| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Novotná (3190)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**CHRENKOVÁ, M. – **DOBRÝ, M. – **ŠÁLEK, M. – NOVOTNÁ, J. Further evidence of large - scale population decline and range contraction of the little owl Athene noctua in Central Europe. Folia Zoologica, 2017, roč. 66, č. 2, s. 106-116. ISSN: 0139-7893.

**LINHART, P. – **ŠÁLEK, M. – NOVOTNÁ, J. The assessment of biases in the acoustic discrimination of individuals. PLoS One, 2017, roč. 12, č. 5, s. 1-16. ISSN: 1932-6203.

HLAVÁČ, P. – KOCIAN, M. – NAKLÁDAL, O. – NOVOTNÁ, J. Updated list of the subfamily Omaliinae (Coleoptera: Staphylinidae) from Kazakhstan with some new records. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, 2017, roč. 41, č. 1, s. 170-177. ISSN: 1300-0179.

JUSTOVÁ, H. – PECHAROVÁ, E. – NOVOTNÁ, J. – ČEHOVSKÁ, J. – TYRPEKL, L. – ČERVENÁ, K. – KVAPIL, P. – STARÝ, L. Changes in the cultural landscape. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 19.06.2014, Albena Bulgaria. Albena: SGEM, 2014. s. 137-144.

NOVOTNÁ, J. – PECHAROVÁ, E. – SIXTA, J. – KAŠPAROVÁ, I. – STALMACHOVÁ, B. – JUSTOVÁ, H. – KNOBLOCHOVÁ, I. Creation of humus horizon of anthropogenic soils under forestry reclamation. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 19.06.2014, Albena Bulgaria. Albena: SGEM, 2014. s. 61-66.

KOVÁŘ, P. – ŠTIBINGER, J. – JANEČEK, M. – NOVOTNÁ, J. – VAŠŠOVÁ, D. – CHAMOUT, L. Metodika optimalizace rekultivačních a sanačních postupů pro těžbou devastované krajinné celky s důrazem na ochranu vod a ekologickou stabilitu, The optimalisation method for the restoration of landscape units devastated by surface mining with the particular reference of water protection and ecological stability , Optimalisation procedures, alternatives and criteria, multi-criterial analysis., 2012, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_RekuMet, Osvědčení 18029/2012-MZE o uznání uplatněné certifikované metodiky, Sekce vodního hospodářství MZe ČR, Snížení výdajů na návrhy rekultivačních opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední pozemkový úřad MZe ČR, 27.01.2012, Smlouva č. SM4/2012, č.j. 4009/2012-MZE-17011, dle ustanovení §269 zákona 513/1991 Sb.

KOVÁŘ, P. – NOVOTNÁ, J. – VAŠŠOVÁ, D. Využití modelu hydrologické bilance pro hydrorekultivace. Vodní hospodářství, 2011, roč. 61, č. 4, s. 143-148. ISSN: 1211-0760.

KOVÁŘ, P. – NOVOTNÁ, J. – VAŠŠOVÁ, D. USING A WATER BALANCE MODEL FOR HYDRO-RESTORATION OF MINING PITS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č 4, s. 206-212. ISSN: 1211-3174.

 
page foot