| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. (3968)

Kontakty
  • E-mail:
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2729
Položka:
:: Konzultační hodiny :: Kozultační hodiny je možné dohodout přes e-mail: kulhanek@af.czu.cz
Kód předmětu Název předmětu
Citace

LEBRUN, M. – BOUČEK, J. – BERCHOVÁ, K. – KRAUS, K. – **HAISEL, D. – KULHÁNEK, M. – OMARA-OJUNGU, C. – SEYEDSADR, S. – **BEESLEY, L. – **SOUDEK, P. – **PETROVÁ, Š. – **POHOŘELÝ, M. – TRAKAL, L. Biochar in manure can suppress water stress of sugar beet (Beta vulgaris) and increase sucrose content in tubers. Science of the Total Environment, 2022, roč. 2022, č. 814, s. 1-10. ISSN: 0048-9697.

**NEUGSCHWANDTNER, R. – SZÁKOVÁ, J. – **PACHTROG, V. – TLUSTOŠ, P. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – **KAUL, H. – **WAGENTRISTL, H. – **MOITZI, G. – **EUTENEUER, P. Exchangeable and plant-available macronutrients in a long-term tillage and crop rotation experiment after 15 years. Plants-BASEL, 2022, roč. 11, č. 565, s. 1-11. ISSN: 2223-7747.

ASRADE, D. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Effects of long-term mineral fertilization on silage maize monoculture yield, phosphorus uptake and its dynamic in soil. Field Crops Research, 2022, roč. 280, č. 108476, s. 1-11. ISSN: 0378-4290.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – ASRADE, D. The influence of organic and mineral fertilizers on the quality of soil organic matter and glomalin content. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 1375, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – PROCHÁZKOVÁ, S. – ASRADE, D. The impact of the long-term application of mineral nitrogen and sewage sludge fertilizers on the quality of soil organic matter. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 2022, roč. 9, č. 86, s. 1-11. ISSN: 2196-5641.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – MATĚCHOVÁ, M. – SURAN, P. Crop sulfur status in relation to soil sulfur determined using anion exchange membranes and Mehlich 3. JOURNAL OF PLANT NUTRITION, 2021, roč. 44, č. 11, s. 1563-1570. ISSN: 0190-4167.

SURAN, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. Evaluation of soil S pools under 23 years of maize monoculture. Agronomy, 2021, roč. 11, č. 12, s. 1-19. ISSN: 2073-4395.

HAILEGNAW NIGUSS, S. – MERCL, F. – KULHÁNEK, M. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Co-application of high temperature biochar with 3,4-dimethylpyrazole-phosphate treated ammonium sulphate improves nitrogen use efficiency in maize. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 5711, s. 1-13. ISSN: 2045-2322.

MERCL, F. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KULHÁNEK, M. – KOŠNÁŘ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Improved phosphorus fertilisation efficiency of wood ash by fungal strains Penicillium sp. PK112 and Trichoderma harzianum OMG08 on acidic soil. Applied Soil Ecology, 2020, roč. 147, č. 103360, s. 1-7. ISSN: 0929-1393.

**NEUGSCHWANDTNER, R. – SZÁKOVÁ, J. – **PACHTROG, V. – TLUSTOŠ, P. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – **KAUL, H. – **EUTENEUER, P. – **MOITZI, G. – **WAGENTRISTL, H. Basic soil chemical properties after 15 years in a long-term tillage and crop rotation experiment. International Agrophysics, 2020, roč. 34, č. 1, s. 133-140. ISSN: 0236-8722.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SURAN, P. – MATĚCHOVÁ, M. Inovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou, Innovated diagnostics of sulphur and phosphorus status of crops, nutrition index; nutritional status; phosphorus; rape; sulphur; wheat, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, Osvědčení 15346/2020-MZE-18145, Úspora na jeden vzorek činí v závislosti na ceníku individuálních laboratoří cca 60 – 100 Kč. Při plném využití předložené metodiky lze v České republice očekávat ekonomický přínos řádově v milionech Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 19.03.2020,

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Soil organic matter degradation in long-term maize cultivation and insufficient organic fertilization. Plants-BASEL, 2020, roč. 9, č. 1217, s. 1-15. ISSN: 2223-7747.

BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – **SMATANOVÁ, M. – SURAN, P. Effect of organic fertilisers on glomalin content and soil organic matter quality. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 11, s. 590-597. ISSN: 1214-1178.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Potassium fractions in soil and simple K balance in long-term fertilising experiments. Soil and Water Research, 2020, roč. 15, č. 4, s. 211-219. ISSN: 1801-5395.

ARAGAW, K. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. Zinc content in potato tubers (Solanum tuberosum L.) affected by mineral and organic fertilizers in long-term field experiments. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 105-108.

ASRADE, D. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. The effect of fertilization on yield and P content of silage maize. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 109-112.

