20th NSSA Symposium. 20th Symposium of the Nematological Society of Southern Africa, Spier Estate, Stellenbosch, South Africa, 15 - 18 May 2011, p. 79..

ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – DOUDA, O. – RYŠÁNEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Report on the most important nematode species in the Czech Republic. 2011. Proceedings of the 20th NSSA Symposium. 20th Symposium of the Nematological Society of Southern Africa, Spier Estate, Stellenbosch, South Africa, 15 - 18 May 2011, p. 21..

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – NOVÁKOVÁ, J. Arthrobotrys oligospora jako alternativní bioagens proti Meloidogyne hapla (Certifikovaná metodika), Arthrobotrys oligospora alternative bioagens against Meloidogyne hapla (Certified methodology), crop protection, bioagens, alternative methods, nematophageous fungi, 2011, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, A. oligospora metodika, SRS 003245/2012, Sortiment bioagens použitelných pro ochranu proti M. hapla bude rozšířen o A. oligospora. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Státní rostlinolékařská správa, 07.02.2012

PROKINOVÁ, E. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – ŠTOČKOVÁ, L. – VÁŇOVÁ, M. Mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries) a zakrslá sněť pšeničná (Tilletia controversa) v České republice. ČZU Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011, 76s. ISBN 978-80-213-2240-0.

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – RYŠÁNEK, P. – TÁBORSKÝ, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Mating type distribution of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in the Czech Republic in 2007 and 2008. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2010, roč. 46, č. 3, s. 89 - 97. ISSN: 1212-2580.

ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – PROKINOVÁ, E. – VÁŇOVÁ, M. – RYŠÁNEK, P. Quantification of Tilletia caries and Tilletia controversa mycelium in wheat apical meristem by real-time PCR. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2010, roč. 46, č. 3, s. 107 - 115. ISSN: 1212-2580.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – MAZÁKOVÁ, J. – NOVÁKOVÁ, E. – PAVELA, R. Using plant essences as alternative mean for northern root-knot nematode (Meloidogyne hapla) management. Journal of Pest Science, 2010, roč. 83, č. 3, s. 217 - 221. ISSN: 1612-4758.

DOUDA, O. – ZOUHAR, M. – NOVÁKOVÁ, E. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Variability of D2/D3 segment sequences of several populations and pathotypes of potato cyst nematodes (Globodera rostochiensis, Globodera pallida). Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2010, roč. 46, č. 4, s. 171 - 180. ISSN: 1212-2580.

MAREK, M. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. Bioinformatics-assisted characterization of the ITS1-5 8S-ITS2 segments of nuclear rRNA gene clusters, and its exploitation in molecular diagnostics of European crop-parasitic nematodes of the genus Ditylenchus. Plant Pathology, 2010, roč. 59, č 5, s. 931-943. ISSN: 0032-0862.

Quantitative PCR as a tool for Tilletia spp. detection and quantification in timbering wheat plants - doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Marie Váňová, CSc. (externí), 2010

Old Czech wheat cultivars as a new possible source of resistance to Mycosphaerella graminicola - Ing. Jana Drabešová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Lubomír Věchet (externí), 2010

Old Czech wheat cultivars as a new possible source of resistance to Mycosphaerella graminicola - Ing. Jana Drabešová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Lubomír Věchet (externí), doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – NOVOTNÝ, D. – NOVÁKOVÁ, J. – MAZÁKOVÁ, J. Evaluation of the pathogenicity of selected nematophagous fungi. Czech Mycology, 2010, roč. 61, č. 2, s. 139 - 147. ISSN: 1211-0981.

Meloidogyne hapla, the serious enemy of the Czech vegetable growers - Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ondřej Douda (externí), Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Eva Nováková, doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Detection and determination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle in wood tissue - Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Marie Maňasová, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Andrea Kodoňová (externí), 2010

Variability of the D2/D3 segment sequences of several potato cyst nematode (Globodera rostochiensis, Globodera pallida) populations - Ondřej Douda (externí), Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Eva Nováková, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

Alternative management of the nothern root-knot nematode (Meloidogyne hapla) using plant essences - Ondřej Douda (externí), Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Eva Nováková, Ing. Roman Pavela (externí), 2010

Predikce nematofágní aktivity půdních hub - Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ondřej Douda (externí), Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. Jana Nováková, Ing. Jan Urban, 2010

Detekce genů rezistence k braničnatce pšeničné ve starých českých odrůdách pšenice seté - Ing. Jana Drabešová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Lubomír Věchet (externí), doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., 2010

First occurence of Cherry virus A (CVA) in the Czech Republic. - Ing. Lenka Grimová, Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D., doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc., Ing. Jana Drabešová, Ing. Jana Mazáková, Ph.D., Ing. František Paprštein (externí), 2010

SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – MAZÁKOVÁ, J. BIOLOGICKÉ A ŠLECHTITELSKÉ VLASTNOSTI SOMATICKÝCH HYBRIDŮ DIHAPLOIDNÍHO SOLANUM TUBEROSUM SSP. TUBEROSUM A S. BULBOCASTANUM. Vědecké práce , 2009, roč. 17, č. 0, s. 55 - 66. ISSN: 1802-940X.

POLZEROVÁ, H. – GREPLOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J. Petri dish test for confirming Phytophthora infestans resistance compared with laboratory assay. Vědecké práce , 2009, roč. 17, č. zima 2009, s. 83 - 92. ISSN: 1802-940X.

Plíseň bramboru v roce 2008 - Hausvater Ervín; Doležal Petr; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; prof. Ing. Táborský Vladimír, CSc., 2009

Molecular detection and survey of some viruses and viroids on stone fruits in the Czech Republic - Ing. Grimová Lenka; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Kochanová Michaela; Hassan Mohamed, 2009

Charakteristika českých izolátů Phytophthora infestans v roce 2008 - Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; prof. Ing. Táborský Vladimír, CSc.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

First occurence of Cherry virus A in the Czech Republic - Ing. Grimová Lenka; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Drabešová Jana; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Paprštein František, 2009

Molekulární markery rezistence proti Mycosphaerella graminicola jako prostředek pro hledání vhodných genetických zdrojů - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Drabešová Jana; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Věchet Lubomír; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

FTA technology as a tool for the molecular study of plant-parasitic nematodes - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Douda Ondřej; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

A study of the sugar beet nematode Heterodera schachtii host range concerning crop rotation changes in the Czech Republic - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Nováková Eva; Veselá Kamila; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Stem nematodes Ditylenchus dipsaci - D2/D3 segments of ribosomal DNA as diagnostic tool - Douda Ondřej; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Marek Miroslav; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Biofumigace - opatření proti háďátku zhoubnému Ditylenchus dipsaci v integrovaných systémech produkce zeleniny - Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Douda Ondřej; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Nováková Eva; doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc., 2009

Monitoring Leptosphaeria maculans a Leptosphaeria biglobosa, původců fómové hniloby – rakoviny stonku řepky, na území České republiky v roce 2007 a 2008 - doc. Ing. Ryšánek Pavel, CSc.; Ing. Mazáková Jana, Ph.D.; Ing. Zouhar Miloslav, Ph.D.; Ing. Jaňourová Blanka; Ing. Plachká Eva, CSc., 2009

 
page foot