| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Ladislav Černý, Ph.D. (3880)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2533
  • Kancelář:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – ČERNÝ, L. – CIHLÁŘ, P. Výsledky přesných maloparcelkových pokusů s přípravky společnosti Beidea u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního a máku setého v roce 2017. Praha: BEIDEA s. r. o., 2017, 71s. ISBN: ,

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, kukuřice seté a cukrové řepy s využitím vybraných přípravků. Praha: Agrofert Holding a.s., 2017, 68s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2017, 29s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Kvalitativní parametry hybridních a liniových odrůd ozimého ječmene na 17 lokalitách po celé ČR v roce 2016/2017. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2017, 5s. ISBN: ,

ČERNÝ, L.; idPublikace = 73466; Název: Tematické řepky 2014/2015 a 2015/2016-- Neexistuje podtyp publikace --

ČERNÝ, L.; idPublikace = 71665; Název: Ověření intenzifikačních prvků u jarního ječmene v poloprovozních pokusech-- Neexistuje podtyp publikace --

ČERNÝ, L.; idPublikace = 71666; Název: Výsledky a zajímavosti z výzkumu sladovnického ječmene-- Neexistuje podtyp publikace --

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – BÉREŠ, J. – ČERNÝ, L.Vybíráme odrůdy pro nový zásev řepky. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 5, s. 78-81. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, jarní ječmen, mák - polní den v Bělé. 2016, Tématické řepky - polní den v Bělé se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku, jarní ječmen a mák dne 16.6.2016, 28 účastníků..

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, jarní ječmen - polní den v Žichlicích. 2016, Tématické řepky - polní den v Žichlicích se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a jarní ječmen dne 13.6.2016, 43 účastníků..

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, jarní ječmen - polní den v Bechlíně. 2016, Tématické řepky - polní den v Bechlíně se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a jarní ječmen dne 10.6.2016, 24 účastníků..

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, jarní ječmen - polní den ve Slatinách. 2016, Tématické řepky - polní den ve Slatinách se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechnik a jarní ječmen dne 15.6.2016, 62 účastníků..

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, ozimá pšenice - polní den v Tršicích. 2016, Tématické řepky - polní den v Tršicích se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechnik a ozimá pšenice dne 8.6.2016,50 účastníků..

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J.Tématické řepky, ozimá pšenice - polní den v Kolovči. 2016, Tématické řepky - polní den v Kolovči se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechnik a ozimá pšenice dne 28.6.2016,70 účastníků..

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ČERNÝ, L. – ZUKALOVÁ, H.Prosperující plodiny 2016. 2016, Konference Prosperující plodiny 2016, 6.12. 2016 na ČZU v Praze - 160 účastníků, 7.12.2016 ve Větrném Jeníkově - 90 účastníků a 8.12.2016 ve Skalce - 60 účastníků..

BOKOR, P. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ČERNÝ, L. – ZUKALOVÁ, H.Prosperujúce plodiny 2016. 2016, Konference Prosperujúce plodiny 2016, 9.12.2016 v Jaslovských Bohunicích - 110 účastníků..

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido. ČZU Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2016, 22s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. Výsledky přesných maloparcelkových pokusů s přípravky společnosti Beidea u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního a máku setého v roce 2016. ČZU Praha: BEIDEA s. r. o., 2016, 43s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – URBAN, J. – TOMÁŠEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, máku setého, kukuřice a cukrovky s využitím vybraných přípravků. ČZU Praha: Agrofert Holding a.s., 2016, 90s. ISBN: ,

URBAN, J. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. – HAMOUZ, K. Garance výnosu s technologií Hyvido . Praha: Syngenta Czech, s.r.o., 2015, 42s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – URBAN, J. – TOMÁŠEK, J. – ČERNÝ, L. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, pšenice ozimé, ječmene jarního, máku setého, kukuřice a cukrovky s využitím vybraných přípravků. Praha: Agrofert Holding a.s., 2015, 48s. ISBN: ,

