| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Vladimír Plachý, Ph.D. (6585)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2679
  • Kancelář:
  • Osobní Web:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KULMA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – HOMOLKOVÁ, D. – BOŽIK, M. – PLACHÝ, V. – VRABEC, V. Effect of developmental stage on the nutritional value of edible insects. A case study with Blaberus craniifer and Zophobas morio. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, 2020, roč. 92, č. September, s. 1-8. ISSN: 0889-1575.

**MERINAS-AMO, T. – **MERINAS-AMO, R. – **GARCÍA-ZORRILLA, V. – **VELASCO-RUIZ, A. – CHLÁDEK, L. – PLACHÝ, V. – **DEL RÍO-CELESTINO, M. – **FONT, R. – KOKOŠKA, L. – **ALONSO-MORAG, Á. Toxicological studies of czech beers and their constituents. ..., 2019, roč. 8, č. 8, s. 1-25. ISSN: N.

ŠVEJSTIL, R. – PLACHÝ, V. – JOCH, M. – ŠUBRTOVÁ SALMONOVÁ, H. – **DUŠKOVÁ, D. – **HAUTEKIET, V. – VLKOVÁ, E. Effect of probiotic Clostridium butyricum CBM 588 on microbiota and growth performance of broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 2019, roč. 64, č. 9, s. 387-394. ISSN: 1212-1819.

HOMOLKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – **DVOŘÁČEK, V. – HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z.; idPublikace = 80472; Název: Nutrient Digestibility of Wheat in Rats and Chickens Depending on the Rye 1B/1R Translocation of Wheat Varieties-- Neexistuje podtyp publikace --

KULMA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – PLACHÝ, V. – BOŽIK, M. – ADÁMKOVÁ, A. – VRABEC, V. Effect of sex on the nutritional value of house cricket, Acheta domestica L.. Food Chemistry, 2019, roč. 272, č. , s. 267-272. ISSN: 0308-8146.

**KAVÁLEK, M. – PLACHÝ, V. – HUČKO, B. – **DVOŘÁČEK, V. – **ŠTERBOVÁ, L. Efektivní postupy extruze obilovin a olejnin, Effective extrusion procedures of cereals and oilseeds, , 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), N, N, N, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 09.03.2018,

HUČKO, B. – PLACHÝ, V. – HOMOLKOVÁ, D. – **DVOŘÁČEK, V. – MUDŘÍK, Z.Feeding value of wheat with 1b / 1r rye translocation determined in broiler chickens. 2018, HUČKO, B. – PLACHÝ, V. – HOMOLKOVÁ, D. – **DVOŘÁČEK, V. – MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. Feeding value of wheat with 1b / 1r rye translocation determined in broiler chickens. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare 2018 21.11.2018, České Budějovice. České Budějovice: Faculty of Agriculture University of South Bohemia in České Budějovice, 2018. s. 170-177..

HOMOLKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – **VACEK, F. – HUČKO, B. – **DVOŘÁČEK, V. – KODEŠ, A.Relationship between the crude protein content and its individual fractions in different wheat varieties with and without rye translocation 1b / 1r for nitrogenous substances digestibility, intake, conversion and production efficiency of the feed mixture. 2018, HOMOLKOVÁ, D. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – **VACEK, F. – HUČKO, B. – **DVOŘÁČEK, V. – KODEŠ, A. Relationship between the crude protein content and its individual fractions in different wheat varieties with and without rye translocation 1b / 1r for nitrogenous substances digestibility, intake, conversion and production efficiency of the feed mixture. In NutriNET 2018, Proceeding of Reviewed Scientic Papers 24.05.2018, Mendel University in Brno. Brno: , 2018. s. 40-45..

**DVOŘÁČEK, V. – **DVOŘÁKOVÁ, Z. – PLACHÝ, V. – **KAVÁLEK, M. Changes of selected wheat polysaccharides after extrusion with emphasis on poultry fattening. In 14th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2018 07.11.2018, Praha, Česká Republika. Praha, Česká republika: , 2018. s. 102-104.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – PLACHÝ, V. – TLUSTOŠ, P. Anaerobic digestion of grass: the effect of temperature applied during the storage of substrate on the methane production. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 13-14, s. 1716-1724. ISSN: 0959-3330.

