| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jiří Mach, Ph.D. (2227)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2394
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny :: Zimní (winter) semestr 2017/18
2017/18 ve zkouškovém období a o prázdninách konzultace jen po předchozí e-mailové či telefonické domluvě
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. Trends in the EU Trade of Dairy Products. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY 14.09.2016, Prague. Praha: FEM CULS in Prague, 2016. s. 175-183.

BOHÁČKOVÁ, I. – MACH, J. Labour productivity in agriculture-value know or unknow?. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2015. s. 64-72.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. – PLÁŠILOVÁ, L. – PLÁŠILOVÁ, L. Factors influencing costs of milk production in the EU –importance of herd size. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 256-263.

MACH, J.; idPublikace = 69849; Název: Nákladovost produkce mléka v Evropě-- Neexistuje podtyp publikace --

SLABOCH, J. – MACH, J. – HÁLOVÁ, P. Case study - The possibility of using waste heat from biogas plants. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII. THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague Faculty: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management , 2014. s. 137-151.

MACH, J. – BOHÁČKOVÁ, I. – SELBY, R. Knowledge or degree? – Insight of the Czech Republic. In 5th World Conference on Educational Sciences, Procedia - Social and Behavioral Sciences 05.02.2013, Sapienza University of Rome, Italy. N: Elsevier, 2013. s. 3135-3141.

SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. – MACH, J. Teoretický potenciál produkce bioplynu ze zemědělských bioplynových stanic. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 22th Scientific Conference: Development trends in agribussiness 17.09.2013, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2013. s. 86-103.

SMUTKA, L. – MACH, J. – SELBY, R. – BELOVÁ, A. – ELENA, H. – LUDMILA, N. World agricultural production, consumption and trade development – selected problems (Position of the European Union in the global agricultural market). Praha: Powerprint, 2012, 214s. ISBN 978-80-87415-45-0.

RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – ČECHURA, L. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – MALÝ, M. – MALÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. Simulations at Czech poultry market. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 327-333. ISSN: 1211-8516.

ULBRICHOVÁ, I. – HOŠKOVÁ, P. – MACH, J. – KYLAR, J. – NOHA, T. Extensive production of maple large-sized planting stock in forest nurseries . Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 4, s. 153-159. ISSN: 1211-3174.

MALÝ, M. – MALÁ, Z. – ČECHURA, L. – ŽÍDKOVÁ, D. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – HUČKO, J. Potential for Pork Production in the Czech Republic . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 11, s. 545-554. ISSN: 0139-570X.

MACH, J. Srovnání nákladovosti a ekonomických ukazatelů na evropských mléčných farmách. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2011, roč. 195 (LIII), č. 3, s. 86-90. ISSN: 0139-7265.

ŘEZBOVÁ, H. – ŠKUBNA, O. – MACH, J. Trends of Biotech Crops in Food, Feed, Fiber and Fuel. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 127-138.

MACH, J. – KŘÍSTKOVÁ, Z. Modelling The Cattle Breeding Production in the Czech Republic . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. 2, č. 3, s. 25 - 35. ISSN: 1804-1930.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. Názory prvovýrobců mléka na současný stav evropského trhu a jejich předpokládané strategie do roku 2015. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2010, roč. LII/191, č. 3, s. 75 - 83. ISSN: 0139-7265.

ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – HUČKO, J. – MACH, J. – MAIER, T. – MALÁ, Z. – MALÝ, M. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – ŽÍDKOVÁ, D. Produkční funkce v živočišné výrobě. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2010. 126s. ISBN 978-80-7418-090-3.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. – SELBY, R. – ŘEZBOVÁ, H. Dairy farm development plans in the EU. In Agrarian Perspectives, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 225-232.

Mezinárodní vědecký seminář „Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systému“ - Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Řezbová Helena, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Comparison of milk production costs among EU members - Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Řezbová Helena, Ph.D., 2009

Produkce mléka v EU a porovnání nákladovosti - Ing. Mach Jiří, Ph.D., 2009

POTENTIAL OF PORK MEAT PRODUCTION IN THE - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Malý Michal, Ph.D.; doc. Ing. Čechura Lukáš, Ph.D.; Ing. Křístková Zuzana, Ph.D.; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Maier Tomáš, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila; Ing. Peterová Jarmila, CSc.; Ing. Šobrová Lenka, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, 2009

Porovnání nákladovosti produkce mléka v rámci EU - Ing. Mach Jiří, Ph.D., 2009

Modelling the cattle breeding production in the Czech Republic - Ing. Mach Jiří, Ph.D., 2009

Produkce mléka v EU a její determinanty - Ing. Mach Jiří, Ph.D., 2009

Cvičení z ekonomiky podniků pro obor Podnikání a administrativa - Ing. Řezbová Helena, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, CSc.; Ing. Aulová Renata; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Steininger Michal; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela, 2009

 
page foot