| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D. (2904)

Kontakty
:: Konzultační hodiny :: Konzultační hodiny
Konzultační hodiny po předchozí domluvě
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KRAUS, A. – ZITA, L. – KRUNT, O. – CHODOVÁ, D. – OKROUHLÁ, M. – **KRAWCZYK, J. Do the differences in egg contamination, penetration, and resistance against microorganisms among the hen genotypes exist. Annals of Animal Science, 2022, roč. , č. sep, s. 1-35. ISSN: 1642-3402.

KRAUS, A. – KRUNT, O. – ZITA, L. – MACHOVÁ, K. – **HRNČÁR, C. – CHMELÍKOVÁ, E. Laying, egg quality and blood profile of native hens. Acta Fytotechnica et Zootechnica:Online, 2022, roč. 25, č. 2, s. 109-116. ISSN: 1336-9245.

ZITA, L. – OKROUHLÁ, M. – KRUNT, O. – KRAUS, A. – STÁDNÍK, L. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Changes in Fatty Acids Profile, Health Indices, and Physical Characteristics of Organic Eggs from Laying Hens at the Beginning of the First and Second Laying Cycles. Animals, 2022, roč. 12, č. , s. 125-137. ISSN: 2076-2615.

PETRIČÁKOVÁ, K. – JANOŠÍKOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – ZITA, L. – SAVVULIDI, F. – **PARTYKA, A. Comparison of commercial poultry semen extenders modified for cryopreservation procedure in genetic resource program of Czech golden spotted hen. Animals, 2022, roč. 12, č. 20, s. 1-9. ISSN: 2076-2615.

KRAUS, A. – KRUNT, O. – ZITA, L. – VEJVODOVÁ, K. – DRÁBEK, O. Laying hens under smallholder conditions: laying performance, growth and bone quality of tibia and femur including essential elements. Poultry Science, 2022, roč. 101, č. 7, s. 1-9. ISSN: 0032-5791.

KRUNT, O. – KRAUS, A. – ZITA, L. – MACHOVÁ, K. – CHMELÍKOVÁ, E. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. The effect of housing system and gender on relative brain weight, body temperature, hematological traits, and bone quality in muscovy ducks. Animals, 2022, roč. 12, č. 3, s. 1-9. ISSN: 2076-2615.

JANOŠÍKOVÁ, M. – PETRIČÁKOVÁ, K. – ZITA, L. Inovativní postupy v procesu kryokonzervace spermatu genetického zdroje původního českého plemene česká slepice zlatá kropenatá, Innovative procedures in the process of cryopreservation of semen of the genetic source of the original Czech breed of the Czech Golden Spotted Hen, cryopreservation; sperm; genetic source; rooster , 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 9457/2022-ČPI, Líheň Studenec, s.r.o. IČO: 25340026, regenerace původního plemene, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Česká plemenářská inspekce , 15.12.2022,

MORAVCSÍKOVÁ, Á. – KRUNT, O. – KRAUS, A. – ZITA, L. – BARTOŠ, L.Reducing aggressive behavior in rabbit does housed in groups. 2022, p. 99 in Kjosevski M, Waiblinger S, Ilieski V., eds. ISAE 2022: Proceedings of the 55th Congress of the ISAE. The International Society for Applied Ethology.STV Prizma Skopje, Macedonia. 4th - 8th September 2022. Ohrid, North Macedonia..

MORAVCSÍKOVÁ, Á. – KRUNT, O. – KRAUS, A. – ZITA, L. – BARTOŠ, L.Reducing aggressive behavior in rabbit does housed in groups. 2022, p. 19 in Eretová, Chaloupková Moravcsíková and Rádlová, eds. Sborník 49. konference České a Slovenské etologické společnosti. 1st ed, ČSEtS, Praha, Česká republika. ISBN: 978-80-213-3219-5..

KRUNT, O. – ZITA, L. – KRAUS, A. – BUREŠ, D. – NEEDHAM, T. – VOLEK, Z. The effect of housing system on rabbit growth performance, carcass traits, and meat quality characteristics of different muscles. Meat Science, 2022, roč. 2022, č. 193, s. 1-8. ISSN: 0309-1740.

JANOŠÍKOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – SAVVULIDI, F. – ZITA, L. – PETRIČÁKOVÁ, K. Kryoprotektivní účinky modifikovaných ředidel drůbežího spermatu. Náš chov, 2022, roč. 72, č. 11, s. 36-38. ISSN: 0027-8068.

KRAUS, A. – ZITA, L. – KRUNT, O. – **HÄRTLOVÁ, H. – CHMELÍKOVÁ, E. Determination of selected biochemical parameters in blood serum and egg quality of Czech and Slovak native hens depending on the housing system and hen age. Poultry Science, 2021, roč. 100, č. 2, s. 1142-1153. ISSN: 0032-5791.

KRUNT, O. – ZITA, L. – KRAUS, A. – VOLEK, Z. How can housing system affect growth and carcass traits, meat quality and muscle fiber characteristics in biceps femoris and mineral content of tibia and femur bones in growing rabbits?. Livestock Science, 2021, roč. 249, č. jul, s. 1-8. ISSN: 1871-1413.

KRUNT, O. – ZITA, L. – KRAUS, A. – OKROUHLÁ, M. – CHODOVÁ, D. – STUPKA, R. Guinea fowl (Numida meleagris) eggs and free-range housing: a convenient alternative to laying hens' eggs in terms of food safety?. Poultry Science, 2021, roč. 100, č. 4, s. 1-11. ISSN: 0032-5791.

KRUNT, O. – ZITA, L. – KRAUS, A. Various hen housing systems determine different egg quality. Acta Fytotechnica et Zootechnica:Online, 2021, roč. , č. , s. 1-1. ISSN: 1336-9245.

VOLEK, Z. – **ADÁMKOVÁ, A. – ZITA, L. – **ADÁMEK, M. – PLACHÝ, V. – **MLČEK, J. – MAROUNEK, M. The effects of the dietary replacement of soybean meal with yellow mealworm larvae (Tenebrio molitor) on the growth, nutrient digestibility and nitrogen output of fattening rabbits. Animal Feed Science and Technology , 2021, roč. 280, č. oct, s. 1-6. ISSN: 0377-8401.

VOLEK, Z. – **UHLÍŘOVÁ, L. – ZITA, L. Narrow-leaved lupine seeds as a dietary protein source for fattening rabbits: a comparison with white lupine seeds. Animal, 2020, roč. 14, č. 4, s. 881-888. ISSN: 1751-7311.

SVOBODOVÁ, J. – **PINKASOVÁ, H. – **HYRŠL, P. – **DVOŘÁČKOVÁ, M. – ZITA, L. – **KREISINGER, J. Differences in the growth rate and immune strategies of farmed and wild mallard populations. PLoS One, 2020, roč. 15, č. 8, s. 1-19. ISSN: 1932-6203.

KRAUS, A. – ZITA, L. – KRUNT, O. – VOLEK, Z. – **TYLLER, M. – **ANDERLE, V. Comparison of basic internal and external egg quality traits of brown and white egg-laying hens in relationship to their age. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, roč. 68, č. 1, s. 49-56. ISSN: 1211-8516.

KRAUS, A. – ZITA, L. – KRUNT, O. – POKORNÁ, K. Jak genotyp ovlivňuje kvalitu vajec ve druhé polovině snáškového cyklu?. Journal of Central European Agriculture, 2020, roč. 21, č. 2, s. 215-221. ISSN: 1332-9049.

KRUNT, O. – ZITA, L. – KRAUS, A. A review of the effects of housing system on production and welfare in growing rabbits. Animal Science Papers and Reports, 2020, roč. 38, č. 4, s. 321-332. ISSN: 0860-4037.

KRAUS, A. – ZITA, L. The Effect of Age and Genotype on Quality of Eggs in Brown Egg Laying Hybrids. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, roč. 67, č. , s. 407-414. ISSN: 1211-8516.

