| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D. (2392)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2860
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
po předchozí domluvě
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VOLEK, Z. – **UHLÍŘOVÁ, L. – ZITA, L. Narrow-leaved lupine seeds as a dietary protein source for fattening rabbits: a comparison with white lupine seeds. Animal, 2020, roč. 14, č. 4, s. 881-888. ISSN: 1751-7311.

VOLEK, Z. – **UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E.; idPublikace = 83519; Název: Využití čekanky obecné ve výživě a krmení králíků -- Neexistuje podtyp publikace --

KRAUS, A. – ZITA, L. – KRUNT, O. – VOLEK, Z. – **TYLLER, M. – **ANDERLE, V. Comparison of basic internal and external egg quality traits of brown and white egg-laying hens in relationship to their age. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 1, s. 49-56. ISSN: 1211-8516.

**MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – **ARNONE, J. – **SAMASCA, G. – **MAKOVICKÝ, P. The relationship between hepatocytes and small bowel after early and short restriction: What the results show in morphometry. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL, 2018, roč. 119, č. 3, s. 156-159. ISSN: 0006-9248.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. – MAKOVICKÝ, P. – SVOBODOVÁ, J. – EBEID, T. – UHLÍŘOVÁ, L. The effect of 1-week feed restriction on performance, digestibility of nutrients and digestive systém development in the growing rabbit. Animal, 2016, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1751-7311.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – UHLÍŘOVÁ, L. – VLČKOVÁ, J. – VOLEK, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. Relationship between muscle fibre characteristics and meat sensory properties in three nutria (Myocastor coypus) colour types. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 5, s. 217-222. ISSN: 1212-1819.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – SEDLÁČEK, R. Relationships between variable time, percentage of food restriction and liver histology: which alternative is the best for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) prevention?. HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY, 2016, roč. 31, č. 10, s. 1123-1130. ISSN: 0213-3911.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); One week feed restriction in early weaned rabbits: 1-performance and internal organs development. 2016, Proceedings of 11th World Rabbit Congress, June 15-18, Qingdao, China, s. 331-334.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. Carcass composition and meat quality of Czech genetic resources of nutrias (Myocastor coypus). Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 11, s. 479-486. ISSN: 1212-1819.

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – MAROUNEK, M. – SKŘIVANOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of various lupine species on milk production of rabbit does and performance of their litters before weaning. 2015, NutriNET, Brno, s. 114-121.

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – ZITA, L. – MAROUNEK, M. – PŘÍDOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. – VEJČÍK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam vhodné volby zdroje dusíkatých látek pro krmné směsi intenzivně chovaných brojlerových králíků. 2015, Sborník referátů XIII. celostátního semináře Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha, 11. listopad, s. 48-54.

ZITA, L. – FOLBRECHTOVÁ, K. – VOLEK, Z. – JENÍKOVÁ, M. – VOLKOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. – LEDVINKA, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení králíků na výkrmnost a jatečnou hodnotu. 2015, Sborník referátů XIII. celostátního semináře Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha, 11.listopad, s. 42-47.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of laying hens age on egg quality in organic farming. 2014, Book of abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Assotiation for Animal Production, Wageningen Academic Publishers, Netherlands, 25-29.08.2014, Copenhagen, Denmark, p.252. ISBN 978-90-8686-248-1.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv kvantitativní restrikce krmiva na charakteristiky svalových vláken, texturu masa a jejich vzájemný vztah u brojlerových králíků. 2013, Sborník XXXIX. konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013. Brno 27.2.2013, s.88-96. ISBN: 978-80-7375-705-2 .

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv doby začátku restrikce a věku při odstavu na užitkovost brojlerových králíků. 2013, Sborník referátů XII. celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků". Praha. 6.11.2013, s.97-101. ISBN: 978-80-7403-113-7.

VOLEK, Z. – VOLKOVÁ, I. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Vliv restrikce krmiva na užitkovost, kvalitu masa a jatečného těla králíků plemene český albín. Maso, 2013, roč. 24, č. 2, s. 55-58. ISSN: 1210-4086.

ZITA, L. – FOLBRECHTOVÁ, K. – LEDVINKA, Z. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití králíka v zoorehabilitaci. 2013, Sborník referátů z XII. Celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků", 6.11.2013, ČZU v Praze, Praha, str. 25-27. ISBN: 978-80-7403-113-7.

VOLEK, Z. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Některé poznámky k aktuální diskusi budoucího ustájení intenzivně chovaných brojlerových králíků. 2013, Sborník referátů z XII. Celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků", 6.11.2013, ČZU v Praze, Praha, s.44-46. ISBN: 978-80-7403-113-7.

TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – VOLEK, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – CHODOVÁ, D. – BÍZKOVÁ, Z. A study of growth and some blood parameters in Czech rabbits. World Rabbit Science, 2013, roč. 21, č. 4, s. 251-256. ISSN: 1257-5011.

ZITA, L. – VOLEK, Z. Ohlédnutí za světovým kongresem v oblasti chovu králíků. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 11, s. 15-15. ISSN: 0027-8068.

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLKOVÁ, I. – KUDRNOVÁ, I. Kvalita masa králíků plemene Český albín v závislosti na způsobu ustájení. Maso, 2012, roč. 23, č. 4, s. 53-56. ISSN: 1210-4086.

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – KUDRNOVÁ, I. Vliv techniky krmení a způsobu ustájení králíků plemene Český albín na redukci produkčních nákladů a zvýšení kvality masa, The effect of feed restriction and housing conditions of Czech White rabbits on costs reduction and meat quality, rabbit, feed restriction, housing, meat quality, growth, costs, 2012, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-7403-100-7, Technické parametry výsledku: aplikací restrikce krmiva, snížením denní spotřeby krmné směsi o 50% ve srovnání s ad libitním příjmem krmiva, mezi 56. – 63. a 84. – 87. dnem věku lze snížit náklady na krmivo o 10%. Restrikce krmiva slouží jako prevence tr, Aplikací restrikce krmiva se významně snížila denní spotřeba krmné směsi, přičemž nedošlo k poklesu průměrného denního přírůstku. Díky tomu byla u restrikčně krmených králíků výrazně zlepšena konverze krmiva. Takže, pokud se týká celkové spotřeby krmiva , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.11.2012, ISBN 978-80-7403-100-7

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week feed restriction in the growing rabbit: Part 2: Development of the digestive system. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 621-624.ISSN 2308-1910.

VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – KUDRNOVÁ, I. – MAROUNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of stocking density on growth performance, meat quality and fibre properties of biceps femoris muscle of slow-growing rabbits. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 891-895.ISSN 2308-1910.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week intensive feed restriction in the growing rabbit: Part 3: Muscle fibre development. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 625-628.ISSN 2308-1910.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rabbit genetic resources in the Czech Republic. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 65-68.ISSN 2308-1910.

EBEID, T. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week intensive feed restriction in the growing rabbit: Part 1: Performance and blood biochemical parameters. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 607-611.ISSN 2308-1910.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – MARTINEC, M. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stravitelnost živin a biochemické ukazatele krve českých genových zdrojů králíků a brojlerového králíka. 2011. Sborník z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, IX. Kábrtovy dietetické dny, VFU Brno, 18.5.2011, s.92-96. ISBN: 978-80-7305-002-3.

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLKOVÁ, I. – KUDRNOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hustoty osazení na kvalitu masa českého albína v podmínkách intenzivního chovu. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11. 2011, s.102–106. ISBN: 978-80-7403-083-3.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam restrikce krmiva u brojlerových králíků. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11.2011, s.51–53. ISBN: 978-80-7403-083-3.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot