| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jan Douda, Ph.D. (3924)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DOUDA, J. – HAVRDOVÁ, A. – DOUDOVÁ, J. – MANDÁK, B. Legacy of post-glacial colonization affects ß-diversity: Insights into local community assembly processes. Journal of Biogeography, 2018, roč. 45, č. 7, s. 1604-1615. ISSN: 0305-0270.

DOUDA, J. – DOUDOVÁ, J. – HULÍK, J. – HAVRDOVÁ, A. – BOUBLÍK, K. Reduced competition enhances community temporal stability under conditions of increasing environmental stress. Ecology, 2018, roč. 99, č. 10, s. 2207-2216. ISSN: 0012-9658.

MANDÁK, B. – KRAK, K. – VÍT, P. – **LOMONOSOVA, M. – **BELYAYEV, DR., A. – **HABIBI, F. – **WANG, L. – DOUDA, J. – **ŠTORCHOVÁ, H. Hybridization and polyploidization within the Chenopodium album aggregate analysed by means of cytological and molecular markers.. MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION, 2018, roč. 2018, č. 129, s. 189-201. ISSN: 1055-7903.

DOUDA, J. – BOUBLÍK, K. – DOUDOVÁ, J. Traditional forest management practices stop forest succession and bring back rare plant species. Journal of Applied Ecology, 2017, roč. 54, č. 3, s. 761-771. ISSN: 0021-8901.

DOUDA, J. – HULÍK, J. – DOUDOVÁ, J. Vegetative sprouting as an additional pathway for a seed size-number trade-off: a field-parameterised simulation approach. COMMUNITY ECOLOGY, 2017, roč. 17, č. 2, s. 205-215. ISSN: 1585-8553.

HULÍK, J. – DOUDA, J. Germination strategies of two dominant Carex species in a swamp alder forest: implications for restoration. Biologia, 2017, roč. 72, č. 4, s. 370-377. ISSN: 0006-3088.

VÍT, P. – DOUDA, J. – KRAK, K. – HAVRDOVÁ, A. – MANDÁK, B. Two new polyploid species closely related to Alnus glutinosa in Europe and North Africa – An analysis based on morphometry, karyology, flow cytometry and microsatellites. TAXON, 2017, roč. 66, č. 3, s. 567-583. ISSN: 0040-0262.

DOUDOVÁ, J. – DOUDA, J. – MANDÁK, B. The complexity underlying invasiveness precludes the identification of invasive traits: A comparative study of invasive and noninvasive heterocarpic Atriplex congeners. PLoS One, 2017, roč. 12, č. 4, s. 1-16. ISSN: 1932-6203.

DOUDA, J. – BOUBLÍK, K. – SLEZÁK, M. – BIURRUN, I. – NOCIAR, J. – HAVRDOVÁ, A. – AĆIĆ, S. – BRISSE, H. – BRUNET, J. – CHYTRÝ, M. – CLAESSENS, H. – CSIKY, J. – DIDUKH, Y. – DIMOPOULOS, P. – DULLINGER, S. – FITZPATRICK, Ú. – GUISAN, A. – HORCHLER, P. – HRIVNÁK, R. – JANDT, U. – KĄCKI, Z. – KEVEY, B. – LANDUCCI, F. – LECOMTE, H. – LENOIR, J. – PAAL, J. – PATERNOSTER, D. – PAULI, H. – PIELECH, R. – RODWELL, J. – ROELANDT, B. – SVENNING, J. – ŠIBÍK, J. – ŠILC, U. – ŠKVORC, Ž. – TSIRIPIDIS, I. – TZONEV, R. – WOHLGEMUTH, T. – ZIMMERMANN, N. Vegetation classification and biogeography of European floodplain forests and alder carrs. Applied Vegetation Science, 2016, roč. 19, č. 1, s. 147-163. ISSN: 1402-2001.

MANDÁK, B. – VÍT, P. – KRAK, K. – HAVRDOVÁ, A. – TRÁVNÍČEK, P. – HADINCOVÁ, V. – JAROLÍMOVÁ, V. – BACLES, C. – DOUDA, J. Flow cytometry, microsatellites and niche models reveal the origins and geographical structure of Alnus glutinosa populations in Europe. Annals of Botany, 2016, roč. 117, č. 1, s. 107-120. ISSN: 0305-7364.

VÍT, P. – KRAK, K. – TRÁVNÍČEK, P. – DOUDA, J. – LOMONOSOVA, M. – MANDÁK, B. Genome size stability across Eurasian Chenopodium species (Amaranthaceae). BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY, 2016, roč. 182, č. 3, s. 637-649. ISSN: 0024-4074.

MANDÁK, B. – HAVRDOVÁ, A. – KRAK, K. – HADINCOVÁ, V. – VÍT, P. – ZÁKRAVSKÝ, P. – DOUDA, J. Recent similarity in distribution ranges does not mean a similar postglacial history: a phylogeographical study of the boreal tree species Alnus incana based on microsatellite and chloroplast DNA variation.. New Phytologist, 2016, roč. 210, č. 4, s. 1395-1407. ISSN: 0028-646X.