SEDLÁŘ, O. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SURAN, P. – BALÍK, J. Látky označené jako „nanohnojiva“. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 75-82.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Minerální hnojiva s přídavkem zeolitů. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 41-46.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – MERCL, F. – BALÍK, J. Role mikrobiálních biostimulantů ve výživě rostlin. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 53-60.

SURAN, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. Vliv různých minerálních hnojiv na obsah síry v rostlinách kukuřice. In Reasonable Use of Fertilizers 03.12.2020, Praha. Praha: ČZU v Praze, 2020. s. 157-160.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Balance of potassium in two long-term field experiments with different fertilization treatments. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 5, s. 225-232. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SURAN, P. Sulphur nutrition index in relation to nitrogen uptake and quality of winter wheat grain. Chilean Journal of Agricultural Research, 2019, roč. 79, č. 3, s. 486-492. ISSN: 0718-5839.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Impact of organic and mineral fertilising on aluminium mobility and extractability in two temperate Cambisols. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 12, s. 581-587. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **VAŠÁK, F. Changes of soil bioavailable phosphorus content in the long-term field fertilizing experiment . Soil and Water Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 240-245. ISSN: 1801-5395.

BALÍK, J. – VANĚK, V. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Význam organické hmoty v půdě (rozdělení, zdroje a úloha v půdě). In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 9-15.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Využití čistírenských kalů jako zdroje organických látek. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 67-72.

KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. Komposty a jejich úloha v současném zemědělství. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 29-40.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – MATĚCHOVÁ, M. – KULHÁNEK, M. – SURAN, P. Porovnání různých extrakčních postupů pro stanovení přístupného fosforu v půdě a jejich využitelnost v podmínkách ČR. In Racionální použití hnojiv 15.11.2019, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 101-104.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – HAKL, J. – BALÍK, J. Use of active microorganisms of Pseudomonas genus during cultivation of maize in field conditions. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 1, s. 26-31. ISSN: 1214-1178.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KOS, M. Mehlich 3 extractant used for the evaluation of wheat-available phosphorus and zinc in calcareous soils. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 2, s. 53-57. ISSN: 1214-1178.

MERCL, F. – TEJNECKÝ, V. – MAREČKOVÁ, M. – **DIETEL, K. – **KOPECKÝ, J. – PRAČKE, K. – KULHÁNEK, M. – KOŠNÁŘ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Co-application of wood ash and Paenibacillus mucilaginosus to soil: the effect on maize nutritional status, root exudation and composition of soil solution. Plant and Soil, 2018, roč. 428, č. 1-2, s. 105-122. ISSN: 0032-079X.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **ZBÍRAL, J. – **SMATANOVÁ, M. – SURAN, P.; idPublikace = 77898; Název: Stanovení přístupné síry v půdě metodou Mehlich 3-- Neexistuje podtyp publikace --

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Soil carbon transformation in long-term field experiments with different fertilization treatments. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 12, s. 578-586. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. Potential of Mehlich 3 method for extracting plant available sulfur in the Czech agricultural soils. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 9, s. 455-462. ISSN: 1214-1178.

JAVOR, T. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. Optimalizace hnojení ozimé pšenice sírou pro výnos a kvalitu zrna. Úroda, 2018, roč. 66, č. 3, s. 22-28. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – JAVOR, T. – BALÍK, J.Nevyzpytatelné hnojení sírou u jarního ječmene. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 3, s. 81-84. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Hnojení jarního ječmene. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 2, s. 72-74. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T.Hnojení ozimé řepky na jaře je důležité, ale také celkem složité. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 3, s. 86-90. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Hnojení ozimé řepky před setím a na podzim. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 7, s. 70-73. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Bude ještě nutné na podzim přihnojení řepky dusíkem (nebo jinými živinami)?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 8, s. 3-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – JAVOR, T.Jak je potřebné hnojení bórem k řepce na jaře?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 2, s. 10-11. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – JAVOR, T. – SEDLÁŘ, O.Podle čeho se rozhodovat pro jarní hnojení dusíkem?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 1, s. 2-5. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T.Kolik síry vyžaduje řepka na jaře, kdy, v jaké formě a proč?. 2018, Květy olejnin, roč. 23, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Výživa jarního ječmene dusíkem – ohlédnutí do minulosti, abychom v současnosti hnojili správně a v budoucnu sklízeli více. 2018, Úroda, roč. 66, č. 1, s. 50-54. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Hnojení ozimé pšenice dusíkem na jaře nemusí být složité. 2018, Úroda, roč. 66, č. 3, s. 61-66. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O.Zásady hnojení mikroelementy. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 63-70. ISBN: 978-80-213-2895-2.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O.Úloha železa, manganu, mědi a zinku ve výživě rostlin. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 23-32. ISBN: 978-80-213-2895-2.

KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – SURAN, P. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J.Možnosti využití iontovýměnných membrán pro stanovení rostlinám přístupné síry v půdě. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 97-100. ISBN: 978-80-213-2895-2.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SURAN, P. – MATĚCHOVÁ, M.Hodnocení výživného stavu fosforem u pšenice pěstované na karbonátových půdách. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 105-108. ISBN: 978-80-213-2895-2.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Uplatnění bóru a molybdenu ve výživě rostlin. 2018, Racionální použití hnojiv 16.11.2018, Praha. ČZU v Praze. s. 15-22. ISBN: 978-80-213-2895-2.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O.Význam vápníku a pH půdy pro pěstování (nejen) ozimé řepky. 2018, 35. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 21.11.2018, Hluk. SPZO Praha. s. 102-110. ISBN: 978-80-87065-82-2.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Vliv pH půdy na obsah vápníku v rostlinách ozimé řepky. 2018, Prosperující olejniny 2018, 4.12.2018, Nové Strašecí. ČZS, KRV ČZU v Praze. s. 44-46. ISBN: 978-80-213-2907-2.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T.Inovace hnojení řepky - jak působí hnojení dusíkem na tvorbu výnosu řepky?. 2018, Jarní semináře pro pěstitele olejnin 2018, sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů SPZO s.r.o. v rámci Programu rozvoje venkova ČR, 13.2.2018, Kostelec nad Černými lesy. SPZO Praha. s. 26-30. ISBN: 978-80-87065-78-5.

SZÁKOVÁ, J. – PRAUS, L. – TREMLOVÁ, J. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Efficiency of foliar selenium application on oilseed rape (Brassica napus L.) as influenced by rainfall and soil characteristics. Archives of Agronomy and Soil Science, 2017, roč. 63, č. 9, s. 1240-1254. ISSN: 0365-0340.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – **VAŠÁK, F. Relation between nitrogen nutrition index and production of spring malting barley. International Journal of Plant Production, 2017, roč. 11, č. 3, s. 379-388. ISSN: 1735-6814.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Yield formation, qualitative parameters of winter wheat grain and crop damage depending on method of nitrogen fertilizer application (“controlled uptake long term ammonium nutrition” or split application). Romanian Agricultural Research, 2017, roč. 34, č. 1, s. 137-143. ISSN: 1222-4227.

MERCL, F. – **ŽILINČÍKOVÁ, N. – KRAUS, K. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P.Bakterie Pseudomonas sp. DSMZ 13134 zlepšila výnos biomasy kukuřice na alkalické půdě ošetřené torefikovaným čistírenským kalem . 2017, Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. ČZU v Praze. s. 99-102. ISBN: 978-80-213-2793-1.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – JAVOR, T. Bilance P, K, Mg v rostlinné výrobě a korelace s obsahem živin v půdách. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 41-48.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Aplikace bioefektorů při pěstování kukuřice v polních podmínkách. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 77-80.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – **SURAN, P. Frakcionace půdního fosforu. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 57-64.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KOS, M. Obsah dusíkatých látek v zrnu jarního ječmene ve vztahu k indexu výživy dusíkem. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 107-110.

MERCL, F. – ŽILINČÍKOVÁ, N. – KRAUS, K. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Bakterie Pseudomonas sp. DSMZ 13134 zlepšila výnos biomasy kukuřice na alkalické půdě ošetřené torefikovaným čistírenským kalem. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2017. s. 99-102.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé řepky na jaře 2016. 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 2, s. 5-7. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Základní hnojení ozimé řepky (je základem pro výnos). 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 8, s. 2-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pozdní hnojení obilnin dusíkem. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 18, s. 15-17. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé řepky na jaře. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 86-88. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. – KLASOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Potřeba hnojení hořčíkem při pěstování ozimé řepky. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 7, s. 58-60. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. – KLASOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam bóru ve výživě rostlin. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 9-10, s. 56-59. ISSN: 1801-7673.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – VAŠÁK, F. Evaluating of soil sulfur forms changes under different fertilizing systems during long-term field experiments. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 9, s. 408-415. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M.Hnojení bórem podzim-jaro 2016/2017. 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 12, s. 4-4. ISSN: 1213-1989.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Hnojení ozimých obilnin na jaře. Úroda, 2016, roč. 64, č. 3, s. 73-76. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – JAVOR, T. Síra - přeceňovaná nebo podceňovaná živina ve výživě ozimé řepky?. Úroda, 2016, roč. 64, č. 10, s. 25-28. ISSN: 0139-6013.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J.Přísun hlavních živin a jejich bilance. 2016, Farmář, roč. 21, č. 3, s. 22-25. ISSN: 1210-9789.

LEKFELDT, J. – REX, M. – MERCL, F. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. – MAGID, J. – DE NEERGAARD, A.Effect of bioeffectors and recycled P-fertiliser products on the growth of spring wheat. 2016, Chemical and Biological Technologies in Agriculture, roč. 3, č. 22, s. 1-18. ISSN: 2196-5641.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – SEDLÁŘ, O.Význam hořčíku (Mg) ve výživě ozimé řepky. 2016, 33. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 23.11.2016, Hluk. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha. s. 178-184. ISBN: 978-80-87065-69-3.

