| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Blanka Kottová, Ph.D. (2060)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3717
  • Kancelář:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Středa 9:00 - 10:00
Středa 13:45 - 14:45
nebo po dohodě emailem kottovab@fzp.czu.cz

Ve středu 4.3.2020 konzultační hodiny zrušeny z důvodu dovolené.

Kód předmětu Název předmětu
Citace

SKLENIČKA, P. – ZOUHAR, J. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – VLASÁK, J. – KOTTOVÁ, B. – **PETRZELKA, P. – GEBHART, M. – WALMSLEY, A. Trends of soil degradation: Does the socio-economic status of land owners and land users matter?. Land Use Policy, 2020, roč. 2020, č. 95, s. 1-8. ISSN: 0264-8377.

SKLENIČKA, P. – KOTTOVÁ, B. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – KRAVKA, M. Závlahy v České republice – východiska směrem k adaptaci na klimatickou změnu. Praha: Státní pozemkový úřad ČR, 2020, 39s. ISBN: ,

**ŠITNEROVÁ, I. – **BENEŠ, J. – KOTTOVÁ, B. – **BUMERL, J. – **MAJEROVIČOVÁ, T. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. Archeologický výzkum plužin a zemědělských teras jako fenoménu historické krajiny České republiky. Archaeologia historica. , 2020, roč. 45, č. 1, s. 141-165. ISSN: 0231-5823 .

SKLENIČKA, P. – KOTTOVÁ, B. – ŠÁLEK, M. Success in preserving historic rural landscapes under various policy measures: Incentives, restrictions or planning?. ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY, 2017, roč. 2017, č. 75, s. 1-9. ISSN: 1462-9011.

SKLENIČKA, P. – KOTTOVÁ, B. Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult Praha, 2011. 207s. ISBN 978-80-903482-8-8. Pozemkové úpravy v územích s dochovanou středověkou plužinou, s. 22-23.

Kostra ekologické stability pro území Plzeňského kraje - Ing. Blanka Kottová, Ph.D., Ing. Alena Wranová, 2010

Rozpracovanost generelů místních územních systémů ekologické stability ÚSES pro území Plzeňského kraje - Ing. Alena Wranová, Ing. Blanka Kottová, Ph.D., 2010

Stupeň ekologické stability pro území Plzeňského kraje - Ing. Blanka Kottová, Ph.D., Ing. Kateřina Pixová, PhD., 2010

Fragmentace užívání zemědělské půdy v České republice - prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Ing. Kateřina Pixová, PhD., Ing. Blanka Kottová, Ph.D., 2010

SKLENIČKA, P. – MOLNÁROVÁ, K. – BRABEC, E. – KOTTOVÁ, B. – PIXOVÁ, K. – ŠÁLEK, M. Remnants of medieval field patterns in the Czech Republic: Analysis of driving forces behind their disappearance with special attention to the role of hedgerows . Agriculture Ecosystems & Environment, 2009, roč. 129, č. 4, s. 465 - 473. ISSN: 0167-8809.

SKLENIČKA, P. – HLADÍK, J. – STŘELEČEK, F. – KOTTOVÁ, B. – LOSOSOVÁ, J. – ČÍHAL, L. – ŠÁLEK, M. Historical, environmental and socio-economic driving forces on land ownership fragmentation, the land consolidation effect and project costs. Zemědělská ekonomika, 2009, roč. 12, č. 0, s. 571 - 582. ISSN: 0139-570X.

POZŮSTATKY STŘEDOVĚKÝCH PLUŽIN – FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ JEJICH MIZENÍ, ÚLOHA MEZÍ A PRINCIPY OCHRANY - Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr., 2009

Bocage landscapes of the Czech Republic, their dynamics and drivers - Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; Brabec Elizabeth; Kumble Peter; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr., 2009

Hedgerow networks – disappearance and conservation - Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Brabec Elizabeth; Kumble Peter, 2009

Hedgerow-defined medieval field patterns, their disappearance, conservation and significance in the planning of sustainable agricultural landscapes - Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Brabec Elizabeth; Kumble Peter, 2009

Název Poskytovatel Trvání
Krajinně-architektonické principy pozemových úprav MSM 2004 - 2004
 
page foot