KRAK, K. – VÍT, P. – BELYAYEV, DR., A. – DOUDA, J. – MARKOVÁ, L. – MANDÁK, B. Allopolyploid origin of Chenopodium album s. str. (Chenopodiaceae): A molecular and cytogenetic insight. PLoS One, 2016, roč. 11(8): e0161063, č. , s. 1-22. ISSN: 1932-6203.

MANDÁK, B. – KRAK, K. – VÍT, P. – PAVLÍKOVÁ, Z. – LOMONOSOVA, M. – LOMONOSOVA, M. – HABIBI, F. – WANG, L. – JELLEN, E. – DOUDA, J. How genome size variation is linked with evolution within Chenopodium sensu lato. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 2016, roč. 2016, č. 23, s. 18-32. ISSN: 1433-8319.

HAVRDOVÁ, A. – DOUDA, J. – KRAK, K. – VÍT, P. – HADINCOVÁ, V. – ZÁKRAVSKÝ, P. – MANDÁK, B. Higher genetic diversity in recolonized areas than in refugia of Alnus glutinosa triggered by continent-wide lineage admixture. Molecular Ecology, 2015, roč. 24, č. 18, s. 4759-4777. ISSN: 0962-1083.

HAVRDOVÁ, A. – DOUDA, J. Local topography affects seed bank successional patterns in alluvial meadows. Flora, 2015, roč. 2015, č. 217, s. 155-163. ISSN: 0367-2530.

SVOBODA, M. – JANDA, P. – BAČE, R. – FRAVER, S. – NAGEL, T. – REJZEK, J. – MIKOLÁŠ, M. – DOUDA, J. – BOUBLÍK, K. – ŠAMONIL, P. – ČADA, V. – TROTSIUK, V. – TEODOSIU, M. – BOURIAUD, O. – BIRIS, A. – SÝKORA, O. – UZEL, P. – ZELENKA, P. – SEDLÁK, V. – LEHEJČEK, J. Landscape-level variability in historical disturbance in primary Picea abies mountain forests of the Eastern Carpathians, Romania. Journal of Vegetation Science, 2014, roč. 25, č. 2, s. 386-401. ISSN: 1100-9233.

DOUDA, J. – DOUDOVÁ, J. – DRAŠNAROVÁ, A. – KUNEŠ, P. – HADINCOVÁ, V. – KRAK, K. – ZÁKRAVSKÝ, P. – MANDÁK, B. Migration Patterns of Subgenus Alnus in Europe since the Last Glacial Maximum: A Systematic Review. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 2, s. 1-14. ISSN: 1932-6203.

DRAŠNAROVÁ, A. – KRAK, K. – VÍT, P. – DOUDOVÁ, J. – DOUDA, J. – HADINCOVÁ, V. – ZÁKRAVSKÝ, P. – MANDÁK, B. Cross-amplification and multiplexing of SSR markers for Alnus glutinosa and A. incana. Tree Genetics & Genomes, 2014, roč. 10, č. 4, s. 865-873. ISSN: 1614-2942.

NEUÄUSLOVÁ, Z. – DOUDA, J. – CHYTRÝ, M. Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Praha: Academia, 2013, 551s. ISBN 978-80-200-2299-8. Poříční vrbové křoviny a vrbotopolové luhy, s. 45-66.

DOUDA, J. Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Praha: Academia, 2013, 550s. ISBN 978-80-200-2299-8. Mokřadní olšiny a vrbiny, s. 166-180.

BOUBLÍK, K. – DOUDA, J. – HÉDL, R. – CHYTRÝ, M. Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Praha: Academia, 2013, 551s. ISBN 978-80-200-2299-8. Mezofilní a vlhké opadavé listnaté lesy, s. 198-216.

DOUDA, J. – DOUDOVÁ-KOCHÁNKOVÁ, J. – BOUBLÍK, K. – DRAŠNAROVÁ, A. Plant species coexistence at local scale in temperate swamp forest: test of habitat heterogeneity hypothesis. Oecologia, 2012, roč. 169, č. 2, s. 523-534. ISSN: 0029-8549.

SVOBODA, M. – JANDA, P. – BAČE, R. – NAGEL, T. – FRAVER, S. – REJZEK, J. – DOUDA, J. – BOUBLÍK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Historical range of variability in temperate mountain spruce forests of Central Europe. 2011. Konference, Eurodendro 2011, Engelberg, Švýcarsko, 19-23.9. 2011, .

DOUDA, J. The role of landscape configuration in plant composition of floodplain forests across different physiographic areas. Journal of Vegetation Science, 2010, roč. 21, č. 6, s. 1110 - 1124. ISSN: 1100-9233.

HÉDL, R. – ROLEČEK, J. – BOUBLÍK, K. – DOUDA, J. – SVOBODA, M. Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku. Zprávy České botanické společnosti - , 2009, roč. 44, č. 24, s. 3 - 7. ISSN: 1211-5258.

O vegetační proměnlivosti a původu současných lužních lesů - Ing. Douda Jan, Ph.D., 2009

DOUDA, J. – ČEJKOVÁ, A. – DOUDA, K. Development of alder carr after the abandonment of wet grasslands during the last 70 years. Annals of Forest Science, 2009, roč. 66, č. 7, s. 712 - 725. ISSN: 1286-4560.

 
page foot