HOLEČKOVÁ, Z. – DREŠLOVÁ, M. – KULHÁNEK, M.Vliv aplikace bioefektorů na růst, odběr živin, výnos a procento sušiny u kukuřice v nádobových a polních podmínkách. 2016, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 12.9.2016, Praha. ČZU v Praze, Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. s. 104-109. ISBN: 978-80-813-2681-1.

KULHÁNEK, M. – MERCL, F. – HOLEČKOVÁ, Z.Verbesserte P-Effizienz durch Bio-Effektoren im Feldversuch. 2016, Die Rolle der Bodenmikroorganismen bei der Ernährung von Kulturpflanzen, 17.11.2016, Bernburg (Saale). s. 23-23.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F.Vliv hnojení na kvalitu produkce. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 29-36. ISBN: 978-80-213-2691-0.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J.Vliv aplikace bioefektorů na výnos sušiny, odběr a obsah vybraných makroprvků nadzemní hmotou kukuřice. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 97-100. ISBN: 978-80-213-2691-0.

KULHÁNEK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – BALÍK, J.Potřeba potravin v současnosti a v nejbližších letech. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 11-14. ISBN: 978-80-213-2691-0.

MERCL, F. – BŘENDOVÁ, K. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KULHÁNEK, M. – JACKOVÁ, Z. – TLUSTOŠ, P.Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus a popela z biomasy na výnos kukuřice při různých dávkách hnojení dusíkem. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 105-108. ISBN: 978-80-213-2691-0.

BOUČEK, J. – KOŠNÁŘ, Z. – KULHÁNEK, M. – ČÁSTKOVÁ, T. – TLUSTOŠ, P.Vliv aplikace Bacillus amyloliquefaciens, vermikompostu, kompostu a popelu na růst a příjem živin kukuřice seté (Zea mays L.). 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 81-84. ISBN: 978-80-213-2691-0.

BOUČEK, J. – KOŠNÁŘ, Z. – KULHÁNEK, M. – ČÁSTKOVÁ, T. – TLUSTOŠ, P. Vliv aplikace Bacillus amyloliquefaciens, vermikompostu, kompostu a popelu na růst a příjem živin kukuřice seté (Zea mays L.). In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 81-84.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Vliv hnojení na kvalitu produkce. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 29-36.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Vliv aplikace bioefektorů na výnos sušiny, odběr a obsah vybraných makroprvků nadzemní hmotou kukuřice. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 97-100.

KULHÁNEK, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – VANĚK, V. – BALÍK, J. Potřeba potravin v současnosti a v nejbližších letech. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 11-14.

MERCL, F. – PRAČKE, K. – GARCÍA SÁNCHEZ, M. – KULHÁNEK, M. – **JACKOVÁ, Z. – TLUSTOŠ, P. Vliv bakterie Paenibacillus mucilaginosus a popela z biomasy na výnos kukuřice při různých dávkách hnojení dusíkem. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 105-108.

BURÁŇOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Influence of mineral and organic fertilizers on yield and nitrogen efficiency of winter wheat. International Journal of Plant Production, 2015, roč. 9, č. 2, s. 257-271. ISSN: 1735-6814.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – BURÁŇOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Soil pH changes in long-term field experiments with different fertilizing systems. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 1, s. 19-23. ISSN: 1801-5395.

ČERNÝ, J. – BURÁŇOVÁ, Š. – SEDLÁŘ, O. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – MUŽÍK, J. Vliv hnojení, stanoviště a průběhu počasí na výnosové parametry jarního ječmene. Úroda, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 42-48. ISSN: 0139-6013.

SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. Nitrogen uptake by winter wheat (Triticum aestivum L.) depending on fertilizer application. Cereal Research Communications, 2015, roč. 43, č. 3, s. 515-524. ISSN: 0133-3720.

ČERNÝ, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení řepky na podzim. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 56-58. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. – BURÁŇOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé pšenice na jaře. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 2, s. 64-66. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bór ve výživě (nejen) řepky ozimé. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 8, s. 54-58. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bilance draslíku při pěstování ozimé řepky. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 3, s. 55-60. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam hnojení hořčíkem při pěstování ozimé řepky. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 7, s. 28-32. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SEDLÁŘ, O. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení obilnin na podzim. 2015, Úroda, roč. 2015, č. 8, s. 59-61. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – KOVÁŘÍK, J. – BURÁŇOVÁ, Š. – SEDLÁŘ, O. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Význam hnojení jarního ječmene. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 18, s. 20-24. ISSN: 1211-3816.

BOUČEK, J. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace kompostu, vermikompostu a jejich extraktů na růst a příjem živin kukuřicí seté (Zea Mays L.). 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 83-86. ISBN: 978-80-213-2594-4.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VANĚK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Půdní úrodnost. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 15-20. ISBN: 978-80-213-2594-4.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – MERCL, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace bioefektorů na růst a sušinu nadzemní hmoty kukuřice. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 95-98. ISBN: 978-80-213-2594-4.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – BALÍK, J. – BUDŇÁKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Přísun živin v minerálních hnojivech a jejich bilance. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 61-67. ISBN: 978-80-213-2594-4.

