| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Vladimír Plachý, Ph.D. (6585)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2679
  • Mobilní telefon:
    • +420 728 275 501
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HOMOLKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – MAŇOUROVÁ, A. – **KAVÁLEK, M. – **DVOŘÁČEK, ING. PH.D., V. – HUČKO, B. – MAROUNEK, M. – DOSKOČIL, I. Comparison of starch digestibility methods for extruded wheat grains (Triticum aestivum L.). Czech Journal of Animal Science, 2021, roč. 66, č. 10, s. 420-427. ISSN: 1212-1819.

VOLEK, Z. – **ADÁMKOVÁ, A. – ZITA, L. – **ADÁMEK, M. – PLACHÝ, V. – **MLČEK, J. – MAROUNEK, M. The effects of the dietary replacement of soybean meal with yellow mealworm larvae (Tenebrio molitor) on the growth, nutrient digestibility and nitrogen output of fattening rabbits. Animal Feed Science and Technology , 2021, roč. 280, č. oct, s. 1-6. ISSN: 0377-8401.

KUREČKA, M. – KULMA, M. – PETŘÍČKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. Larvae and pupae of Alphitobius diaperinus as promising protein alternatives. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, 2021, roč. 247, č. 10, s. 2527-2532. ISSN: 1438-2377.

KULMA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – HOMOLKOVÁ, D. – BOŽIK, M. – PLACHÝ, V. – VRABEC, V. Effect of developmental stage on the nutritional value of edible insects. A case study with Blaberus craniifer and Zophobas morio. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, 2020, roč. 92, č. September, s. 1-8. ISSN: 0889-1575.

**MERINAS-AMO, T. – **MERINAS-AMO, R. – **GARCÍA-ZORRILLA, V. – **VELASCO-RUIZ, A. – CHLÁDEK, L. – PLACHÝ, V. – **DEL RÍO-CELESTINO, M. – **FONT, R. – KOKOŠKA, L. – **ALONSO-MORAG, Á. Toxicological studies of czech beers and their constituents. ..., 2019, roč. 8, č. 8, s. 1-25. ISSN: N.

ŠVEJSTIL, R. – PLACHÝ, V. – JOCH, M. – ŠUBRTOVÁ SALMONOVÁ, H. – **DUŠKOVÁ, D. – **HAUTEKIET, V. – VLKOVÁ, E. Effect of probiotic Clostridium butyricum CBM 588 on microbiota and growth performance of broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 2019, roč. 64, č. 9, s. 387-394. ISSN: 1212-1819.

HOMOLKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – **DVOŘÁČEK, V. – HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z.; idPublikace = 80472; Název: Nutrient Digestibility of Wheat in Rats and Chickens Depending on the Rye 1B/1R Translocation of Wheat Varieties-- Neexistuje podtyp publikace --

KULMA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – PLACHÝ, V. – BOŽIK, M. – ADÁMKOVÁ, A. – VRABEC, V. Effect of sex on the nutritional value of house cricket, Acheta domestica L.. Food Chemistry, 2019, roč. 272, č. , s. 267-272. ISSN: 0308-8146.

**KAVÁLEK, M. – PLACHÝ, V. – HUČKO, B. – **DVOŘÁČEK, V. – **ŠTERBOVÁ, L. Efektivní postupy extruze obilovin a olejnin, Effective extrusion procedures of cereals and oilseeds, , 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), N, N, N, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 09.03.2018,

HUČKO, B. – PLACHÝ, V. – HOMOLKOVÁ, D. – **DVOŘÁČEK, V. – MUDŘÍK, Z.Feeding value of wheat with 1b / 1r rye translocation determined in broiler chickens. 2018, HUČKO, B. – PLACHÝ, V. – HOMOLKOVÁ, D. – **DVOŘÁČEK, V. – MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. Feeding value of wheat with 1b / 1r rye translocation determined in broiler chickens. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare 2018 21.11.2018, České Budějovice. České Budějovice: Faculty of Agriculture University of South Bohemia in České Budějovice, 2018. s. 170-177..

HOMOLKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – **VACEK, F. – HUČKO, B. – **DVOŘÁČEK, V. – KODEŠ, A.Relationship between the crude protein content and its individual fractions in different wheat varieties with and without rye translocation 1b / 1r for nitrogenous substances digestibility, intake, conversion and production efficiency of the feed mixture. 2018, HOMOLKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – **VACEK, F. – HUČKO, B. – **DVOŘÁČEK, V. – KODEŠ, A. Relationship between the crude protein content and its individual fractions in different wheat varieties with and without rye translocation 1b / 1r for nitrogenous substances digestibility, intake, conversion and production efficiency of the feed mixture. In NutriNET 2018, Proceeding of Reviewed Scientic Papers 24.05.2018, Mendel University in Brno. Brno: , 2018. s. 40-45..

**DVOŘÁČEK, V. – **DVOŘÁKOVÁ, Z. – PLACHÝ, V. – **KAVÁLEK, M. Changes of selected wheat polysaccharides after extrusion with emphasis on poultry fattening. In 14th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2018 07.11.2018, Praha, Česká Republika. Praha, Česká republika: , 2018. s. 102-104.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – PLACHÝ, V. – TLUSTOŠ, P. Anaerobic digestion of grass: the effect of temperature applied during the storage of substrate on the methane production. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 13-14, s. 1716-1724. ISSN: 0959-3330.

CHLÁDEK, L. – PLACHÝ, V. – VACULÍK, P. – BRANÝ, P. Evaluation of nutritional and physical values of pellets based on pea and lupine with added yeast in chickens fattening. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1550-1558. ISSN: 1406-894X.

**DVOŘÁČEK, V. – HOMOLKOVÁ, D. – DOSKOČIL, I. – PLACHÝ, V. – HUČKO, B. Uplatnění blízké infračervené spektrometrie v biologické testaci na potkanech pro odhad krmné kvality pšenice. Úroda, 2017, roč. 65, č. 12, s. 535-538. ISSN: 0139-6013.

PLACHÝ, V. – LITVINEC, A. – LANGROVÁ, I. – HORÁKOVÁ, B. – SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – BORKOVCOVÁ, M. The effect of Syphacia muris on nutrient digestibility in laboratory rats. LABORATORY ANIMALS, 2016, roč. 50, č. 1, s. 39-44. ISSN: 0023-6772.

KULMA, M. – PLACHÝ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. – VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – ADÁMKOVÁ, A. – HUČKO, B. Nutritional value of three Blattodea species used as feed for animals. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, roč. 25, č. 4, s. 354-360. ISSN: 1230-1388.

HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. – PLACHÝ, V. – KODEŠ, A.Ověření naťe topinamburu ve výživě králičích brojlerů. 2016, XII. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky, 7.-8.9.2016, Košice, s. 164-167. ISBN: 978-80-8077-497-4.

PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. – HUČKO, B.Vliv extruze pšeničného zrna na produkční účinnost u kuřecích brojlerů. 2016, Extruzní technologie je, energeticky efektivní, prakticky bezodpadová a snadno řiditelná technologie sloužící k úpravě fyzikálních vlastností krmiv, především jejich fyzikální skladby, formy a chuti podávaných krmiv. Při extruzi se rostlinné proteiny mění nejvíce při zpracovávání krmiv jako je sójový extrahovaný šrot nebo obiloviny (hlavně pšenice a ječmen). V průběhu procesu dochází k denaturaci bílkovin a částečné nebo úplné inaktivaci jejich negativně působících látek. Významnější složkou v cereáliích je škrob. Vhodnou modifikací lze uzpůsobit funkční vlastnosti tohoto polysacharidu, např. jeho viskozitu nebo tepelné mazovatění. Byl založen pokus s brojlerovými kuřaty. Kontrolní i pokusná skupina byla krmena stejnou krmnou směsí, rozdíl byl pouze v úpravě pšenice - pokusná skupina měla extrudovanou pšenici. Extruze změnila fyzikální vlastnosti pšenice, především díky úpravám škrobu a vlákniny, což se prokázalo dřívějším naplněním požadavku nasycenosti, jak fyzikální, tak i fyziologické. Díky přístupnějším živinám (škrob, vláknina) byla lepší konverze krmiva u směsi s extrudovanou pšenicí. .

HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. – MIKEŠOVÁ, K. – PLACHÝ, V. – KODEŠ, A.Use of fats in the diet of sport horses. 2016, Acta fytotech. zootechn., roč. 19, č. 1, s. 3-6. ISSN: 1336-9245..

ŠVEJSTIL, R. – RADA, V. – PLACHÝ, V. – GEIGEROVÁ, M. – SALMONOVÁ, H. – DUŠKOVÁ, D. – HAUTEKIET, V.Vliv probiotického kmene Clostridium butyricum na střevní mikrobiotu a užitkovost masných brojlerů. 2016, XXV. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2016, 2.-3.6.2016 Brno, s. 74. ISBN: 978-80-210-8255-7.

ŠVEJSTIL, R. – RADA, V. – PLACHÝ, V. – GEIGEROVÁ, M. – SALMONOVÁ, H. – DUŠKOVÁ, D. – HAUTEKIET, V.Influence of administration of Clostridium butyricum MIYAIRI 588 strain on broiler performance and intestinal microbiota.. 2016, NutriNet 2016, 11.2.-12.2.2016 ČZU v Praze, s. 92-100. ISBN: 978-80-213-2638-5.

DVOŘÁČEK, V. – PLACHÝ, V. – ŠTĚRBOVÁ, L. – MATĚJOVÁ, E. – KAVÁLEK, M. – HUČKO, B.Effect of Extrusion Procedure on Selected Grain Parameters in Contrast Wheat Cultivars. 2016, Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, roč. 49, č. 1, s. 6-11. ISSN: 1841-9364.

KVAČEK, J. – MUDŘÍK, Z. – PLACHÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Is the Jerusalem artichoke actually a plant of the 21 st century?. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny, NutriNet,15.5.2015, Brno, s. 94-101. ISBN: 978-80-263-0900-0.

PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – KVAČEK, J. – CHRISTODOULOU, V. – KODEŠ, A. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak se projeví rozdílné zastoupení polysacharidů v krmné dávce králíků na produkci masa. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny, 14.4.2015, Brno, s. 161-165. ISBN: 978-80-263-0901-7.

KVAČEK, J. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – CHRISTODOULOU, V. – KODEŠ, A. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sušená nať topinamburu může být potencionálním krmivem pro králíky. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny, 14.4.2015, Brno, s. 166-169. ISBN: 978-80-263-0901-7.

KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. – PLACHÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Calculating the meadow hay energy value based solely on the NDF. 2015, Acta fytotechn. zootechn, roč. 18, č. 4, s. 95-98.

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

HUČKO, B. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Praktické využití vztahů jednotlivých frakcí vlákniny na produkční účinnost lučního sena. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 57 - 59.

KODEŠ, A. – HLAVÁČKOVÁ, A. – MUDŘÍK, Z. – PLACHÝ, V. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití hodnot jednotlivých frakcí vlákniny pro predikci produkční hodnoty u kukuřičných siláží.. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 53 - 56.

PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. – KODEŠ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Praktické využití vztahu jednotlivých frakcí vlákniny na produkční účinnost kukuřičné siláže . 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 60 - 62 .

MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. – KODEŠ, A. – PLACHÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Upřesnění výpočtu potřeb energie pro psy využívané pro dogtrekking a canicross. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 179 - 182.

MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. – HUČKO, B. – PLACHÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ovlivnění základní krmné dávky pro koně přídavky doporučovanými komerčními krmnými směsmi.. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 261 - 264.

KULMA, M. – PLACHÝ, V. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of the last ecdysis on the nutritional value of feeding cockroach Blaptica dubia. 2014, s. 101-105. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

PLACHÝ, V. – HLAVÁČKOVÁ, A. – KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vztah jednotlivých frakcí vlákniny v kukuřičné siláži k její produkční účinnosti. 2013, X. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 25.4.2013, s.135-138. ISBN 978-80-263-0365-7.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

KODEŠ, A. – HLAVÁČKOVÁ, A. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ověření přesnosti predikce energetické hodnoty krmiv pro přežvýkavce. 2013, X. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 25.4.2013, s.195 - 198. ISBN 978-80-263-0365-7.