CHLÁDEK, L. – PLACHÝ, V. – VACULÍK, P. – BRANÝ, P. Evaluation of nutritional and physical values of pellets based on pea and lupine with added yeast in chickens fattening. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1550-1558. ISSN: 1406-894X.

**DVOŘÁČEK, V. – HOMOLKOVÁ, D. – DOSKOČIL, I. – PLACHÝ, V. – HUČKO, B. Uplatnění blízké infračervené spektrometrie v biologické testaci na potkanech pro odhad krmné kvality pšenice. Úroda, 2017, roč. 65, č. 12, s. 535-538. ISSN: 0139-6013.

PLACHÝ, V. – LITVINEC, A. – LANGROVÁ, I. – HORÁKOVÁ, B. – SLOUP, V. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – BORKOVCOVÁ, M. The effect of Syphacia muris on nutrient digestibility in laboratory rats. LABORATORY ANIMALS, 2016, roč. 50, č. 1, s. 39-44. ISSN: 0023-6772.

KULMA, M. – PLACHÝ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. – VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – ADÁMKOVÁ, A. – HUČKO, B. Nutritional value of three Blattodea species used as feed for animals. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, roč. 25, č. 4, s. 354-360. ISSN: 1230-1388.

HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. – PLACHÝ, V. – KODEŠ, A.Ověření naťe topinamburu ve výživě králičích brojlerů. 2016, XII. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky, 7.-8.9.2016, Košice, s. 164-167. ISBN: 978-80-8077-497-4.

PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. – HUČKO, B.Vliv extruze pšeničného zrna na produkční účinnost u kuřecích brojlerů. 2016, Extruzní technologie je, energeticky efektivní, prakticky bezodpadová a snadno řiditelná technologie sloužící k úpravě fyzikálních vlastností krmiv, především jejich fyzikální skladby, formy a chuti podávaných krmiv. Při extruzi se rostlinné proteiny mění nejvíce při zpracovávání krmiv jako je sójový extrahovaný šrot nebo obiloviny (hlavně pšenice a ječmen). V průběhu procesu dochází k denaturaci bílkovin a částečné nebo úplné inaktivaci jejich negativně působících látek. Významnější složkou v cereáliích je škrob. Vhodnou modifikací lze uzpůsobit funkční vlastnosti tohoto polysacharidu, např. jeho viskozitu nebo tepelné mazovatění. Byl založen pokus s brojlerovými kuřaty. Kontrolní i pokusná skupina byla krmena stejnou krmnou směsí, rozdíl byl pouze v úpravě pšenice - pokusná skupina měla extrudovanou pšenici. Extruze změnila fyzikální vlastnosti pšenice, především díky úpravám škrobu a vlákniny, což se prokázalo dřívějším naplněním požadavku nasycenosti, jak fyzikální, tak i fyziologické. Díky přístupnějším živinám (škrob, vláknina) byla lepší konverze krmiva u směsi s extrudovanou pšenicí. .

HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. – MIKEŠOVÁ, K. – PLACHÝ, V. – KODEŠ, A.Use of fats in the diet of sport horses. 2016, Acta fytotech. zootechn., roč. 19, č. 1, s. 3-6. ISSN: 1336-9245..

ŠVEJSTIL, R. – RADA, V. – PLACHÝ, V. – GEIGEROVÁ, M. – SALMONOVÁ, H. – DUŠKOVÁ, D. – HAUTEKIET, V.Vliv probiotického kmene Clostridium butyricum na střevní mikrobiotu a užitkovost masných brojlerů. 2016, XXV. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2016, 2.-3.6.2016 Brno, s. 74. ISBN: 978-80-210-8255-7.