THONAR, C. – SYMANCZIK, S. – WALDER, F. – PICOLLO, A. – COZZOLINO, V. – KULHÁNEK, M. – DE NEERGAARD, A. – LEKFELDT, J. – REX, M. – WEINMANN, M. – NEUMANN, G. – MÄDER, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Impact of bio-effectors to promote maize growth and nutrient uptake from alternative phosphorous fertilizers in organically managed soils. 2015, Rhizosphere 4 21.6.2015, Maastricht, the Netherlands. Center for Soil Ecology, 2015. s. 31-31.

KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – HOLEČKOVÁ, Z. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of bioeffectors application on maize growth and yield. 2015, Rhizosphere 4 21.6.2015, Maastricht, the Netherlands. Center for Soil Ecology, 2015. s. 298-298.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Testování bioefektorů se zaměřením na růst, výnos a podíl sušiny kukuřice. 2015, Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 16.9.2015, Praha. ČZU v Praze, Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. s. 246-249. ISBN: 978-80-813-2567-8.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – KOVÁŘÍK, J. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam bóru (B) ve výživě ozimé řepky. 2015, 32. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 25.11.2015, Hluk. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha. s. 143-147. ISBN: 978-80-87065-64-8.

BOUČEK, J. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Vliv aplikace kompostu, vermikompostu a jejich extraktů na růst a příjem živin kukuřicí seté (Zea Mays L.). In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 83-86.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VANĚK, V. Půdní úrodnost. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 15-20.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – MERCL, F. – BALÍK, J. Vliv aplikace bioefektorů na růst a sušinu nadzemní hmoty kukuřice. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 95-98.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – BALÍK, J. – BUDŇÁKOVÁ, M. Přísun živin v minerálních hnojivech a jejich bilance. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 61-67.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. Winter wheat fertilizing using nitrogen–sulphur fertilizer. Archives of Agronomy and Soil Science, 2014, roč. 60, č. 1, s. 67-74. ISSN: 0365-0340.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Nitrogen efficiency of spring barley in long-term experiment. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 7, s. 291-296. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Influence of long-term fertilizer application on changes of the content of Mehlich-3 estimated soil macronutrients. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 4, s. 151-157. ISSN: 1214-1178.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Porovnání půdní reakce v dlouhodobých polních pokusech. Úroda, 2014, roč. 2014, č. 10, s. 44-47. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – PEKLOVÁ, L. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnojení ozimé řepky na jaře. 2014, Kukuřičné listy, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 7-7.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Základní hnojení fosforem a draslíkem. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 28, s. 19-20. ISSN: 1211-3816.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – MADARAS, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Draslík - podceňovaný prvek ve výživě rostlin. 2014, Úroda, roč. 62, č. 3, s. 64-66. ISSN: 0139-6013.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vápnění účinně snižuje kyselost půdy. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 28, s. 14-16. ISSN: 1211-3816.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak dlouhodobě udržet půdní úrodnost. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 37, s. 18-19. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bilance živin při pěstování ozimé řepky. 2014, 31. vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice, 19.11.2014, Hluk. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha. s. 164-169. ISBN: 978-80-87065-56-3.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, L. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jarní hnojení dusíkem u ozimé řepky. 2014, Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů v rámci Programu rozvoje venkova České republiky, Jarní semináře pro pěstitele olejnin, 11.2.2014, Praha. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin. s. 21-23. ISBN: 978-80-87065-51-8 .

PACHTROG, V. – NEUGHSCHVANDTNER, R. – SZÁKOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAUL, H. – LIEBHARD, P. – WAGENTRISTL, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil chemical characteristic after 15 years of different tillage and rotation. 2014, Mitteilungen der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Technik in der Pflanzenproduktion 16.9.2014, Wien, Austria. Institut für Angewandte Agrarforschung. roč. 26, s. 244-245. ISSN: 0934-5116.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití kalů z čistíren odpadních vod. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 19-26. ISBN: 978-80-213-2511-1.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – KOVÁŘÍK, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odběr dusíku silážní kukuřicí po aplikaci organických hnojiv. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 108-111. ISBN: 978-80-213-2511-1.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – ZÁMEČNÍKOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv dlouhodobého hnojení na kationtovou výměnnou kapacitu půd. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 112-115. ISBN: 978-80-213-2511-1.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv aplikace bio-efektorů na růst, výnos a podíl sušiny kukuřice. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 92-95. ISBN: 978-80-213-2511-1.

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Předseťové a podzimní hnojení ozimé pšenice. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 8, s. 64–66. ISSN: 1801-7673.

ČERNÝ, J. – KOVÁŘÍK, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Aplikace organických hnojiv v podzimním období. 2014, Úroda, roč. 62, č. 8, s. 66–70.