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. – VAŠÁK, J. Možnosti intenzifikace systému pěstování řepky ozimé a pšenice ozimé. Praha: DOW AgroSciences, s.r.o., 2015, 12s. ISBN: ,

ČERNÝ, L.; idPublikace = 70848; Název: Tematicke řepky 2014/2015, zvýšené výsevky + podzimní hnojení 46 kg N/ha-- Neexistuje podtyp publikace --

ČERNÝ, L.; idPublikace = 68079; Název: Novinky v pěstitelské technologii ověřené v poloprovozních pokusech-- Neexistuje podtyp publikace --

ČERNÝ, L.; idPublikace = 68081; Název: Problémy hnojení jarního ječmene a jeho efektivnost-- Neexistuje podtyp publikace --

ČERNÝ, L.; idPublikace = 68082; Název: Fungicidní pokusy s jarním ječmenem v roce 2015-- Neexistuje podtyp publikace --

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Tršicích. 2015, Tématické řepky - polní den v Tršicích se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku dne 24.4. 2015, 65 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Bělé. 2015, Tématické řepky - polní den v Bělé se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a jarní ječmen dne 2.6.2015, 30 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Dyníně. 2015, Tématické řepky - polní den v Dyníně se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a jarní ječmen dne 25.6.2015, 35 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Jarní ječmen - polní den v Žichlicích. 2015, Polní den v Žichlicích se zaměřením na agrotechniku jarního ječmene dne 4.6.2015, 40 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Slatinách. 2015, Tématické řepky - polní den ve Slatinách se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a jarní ječmen dne 5.6.2015, 46 účastníků.

ČERNÝ, L.; idPublikace = 65866; Název: Možnosti ovlivnění výživného stavu jarního ječmene-- Neexistuje podtyp publikace --

ČERNÝ, L.; idPublikace = 65867; Název: Fungicidní pokusy v jarním ječmeni v roce 2013-- Neexistuje podtyp publikace --

HÁJKOVÁ, M. – KOPRNA, R. – ČERNÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky maloparcelkových pokusů s aplikací přípravků řady Galleko firmy Trisol v jarním ječmeni. 2014, Kompendium 2014, Technologie sladovnického ječmene – Ječmen na rozcestí 27. – 30.1. 2014, roč. 9, s. 54-55. ISBN: 978-80-213-2441-1.

ČERNÝ, L. Tématické řepky v roce 2013/2014 - Podzimní dusíkaté hnojení a odrůdy vhodné pro pozdní výsev. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 33-34.

BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. – URBAN, J. – TOMÁŠEK, J. – ČERNÝ, L. – MIKŠÍK, V. Možnosti ovlivnění růstových a výnosových ukazatelů u řepky ozimé, máku setého jarního, ječmene jarního, kukuřice silážní, řepy cukrové s využitím hnojiv společnosti Agrofert Holding. ČZU Praha: Agrofert Holding a.s., 2014, 50s. ISBN: ,

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Příkosicích. 2014, Tématické řepky - polní den v Příkosicích se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 9. 6. 2014, 31 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Dyníně. 2014, Tématické řepky - polní den v Dyníně se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 10.6. 2014, 36 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Jedlé. 2014, Tématické řepky - polní den v Jedlé se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 11. 6. 2014, 30 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Tršicích. 2014, Tématické řepky - polní den v Tršicích se zaměřením na podzimní hnojení a odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku dne 28.5. 2014, 70 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Slatinách. 2014, Tématické řepky - polní den ve Slatinách se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro zimní agrotechniku a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 13. 6. 2014, 53 účastníků.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – MIKŠÍK, V. – ČERNÝ, L. – TOMÁŠEK, J. – URBAN, J. Zprávy z pokusů pro společnost Agrofert u řepky ozimé, máku setého jarního, ječmene jarního, kukuřice silážní, řepy cukrové na Výzkumné stanici FAPPZ ČZU v Červeném Újezdě a na poloprovozních pokusech s řepkou ozimou v SR. Praha: Agrofert Holding a.s., 2013, 20s. ISBN: -,