DOKOUPILOVÁ, A. – ZITA, L. – **KVAČEK, I. – JANDA, K. – HOFMANOVÁ, B. – MASOPUSTOVÁ, R. Jerusalem artichoke (Helinathus tuberosus) tops as a natural source of inulin in rabbit diet: effect on growth performance and health status. Journal of Central European Agriculture, 2019, roč. 20, č. 3, s. 796-801. ISSN: 1332-9049.

KRAUS, A. – ZITA, L. – KRUNT, O. The effect of different housing system on quality parameters of eggs in relationship to the age in brown egg-laying hens. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2019, roč. 25, č. 6, s. 1246-1253. ISSN: 1310-0351.

HOLEC, J. – POLÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – ČÍTEK, J. – **ČÍTKOVÁ, D. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, P. – HNILIČKA, F. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **KOHOUT, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MATULA, S. – PAZDERŮ, K. – PENÍŽEK, V. – PTÁČEK, M. – PULKRÁBEK, J. – RAJMON, R. – SABOLOVÁ, M. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. – URBAN, J. – VANĚK, A. – ZÁDOROVÁ, T. – ZITA, L.Zemědělství a potraviny. 2019, Praha: Profi Press s.r.o., 223 s. ISBN: 978-80-86726-98-4.

**BÍLKOVÁ, B. – **SWIDERSKÁ, Z. – ZITA, L. – **LALOE, D. – **CHARLES, M. – **BENEŠ, V. – **STOPKA, P. – **VINKLER, M.Jako vejce vejci? Proteom bílku a transcriptom oviduktu u tradičních plemen kura domácího. 2018, Sborník abstraktů z konference Zoologické dny, Praha, 8. - 9. února 2018, 42 - 43 s. ISBN 978-80-87189-24-5.

ZITA, L. – JENÍKOVÁ, M. – HÄRTLOVÁ, H. Effect of housing system on egg quality and the concentration of cholesterol in egg yolk and blood of hens of native resources of the Czech Republic and Slovakia. JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH, 2018, roč. 27, č. 3, s. 380-388. ISSN: 1056-6171.

**BÍLKOVÁ, B. – **ŚWIDERSKÁ, Z. – ZITA, L. – **LALOE, D. – **CHARLES, M. – **BENEŠ, V. – **STOPKA, P. – **VINKLER, M. Domestic fowl breed variation in egg white protein expression: application of proteomics and transcriptomics. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2018, roč. 66, č. 44, s. 11854-11863. ISSN: 0021-8561.

**VINKLER, M. – **BÍLKOVÁ, B. – **SWIDERSKÁ, Z. – **JANDA, J. – ZITA, L.Mají různá plemena slepic různou krev?. 2018, Chovatel, roč. 57, č. 9, s. 16-17.

**BÍLKOVÁ, B. – **BAINOVÁ, Z. – **JANDA, J. – ZITA, L. – **VINKLER, M. Different breeds, different blood: Cytometric analysis of whole blood cellular composition in chicken breeds. Veterinary Immunology and Immunopathology, 2017, roč. 188, č. 2017, s. 71-77. ISSN: 0165-2427.

BÍLKOVÁ, B. – BAINOVÁ, Z. – ZITA, L. – JANDA, J. – VINKLER, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Antimikrobiální peptidy ve vejcích kura domácího. 2016, Sborník abstraktů z konference Zoologické dny, České Budějovice, 11. - 12. února 2016, 36 - 37 s. ISBN 978-80-87189-20-7.

JENÍKOVÁ, M. – ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – KLESALOVÁ, L. – TYLLER, M. Kvalita vajec u vybraných černě zbarvených genotypů. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 4, s. 51-52. ISSN: 0027-8068.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – JENÍKOVÁ, M. – TYLLER, M. – TYLLEROVÁ, H. – KLESALOVÁ, L. – HRUŠKA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of white or brown layers reared and tested in the same conditions for comparison of egg quality parameters. 2016, The Proceedings of XXV World’s Poultry Congress, Beijing, China, September 5-9, s. 544.

