| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc. (1319)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2181
  • E-mail:
:: Konzultační hodiny :: LŠ 23/24
26,2.2024-26.4.2024
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DÖMEOVÁ, L. – HAVLÍČEK, J. – ŠUBRT, T. MACROEKONOMIC MODEL OF PORK MEAT PROFITABILITY 2016-2021 IN THE CZECH REPUBLIC. In PROCEEDINGS - of the 31st International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXXI. Green Deal – Future Perspectives 14.09.2022, Praha Česká Republika. Praha Česká Republika: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management , 2022. s. 16-28.

ŠUBRT, T. – SMUTKA, L. – SEVEROVÁ, L. – DÖMEOVÁ, L. – SVOBODA, R. – HAVLÍČEK, J. – ŘEZBOVÁ, H. – ŠRÉDL, K. – **KOS, P. Softwarový systém – „Modely CEVEMA“, Softwarare System– „CEVEMA Models“, Efficiency of pig production; DEA benchmark models; Optimization models; Price elasticity models; Predictive models, 2021, XX - Nepřiřazeno, Transparence cen vepřového masa, N/A, volně dostupný SW, částečně "web based", částeně volně přístupné coby doplňky Excelu ke stažení, N/A, Čeaká zamědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

HAVLÍČEK, J. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – DÖMEOVÁ, L. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – SVOBODA, R. International aspects of the pork production value chain in the Czech Republic. International Journal of Value Chain Management, 2021, roč. 12, č. 3, s. 241-266. ISSN: 1741-5357.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Efficiency of Pig Production in the Czech Republic and in an International Context. Agriculture-BASEL, 2020, roč. 10, č. 12, s. 1-18. ISSN: 2077-0472.

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – ŘEZBOVÁ, H. – SVOBODA, R. Model transparence cen v potravinové vertikále - vepřové maso. PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2020, 104s. ISBN: ,

ŠRÉDL, K. – SEVEROVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SVOBODA, R. Globalization of the Packaged Pork Meat Market with Orkla Foods as an Example. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10.04.2019, Granada, Spain. USA: International Business Information Management Association, 2019. s. 398-406.

ŠRÉDL, K. – SEVEROVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SVOBODA, R. The Possibility of Improving the Self-Sufficiency of the Czech Republic in the Production of Pork Meat. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10.04.2019, Granada, Spain. USA: International Business Information Management Association, 2019. s. 1172-1181.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. OPTIMIZATION MODEL OF FARM STAGES OF THE PORK MEAT SUPPLY CHAIN. In PROCEEDINGS - of the 28th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics 18.09.2019, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2019. s. 67-74.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – SMUTKA, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Comparison of the Pork Meat Prices in Chosen European Countries in 2010 – 2018. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Crosss-border Comparison 2019 07.11.2019, Železná Ruda. Dresden,Německo: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2019. s. 67-75.

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Návrh modelů pro analýzu cen na výrobkové vertikále vepřové maso v ČR. PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2019, 22s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Porovnání výkonnosti výrobců vepřového masa v ČR a ve vybraných zemích EU, USA a Brazílie. PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2019, 31s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŠUBRT, T. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Model transparence cen v potravinové vertikále - vepřové maso . PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2019, 70s. ISBN: ,

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – HLAVATÝ, R. GEN Z in the Workplace: Expectations, Communication and Relationships. In XX 07.06.2018, Praha. Praha: , 2018. s. 0-0.

SIROHI, J. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. Economic Differences of Border Regions in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 2, s. 571-582. ISSN: 1211-8516.

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Komparace časových řad výrobkové vertikály vepřové maso v prostředí vybraných zemí EU (dílčí výzkumná zpráva č. 1). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR/Agrární komora ČR v roli aplikačního garanta, 2018, 38s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Vliv intervencí ČNB na ceny komodit ve výrobkové vertikále vepřové maso v ČR a vybraných zemích EU (dílčí výzkumná zpráva č. 2). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR/Agrární komora ČR v roli aplikačního garanta, 2018, 18s. ISBN: ,

SMUTKA, L. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – ŘEZBOVÁ, H. – SEVEROVÁ, L. – ŠRÉDL, K. – SVOBODA, R. Vyšetření závislosti tvorby realizačních cen zemědělských výrobců vepřového masa na spotřebitelských cenách masných výrobků v ČR (dílčí výzkumná zpráva č. 3). PEF, ČZU v Praze: Technologická agentura ČR, 2018, 18s. ISBN: ,

HORÁKOVÁ, T. – HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. Classification of the educational texts styles with the methods of artificial intelligence. Journal of Baltic Science Education, 2017, roč. 16, č. 3, s. 324-336. ISSN: 1648-3898.

MUDRYCHOVÁ, K. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. Retrieving Knowledge from Texts: Design of an Experiment with Human Users. In Proceedings of the 14th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2017 (ERIE) 08.06.2017, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2017. s. 270-278.

DÖMEOVÁ, L. – HAVLÍČEK, J. Well-being indicators applied in local strategies. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. 14.09.2016, Prague. Praha: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2016. s. 84-90.