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – KOVÁŘÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak hodnotit využití dusíku rostlinami. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 18, s. 13–19.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

MADARAS, M. – MAYEROVÁ, M. – KULHÁNEK, M. – KOUBOVÁ, M. – FALTUS, M. Waste silicate minerals as potassium sources: a greenhouse study on spring barley. Archives of Agronomy and Soil Science, 2013, roč. 59, č. 5, s. 671-683. ISSN: 0365-0340.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. Základní hnojení ozimých obilnin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 7, s. 48-52. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – VANĚK, V. Ztráty dusíku při produkci a aplikaci stájových hnojiv. Úroda, 2013, roč. 61, č. 3, s. 63-66. ISSN: 0139-6013.

ČERNÝ, J. – VANĚK, V. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. Význam organických hnojiv v zahradních provozech. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 5, s. 68-70. ISSN: 1213-7596.

PEKLOVÁ, L. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – PEKLOVÁ, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Specifika příjmu živin ozimou řepkou. 2013, Zemědělec, 2013, roč. XXI, č. 17, s. 14-15. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Půdní reakce, faktor půdní úrodnosti. 2013, Zemědělec, 2013, roč. XXI, č. 17, s. 11-13. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití živin ze statkových hnojiv. 2013, Zemědělec, 2013, roč. XXI, č. 38, s. 10-13. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – PEKLOVÁ, L. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Použití organických hnojiv u ozimé řepky. 2013, Květy olejnin, 2013, roč. XVIII, č. 9, s. 6-8. ISSN: 1213-1989.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERNÝ, J. Využití analýz frakcí minerální síry v půdě k optimalizaci hnojení, Using of the mineral sulfur analysis in soils to the sulfur fertilising optimization, síra; půda; rostliny; hnojiva; pšenice; řepka, 2013, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-213-2376-6, Osvědčení č.j. 22594/2013-MZE-17221 o uznání certifikované metodiky, Optimalizace hnojení sírou povede ke zvýšení výnosů především plodin náročných na tento prvek, jako je např. řepka ozimá. Při současné rozloze pěstované řepky lze očekávat přínos až v desítkách milionů Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 22.04.2013,

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vápník v půdě. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 27-32. ISBN: 978-80-213-2416-9.

HOLEČKOVÁ, Z. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAPLAN, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití neseparovaného digestátu jako zdroje živin pro pěstování gazánie (Gazania rigens). 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 89-92. ISBN: 978-80-213-2416-9.

KULHÁNEK, M. – VANĚK, V. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na pH půd, potřeba vápnění, faktory ovlivňující potřebu vápnění. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 33-42. ISBN: 978-80-213-2416-9.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení dynamiky minerálního dusíku v půdě při dlouhodobé aplikaci minerálních a organických hnojiv. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 149-152. ISBN: 978-80-213-2416-9.

RUSOVÁ, M. – SZÁKOVÁ, J. – TREMLOVÁ, J. – KULHÁNEK, M. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Příjem selenu rostlinami řepky olejné (Brassica napus L.). 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 141-144. ISBN: 978-80-213-2416-9.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání analytických měření obsahu přístupných živin z extraktu Mehlich 3. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 157-160. ISBN: 978-80-213-2416-9.

ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of nitrogen fertilization on nutrients uptake of silage maize. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 23-23. ISBN: 978-80-7427-144-1.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes of mobile P, K, Ca and Mg contents in long-term field experiments. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 18-18. ISBN: 978-80-7427-144-1.

MADARAS, M. – KOUBOVÁ, M. – KULHÁNEK, M. – TEPLÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Reserves of soil potassium in agricultural systems of unbalanced potassium nutrition. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 19-19. ISBN: 978-80-7427-144-1.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil reaction changes in long-term field experiments with different fertilizing system. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 50-50. ISBN: 978-80-7427-144-1.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of mineral N fertiliser dose on nitrogen and potassium uptake of silage maize. 2013, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satelite Meeting 19.8.2013, Istanbul, Turkey. s. 913-914.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – MADARAS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Milled biotite as a source of available potassium for oat plants. 2013, XVII. International Plant Nutrition Colloquium & Boron Satelite Meeting 19.8.2013, Istanbul, Turkey. s. 897-898..

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – PEKLOVÁ, Z. – PEKLOVÁ, L. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na využití N ozimou řepkou. 2013, 30. Vyhodnocovací seminář - Systém výroby řepky, Systém výroby slunečnice 21.11.2013, Hluk. SPZO, Hluk. s. 140-145. ISBN: 978-80-87065-50-1.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – PEKLOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Efektivita využití dusíku u ozimé řepky. 2013, Sborník vzdělávacích materiálů pro účastníky seminářů – Semináře pro pěstitele olejnin – rentabilní technologie při dodržení zásad Cross-compliance 12.2.2013, Kostelec nad Černými lesy. SPZO, Kostelec nad Černými lesy. s. 33-36..

