| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavel Matiska, Ph.D. (2346)

Kontakty
  • E-mail:
  • www:
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2982
  • Mobilní telefon:
    • +420 731 417 937
:: Konzultační hodiny :: A200 - FAPPZ
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MATISKA, P. Vhodný sortiment trvalek a travin pro zelené vertikální stěny. Zahradnictví, 2020, roč. 19, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1213-7596.

**BAROŠOVÁ, I. – **ŠANTRŮČKOVÁ, M. – MATISKA, P. – **BAROŠ, A. Ornamental perennials in small rural settlements a case study from the Czech Republic. Horticultural Science, 2020, roč. 47, č. 2, s. 130-138. ISSN: 0862-867X.

**SEKERKA, P. – **BLAŽEK, M. – **BLAŽKOVÁ, U. – **CASPERS, Z. – **MACHÁČKOVÁ, M. – **FÁBEROVÁ, I. – **PAPOUŠKOVÁ, L. – MATISKA, P. – KOUDELA, M. KLASIFIKÁTORY KOSATCŮ, PIVONĚK A DENIVEK V PRŮHONICKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ, DESCRIPTOR LISTS FOR IRISES, PEONIES AND DAYLILIES IN THE PRŮHONICE BOTANIC GARDEN, xxx; xxxxxxxxxxxxxxx;xxxx, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), RVO 67985939, xx, Metodika je zameřená především pro kurátory a odborné správce sbírek. Předkládané klasifikátory jsou nezbytným nástrojem určeným pro správu a péči o genofondové sbírky zařazené do Národního programu genetických zdrojů rostlin. Klasifikátor pro kartáčkaté kosatce používáme od roku 2008, byl publikován pouze elektronicky. V roce 2015 byly do Národního programu přijaty nové rody, od té doby jsme pracovali na přípravě nových klasifikátorů pro bezkatáčkaté kosatce, denivky a pivoňky. Během loňského a letošního roku byly všechny tři klasifikátory přijaty do NP. Přesné popsání jednotlivých deskriptorů a metodika jejich užití pro obtížnější deskriptory zefektivní práci kurátorů a umožňuje zapojení i méně proškolených pracovníků i snadnější sdílení dat. Metodíka přispívá svým dílem k ochraně nejcennějších materiálů prastarých a historických kultivarů. Díky jejich praktickému používání byly zjištěny duplicity, které můžeme následně vyřadit a tímto významně přispět k racionalizaci rozsahu kolekcí a prací v botanické zah, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, xx, 06.12.2019,

AUGUSTINOVÁ, L. – DOLEŽALOVÁ, J. – MATISKA, P. – WIMMEROVÁ, Z. – KODETOVÁ, T. Testing the winter hardiness of selected chrysanthemum cultivars of Multiflora type . Horticultural Science, 2016, roč. 2016, č. 43, s. 203-210. ISSN: 0862-867X.

MATISKA, P. Metody rozmnožování plamenky latnaté (Phlox paniculata) v podmínkách in vitro. Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 10/2012, s. 32-34. ISSN: 1213-7596.

MATISKA, P. – BAROŠ, A. Rozdíly v estetickém působení trvalkových záhonů s vyšším stupněm autoregulace v závislosti na použitých směsích. Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 12/2012, s. 42-44. ISSN: 1213-7596.

BAROŠ, A. – MATISKA, P. Vizuální vyhodnocení trvalkových výsadeb s vyšším stupněm autoregulace. Acta Pruhoniciana, 2012, roč. 102, č. , s. 75-81. ISSN: 0374-5651.

MATISKA, P. Polyploidy induction in Phlox paniculata L. under in vitro conditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. 1, č 2010, s. 101-106. ISSN: 1211-8516.

MATISKA, P. Méně známé nízké druhy vrb. Zahradnictví, 2009, roč. 100, č. 3, s. 56 - 58. ISSN: 1213-7596.

 
page foot