ČERNÝ, L.; idPublikace = 66060; Název: Odrůdy řepky ozimé vhodné pro pozdní setí – zkušenosti z ročníku 2012/2013-- Neexistuje podtyp publikace --

ČERNÝ, L.; idPublikace = 59863; Název: Intenzifikační prvky při pěstování sladovnického ječmene-- Neexistuje podtyp publikace --

ČERNÝ, L. – HÁJEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Eliminace suchého jara a možnosti pěstitelské technologie sladovnického ječmene. 2013, In: Sborník Kompendium 2013, Sladovnický ječmen - intenzita a kvalita. 11. - 14. 2. 2012, Libčany, Červený Újezd, Černá Hora, Vsisko. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2013, s. 12-15, CST. ISBN: 978-80-213-2360-5.

ČERNÝ, L. – HÁJEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fungicidní ochrana jarního ječmene v roce 2012. 2013, In: Sborník Kompendium 2013, Sladovnický ječmen - intenzita a kvalita. 11. - 14. 2. 2012, Libčany, Červený Újezd, Černá Hora, Vsisko. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2013, s. 48-49, CST. ISBN: 978-80-213-2360-5.

HÁJEK, M. – ČERNÝ, L. – CIHLÁŘ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nové možnosti regulace poléhání jarního sladovnického ječmene. 2013, In: Sborník Kompendium 2013, Sladovnický ječmen - intenzita a kvalita. 11. - 14. 2. 2012, Libčany, Červený Újezd, Černá Hora, Vsisko. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2013, s. 58-61, CST. ISBN: 978-80-213-2360-5.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stimulátory, smáčedla, adheziva u ozimé řepky, sladovnického ječmene a jarního máku. 2013, Poradca pestovateľa, 2013, roč. 3, č. 2, s. 4-8.

BEČKA, D. – VAŠÁK, J. – ČERNÝ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vybíráme odrůdy řepky ozimé. 2013, Agromanuál, 2013, roč. 8, č. 5, s. 126-129. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Mirošově. 2013, Tématické řepky - polní den v Mirošově se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro pozdní setí a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 10. 6. 2013, 40 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Mžanech. 2013, Thematic rapeseed - field day in Mžany focused on varieties of winter rapeseed for late sowing time and cultivation technologies of malting barley in 11th of june 2013, 15 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Velkém Týnci a Tršicích. 2013, Tématické řepky - polní den ve Velkém Týnci a Tršicích se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro pozdní setí a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 12. 6. 2013, 70 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Jedlé. 2013, Tématické řepky - polní den v Jedlé se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro pozdní setí a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 13. 6. 2013, 30 účastníků.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Slatinách. 2013, Tématické řepky - polní den ve Slatinách se zaměřením na odrůdy řepky ozimé pro pozdní setí a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 14. 6. 2013, 20 účastníků.

VAŠÁK, J. – ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – BOKOR, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Blatném. 2013, Tématické řepky - polní den v Blatném se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé dne 13. 6. 2012, celkem 130 lidí.

URBAN, J. – PULKRÁBEK, J. – ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – ŠTRANC, P. – CIHLÁŘ, P. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Uspořádání akcí; Intenzifikace rostlinné výroby a trendy pěstitelských technologií. 2013, Semináře na 7 lokalitách ČR, 2013: 17.1. České Budějovice (46 účastníků), 18.1. Kralovice (108 účastníků), 21.1. Doksy (73 účastníků), 22.1. Kočí (104 účastníků), 23.1. Velké Hoštice (64 účastníků), 24.1. Skalka (85 účastníků), 25.1. Jaroměřice nad Rokytnou (75 účastníků).

