| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Vlastimil Hart, Ph.D. (6869)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Konzultační hodiny platí po předchozí domluvě. Je možné domluvit se i na jiný termín dle časových možností obou stran.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠVRČULA, V. – KOŠINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – CHODOVÁ, D. – HART, V. The effect of sex on meat quality of fallow deer (Dama dama) from the farm located in the Middle Bohemia. Italian Journal of Animal Science, 2019, roč. 18, č. , s. 498-504. ISSN: 1594-4077.

POLICHT, R. – HART, V. – GONCHAROV, D. – SUROVÝ, P. – HANZAL, V. – ČERVENÝ, J. – BURDA, H. Vocal recognition of a nest-predator in black grouse. PeerJ, 2019, roč. 7, č. 2019, s. 1-12. ISSN: 2167-8359.

NECHYBOVÁ, S. – VEJL, P. – HART, V. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. Long-term occurrence of Trichuris species in wild ruminants in the Czech Republic. Parasitology Research, 2018, roč. 6, č. 117, s. 1699-1708. ISSN: 0932-0113.

CUKOR, J. – **HAVRÁNEK, F. – LINDA, R. – **BUKOVJAN, K. – PAINTER, M. – HART, V. First findings of brown hare (Lepus europaeus) reintroduction in relation to seasonal impact. PLoS One, 2018, roč. 13, č. 10, s. 1-16. ISSN: 1932-6203.

HANZAL, V. – KOŠINOVÁ, K. – **POKORNÝ, R. – **JANISZEWSKI, P. – HART, V. Weight parameters of body parts in sika deer (Cervus nippon nippon) from the Konstantinolazensko microregion, the Czech Republic. Lesnicky časopis (Forestry Journal), 2018, roč. 64, č. 1, s. 16-23. ISSN: 0323-1046.

ADÁMKOVÁ, J. – SVOBODA, J. – BENEDIKTOVÁ, K. – **MARTINI, S. – NOVÁKOVÁ, P. – TŮMA, D. – KUČEROVÁ, M. – DIVIŠOVÁ, M. – **BEGALL, S. – HART, V. – BURDA, H. Directional preference in dogs: Laterality and "pull of the north". PLoS One, 2017, roč. 12, č. 9, s. 1-11. ISSN: 1932-6203.

ČERVENÝ, J. – BURDA, H. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – HUSINEC, V. – NOVÁKOVÁ, P. – HART, V. – HARTOVÁ, V. – **BEGALL, S. – MALKEMPER, E. Magnetic alignment in warthogs Phacochoerus africanus and wild boars Sus scrofa. MAMMAL REVIEW, 2017, roč. 47, č. 1, s. 1-5. ISSN: 0305-1838.

PLESKAČ, L. – HART, V. – NOVÁKOVÁ, P. – PAINTER, M. Spatial orientation of foraging corvids consistent with spontaneous magnetic alignment responses observed in a variety of free-roaming vertebrates. Folia Zoologica, 2017, roč. 66, č. 2, s. 87-94. ISSN: 0139-7893.

NOVÁKOVÁ, P. – KOŘANOVÁ, D. – **BEGALL, S. – MALKEMPER, E. – PLESKAČ, L. – ČAPEK, F. – ČERVENÝ, J. – HART, V. – HARTOVÁ, V. – HUSINEC, V. – BURDA, H. Direction indicator and magnetic compass-aided tracking of the sun by flamingos?. Folia Zoologica, 2017, roč. 66, č. 2, s. 79-86. ISSN: 0139-7893.

ČAPEK, F. – **PRŮCHA, J. – **SOCHA, V. – HART, V. – BURDA, H. Directional orientation of pheasant chicks at the drinking dish and its potential for research on avian magnetoreception. Folia Zoologica, 2017, roč. 66, č. 3, s. 175-182. ISSN: 0139-7893.

OBLESER, P. – HART, V. – MALKEMPER, E. – BEGALL, S. – HOLÁ, M. – PAINTER, M. – ČERVENÝ, J. – BURDA, H. Compass-controlled escape behavior in roe deer . BEHAVIORAL ECOLOGY AND SOCIOBIOLOGY, 2016, roč. 70, č. 8, s. 1345-1355. ISSN: 0340-5443.

HOLÁ, M. – ZÍKA, T. – ŠÁLEK, M. – HANZAL, V. – KUŠTA, T. – JEŽEK, M. – HART, V. Effect of habitat and game management practices on ring-necked pheasant harvest in the Czech Republic. European Journal of Wildlife Research, 2015, roč. 61, č. 1, s. 73-80. ISSN: 1612-4642.

MALKEMPER, P. – EDER, S. – BEGALL, S. – PHILLIPS, J. – WINKLHOFER, M. – HART, V. – BURDA, H. Magnetoreception in the wood mouse (Apodemus sylvaticus): influence of weak frequency-modulated radio frequency fields. Scientific Reports, 2015, roč. 5, č. 4, s. 1-6. ISSN: 2045-2322.

KUŠTA, T. – HOLÁ, M. – KEKEN, Z. – JEŽEK, M. – ZÍKA, T. – HART, V. Deer on the railway line: spatiotemporal trends in mortality patterns of roe deer. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2014, roč. 38, č. 4, s. 479-485. ISSN: 1300-0179.

HART, V. Pružinová průchodka pro trezorové dveře. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. 27087. 23.06.2014.

