| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Tomáš Mrština (20204)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MRŠTINA, T. – PRAUS, L. – KAPLAN, L. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Efficiency of selenium biofortification of spring wheat:the role of soil properties and organic matter amendment. Plant, Soil and Environment, 2022, roč. 68, č. 12, s. 572-579. ISSN: 1214-1178.

KAPLAN, L. – TLUSTOŠ, P. – PRAUS, L. – MRŠTINA, T. – MÍCHAL, P. Pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin v pěstebním médiu založeném na bázi odpadních materiálů z bioplynových stanic, Growing of medicinal, aromatic and spice plants in growing medium based on waste materials from biogas station, liquid phase of digestate; peat; nutrients; peppermint; lemon balm, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, MZE-19733/2021-18145, Pokud bude výrobce využívat při výrobě pěstebních substrátů fermentační médium založené na bázi fugátu a slámy, částečně tímto může nahradit rašelinu. Náklady na spotřebu rašeliny, minerálních hnojiv a vápence se sníží. Byly porovnány celkové náklady (energie, voda, materiál) na přípravu 1 m3 modelové pěstební směsi s podílem 45 % obj. fermentačního média a náklady na přípravu 1 m3 konvenčního rašelinového substrátu z jednotlivých komponent. Rašelinový substrát byl obohacen minerálním NPK hnojivem (PGMix) v dávce 1,5 kg na 1 m3 substrátu. Na úpravu hodnoty pH byl použit dolomitický vápenec v dávce 6 kg/m3. V modelové směsi F (45) bylo pro základní hnojení použito pouze dusíkaté hnojivo ledek amonný v dávce 0,778 kg/m3. Objemová hmotnost čerstvé hmoty fermentovaného média činila 233 g/l. Z porovnání celkových nákladů vyplývá, že popsaný alternativní způsob výroby pěstebního substrátu s využitím technologie aerobní fermentace má nižší jednotkové náklady (o 21 %) již v poloprovozním měřítku., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, 06.04.2021,

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot