| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jiří Mach, Ph.D. (2227)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2394
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny :: Letní (summer) semestr 2023/24
2023/24 ve zkouškovém období a o prázdninách konzultace jen po předchozí e-mailové domluvě
In examination period and in holidays the consultations are just after e-mail contact and approved by teacher!
Kód předmětu Název předmětu
Citace

GEBELTOVÁ, Z. – MACH, J. – MALEC, K. – MAITAH, M. Are the quality of agricultural land and its environmental condition sufficiently reflected in the market price?. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXXI. GREEN DEAL-FUTURE PERSPECTIVES 14.09.2022, Prague. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2022. s. 37-47.

SLABOCH, J. – ČECHURA, L. – MALÝ, M. – MACH, J. The Shadow Values of Soil Hydrological Properties in the Production Potential of Climatic Regionalization of the Czech Republic. Agriculture-BASEL, 2022, roč. 12, č. 12, s. 0-0. ISSN: 2077-0472.

ČÁBELKOVÁ, I. – ČECHURA, L. – **ČINČERA, P. – KOTYZA, P. – KREPL, V. – MACH, J. – **KULHÁNEK, A. – MALEC, K. – **MESSANA, D. – **NĚMEC, L. – PROCHÁZKA, P. – SMUTKA, L. – SOUKUPOVÁ, J. The impact of Climate Change on Agriculture, Forestry, and Water Management Sectors of Tajikistan. : UNDP, 2022, 211s. ISBN: ,

ČÁBELKOVÁ, I. – ČECHURA, L. – **ČINČERA, P. – KOTYZA, P. – KREPL, V. – **KULHÁNEK, A. – MACH, J. – MALEC, K. – **MESSANA, D. – **NĚMEC, L. – PROCHÁZKA, P. – SMUTKA, L. – SOUKUPOVÁ, J. Assessment of the Costs and Benefits of Climate Change Adaptation in Agriculture, Forestry and Water Management Sectors of Tajikistan. : UNDP, 2022, 150s. ISBN: ,

MAITAH, M. – MALEC, K. – GE, Y. – GEBELTOVÁ, Z. – SMUTKA, L. – **BLAŽEK, V. – PÁNKOVÁ, L. – MAITAH, K. – MACH, J. Assessment and Prediction of Maize Production Considering Climate Change by Extreme Learning Machine in Czechia. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 11, s. 1-14. ISSN: 2073-4395.

MACH, J. – MALEC, K. – HÁLOVÁ, P. The Impact of COVID-19 and the Crises in General on the Prices of Marketable Assets - Focusing on Agricultural Commodities. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXX. SOURCES OF COMPETITIVENESS UNDER PANDEMIC AND ENVIRONMENTAL SHOCKS. PROCEEDINGS of the 30th International Scientific Conference. 15.09.2021, Prague. Prague: Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 175-183.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. – SLABOCH, J. APPROACHES TO MEASURING THE IMPACT OF DROUGHT AND CLIMATE CHANGE ON CROP YIELDS. In TRENDS AND CHALLENGES OF AGRARIAN SECTOR 16.09.2021, CULS, Prague. Czech University of Life Sciences Prague : , 2020. s. 206-214.

SLABOCH, J. – MALÝ, M. – MACH, J. NEW CHALLENGES WITHIN THE EVALUATED SOIL-ECOLOGICAL UNITS VALUATION IN THE CZECH REPUBLIC. In TRENDS AND CHALLENGES OF AGRARIAN SECTOR 16.09.2021, CULS, Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2020. s. 337-346.

ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – MACH, J. TECHNOLOGICAL PROGRESS, WEATHER EFFECTS AND SUSTAINABILITY IN CZECH CEREAL PRODUCTION. In Agrarian perspectives XXIX. Trends and Challenges of Agrarian Sector 16.09.2020, Prague. Prague: FEM CULS Prague, 2020. s. 83-89.

JANECKÁ, M. – HOMOLKA, J. – HOŠKOVÁ, P. – MACH, J. – DVOŘÁK, M. Evaluation of Economic Efficiency of Selected Branch in Animal Production in EU and CR. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2019, roč. XI, č. 4, s. 15-30. ISSN: 1804-1930.

DVOŘÁK, M. – MACH, J. COMPARISON OF CHANGES IN SECTORAL STRUCTURE OF FIRMS IN THE CZECH REPUBLIC AND IN THE SLOVAK REPUBLIC. In International Scientific Days 2018. “Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems.” Conference Proceedings 16.05.2018, Nitra. Nitra: Published by Wolters Kluwer ČR, a. s., 2018. s. 1681-1695.

HÁLOVÁ, P. – MACH, J. Analysis of relation between self-sufficiency and foreign trade of Czech dairy market. In Agrarian perspectives XXVII. FOOD SAFETY – FOOD SECURITY 19.09.2018, CULS Prague. CULS Prague: , 2018. s. 153-158.

DVOŘÁK, M. – MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. EVALUATING THE FINANCIAL PERFORMANCE OF FIRMS IN RELATION TO THE LEGAL FORM OF ENTERPRISE IN THE ASPECT OF THE GLOBAL ECONOMY. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES (Part IV. – Behavioural Finance) 10.10.2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. ZILINA : ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2018. s. 1552-1559.