KUŠTA, T. – KEKEN, Z. – BARTÁK, V. – HOLÁ, M. – JEŽEK, M. – HART, V. – HANZAL, V. The mortality patterns of wildlife-vehicle collisions in the Czech Republic. North-Western Journal of Zoology, 2014, roč. 10, č. 2, s. 393-399. ISSN: 1584-9074.

HART, V. – HANZAL, V. – KOŘANOVÁ, D. – HART, J. Podtyp: Skripta; Úvod do myslivosti - historie, zvyky, tradice. 2014, První vydání skript vyšlo nákladem 500 kusů. Skripta jsou členěna do 10 hlavních kapitol s celkovým počtem stran 264..

ZÍKA, T. – ŠÁLEK, M. – HOLÁ, M. – HANZAL, V. – HART, V. – KUŠTA, T. – JEŽEK, M. AGE STRUCTURE AND REPRODUCTION RATES OF THE RING-NECKED PHEASANT (PHASIANUS COLCHICUS L.) POPULATION IN AGRICULTURAL LANDSCAPE (CZECH REPUBLIC). POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 2014, roč. 62, č. 4, s. 751-759. ISSN: 1505-2249.

HART, V. – MALKEMPER, E. – KUŠTA, T. – BEGALL, S. – NOVÁKOVÁ, P. – HANZAL, V. – PLESKAČ, L. – JEŽEK, M. – POLICHT, R. – HUSINEC, V. – ČERVENÝ, J. – BURDA, H. Directional compass preference for landing in water birds. Frontiers in Zoology, 2013, roč. 10, č. 38, s. 1-10. ISSN: 1742-9994.

JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – HART, V. Prostorové využití spárkatou zvěří v závislosti na prostředí , Spatial use of hoofed animals in relation with environment , Spatial use, seasson, GPS telemetry , 2013, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, KMLZ1/2013, Číslo certifikátu 83979/2013-MZE-16222/MAPA615, Zefektivnění managementu populací zvěře a nástrojů redukce početnosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, 20.12.2013,

HART, V. – NOVÁKOVÁ, P. – MALKEMPER, E. – BEGALL, S. – HANZAL, V. – JEŽEK, M. – KUŠTA, T. – NĚMCOVÁ, V. – ADÁMKOVÁ, J. – BENEDIKTOVÁ, K. – ČERVENÝ, J. – BURDA, H. Dogs are sensitive to small variations of the Earth’s magnetic field. Frontiers in Zoology, 2013, roč. 10, č. 80, s. 1-12. ISSN: 1742-9994.

HART, V. – KUŠTA, T. – NĚMEC, P. – BLÁHOVÁ, V. – JEŽEK, M. – NOVÁKOVÁ, P. – BEGALL, S. – ČERVENÝ, J. – HANZAL, V. – MALKEMPER, E. – ŠTÍPEK, K. – VOLE, C. – BURDA, H. Magnetic Alignment in Carps: Evidence from the Czech Christmas Fish Market. PLoS One, 2012, roč. 7, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1932-6203.

HART, V. – HARTOVÁ, M. – TAUCHMAN, P. Analysis of herbicide effects on Douglas fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] Franco) natural regeneration. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 5, s. 209 - 217. ISSN: 1212-4834.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – TAUCHMAN, P. – HART, V. Douglaska tisolistá a její funkční účinky na zalesněných zemědělských půdách. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 1, s. 12 - 17. ISSN: 0322-9688.

HARTOVÁ, M. – ANDĚRA, M. – HART, V. Cranial ontogenetic variability, sex ratio and age structure of the Red fox. Central European Journal of Biology - Online version, 2010, roč. 5, č. 6, s. 894 - 907. ISSN: 1895-104X.

HARTOVÁ, M. – ANDĚRA, M. – HART, V. Sexual dimorphism of cranial measurements in the red fox Vulpes vulpes (Canidae, Carnivora) from the Czech Republic. Folia Zoologica, 2010, roč. 59, č. 4, s. 285 - 294. ISSN: 0139-7893.

TAUCHMAN, P. – HART, V. – REMEŠ, J. SROVNÁNÍ PRODUKCE POROSTU DOUGLASKY TISOLISTÉ (Pseudotsuga menziesii /MIRBEL/FRANCO) S POROSTEM SMRKU ZTEPILÉHO (Picea abies L KARST.) A STANOVIŠTNĚ PŮVODNÍM SMÍŠENÝM POROSTEM STŘEDNÍHO VĚKU NA ÚZEMÍ ŠLP V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 3, s. 187 - 194. ISSN: 0322-9688.

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – HART, V. – MOSER, W. Production and humus form development in the forest stands established on the agricultural lands - Kostelec n. Č. l. region. Journal of Forest Science, 2009, roč. 55, č. 7, s. 299 - 305. ISSN: 1212-4834.

Douglaska a její pěstování – test českého lesnictví - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Hart Vlastimil, Ph.D.; Ing. Tauchman Pavel, DiS., 2009

Význam jedle obrovské jako meliorační dřeviny - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Hart Vlastimil, Ph.D., 2009

Produkční a půdotvorná role douglasky tisolisté na zalesněných zemědělských půdách - prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Hart Vlastimil, Ph.D.; Ing. Tauchman Pavel, DiS., 2009

Název Poskytovatel Trvání
Vliv druhové skladby porostů na stav a vývoj půd GA FLE 2006 - 2006
 
page foot