LOHR, V. – HYNEK, P. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – KVASNIČKA, R. – HRADECKÝ, O. Moniqua, Moniqua, Moniqua, MAS, methodology, maps, quality, 2015, JC - Počítačový hardware a software, v.1.0, 2015, http://moniqua.net-mix.cz/, http://moniqua.net-mix.cz/moniqua-sw.zip, Monitorování kvality života v regionech, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, Česká republika, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – FEJFAR, J. Influence of Gender and Other Factors to Final Grade. International Education Studies, 2015, roč. 8, č. 4, s. 95-103. ISSN: 1913-9020.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. Positive disparities in microregions. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2015. s. 109-116.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. Metodika tvorby a implementace souhrnných indikátorů kvality života v mikroregionech ČR (Moniqua), The methodology of creation and implementation of life quality indicators in microregions of the Czech Republic (moniqua), Local Action Groups, aggregated indicators, quality of life, 2015, AE - Řízení, správa a administrativa, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Moniqua, 012/2015 osvědčení MMR ČR, úspora při tvorbě startegického plánu MAS 3 182 004,-, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MMR ČR, 15.12.2015,

JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. ACADEMIC MISCONDUCT AMONG CZECH AND FOREIGN STUDENTS. In Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2014) 05.06.2014, Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2014. s. 270-275.

HLAVATÝ, R. – DÖMEOVÁ, L. Students' progress throughout examination process as a Markov chain. International Education Studies, 2014, roč. 7, č. 12, s. 20-29. ISSN: 1913-9020.

DÖMEOVÁ, L. – FEJFAR, J. The Correlations between the Partial and Final Grades. In Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2014) 05.06.2014, Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2014. s. 71-77.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. Quality of Life in the Rural Territories. In APX 2014 11.09.2014, Prague. : CULS Prague, 2014. s. 1-8.

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – KVASNIČKA, R. – JINDROVÁ, A. Interaktivní mapy GIS, Interaktive GIS Maps, Maps, GIS, 2014, BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Moniqua, Součást projektu "MONIQUA" - Grafická reprezentace srovnání kvality života v MAS, Ekonomické ukazatele kvality života na úrovni obce nebo clusterů obcí, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Hodnocení expertů, 21.12.2014,

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. Hodnocení Metodiky tvorby veřejných strategií. In XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 19.06.2013, Valtice. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 378-383.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. THE STUDENTS´ EVALUATION OF THE E-SUPPORT IN THE FULL TIME FORM OF STUDY. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, roč. 6, č. 2, s. 119-133. ISSN: 1803-1617.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. Unethical Behavior of the Students of the Czech University of Life Sciences. International Education Studies, 2013, roč. 6, č. 11, s. 79-86. ISSN: 1913-9020.

JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. UTILIZATION OF THE RURAL TOURISM SERVICES IN THE CZECH REPUBLIC. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 256-263. ISSN: 1211-3174.

JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. VÝZNAM STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Auspicia, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-9. ISSN: 1214-4967.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. EVALUATION OF RESULTS IN CHOSEN SUBJECTS AND ANALYSIS OF THE MOTIVATION OF ADULT STUDENTS . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 1, č. 5, s. 36-47. ISSN: 1803-1617.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. THE E-SUPPORT IN THE REGULAR FORM OF STUDY IN THE CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE. In Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012) CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2012. s. 471-480.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – PLZÁKOVÁ, L. – ZEIPELT, R. Venkovský cestovní ruch v České republice. Praha: České zemědělské univerzita v Praze, 2012, 112s. ISBN 978-80-213-2264-6.

HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. The conversion of cost and benefit criteria in the TOPSIS method. International Journal of Applied Decision Sciences, 2012, roč. 5, č. 4, s. 329-341. ISSN: 1755-8077.

Rural tourism and its contribution to the development of countryside - doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc., Ing. Andrea Jindrová, 2011

DÖMEOVÁ, L. – VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. COMPARISON OF FULL TIME AND COMBINED STUDIES WITH GENDER ASPECT. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č 1, s. 31-45. ISSN: 1803-1617.

VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. THE ATTITUDE OF ADULT STUDENTS TOWARDS PARTICULAR SUBJECTS, THEIR MOTIVATION AND RESULTS. In Efficiency and Responsibility in Education 8th International Conference 09.06.2011, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2011. s. 342-350.

JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. Segmentation of rural tourists in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 4, s. 117-122. ISSN: 1211-8516.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. – DÖMEOVÁ, L. Teaching system dynamics at culs prague –the seminars’ structure design. In Proceedings of the 8th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2011 09.06.2011, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2011. s. 157-165.

VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A.; idPublikace = 51059; Název: THE POSITION OF REGIONS ACCORDING TO THE SELECTED INDICATORS OF THE LABOUR MARKET-- Neexistuje podtyp publikace --

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. THE POSITION OF THE CR AMONG THE EU STATES BASED ON CHOSEN MEASURES OF THE LISBON STRATEGY. Journal of Competitiveness, 2011, roč. 2011, č 3, s. 50-57. ISSN: 1804-171X.

BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. – HAVLÍČEK, J. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – KVASNIČKA, R. – PELIKÁN, M. – ŠUBRT, T. Modelování znalostí. Praha: Professional Publishing, 2011. 233s. ISBN 978-80-7431-069-0.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. – DÖMEOVÁ, L. INTRODUCING SYSTEM DYNAMICS AT CULS PRAGUE . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č. 4, s. 187-196. ISSN: 1803-1617.

ZEIPELT, R. – JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. RURAL TOURISM IN THE CZECH REPUBLIC. In 14TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES 22.06.2011, Boretice, CZECH REPUBLIC. MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, : MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2011. s. 302-307.

VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. WOMEN IN DISTANCE STUDIES. In ERIE 2010 10.06.2010, Czech University of Life Sciences Prague . Czech University of Life Sciences Prague : Czech University of Life Sciences Prague, FEM, Department of Systems Engineering, 2010. s. 71-78.

HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. Cost and Benefit Criteria in MCDM Models. In MME 2010 part I 08.09.2010, České Budějovice, Česká republika. České Budějovice, Česká republika: University of South Bohemia in České Budějovice, 2010. s. 55-60.

Computer Supported Knowledge in Distance Learning - doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc., Ing. Martina Houšková Beránková, PhD., Ing. Milan Houška, Ph.D., 2010

ŠUBRT, T. – ZUZÁK, R. – HOUŠKA, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HAVLÍČEK, J. – URBANCOVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – VOSTROVSKÝ, V. – KLIMEŠOVÁ, D. – KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – KÖNIGOVÁ, M. Mastering Knowledge. Praha: Alfa Publishing, 2010. 246s. ISBN 978-80-87197-37-0.

Unary Operations with Knowledge Units - Ing. Milan Houška, Ph.D., doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc., Ing. Roman Kvasnička, 2010

JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. – ZEIPELT, R. PODNIKÁNÍ VE VENKOVSKÉ TURISTICE V ČESKÉ REPUBLICE. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. 3, č. 13, s. 15 - 24. ISSN: 1212-3285.

Data, Information and Knowledge in Decision Support Systems - Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Houška Milan, Ph.D., 2009

Lifetime Education for Overcoming Gender Disadvantages - Ing. Vydrová Hana; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc., 2009

Význam kombinovaného modelu učení pro interoperabilitu znalostí - Ing. Kvasnička Roman; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Vydrová Hana, 2009

Combined model of Knowledge Creation - doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Lifetime Education for Overcoming Gender Disadvantages - Ing. Vydrová Hana; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc., 2009

LIFETIME EDUCATION IN TUTORIAL CENTERS OF CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES - doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Kvasnička Roman, 2009

ZEIPELT, R. – DÖMEOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); RURAL TOURISM IN CZECH REPUBLIC. 2009, ISBN: 978-963-9732-83-4; ISSN: N; Místo vydání: Debrecen, Maďarská republika; Název sboníku: AVA 3; Počet stran: 7; Název nakladatele: University of Debrecen; Datum zahájení: 27.3.2009; Místo konání: Debrecen, Maďarská republika; typ akce: WRD; Strana od: 1625; Strana do: 1631.

DÖMEOVÁ, L. – ZEIPELT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); INVESTIGATION ON THE PRESENT STATUS OF RURAL TOURISM IN CZECH REPUBLIC. 2009, ISBN: 978-952-476-264-9; ISSN: N; Místo vydání: Vassa, Finská republika; Název sboníku: ESRS Congress; Počet stran: 1; Název nakladatele: University of Vassa - Abo Akademi University; Datum zahájení: 16.8.2009; Místo konání: Vassa, Finská republika; typ akce: CST; Strana od: 67; Strana do: 67.

DÖMEOVÁ, L. – ZEIPELT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Venkovská turistika v ČR – pilotní šetření. 2009, ISBN: 978-80-213-1965-3; ISSN: N; Místo vydání: Praha, Česká republika; Název sboníku: Agrární perspektivy XVIII; Počet stran: 7; Název nakladatele: Česká zemědělská univerzita v Praze; Datum zahájení: 15.9.2009; Místo konání: Praha, Česká republika; typ akce: WRD; Strana od: 121; Strana do: 127.

ZEIPELT, R. – DÖMEOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VENKOVSKÁ TURISTIKA PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ REGIONŮ. 2009, ISBN: 00-; ISSN: N; Místo vydání: Liberec, Česká republika; Název sboníku: LEF; Počet stran: 7; Název nakladatele: Technická univerzita v Liberci; Datum zahájení: 15.9.2009; Místo konání: Liberec, Česká republika; typ akce: EUR; Strana od: 56; Strana do: 62.

DÖMEOVÁ, L. – ZEIPELT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Podnikání ve venkovském turismu. 2009, ISBN: 978-80-7041-923-6; ISSN: N; Místo vydání: Hradec Králové, Česká republika; Název sboníku: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu; Počet stran: 4; Název nakladatele: Gaudeamus; Datum zahájení: 10.9.2009; Místo konání: Hradec Králové, Česká republika; typ akce: EUR; Strana od: 102; Strana do: 105.

 
page foot