| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Hana Šípková, Ph.D. (4395)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3853
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Konzultační hodiny jsou pouze orientační, raději mne kontaktujte e-mailem a domluvíme se na přesné datum i čas. HŠ
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠÍPKOVÁ, H. – RŮŽIČKA, J. Larval morphology of Nicrophorus (Nicrophorus) nepalensis Hope (Coleoptera: Silphidae: Nicrophorinae). Zootaxa, 2020, roč. 4743, č. 2, s. 167-180. ISSN: 1175-5326.

**KADLEC, J. – **MIKÁTOVÁ, Š. – **MÁSLO, P. – ŠÍPKOVÁ, H. – **ŠÍPEK, P. – **SLÁDEČEK, F. Delaying insect access alters community composition on small carrion: a quantitative approach. Entomologia Experimentalis et Applicata, 2019, roč. 2019, č. 12826, s. 1-12. ISSN: 0013-8703.

JAKUBEC, P. – NOVÁK, M. – QUBAIOVÁ, J. – ŠÍPKOVÁ, H. – ŠULÁKOVÁ, H. – RŮŽIČKA, J. Interaktivni klič k určování forenzně významných druhů brouků (Coleoptera), Interactive identification key of forensically important beetle species (Coleoptera), Coleoptera; identification; morphology; forensic; necrophagous;, 2018, XX - Nepřiřazeno, Id_forensic 1.0 , MV-90619-2/OBVV-2015, Jedná se o sadu nových algoritmů sdružených do softwarového balíku v programovacím jazyku JAVA používající program Intkey k interakci s uživatelem (interpret) a jeho interakci s obrazovou a informační databází (ve formátu DETLA). Odpovědná osoba: Pavel Jakubec, Kamýcká 129, 165 0021 Praha - Suchdol, +420 22438 3630., Software slouží k determinaci zájmových druhů bezobratlých z řádu Coleoptera, asociovaných s lidskými, ale i zvířecími ostatky. Hlavní uživatelé jsou Kriminalistický ústav Praha, ČIŽP a další orgány státní správy., Kriminalistický ústav Praha, 00007064, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

QUBAIOVÁ, J. – RŮŽIČKA, J. – ŠÍPKOVÁ, H. Taxonomic revision of genus Ablattaria Reitter (Coleoptera, Silphidae) using geometric morphometrics. ZooKeys, 2015, roč. 2015, č. 477, s. 79-142. ISSN: 1313-2989.

RŮŽIČKA, J. – ŠÍPKOVÁ, H. – SCHNEIDER, J. Notes on carrion beetles (Coleoptera: Silphidae) from India. Klapalekiana, 2011, roč. 47, č 3-4, s. 239-245. ISSN: 1210-6100.

ŠÍPEK, P. – ŠÍPKOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Axis, barasinga, sambar aneb za jeleny do Indie. 2011. Článek v časopise Myslivost 10/2011 popisuje žijící poulaci jelenů v Indii včetně mapy rozšíření a fotografií v národních parcích..

RŮŽIČKA, J. – ŠÍPKOVÁ, H. – SIKES, D. Immature stages and biology of Diamesus (Coleoptera: Silphidae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2011, roč. 51, č. 2, s. 745-746. ISSN: 0374-1036.

Biodiverzita 2010 - Ing. Šípková Hana, Ph.D., 2010

Habitatové nároky, rozšíření a zhodnocení stavu biotopu pro přežití tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) a páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) v Lánské oboře (CHKO Křivoklátsko). - Jaroslav Šreiber (externí), Ing. Radek Hejda, Ing. Hana Šípková, Ph.D., 2010

ŠÍPKOVÁ, H. – RŮŽIČKA, J. – HOSKOVEC, M. – ŠÁLEK, M. Use of infochemicals to attract carrion beetles into pitfall traps. Entomologia Experimentalis et Applicata, 2009, roč. 132, č. 0, s. 59 - 64. ISSN: 0013-8703.

BLANKA, K. – ŠÍPKOVÁ, H. – RŮŽIČKA, J. – HOSKOVEC, M. Irresistible bouquet of death—how are burying beetles (Coleoptera: Silphidae: Nicrophorus) attracted by carcasses. Naturwissenschaften, 2009, roč. 96, č. 0, s. 1 - 0. ISSN: 0028-1042.

FIKÁČEK, M. – ŠÍPKOVÁ, H. New Asian Hydroscapha, with comments on male-female association of co-occuring species (Coleoptera, Myxophaga, Hydroscaphidae). Zootaxa, 2009, roč. 2286, č. 0, s. 31 - 48. ISSN: 1175-5326.

ŠÍPKOVÁ, H. – RŮŽIČKA, J. Preference různě staré mršiny u nekrofágních mrchožroutovitých brouků (Coleoptera: Silphidae) ve střední Evropě. Klapalekiana, 2009, roč. 45, č. 0, s. 213 - 219. ISSN: 1210-6100.

Název Poskytovatel Trvání
Olfaktorické schopnosti hrobaříků (Coleoptera: Silphidae) GA FLE 2007 - 2007
Chemická ekologie hrobaříků GA FLE 2006 - 2006
 
page foot