FRÜBLINGOVÁ, L. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – PLACHÝ, V. – STANKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Plant Extract with Anti-Hyperuricemic Activity in Rats. 2012, Sborník příspěvků mezinárodní konference NutriNET, Mendelova Universita v Brně, 21. - 22.11.2012, s.55-61. ISBN: 978-80-7375-667-3 .

HLAVÁČKOVÁ, A. – PLACHÝ, V. – KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Comparison energy prediction of silage using detergent fractions of fiber or detergent fiber digestibility. 2012, Sborník příspěvků mezinárodní konference NutriNET, Mendelova Universita v Brně, 21. - 22.11.2012, s.63-70. ISBN: 978-80-7375-667-3.

HLAVÁČKOVÁ, A. – KODEŠ, A. – PLACHÝ, V. – MIKEŠOVÁ, K. – MUDŘÍK, Z. Stravitelnost vlákniny - parametr pro hodnocení kvality sena. Krmivářství, 2012, roč. XVI., č. 6, s. 28-30. ISSN: 1212-9992.

HLAVÁČKOVÁ, A. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Quality assessment of maize silage according to fibre digestibility. 2012, Folia Veterinaria, 56, Supplementum III: 19—20, 2012.

HAVLÍK, J. – RADA, V. – PLACHÝ, V. Xanthine oxidase-inhibitory and hypouricemic action of Black poplar bud extract. In 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research. In: Planta Medica, Journal of Medicinal Plant and Natural Product Research, 12, vol. 77 04.09.2011, Turkey. New York: Verlag, 2011. s. 1453-1453.

HLAVÁČKOVÁ, A. – MUDŘÍK, Z. – PLACHÝ, V. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ovlivnění nutriční hodnoty vojtěšky zastoupením jednotlivých frakcí vlákniny.. 2011. In: Sborník konference IX. Kábrtovy dietetické dny. Brno, 18.5.2011, s. 201-205. ISBN: 978-80-7399-125-8.

HLAVÁČKOVÁ, A. – PLACHÝ, V. – KODEŠ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv obsahu NDF na energetickou hodnotu sena pro přežvýkavce.. 2011. In: Sborník 15. mezinárodní konference studentů dokotorských studijních programů v oboru Výživa a krmení hospodářských zvířat. ČZU v Praze, 26.1.2011, s. 119-124. ISBN: 978-80-87415-10-8. .

PLACHÝ, V. – HLAVÁČKOVÁ, A. – MUDŘÍK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Predikce energetického zastoupení vojtěšky podle zastoupení ADF.. 2011. In: Sborník konference IX. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 18.5.2011, s. 211-214. ISBN: 978-80-7399-125-8..

HAVLÍK, J. – PLACHÝ, V. – FERNÁNDEZ, J. – RADA, V. Dietary purines in vegetarian meat analogues. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2010, roč. 90, č 14, s. 2352-2357. ISSN: 0022-5142.

HLAVÁČKOVÁ, A. – PLACHÝ, V. – KODEŠ, A. Stravitelnost sušiny a organické hmoty u objemných krmiv. Krmivářství, 2010, roč. 14, č. 6, s. 23 - 25. ISSN: 1212-9992.

Purine content in soybean and mycoprotein-based meat substitutes - Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., Ing. Vladimír Plachý, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., 2010

HUČKO, B. – BABIDIS, V. – KODEŠ, A. – CHRISTODOULOU, V. – MUDŘÍK, Z. – POLÁKOVÁ, K. – PLACHÝ, V. Rumen fermentation characteristics in pre-weaning calves receiving yeast culture supplements. Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 10, s. 435 - 442. ISSN: 1212-1819.

Proteosyntetic activity in the rumen of dairy cows - prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D.; Bojanovský J., 2009

Affect the presence of 1B/1R translocation the nutritional value of wheat (Triticum aestivum) - doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Dvořáček Václav; Stehno Zdeněk; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D., 2009

NUTRITIVE VALUE OF WHEAT WITH AND WITHOUT TRANLOCATION 1B/1R, EVALUATED ON LABORATORY RATS. - Dvořáček Václav; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Stehno Zdeněk; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D., 2009

SROVNÁNÍ PREFERENCE OBILOVIN PĚSTOVANÝCH V KONVENČNÍM A EKOLOGICKÉM SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ - Ing. Plachý Vladimír, Ph.D.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc., 2009

 
page foot