ČERNÝ, L. – KŘOVÁČEK, J. – HÁJEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ječmen jarní a zkušenosti s Urea Stabil v roce 2011. 2012, In: Sborník Kompendium 2012 - Pokrok v technologii a možnosti trhu. 9.-14. 2. 2012, Vsisko, Černá Hora, Libčany, Červený Újezd. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2012, s. 23-24, CST. ISBN: 978-80-213-2257-8.

HÁJEK, M. – ČERNÝ, L. – CIHLÁŘ, P. – DUCHEK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimalizace výživného stavu jarního sladovnického ječmene během vegetace. 2012, In: Sborník Kompendium 2012 - Pokrok v technologii a možnosti trhu. 9.-14. 2. 2012, Vsisko, Černá Hora, Libčany, Červený Újezd. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2012, s. 29-31, CST. ISBN: 978-80-213-2257-8.

ČERNÝ, L. – KŘOVÁČEK, J. – HÁJEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fungicidní ochrana jarního ječmene a rok 2011. 2012, In: Sborník Kompendium 2012 - Pokrok v technologii a možnosti trhu. 9.-14. 2. 2012, Vsisko, Černá Hora, Libčany, Červený Újezd. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2012, s. 42-43, CST. ISBN: 978-80-213-2257-8.

ČERNÝ, L. – KŘOVÁČEK, J. – HÁJEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti ovlivnění kvality sklízeného zrna. 2012, In: Sborník Kompendium 2012 - Pokrok v technologii a možnosti trhu. 9.-14. 2. 2012, Vsisko, Černá Hora, Libčany, Červený Újezd. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2012, s. 57-58, CST. ISBN: 978-80-213-2257-8.

KŘOVÁČEK, J. – ČERNÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pětiletka pokusů ozimého výsevu jarního ječmene. 2012, In: Sborník Kompendium 2012 - Pokrok v technologii a možnosti trhu. 9.-14. 2. 2012, Vsisko, Černá Hora, Libčany, Červený Újezd. Velká Bystřice: Sdružení pro ječmen a slad, 2012, s. 59-61, CST. ISBN: 978-80-213-2257-8.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Tématické řepky - polní den v Příkosicích. 2012, Tématické řepky - polní den v Příkosicích se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 11.6. 2012, celkem 40 lidí.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Jedlé. 2012, Tématické řepky - polní den v Jedlé se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 13. 6. 2012, celkem 40 lidí.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Velkém Týnci. 2012, Tématické řepky - polní den ve Velkém Týnci se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 12. 6. 2012, celkem 60 lidí.

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den v Mžanech.. 2012, Tématické řepky - polní den v Mžanech se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 14. 6. 2012, celkem 30 lidí. .

ČERNÝ, L. – BEČKA, D. – VAŠÁK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Tématické řepky - polní den ve Slatinách. 2012, Tématické řepky - polní den ve Slatinách se zaměřením na polotrpasličí odrůdy řepky ozimé a pěstitelské technologie sladovnického ječmene dne 20. 6. 2012, celkem 30 lidí.

ČERNÝ, L. – VAŠÁK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stimulácia osiva jačmeňa jarého. 2012, Naše pole, 2012, roč. 16, č. 9, s. 37-39. ISSN: 1335-2465.

ČERNÝ, L. Polotrpasličí řepky a jejich srovnání v různých podmínkách ČR. In Prosperující olejniny 2012 06.12.2012, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2012. s. 38-39.

VAŠÁK, J. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – ČERNÝ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Výběr plodin pro jaro v roce růstu cen. 2011. Farmář, 2011, roč. 17, č 2, s. 18-20. ISSN: 1210-9789.

ČERNÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Koláč prakticky využitelných znalostí při pěstování jarního sladovnického ječmene. 2011. In: Sborník Kompendium 2011, 7.-10. 2. 2011, Sdružení pro ječmen a slad, ČZU Praha, katedra rostlinné výroby, Červený Újezd a další, s. 7-9.

ČERNÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fungicidní ochrana a její ekonomika. 2011. In: Sborník Kompendium 2011, 7.-10. 2. 2011, Sdružení pro ječmen a slad, ČZU Praha, katedra rostlinné výroby, Červený Újezd a další, s. 51-52 .

KŘOVÁČEK, J. – ČERNÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stimulace jarního ječmene během moření. 2011. In: Sborník Kompendium 2011, 7.-10. 2. 2011, Sdružení pro ječmen a slad, ČZU Praha, katedra rostlinné výroby, Červený Újezd a další, s. 34-37 .

Vliv pěstitelské technologie na odnožování a strukturu porostu jarního sladovnického ječmene (Hordeum vulgare) - Ing. Martin Hájek, Ing. Jan Křováček, Ph.D., Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Ondřej Dvořák (externí), prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Intenzivní pěstitelské technologie jarního sladovnického ječmene - Ing. Martin Hájek, Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Ing. Jan Křováček, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Vhodné odrůdy sladovnického ječmene pro rok 2010 - Ing. Ladislav Černý, Ph.D., 2010

Zvyšování výnosů jarního ječmene stimulátory - Ing. Jan Křováček, Ph.D., Radomír Kvapil (externí), Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Ing. Martin Hájek, 2010

Fungicidní ošetření a ekonomika při nízkých cenách sladovnického ječmene - Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Radomír Kvapil (externí), Ing. Jan Křováček, Ph.D., 2010

Česko-polský polní den Velké Hoštice - odrůdy řepky ozimé, diagnostika, agrotechnika jarního ječmene - Ing. David Bečka, Ph.D., Marcin Kozak (externí), prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Ing. Martin Hájek, 2010

Polsko-český polní den Glubczyce - odrůdy řepky ozimé, diagnostika - Marcin Kozak (externí), Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Ladislav Černý, Ph.D., Ing. Martin Hájek, 2010

Fungicidní ošetření a ekonomika při nízkých cenách sladovnického ječmene - Ing. Ladislav Černý, Ph.D., 2010

ČERNÝ, L. – HÁJEK, M. – VAŠÁK, J. – KŘOVÁČEK, J. JARNÍ SLADOVNICKÝ JEČMEN A JEHO PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGIE. Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 24 - 28. ISSN: 0139-6013.

Slezské pokusy - Ing. Bečka David, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Hájek Martin, 2009

Obilnářský den - Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Hájek Martin; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Jarní ječmen, mák - Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D., 2009

Jarní plodiny v ČR a SR - prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Hájek Martin, 2009

Vplyv aplikácie listových hnojív na vlastnosti semerna ozimnej repky, jačmeňa jarného a maku siateho - prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Odrůdy jarního ječmene a jejich pěstování v suchých oblastech - Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Stimulátory, smáčedla, adheziva u ozimé řepky, sladovnického ječmene a jarního máku - prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D., 2009

ODRŮDY JARNÍHO JEČMENE A JEJICH PĚSTOVÁNÍ V SUCHÝCH OBLASTECH - Ing. Černý Ladislav, Ph.D., 2009

Fungicidy v roce 2008 - Ing. Černý Ladislav, Ph.D., 2009

Kvalita sladovnického ječmene aneb v jednoduchosti je krása - Ing. Černý Ladislav, Ph.D., 2009

INTENZIVNÍ PĚSTITELSKÉ TECHNOLOGIE JARNÍHO SLADOVNICKÉHO JEČMENE V ROCE 2008 - Ing. Hájek Martin; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

VÝSLEDKY POLOPROVOZNÍCH POKUSŮ S JARNÍM JEČMENEM V ROCE 2008 - Ing. Hájek Martin; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

VLIV VYSOKÝCH DÁVEK HERBICIDŮ NA VÝNOSOTVORNÉ PRVKY, VÝNOS A KVALITU SLADOVNICKÉHO JEČMENE - Ing. Bečka David, Ph.D.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Černý Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
Variantní pěstitelské technologie jarního ječmene MSM 2004 - 2004
 
page foot