VOSTRÝ, L. – ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – JENÍKOVÁ, M. – TYLLER, M. – TYLLEROVÁ, H. – KLESALOVÁ, L. – HRUŠKA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Estimates of genetic and phenotypic correlations, and heritability, of egg quality and production traits in two lines BPR layers. 2016, The Proceedings of XXV World’s Poultry Congress, Beijing, China, September 5-9, s. 344.

VOLEK, Z. – UHLÍŘOVÁ, L. – MAROUNEK, M. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of dried chicory root added to the restrictive feed ration of rabbits on health status, performance and ceacal and carcass traits. 2016, Proceedings of the 11th World Rabbit Congress, Qingdao (China)- June 15-18, s. 467-470.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – DUCHÁČEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NEUMANN, C. – NOHEJLOVÁ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. – STÁDNÍK, L. – STAROSTOVÁ, L. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. – ZITA, L.Atlas plemen hospodářských zvířat. 2016, ČZU, FAPPZ, KSZ, Praha, Powerprint, 267 s. ISBN: 978-80-213-2651-4.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z.Kvalita vajec s bílou a hnědou barvou skořápky. 2016, Drůbežář (Hydinár),2016, 1, 18-19..

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TYLLER, M. – TYLLEROVÁ, H.Kvalita vajec bělovaječných a hnědovaječných nosnic chovaných ve stejných podmínkách chovu. 2016, Drůbežář (hydinár), 2016, 4, 7-8..

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – ŘÍŠSKÁ, I. – KLESALOVÁ, L. Performance and eggs quality of hens of genetic resources of the Czech Republic and Slovakia. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 1, s. 219-224. ISSN: 1332-9049.

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – ZITA, L. – MAROUNEK, M. – PŘÍDOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. – VEJČÍK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam vhodné volby zdroje dusíkatých látek pro krmné směsi intenzivně chovaných brojlerových králíků. 2015, Sborník referátů XIII. celostátního semináře Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha, 11. listopad, s. 48-54.

ZITA, L. – FOLBRECHTOVÁ, K. – VOLEK, Z. – JENÍKOVÁ, M. – VOLKOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. – LEDVINKA, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení králíků na výkrmnost a jatečnou hodnotu. 2015, Sborník referátů XIII. celostátního semináře Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha, 11.listopad, s. 42-47.

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – BÍZKOVÁ, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – VOLEK, Z. – ZITA, L. Effect of housing system and genotype on rabbit meat quality. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 4, s. 190-199. ISSN: 1212-1819.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of laying hens age on egg quality in organic farming. 2014, Book of abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Assotiation for Animal Production, Wageningen Academic Publishers, Netherlands, 25-29.08.2014, Copenhagen, Denmark, p.252. ISBN 978-90-8686-248-1.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TYLLER, M. – KLESALOVÁ, L. – DOBROVOLNÝ, P. – HRUŠKA, M. – TYLLEROVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of strain and age of brown-egg laying hens on egg quality traits. 2014, Proceedings of XIVth European Poultry Conference, Stavanger, 23 – 27 June, 2014, Norway, p. 506 .

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – MELŠOVÁ, M. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Effect of genotype and housing system on the concentration of cholesterol in egg yolk. 2014, Journal of Central European Agriculture, roč. 15, č. 3, s. 315-321. ISSN: 1332-9049.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – STÁDNÍK, L. – ZITA, L. Histological characteristics of the musculus longissimus lumborum et thoracis muscle fibres in pigs in relation to selected RYR1, MYOG, MYOD1 and MYF6 genotypes. Acta Veterinaria Brno, 2014, roč. 2014, č. 83, s. 233-237. ISSN: 0001-7213.

