| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Blanka Kottová, Ph.D. (2060)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3717
    • +420 22438 3717
  • E-mail:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Po dohodě emailem kottovab@fzp.czu.cz.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SKLENIČKA, P. – EFTHIMIOU, N. – **ZOUHAR, J. – VAN DEN BRINK, A. – KOTTOVÁ, B. – VOPRAVIL, J. – ZÁSTĚRA, V. – GEBHART, M. – BOHNET, I. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – AZADI, H. Impact of sustainable land management practices on controlling water erosion events: The case of hillslopes in the Czech Republic. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2022, roč. 337, č. 130416, s. 1-11. ISSN: 0959-6526.

**BENEŠ, J. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – FANTA, V. – **BUMERL, J. – KOTTOVÁ, B. – **MAJEROVIČOVÁ, T. – **MAZÁČKOVÁ, J. – SKLENIČKA, P. – **ŠITNEROVÁ, I. – TRPÁKOVÁ, I. – **ŽAŽA, P. Plužiny. Historické polní systémy České republiky. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2022, 207s. ISBN 978-80-213-3208-9.

**BENEŠ, J. – **BUMERL, J. – FANTA, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – KOTTOVÁ, B. – **MAJEROVIČOVÁ, T. – **MAZÁČKOVÁ, J. – SKLENIČKA, P. – **ŠITNEROVÁ, I. – TRPÁKOVÁ, I. – **ŽAŽA, P. – JŮNEK, T. – HENDRYCHOVÁ, M. – **ZÁVODOVÁ, K. – **KRUSBERSKÁ, M.; idPublikace = 91671; Název: Plužiny. Historické polní systémy České republiky (výstava s kritickým katalogem)-- Neexistuje podtyp publikace --

JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – GDULOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – KOTTOVÁ, B. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – **BENEŠ, J. – LOWTHER-HARRIS, F. – DRHLÍKOVÁ, K. – TOTUŠKOVÁ, J. – MADHUSWINI, M. – BÁLEK, L. – **FIALOVÁ, K. – KHÝROVÁ, H. – **ŠTEFLOVÁ, H. – **RODRIGUEZ, M. – **POPOVÁ, K. – **BEČICOVÁ, M. – **HVĚZDA, M. Výskyt a míra dochování historických plužin v ČR, Pluzina field patterns - distribution and level of preservation in the Czech Republic, pluzina; land tenure; medieval field patterns; rural landscape management, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), mapa distribude plužin, mapa v prostředí ArcGIS, obsahuje podrobnou vektorizaci dochovaných pozůstatků plužin, úspora nákladů na identifikaci a odborný popis historických plužin v rámci plánovacích a ochranářských procesů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo kultury, 14.01.2021,

JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – FANTA, V. – SKLENIČKA, P. – KOTTOVÁ, B. – **BENEŠ, J. – **BUMERL, J. – SEDLÁŘ, P. – **VLK, M. – **MACHAR, I. – **ŠITNEROVÁ, I. Plužiny - pozemková držba od středověku do dnešní doby., Pluzina field patterns - land tenure from Middle Ages to the present day, pluzina; land tenure; medieval field patterns; rural landscape management, 2021, XX - Nepřiřazeno, software pro identifikaci plužin, neexistuje, software umožňuje rychlou práci s geografickými daty v terénu a vytváření nových datových souborů pro výzkum a ochranu plužin, software ušetří náklady na identifikaci a odborný popis plužin a přispěje k dlouhodobě udržitelnému managementu daných krajin, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

SKLENIČKA, P. – ZOUHAR, J. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – VLASÁK, J. – KOTTOVÁ, B. – **PETRZELKA, P. – GEBHART, M. – WALMSLEY, A. Trends of soil degradation: Does the socio-economic status of land owners and land users matter?. Land Use Policy, 2020, roč. 2020, č. 95, s. 1-8. ISSN: 0264-8377.

SKLENIČKA, P. – KOTTOVÁ, B. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – KRAVKA, M. Závlahy v České republice – východiska směrem k adaptaci na klimatickou změnu. Praha: Státní pozemkový úřad ČR, 2020, 39s. ISBN: ,

**ŠITNEROVÁ, I. – **BENEŠ, J. – KOTTOVÁ, B. – **BUMERL, J. – **MAJEROVIČOVÁ, T. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. Archeologický výzkum plužin a zemědělských teras jako fenoménu historické krajiny České republiky. Archaeologia historica. , 2020, roč. 45, č. 1, s. 141-165. ISSN: 0231-5823 .

SKLENIČKA, P. – KOTTOVÁ, B. – ŠÁLEK, M. Success in preserving historic rural landscapes under various policy measures: Incentives, restrictions or planning?. ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY, 2017, roč. 2017, č. 75, s. 1-9. ISSN: 1462-9011.

SKLENIČKA, P. – KOTTOVÁ, B. Pozemkové úpravy v České republice. Praha: Consult Praha, 2011. 207s. ISBN 978-80-903482-8-8. Pozemkové úpravy v územích s dochovanou středověkou plužinou, s. 22-23.

Kostra ekologické stability pro území Plzeňského kraje - Ing. Blanka Kottová, Ph.D., Ing. Alena Wranová, 2010

Rozpracovanost generelů místních územních systémů ekologické stability ÚSES pro území Plzeňského kraje - Ing. Alena Wranová, Ing. Blanka Kottová, Ph.D., 2010

Stupeň ekologické stability pro území Plzeňského kraje - Ing. Blanka Kottová, Ph.D., Ing. Kateřina Pixová, PhD., 2010

Fragmentace užívání zemědělské půdy v České republice - prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Ing. Kateřina Pixová, PhD., Ing. Blanka Kottová, Ph.D., 2010

SKLENIČKA, P. – MOLNÁROVÁ, K. – BRABEC, E. – KOTTOVÁ, B. – PIXOVÁ, K. – ŠÁLEK, M. Remnants of medieval field patterns in the Czech Republic: Analysis of driving forces behind their disappearance with special attention to the role of hedgerows . Agriculture Ecosystems & Environment, 2009, roč. 129, č. 4, s. 465 - 473. ISSN: 0167-8809.

SKLENIČKA, P. – HLADÍK, J. – STŘELEČEK, F. – KOTTOVÁ, B. – LOSOSOVÁ, J. – ČÍHAL, L. – ŠÁLEK, M. Historical, environmental and socio-economic driving forces on land ownership fragmentation, the land consolidation effect and project costs. Zemědělská ekonomika, 2009, roč. 12, č. 0, s. 571 - 582. ISSN: 0139-570X.

POZŮSTATKY STŘEDOVĚKÝCH PLUŽIN – FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ JEJICH MIZENÍ, ÚLOHA MEZÍ A PRINCIPY OCHRANY - Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr., 2009

Bocage landscapes of the Czech Republic, their dynamics and drivers - Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; Brabec Elizabeth; Kumble Peter; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr., 2009

Hedgerow networks – disappearance and conservation - Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Brabec Elizabeth; Kumble Peter, 2009

Hedgerow-defined medieval field patterns, their disappearance, conservation and significance in the planning of sustainable agricultural landscapes - Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Brabec Elizabeth; Kumble Peter, 2009

Název Poskytovatel Trvání
Krajinně-architektonické principy pozemových úprav MSM 2004 - 2004
 
page foot