| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc. (1338)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2252
  • Kancelář:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KÖPPELOVÁ, J. – SVATOŠOVÁ, L.; idPublikace = 80480; Název: Modely časových řad a jejich využití při analýze vývojových tendencí vybraných ukazatelů z oblasti spotřeby potravin v ČR s ohledem na zdravé stravování-- Neexistuje podtyp publikace --

SVATOŠOVÁ, L. – KÖPPELOVÁ, J. Trends in consumption of selected types of foodstuffs as related to nutrition recommendations and self-sufficiency. In Agrarian perspectives XXVII. FOOD SAFETY – FOOD SECURITY 19.09.2018, Prague, Czech Republic. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2018. s. 367-373.

SVATOŠOVÁ, L. – PELIKÁN, M. ANALYSIS OF THE SUCCESS OF STUDY AT THE FEM CULS REGARDING THE ADMISSION PROCEDURE OUTCOMES. In Efficiency and Responsibility in Education 08.06.2017, FEM, CULS, Prague. Czech University of Life Sciences Prague, FEM : Czech University of Life Sciences Prague, FEM , 2017. s. 408-416.

SVATOŠOVÁ, L. – KÖPPELOVÁ, J. Možnosti využití kombinovaných modelů pro tvorbu prognóz spotřeby potravin v ČR. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. 9, č. 4, s. 81-89. ISSN: 1804-1930.

KUČERA, P. – SVATOŠOVÁ, L. – PELIKÁN, M. UNIVERSITY STUDY RESULTS AS RELATED TO THE ADMISSION. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 318-324.

SVATOŠOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, J. Changes in the Assessment of Conditions of Living in Regions of the Czech Republic. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 407-415.

POLÁČKOVÁ, J. – SVATOŠOVÁ, L. RELATIONSHIP OF SUCCESS IN UNIVERSITY STUDY AND ADMISSION EXAM RESULTS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, roč. 6, č. 4, s. 281-293. ISSN: 1803-1617.

POLÁČKOVÁ, J. – SVATOŠOVÁ, L. ANALYSIS OF SUCCESS IN UNIVERSITY STUDY AS CONNECTED TO ADMISSION EXAM RESULTS. In Proceedings of the 10th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2013 (ERIE 2013) 06.06.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 503-509.

SVATOŠOVÁ, L. – BOHÁČKOVÁ, I. METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF REGIONAL DISPARITIES. In 15TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES 20.06.2012, Masaryk Univ, Fac Econ & Adm, Dept Reg Econ & Ad. MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, : MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2012. s. 11-18.

BOHÁČKOVÁ, I. – SVATOŠOVÁ, L. REGIONAL COMPETITIVENESS, PROSPERITY AND DEVELOPMENT DYNAMICS - THEIR ADVISABILITY IN CONTEXT OF EU ECONOMIC AND SOCIAL COHESION POLICY. In 15TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES 20.06.2012, Masaryk Univ, Fac Econ & Adm, Dept Reg Econ & Ad. MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77,: MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2012. s. 112-119.

SVATOŠOVÁ, L. – KÁBA, B. Statistické nástroje ekonomického výzkumu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2012, 176s. ISBN 978-80-7380-359-9.

BOHÁČKOVÁ, I. – SVATOŠOVÁ, L. POSSIBILITIES OF EFFECTIVENESS EVALUATION OF DEVELOPMENT COOPERATION OF EVROPEAN UNION. Agricultura tropica et subtropica, 2012, roč. 45, č. 2, s. 50-57. ISSN: 0231-5742.

SVATOŠOVÁ, L. – NOVOTNÁ, Z. REGIONÁLNÍ DISPARITY A JEJICH VÝVOJ V ČR V LETECH 1996-2010. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2012, roč. 15, č. 1, s. 103-110. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠOVÁ, L. The Development of Regional Disparities in Czech Republic over the 2005-2010 years. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 337-344. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠOVÁ, L. Comparison of development tendencies of unemployment rate in CR regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 4, s. 343-347. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠOVÁ, L. State and Development Analysis of Human Resources in Region South-West. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 387-394. ISSN: 1211-8516.

HRABÁNKOVÁ, M. – ŘEHOŘ, P. – ROLÍNEK, L. – SVATOŠOVÁ, L. Faktory regionálního rozvoje a jejich vliv na sociálně-ekonomický potenciál regionu. Brno: Akademické nakladatelstvíCERM, s.r.o. Brno, 2011. 111s. ISBN 978-80-7204-752-9.

SVATOŠOVÁ, L. Instruments of methodology for assessment of the levels of living of the population. In Agrarian Perspectives, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 365-371.

SVATOŠOVÁ, L. Comparison of demographic development in the CR and the EU countries. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 4, s. 176-182. ISSN: 0139-570X.

SVATOŠOVÁ, L. Subjektivní hodnocení životních podmínek obyvatelstva v regionech ČR. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 6, s. 515 - 522. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠOVÁ, L. Vývoj základních demografických ukazatelů ve vztahu k velikostním skupinám obcí. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. XIII, č. 2, s. 51 - 59. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠOVÁ, L. The development of incomes and expenditures of households in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 183 - 188. ISSN: 1211-3174.

SVATOŠOVÁ, L. Diferencovanost demografického vývoje v regionech ČR. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2009, roč. 57, č. 6, s. 261 - 266. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠOVÁ, L. Komparace demografického vývoje v České a Slovenské republice. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2009, roč. 0, č. 3, s. 27 - 32. ISSN: 1212-3285.

Multivariate analysis of regional development indicators - doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Možnosti komplexního hodnocení rozvoje regionů v ČR - prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2009

Využití modelů časových řad při stanovení prognóz spotřeby potravin - prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Tendence demografického vývoje v regionech ČR - prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Multivariate Analysis of Regional Development Indicators - doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Porovnání demografického vývoje v ČR se zeměmi EU - prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Efektivnost Evropského sociálního fondu při snižování nezaměstnanosti - doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Analýza regionální a odvětvové disparity mezd v ČR - prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc., 2009

Analýza demografického vývoje v krajích ČR a zemích EU - prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Stárnutí české populace - prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Statistický software na ČZU - prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Statsitický software na ČZU - prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

 
page foot