MIKEŠOVÁ, K. – HÄRTLOVÁ, H. – ZITA, L. – CHMELÍKOVÁ, E. – HŮLKOVÁ, M. – RAJMON, R. Effect of evening primrose oil on biochemical parameters of thoroughbred horses under maximal training conditions. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 10, s. 488-493. ISSN: 1212-1819.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – TYLLER, M. – DOBROVOLNÝ, P. – KLESALOVÁ, L. – TYLLEROVÁ, H. Effect of genotype, feather growth-rate gene and the age of hens on the egg quality. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, roč. 20, č. 6, s. 1466-1471. ISSN: 1310-0351.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – MELŠOVÁ, M. – KLESALOVÁ, L. Effect of genotype and housing system on the concentration of cholesterol in egg yolk. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 3, s. 315-321. ISSN: 1332-9049.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – KLESALOVÁ, L. The effect of age of Japanese quails on certain egg quality traits and their relationships. Veterinarski Arhiv, 2013, roč. 83, č. 2, s. 223-232. ISSN: 0372-5480.

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – KRONTORÁDOVÁ, I. – MAMICA, J. – ZITA, L. – KLABANOVÁ, P. – ČERNOCKÝ, A. Semen quality, lipid peroxidation, and seminal plasma antioxidant status in horses with different intensities of physical exercise. Acta Veterinaria Brno, 2013, roč. 82, č. 1, s. 31-35. ISSN: 0001-7213.

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – ZITA, L. – DÖRFLEROVÁ (ČTRNÁCTÁ), A. – ŘEHÁK, D. – ROSMUS, J. – ŠINDELÁŘ, M. Antioxidanty ve výživě dostihových koní . Veterinářství, 2013, roč. 63, č. 10, s. 769-772. ISSN: 0506-8231.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Technologická hodnota vajec a koncentrace cholesterolu ve vaječném žloutku u plemen Česká slepice a Oravka. 2013, Drůbežář/Hydinár, ČMDU, o.s., 7, str. 12 - 14.

DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – JANDA, K. – ZITA, L. – KVAČEK, J. – ONDRÁČEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv přípravků Silyfeedu a Probiostanu v krmné směsi na užitkovost a zdravotní stav brojlerových králíků. 2013, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 6.11.2013, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 118-125 ISBN: 978-80-7403-113-7.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – OKROUHLÁ, M. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. – STUPKA, R. – ZITA, L. The effect of parity on the proportion of important healthy fatty acids in raw milk of Holstein cows. Mljekarstvo, 2013, roč. 63, č. 4, s. 195-202. ISSN: 0026-704X.

ŠPRINGEROVÁ, D. – ZITA, L. – LEDVINKA, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt endoparazitů u králíků v drobnochovech. 2013, Sborník referátů z XII. Celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků", 6.11.2013, ČZU v Praze, Praha, s.82-74. ISBN: 978-80-7403-113-7.

ZITA, L. – FOLBRECHTOVÁ, K. – LEDVINKA, Z. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití králíka v zoorehabilitaci. 2013, Sborník referátů z XII. Celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků", 6.11.2013, ČZU v Praze, Praha, str. 25-27. ISBN: 978-80-7403-113-7.

VOLEK, Z. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Některé poznámky k aktuální diskusi budoucího ustájení intenzivně chovaných brojlerových králíků. 2013, Sborník referátů z XII. Celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků", 6.11.2013, ČZU v Praze, Praha, s.44-46. ISBN: 978-80-7403-113-7.

MACH, K. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – ZITA, L. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Šlechtění a masná užitkovost králíků středních plemen. 2013, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 6. 11. 2013, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 75-81. ISBN: 978-80-7403-113-7.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – KLESALOVÁ, L. – BÍZKOVÁ, Z. Vliv genotypu na jatečnou hodnotu brojlerových králíků. Maso, 2012, roč. 23, č. 1, s. 46-50. ISSN: 1210-4086.

HÄRTLOVÁ, H. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – VODKOVÁ, Z. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv věku a sytému ustájení na vybrané biochemické parametry krevního séra u genových zdrojů plemene Česká slepice a Oravka. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 116-120. ISBN: 978-80-213-2285-1.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvalita vajec České slepice v různých systémech ustájení s ohledem na jejich dobu snesení. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 159-164. ISBN: 978-80-213-2285-1.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – TYLLER, M. – DOBROVOLNÝ, P. – KLESALOVÁ, L. – TYLLEROVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv genotypu, genu rychlosti opeřování a věku nosnic na kvalitu vajec. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 129-137. ISBN: 978-80-213-2285-1.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – KLESALOVÁ, L. Vliv systému ustájení a doby snesení na kvalitu vajec. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 7, s. 66-68. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – KLESALOVÁ, L. Egg quality and some factors influencing it: a rewiew. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 46-52. ISSN: 1211-3174.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TYLLER, M. – KLESALOVÁ, L. – DOBROVOLNÝ, P. – TYLLEROVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); THE EFFECT OF AGE OF LAYING TYPE HENS AND ALLELE K/k ON EGG QUALITY. 2012, 24th World's Poultry Congress, August 05-09, 2012.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – MACH, K. – KOČÁR, J. – KLESALOVÁ, L. – FUČÍKOVÁ, A. – HÄRTLOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of different weaning ages on performance in Hyla rabbits. 2012, Proceeding of 10th World Rabbit Congress, Sharm El Sheik, 03.09.2012, s. 61 - 68.

ZITA, L. – VOLEK, Z. Ohlédnutí za světovým kongresem v oblasti chovu králíků. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 11, s. 15-15. ISSN: 0027-8068.

MIKEŠOVÁ, K. – HÄRTLOVÁ, H. – ZITA, L. – HUČKO, B. – MAREČEK, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of Evening Primrose Oil on Biochemical Parameters of Thoroughbred Horses under Maximal Training Conditions. 2012, Sborník příspěvků mezinárodní konference NutriNET, Mendelova Universita v Brně, 21.-22.11.2012, s. 137-147. ISBN: 978-80-7375-667-3.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Technological quality of eggs in relation to the age of laying hens and Japanese quails. 2012, Revista Brasileira de Zootecnia, roč. 41, č.. 9, s. 2079-2084. ISSN: 1806-9290.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Technological quality of eggs in relation to the age of laying hens and Japanese quails. REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 2012, roč. 41, č. 9, s. 2079-2084. ISSN: 1516-3598.

KIC, P. – RŮŽEK, L. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – GARDIÁNOVÁ, I. Pollution of indoor environment in poultry housing.. In Engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, 2012. s. 480-483.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rabbit genetic resources in the Czech Republic. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 65-68.ISSN 2308-1910.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – TŮMOVÁ, E. – TYLLER, M. – DOBROVOLNÝ, P. – HRUŠKA, M. Effect of genotype, age of hens and K/k allele on eggshell quality. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 5, s. 242-249. ISSN: 1212-1819.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – BÍZKOVÁ, Z. – JANDA, K. – MACH, K. – KLESALOVÁ, L. – NEJDLOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání užitkovosti brojlerových králíků HYLA a HYPLUS. 2011. Sborník z XI. Celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků", 16.11.2011, ČZU v Praze, Praha, s.70-75. ISBN: 978-80-7403-083-3.

LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – SKŘIVANOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Chov drůbeže I. 2011. ČZU v Praze, FAPPZ, KSZ, Poweprint Praha, 142 s. ISBN: 978-80-213-2164-9.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. The importance, utilization and sources of selenium for poultry. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 55 - 64. ISSN: 1211-3174.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PROKŮPKOVÁ, L. Vliv selenu na jatečný rozbor a oxidační stabilitu masa kuřat. Maso, 2010, roč. 21, č. 3, s. 51 - 53. ISSN: 1210-4086.

Porovnání senzorických vlastností masa genetických zdrojů králíků v ČR - Ing. Zuzana Bízková, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Původ a využití slepic masného typu - Ing. Ludmila Klesalová, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Původ slepic nosného typu - Ing. Ludmila Klesalová, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

TŮMOVÁ, E. – OPLETAL, D. – ZITA, L. – ŠIMERDA, I. Přírodní antinutriční a toxické látky v krmivech pro zvířata. Praha: UK Praha, nakladatelství Karolinum, 2010. 61s. ISBN 978-80-246-1801-2.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. Perspektivy evropské produkce vajec. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 9, s. 24 - 26. ISSN: 0027-8068.