MACH, J. – DVOŘÁK, M. – HOŠKOVÁ, P. EU MILK AND DAIRY MARKET CHANGES AND IMPACT OF GLOBALISATION TRENDS . In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES (Part III. – Economic Progress in Post-Soviet Countries) 10.10.2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Zilina, Slovakia: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2018. s. 1204-1212.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. – **THOMPSON, S. CHANGES AT THE EU DAIRY MARKET AFTER MILK QUOTA ABOLITION. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXVI. - COMPETITIVENESS OF EUROPEAN AGRICULTURE AND FOOD SECTORS 13.09.2017, Praha. Praha: PEF ČZU v Praze, 2017. s. 204-211.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. Trends in the EU Trade of Dairy Products. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY 14.09.2016, Prague. Praha: FEM CULS in Prague, 2016. s. 175-183.

BOHÁČKOVÁ, I. – MACH, J. Labour productivity in agriculture-value know or unknow?. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2015. s. 64-72.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. – PLÁŠILOVÁ, L. – PLÁŠILOVÁ, L. Factors influencing costs of milk production in the EU –importance of herd size. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 256-263.

MACH, J.; idPublikace = 69849; Název: Nákladovost produkce mléka v Evropě-- Neexistuje podtyp publikace --

SLABOCH, J. – MACH, J. – HÁLOVÁ, P. Case study - The possibility of using waste heat from biogas plants. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII. THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague Faculty: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management , 2014. s. 137-151.

MACH, J. – BOHÁČKOVÁ, I. – SELBY, R. Knowledge or degree? – Insight of the Czech Republic. In 5th World Conference on Educational Sciences, Procedia - Social and Behavioral Sciences 05.02.2013, Sapienza University of Rome, Italy. N: Elsevier, 2013. s. 3135-3141.

SLABOCH, J. – HÁLOVÁ, P. – MACH, J. Teoretický potenciál produkce bioplynu ze zemědělských bioplynových stanic. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 22th Scientific Conference: Development trends in agribussiness 17.09.2013, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2013. s. 86-103.

SMUTKA, L. – MACH, J. – SELBY, R. – BELOVÁ, A. – ELENA, H. – LUDMILA, N. World agricultural production, consumption and trade development – selected problems (Position of the European Union in the global agricultural market). Praha: Powerprint, 2012, 214s. ISBN 978-80-87415-45-0.

RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – ČECHURA, L. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – MALÝ, M. – MALÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. Simulations at Czech poultry market. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 327-333. ISSN: 1211-8516.

ULBRICHOVÁ, I. – HOŠKOVÁ, P. – MACH, J. – KYLAR, J. – NOHA, T. Extensive production of maple large-sized planting stock in forest nurseries . Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 4, s. 153-159. ISSN: 1211-3174.

MALÝ, M. – MALÁ, Z. – ČECHURA, L. – ŽÍDKOVÁ, D. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – HUČKO, J. Potential for Pork Production in the Czech Republic . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 11, s. 545-554. ISSN: 0139-570X.

MACH, J. Srovnání nákladovosti a ekonomických ukazatelů na evropských mléčných farmách. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2011, roč. 195 (LIII), č. 3, s. 86-90. ISSN: 0139-7265.

ŘEZBOVÁ, H. – ŠKUBNA, O. – MACH, J. Trends of Biotech Crops in Food, Feed, Fiber and Fuel. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 127-138.

MACH, J. – KŘÍSTKOVÁ, Z. Modelling The Cattle Breeding Production in the Czech Republic . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. 2, č. 3, s. 25 - 35. ISSN: 1804-1930.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. Názory prvovýrobců mléka na současný stav evropského trhu a jejich předpokládané strategie do roku 2015. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2010, roč. LII/191, č. 3, s. 75 - 83. ISSN: 0139-7265.

ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – HUČKO, J. – MACH, J. – MAIER, T. – MALÁ, Z. – MALÝ, M. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – ŽÍDKOVÁ, D. Produkční funkce v živočišné výrobě. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2010. 126s. ISBN 978-80-7418-090-3.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. – SELBY, R. – ŘEZBOVÁ, H. Dairy farm development plans in the EU. In Agrarian Perspectives, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 225-232.

Mezinárodní vědecký seminář „Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systému“ - Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Řezbová Helena, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Comparison of milk production costs among EU members - Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Řezbová Helena, Ph.D., 2009

Produkce mléka v EU a porovnání nákladovosti - Ing. Mach Jiří, Ph.D., 2009

POTENTIAL OF PORK MEAT PRODUCTION IN THE - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Malý Michal, Ph.D.; doc. Ing. Čechura Lukáš, Ph.D.; Ing. Křístková Zuzana, Ph.D.; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Maier Tomáš, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila; Ing. Peterová Jarmila, CSc.; Ing. Šobrová Lenka, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, 2009

Porovnání nákladovosti produkce mléka v rámci EU - Ing. Mach Jiří, Ph.D., 2009

Modelling the cattle breeding production in the Czech Republic - Ing. Mach Jiří, Ph.D., 2009

Produkce mléka v EU a její determinanty - Ing. Mach Jiří, Ph.D., 2009

Cvičení z ekonomiky podniků pro obor Podnikání a administrativa - Ing. Řezbová Helena, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, CSc.; Ing. Aulová Renata; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Steininger Michal; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela, 2009

 
page foot