| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Novotná (3190)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

FEDOROVA, D. – KOVÁŘ, P. – GREGAR, J. – JELÍNKOVÁ, A. – NOVOTNÁ, J. The Use of Snyder Synthetic Hydrograph for Simulation of Overland Flow in Small Ungauged and Gauged Catchments. Soil and Water Research, 2018, roč. 13, č. 4, s. 185-192. ISSN: 1801-5395.

NOVOTNÁ, J. – **SCHALLER, L. – TARGETTI, S. – **VILLANUEVA, A. – **ZASADA, I. – **KANTELHARDT, J. – **ARRIAZA, M. – **BAL, T. – **FEDRIGOTTI, V. – **GIRAY, H. – **HAFNER, K. – **MAJEWSKI, E. – **MALAK - RAWLIKOWSKA, A. – **NIKOLOV, D. – **PAOLI, J. – **PIORR, A. – **RODRIGUEZ-ENTRENA, M. – **UNGARO, F. – **VERBURG, P. – **VAN ZANTEN, B. – **VIAGGI, D. Agricultural landscapes, ecosystem services and regional competitiveness-Assessing drivers and mechanisms in nine European case study areas. Land Use Policy, 2018, roč. 2018, č. 76, s. 735-745. ISSN: 0264-8377.

NOVOTNÁ, J. – **DEBOLINI, M. – **MARRACCINI, E. – **DUBEUF, J. – **GEIJZENDORFFER, I. – **GUERRA, C. – **SIMON, M. – TARGETTI, S. – **NAPOLEONE, C. Land and farming system dynamics and their drivers in the Mediterranean Basin. Land Use Policy, 2018, roč. 75, č. , s. 702-710. ISSN: 0264-8377.

NOVOTNÁ, J. – **OSOBA, V. – **SEDLÁČEK, J. – **HANZLÍKOVÁ, M. – **LITERÁK, I. Collyriclosis in Red-backed shrikes Lanius collurio from Israel and Czech Republic. Helminthologia, 2018, roč. 55, č. 2, s. 173-176. ISSN: 0440-6605.

NOVOTNÁ, J. – **DUPLOUY, A. – **WOESTMANN, L. – **ZAMORANO, J. – **SAASTAMOINEN, M. Impact of male condition on his spermatophore and consequences for female reproductive performance in the Glanville fritillary butterfly. ..., 2018, roč. 25, č. 2, s. 284-296. ISSN: N.

NOVOTNÁ, J. – **LEFEBVRE, B. – **GUTIERREZ-MARCO, J. – **LEHNERT, O. – **MARTIN, E. – **NOWAK, H. – **AKODAD, M. – **EL HARIRI, K. – **SERVAIS, T. Age calibration of the Lower Ordovician Fezouata Lagerstatte, Morocco. Lethaia, 2018, roč. 51, č. 2, s. 296-311. ISSN: 0024-1164.

NOVOTNÁ, J. – **ALONSO, G. – **ABADIA, M. – **GOMEZ, J. Morphometric analysis and detection of invisible archaeological elements by spectral treatment of digital images. Archaeological and Anthropological Sciences, 2018, roč. 10, č. 3, s. 647-656. ISSN: 1866-9557.

NOVOTNÁ, J. – **BRODA, K. – **COLLETTE, J. – BUDIL, P. PHYLLOCARID CRUSTACEANS FROM THE LATE DEVONIAN OF THE KOWALA QUARRY (HOLY CROSS MOUNTAINS, CENTRAL POLAND). ..., 2018, roč. 4, č. 1, s. 67-84. ISSN: N.

JUSTOVÁ, H. – PECHAROVÁ, E. – NOVOTNÁ, J. – ČEHOVSKÁ, J. – TYRPEKL, L. – ČERVENÁ, K. – KVAPIL, P. – STARÝ, L. Changes in the cultural landscape. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 19.06.2014, Albena Bulgaria. Albena: SGEM, 2014. s. 137-144.

NOVOTNÁ, J. – PECHAROVÁ, E. – SIXTA, J. – KAŠPAROVÁ, I. – STALMACHOVÁ, B. – JUSTOVÁ, H. – KNOBLOCHOVÁ, I. Creation of humus horizon of anthropogenic soils under forestry reclamation. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 19.06.2014, Albena Bulgaria. Albena: SGEM, 2014. s. 61-66.

KOVÁŘ, P. – ŠTIBINGER, J. – JANEČEK, M. – NOVOTNÁ, J. – VAŠŠOVÁ, D. – CHAMOUT, L. Metodika optimalizace rekultivačních a sanačních postupů pro těžbou devastované krajinné celky s důrazem na ochranu vod a ekologickou stabilitu, The optimalisation method for the restoration of landscape units devastated by surface mining with the particular reference of water protection and ecological stability , Optimalisation procedures, alternatives and criteria, multi-criterial analysis., 2012, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KBUK_FZP_RekuMet, Osvědčení 18029/2012-MZE o uznání uplatněné certifikované metodiky, Sekce vodního hospodářství MZe ČR, Snížení výdajů na návrhy rekultivačních opatření, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední pozemkový úřad MZe ČR, 27.01.2012, Smlouva č. SM4/2012, č.j. 4009/2012-MZE-17011, dle ustanovení §269 zákona 513/1991 Sb.

KOVÁŘ, P. – NOVOTNÁ, J. – VAŠŠOVÁ, D. Využití modelu hydrologické bilance pro hydrorekultivace. Vodní hospodářství, 2011, roč. 61, č. 4, s. 143-148. ISSN: 1211-0760.

KOVÁŘ, P. – NOVOTNÁ, J. – VAŠŠOVÁ, D. USING A WATER BALANCE MODEL FOR HYDRO-RESTORATION OF MINING PITS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č 4, s. 206-212. ISSN: 1211-3174.

 
page foot