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny půdního pH v dlouhodobých polních pokusech s rotací plodin. 2013, Časové změny půdních vlastností a jejich predikce 4.9.2013, Milovy. Mendelova univerzita v Brně, Brno. s. 28-28. ISBN: 987-80-7375-796-0.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – VAŠÁK, F. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrogen efficiency of spring barley in long-term experiment in the Czech Republic. 2013, Long-term Field Experiments and Their Contribution to Environmentally Balanced Agriculture 11.12.2013, Praha. VÚRV, Praha. s. 45-45. ISBN: 978-80-7427-144-1.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. The effect of mineral N fertiliser and sewage sludge on yield and nitrogen efficiency of silage maize. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 2, s. 76-83. ISSN: 1214-1178.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. – VANĚK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Statková hnojiva a jejich využití u zahradních plodin. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 39-46. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ČERNÝ, J. – HRABAL, P. – ŠVEHLA, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití struvitu pro hnojení N, P, a Mg. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 95-99. ISBN: 978-80-213-2331-5.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – KAPLAN, L. – HOLEČKOVÁ, Z. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití neseparovaného digestátu jako součásti substrátu pro pěstování bazalky (Ocimum basilicum L.). 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 136-141. ISBN: 978-80-213-2331-5.

SHEJBALOVÁ, Š. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na obsah dusíku v zrnu a slámě jarního ječmene. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 170-175. ISBN: 978-80-213-2331-5.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání půdního pH na variantách s různou dávkou dusíku na dlouhodobém polním pokusu. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 182-185. ISBN: 978-80-213-2331-5.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bilance síry v půdách na základě využití výsledků z dlouhodobých pokusů. 2012, Agrochémia, 2012, roč. XVI (52), č. 12, s. 8-12. ISSN: 1335-2415.

BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. Bilance dusíku v zemědělství, Nitrogen balance in agriculture, nitrogen; soil; N uptake; nitrogen efficiency, 2012, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KAVR ČZU v Praze, osvědčení č.j. 192935/2012-17221, Zvýšení efektivity hnojení N, úspora nákladů při použití dusíkatých hnojiv, zvýšení výnosu a kvality produkce, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 01.11.2012,

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny obsahu síry v půdě na základě výsledků z dlouhodobých pokusů. 2012, Zemědělec, 2012, roč. 20, č. 17, s. 14-16. ISSN: 1211-3816.

ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hořčík – opomíjený prvek v rostlinné produkci. 2012, Zemědělec, 2012, roč. 20, č. 28, s. 10-12. ISSN: 1211-3816.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – SHEJBALOVÁ, Š. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Winter wheat and winter rape yield after N-S fertilizer application. 2012, Challenges for plant nutrition in changing environments 5.-8.9.2012, Bonn, Německo. Universität Bonn, 2012. s. 101-102.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – PEKLOVÁ, L. – SEDLÁŘ, O. – SHEJBALOVÁ, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of mineral N fertiliser dose on nitrogen efficiency of silage maize. 2012, 17th international nitrogen workshop, Innovations for sustainable use of nitrogen resources 26.-29.6.2012, Wexford, Ireland. New HorizoN. s. 242-243. ISBN: 978-1-84170-588-0.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VANĚK, V. – SEDLÁŘ, O. Influence of the nitrogen-sulfur fertilizing on the content of different sulfur fractions in soil. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 12, s. 553-558. ISSN: 1214-1178.

MADARAS, M. – KULHÁNEK, M. Změny zásoby draslíku v zemědělských půdách nehnojených draslíkem. Úroda, 2011, roč. 59, č 12, s. 21-24. ISSN: 0139-6013.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – VAŠÁK, F. – KOS, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effectivity of N-S fertilizing on the winter wheat yield and sulfur content in soil. 2011. In: Stickstoff in Pflanze, Boden und Umwelt 27.9.2011, Kiel. Kiel: DGP, GPW, 2011. s. 233-233. ISSN: 0934-5116.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bilance S v dlouhodobých pokusech. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 32-39. ISBN: 978-80-213-2224-0.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na vyplavování dusíku z půdy. 2011. Název sborníku: Racionální použití hnojiv Str. od: 84 Str. do: 87 Název nakladatele: ČZU v Praze Datum zahájení: 30.11.2011 Místo vydání: ČZU v Praze Kód ISBN: 978-80-213-2224-0 Typ akce: celostátní.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny obsahu a forem síry v půdách. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 27-31. ISBN: 978-80-213-2224-0.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání množství a kvality organické hmoty v půdě dlouhodobých polních pokusů s různým způsobem hnojení. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 145-150. ISBN: 978-80-213-2224-0.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of fertilization on yield and nutrient accumulation of wheat and barley. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 89-96. ISBN: 978-80-7375-534-8.

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – SEDLÁŘ, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in different sulfur fractions after long term fertilizing. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 215-223. ISBN: 978-80-7375-534-8.

VAŠÁK, F. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Phosphorus balance in long-term field experiments. 2011. In: Proceedings of International Conference Soil, Plant and Food Interactions 6.9.2011, Brno. MENDELU in Brno, 2011. s. 489-495. ISBN: 978-80-7375-534-8.