ŠVEJSTIL, R. – RADA, V. – PLACHÝ, V. – GEIGEROVÁ, M. – SALMONOVÁ, H. – DUŠKOVÁ, D. – HAUTEKIET, V.Influence of administration of Clostridium butyricum MIYAIRI 588 strain on broiler performance and intestinal microbiota.. 2016, NutriNet 2016, 11.2.-12.2.2016 ČZU v Praze, s. 92-100. ISBN: 978-80-213-2638-5.

DVOŘÁČEK, V. – PLACHÝ, V. – ŠTĚRBOVÁ, L. – MATĚJOVÁ, E. – KAVÁLEK, M. – HUČKO, B.Effect of Extrusion Procedure on Selected Grain Parameters in Contrast Wheat Cultivars. 2016, Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, roč. 49, č. 1, s. 6-11. ISSN: 1841-9364.

KVAČEK, J. – MUDŘÍK, Z. – PLACHÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Is the Jerusalem artichoke actually a plant of the 21 st century?. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny, NutriNet,15.5.2015, Brno, s. 94-101. ISBN: 978-80-263-0900-0.

PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – KVAČEK, J. – CHRISTODOULOU, V. – KODEŠ, A. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak se projeví rozdílné zastoupení polysacharidů v krmné dávce králíků na produkci masa. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny, 14.4.2015, Brno, s. 161-165. ISBN: 978-80-263-0901-7.

KVAČEK, J. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – CHRISTODOULOU, V. – KODEŠ, A. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sušená nať topinamburu může být potencionálním krmivem pro králíky. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny, 14.4.2015, Brno, s. 166-169. ISBN: 978-80-263-0901-7.

KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. – PLACHÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Calculating the meadow hay energy value based solely on the NDF. 2015, Acta fytotechn. zootechn, roč. 18, č. 4, s. 95-98.

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

HUČKO, B. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Praktické využití vztahů jednotlivých frakcí vlákniny na produkční účinnost lučního sena. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 57 - 59.

KODEŠ, A. – HLAVÁČKOVÁ, A. – MUDŘÍK, Z. – PLACHÝ, V. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití hodnot jednotlivých frakcí vlákniny pro predikci produkční hodnoty u kukuřičných siláží.. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 53 - 56.

PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. – KODEŠ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Praktické využití vztahu jednotlivých frakcí vlákniny na produkční účinnost kukuřičné siláže . 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 60 - 62 .

MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. – KODEŠ, A. – PLACHÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Upřesnění výpočtu potřeb energie pro psy využívané pro dogtrekking a canicross. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 179 - 182.

MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. – HUČKO, B. – PLACHÝ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ovlivnění základní krmné dávky pro koně přídavky doporučovanými komerčními krmnými směsmi.. 2014, Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XI., 2.9. - 3.9. 2014, Košice, s. 261 - 264.

KULMA, M. – PLACHÝ, V. – VRABEC, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of the last ecdysis on the nutritional value of feeding cockroach Blaptica dubia. 2014, s. 101-105. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

PLACHÝ, V. – HLAVÁČKOVÁ, A. – KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. – HUČKO, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vztah jednotlivých frakcí vlákniny v kukuřičné siláži k její produkční účinnosti. 2013, X. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 25.4.2013, s.135-138. ISBN 978-80-263-0365-7.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

KODEŠ, A. – HLAVÁČKOVÁ, A. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ověření přesnosti predikce energetické hodnoty krmiv pro přežvýkavce. 2013, X. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 25.4.2013, s.195 - 198. ISBN 978-80-263-0365-7.

FRÜBLINGOVÁ, L. – HAVLÍK, J. – DOSKOČIL, I. – PLACHÝ, V. – STANKOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Plant Extract with Anti-Hyperuricemic Activity in Rats. 2012, Sborník příspěvků mezinárodní konference NutriNET, Mendelova Universita v Brně, 21. - 22.11.2012, s.55-61. ISBN: 978-80-7375-667-3 .

HLAVÁČKOVÁ, A. – PLACHÝ, V. – KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Comparison energy prediction of silage using detergent fractions of fiber or detergent fiber digestibility. 2012, Sborník příspěvků mezinárodní konference NutriNET, Mendelova Universita v Brně, 21. - 22.11.2012, s.63-70. ISBN: 978-80-7375-667-3.