Užitkovost a jatečná hodnota brojlerových králíků v závislosti na přídavku Akomedu R® a době odstavu - Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. The effect of dietary selenium sources and levels on performance, selenium content in muscle and glutathione peroxidase activity in broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 12, s. 572 - 578. ISSN: 1212-1819.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – STÁDNÍK, L. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – VACEK, M. – ZITA, L. Chov zvířat. Praha: Vydavatelstvi powerprint, Praha, 2010. 289s. ISBN 978-80-87415-08-5.

The effect of dietary selenium sources on growth performance and oxidative stability in broiler chickens - Ing. Jiří Heindl, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Divergent selection for shape of the growth curve and technological quality of eggs - Ing. Filip Starosta, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., RNDr. Ludmila Hyánková, CSc. (externí), 2010

The effect of vegetable oil on the performance and carcass value in broiler rabbits weaned at 21 days of age - Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Technologicky upravená krmiva ve vztahu k zdravotním rizikům koní - MVDr. Helena Härtlová, CSc., Ing. Lucie Saifrtová, Jaroslav Mendlík (externí), Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Genetické zdroje králíků v ČR - Ing. Lukáš Zita, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Zuzana Bízková, 2010

Vliv rané restrikce na fyzikální ukazatele masa brojlerových kuřat - Ing. Zuzana Bízková, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., MSc. Ahmad Teimouri, Ing. Jiří Heindl, Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Vliv selenu na růst, obsah selenu v prsní svalovině a aktivitu glutathion peroxidásy u kuřat - Ing. Jiří Heindl, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Vliv doby snesení na technologickou hodnotu vajec japonských křepelek - doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., Ing. Ludmila Klesalová, 2010

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – SAIFRTOVÁ, L. – MENDLÍK, J. – ZITA, L. Müsli ve výživě koní. Krmivářství, 2010, roč. 14, č. 1, s. 35 - 38. ISSN: 1212-9992.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PROKŮPKOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of dietary selenium sources on growth performance, carcass composition and oxidative stability in broiler chickens. 2010. Proceedings of XIIIth European Poultry Conference, Tours, 23 – 27 August, 2010, France, 4pp [CD-ROM], ISBN 1743-4777 .

ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. – ŠTOLC, L. Effects of Genotype, Age and Their Interaction on Egg Quality in Brown-Egg Laying Hens. Acta Veterinaria Brno, 2009, roč. 2009, č. 78, s. 85 - 91. ISSN: 0001-7213.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVAN, M. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. The effect of genotype, housing system and egg collection time on egg quality in egg type hens. . Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 1, s. 17 - 23. ISSN: 1212-1819.

ZITA, L. – BÍZKOVÁ, Z. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Změny na světovém trhu s drůbežím masem. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 5, s. 48 - 49. ISSN: 0027-8068.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PODSEDNÍČEK, M. Význam selenu u drůbeže. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 9, s. 46 - 47. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – KOVÁŘOVÁ, K. – ZITA, L. Jakost jatečné drůbeže podle věku při porážce. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 8, s. 68 - 70. ISSN: 0027-8068.

Zkrmování selenu u brojlerových kuřat - Ing. Heindl Jiří; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

The effect of Akomed R® and lipase on the performance and carcass characteristics in early weaned rabbits - Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2009

Vzájemné působení doby odstavu a přídavku Akomedu R® na parametry užitkovosti a jatečnou hodnotu u brojlerových králíků - Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Relationship of lipid mrtabolism characteristics in czech rabbit genetic resources - Ing. Bízková Zuzana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Vliv selenu na růst a jatečnou hodotu brojlerových kuřat - Ing. Heindl Jiří; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Masná užitkovost původních národních plemen králíků v genetickáých zdrojích - MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Vybrané kapitoly z chovu drůbeže - doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

 
page foot