The effect of sewage sludge and mineral nitrogen fertilization on microbial biomass nitrogen and carbon content in soil - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Lucie Peklová, 2010

Evaluation spatial and temporal variability of soil agrochemical properties - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Václav Nedvěd, 2010

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČÁSOVÁ, K. – NEDVĚD, V. Mineral and organic fertilization efficiency in long-term stationary experiments. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 1, s. 28 - 36. ISSN: 1214-1178.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. Vliv aplikace čistírenských kalů na výnos polních plodin. Úroda, 2010, roč. 2010, č. 8, s. 43 - 48. ISSN: 0139-6013.

Testování metod pro stanovení mobilních a mobilizovatelných forem fosforu - Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Václav Nedvěd, 2010

The changes of mineral sulfur content in soils after CaSO4 fertilizer application to winter rape - Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Milan Kos, Ing. Václav Nedvěd, 2010

Effectivity of nitrogen and calcium sulfate fertilizing on the yield and sulfur content in winter rape - Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Kozlovský, Ing. Ondřej Sedlář, 2010

Obsah různých forem síry v půdě po dlouhodobém hnojení na stanovišti Sedlec - Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Lucie Peklová, 2010

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – SEDLÁŘ, O. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. The impact of controlled uptake long term ammonium nutrition on winter wheat yield and quality of grain. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 2 - 7. ISSN: 1211-3174.

The effect of injection ammonium fertilization (CULTAN) on whinter wheat yield and quality of grain - Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Milan Kos, Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., 2010

The impact of controlled uptake long term ammonium nutrition on winter rape - Ing. Milan Kos, Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2010

KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SEDLÁŘ, O. – PEKLOVÁ, L. Aplikace hnojiva Lovofert v ozimé pšenici. Úroda, 2010, roč. 2010, č. 9, s. 11 - 15. ISSN: 0139-6013.

Vliv injektážní aplikace kapalných hnojiv na obsah makro a mikroelementů v ozimé pšenici - Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Lucie Peklová, 2010

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – HAKL, J. – KOHOUTEK, A. Assessment of surface and injection fertilization on various grass hybrids in grass-clover mixture. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č 12, s. 557-563. ISSN: 1214-1178.

Vliv minerálního a organického hnojení na výnos polních plodin a půdní úrodnost - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2010

Význam hnojiv v systému výživy rostlin - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Václav Vaněk, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2010

Bilance živin v dlouhodobých hnojařských pokusech - Ing. Jindřich Černý, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., Ing. Filip Vašák, 2010

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Evaluation of phosphorus mobility in soil using different extraction methods. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 5, s. 181 - 186. ISSN: 1214-1178.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KOZLOVSKÝ, O. – NEDVĚD, V. The content of available phosphorus in soils and P uptake by plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 105 - 109. ISSN: 1211-3174.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – ČERNÝ, J. – SZÁKOVÁ, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERMÁK, P. Differences in soil sulfur fractions due to limitation of atmospheric deposition. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 8, s. 344 - 352. ISSN: 1214-1178.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – KOS, M. – PRÁŠILOVÁ, M. Influence of nitrogen fertilizer injection (CULTAN) on yield, yield components formation and quality of winter wheat grain. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 12, s. 536 - 543. ISSN: 1214-1178.

The content of risk elements in oilseed Rape plants after the application of sulphur fertilisers - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

The influence of ammonium nitrate sulphate fertilizer on copper uptake by oilseed rape plants - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc., 2009

The changes of mineral sulfur content in soils after CaSO4 fertilizer application to winter wheat - Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Ing. Kos Milan, 2009

Hnojení pšenice ozimé síranem vápenatým - Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej, 2009

Changes of mineral sulfur content in soils after CaSO4 fertilizer application to oilseed rape - Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Ing. Kos Milan; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

The effect of manure and fertilizer applications on soil sulfur fractions - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc., 2009

Extraction abilities of methods used for estimating of different phosphorus fractions - Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

Využití odpadů z ČOV jako zdroje organických látek a živin - Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

Evaluation spatial and temporal variability of soil agrochemical properties - Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Kozlovský Ondřej; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

Vliv injektážní aplikace dusíkatých hnojiv na odběr dusíku ozimou pšenicí - Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kos Milan; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

The effect of injection amonium fertilization (CULTAN) on winter beat yield and quality of grain - Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Kos Milan; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D., 2009

The impact of controlled uptake long term amonium nutrition on winter rape - Ing. Kos Milan; Ing. Kozlovský Ondřej; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

The fluctuation of micronutriens content in oilseed rape plants (Brassica napus L.) after application of sulphur fertilizers - prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; prof. Ing. Pavlíková Daniela, CSc.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D.; Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Nedvěd Václav; Nedvěd Václav; Ing. Nedvěd Václav, 2009

Výnos a kvalitativní parametry zrna ozimé pšenice po injektážní aplikaci dusíku metodou CULTAN - Ing. Ondřej Kozlovský, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jindřich Černý, Ph.D., Ing. Ondřej Sedlář, Ing. Martin Kulhánek, Ph.D., 2009

 
page foot