HLAVÁČKOVÁ, A. – KODEŠ, A. – PLACHÝ, V. – MIKEŠOVÁ, K. – MUDŘÍK, Z. Stravitelnost vlákniny - parametr pro hodnocení kvality sena. Krmivářství, 2012, roč. XVI., č. 6, s. 28-30. ISSN: 1212-9992.

HLAVÁČKOVÁ, A. – PLACHÝ, V. – MUDŘÍK, Z. – KODEŠ, A. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Quality assessment of maize silage according to fibre digestibility. 2012, Folia Veterinaria, 56, Supplementum III: 19—20, 2012.

HAVLÍK, J. – RADA, V. – PLACHÝ, V. Xanthine oxidase-inhibitory and hypouricemic action of Black poplar bud extract. In 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research. In: Planta Medica, Journal of Medicinal Plant and Natural Product Research, 12, vol. 77 04.09.2011, Turkey. New York: Verlag, 2011. s. 1453-1453.

HLAVÁČKOVÁ, A. – MUDŘÍK, Z. – PLACHÝ, V. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ovlivnění nutriční hodnoty vojtěšky zastoupením jednotlivých frakcí vlákniny.. 2011. In: Sborník konference IX. Kábrtovy dietetické dny. Brno, 18.5.2011, s. 201-205. ISBN: 978-80-7399-125-8.

HLAVÁČKOVÁ, A. – PLACHÝ, V. – KODEŠ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv obsahu NDF na energetickou hodnotu sena pro přežvýkavce.. 2011. In: Sborník 15. mezinárodní konference studentů dokotorských studijních programů v oboru Výživa a krmení hospodářských zvířat. ČZU v Praze, 26.1.2011, s. 119-124. ISBN: 978-80-87415-10-8. .

PLACHÝ, V. – HLAVÁČKOVÁ, A. – MUDŘÍK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Predikce energetického zastoupení vojtěšky podle zastoupení ADF.. 2011. In: Sborník konference IX. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 18.5.2011, s. 211-214. ISBN: 978-80-7399-125-8..

HAVLÍK, J. – PLACHÝ, V. – FERNÁNDEZ, J. – RADA, V. Dietary purines in vegetarian meat analogues. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2010, roč. 90, č 14, s. 2352-2357. ISSN: 0022-5142.

HLAVÁČKOVÁ, A. – PLACHÝ, V. – KODEŠ, A. Stravitelnost sušiny a organické hmoty u objemných krmiv. Krmivářství, 2010, roč. 14, č. 6, s. 23 - 25. ISSN: 1212-9992.

Purine content in soybean and mycoprotein-based meat substitutes - Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., Ing. Vladimír Plachý, Ph.D., prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., 2010

HUČKO, B. – BABIDIS, V. – KODEŠ, A. – CHRISTODOULOU, V. – MUDŘÍK, Z. – POLÁKOVÁ, K. – PLACHÝ, V. Rumen fermentation characteristics in pre-weaning calves receiving yeast culture supplements. Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 10, s. 435 - 442. ISSN: 1212-1819.

Proteosyntetic activity in the rumen of dairy cows - prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D.; Bojanovský J., 2009

Affect the presence of 1B/1R translocation the nutritional value of wheat (Triticum aestivum) - doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Dvořáček Václav; Stehno Zdeněk; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D., 2009

NUTRITIVE VALUE OF WHEAT WITH AND WITHOUT TRANLOCATION 1B/1R, EVALUATED ON LABORATORY RATS. - Dvořáček Václav; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; Stehno Zdeněk; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; Ing. Plachý Vladimír, Ph.D., 2009

SROVNÁNÍ PREFERENCE OBILOVIN PĚSTOVANÝCH V KONVENČNÍM A EKOLOGICKÉM SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ - Ing. Plachý Vladimír, Ph.D.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Hučko Boris, CSc., 2009

 
page foot