| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Václav Bažant, Ph.D. (117)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BAŽANT, V. Katalog taxonů introdukovaných dřevin s potenciálem lesnického využití na stanovištích s nižší dostupností vláhy, Catalog of taxons of introduced tree species with the potential of forestry use in ecosites with lower moisture availability, exotic tree species; introduction; climate change; stress; drought; Czech Republic, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Lesnický průvodce, Výstup z projektu Grantové služby LČR, Potenciál lesnického využití introdukovaných dřeviny v období klimatické změny, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Národní agentura pro zemědělský výzkum, 01.08.2022,

ULVROVÁ, T. – VÍTÁMVÁS, J. – **HLÁSNÁ-ČEPKOVÁ, P. – **ELIÁŠOVÁ, K. – **JANOVSKÁ, D. – BAŽANT, V. – VIEHMANNOVÁ, I. Micropropagation of an ornamental shrub Disanthus cercidifolius Maxim. and assessment of genetic fidelity of regenerants using ISSR and flow cytometry. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 2021, roč. 144, č. 3, s. 555-566. ISSN: 0167-6857.

ŠTÍCHA, V. – NUHLÍČEK, O. – **BUBENÍK, J. – **WEGER, J. – MACKŮ, J. – VANICKÁ, H. – BAŽANT, V. Evapotranspiration-Tool for seasoning wood of hybrid poplar (Populus maximowiczii A. Henry x Populus nigra L. 'Max 4-5') and Salix x smithiana Willd. (Salix caprea L. and S. viminalis L.). INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2021, roč. 162, č. 2021, s. 1-7. ISSN: 0926-6690.

VÍTÁMVÁS, J. – BÍLEK, L. – ULBRICHOVÁ, I. – BAŽANT, V. – DRESLEROVÁ, J. – VACEK, Z.; idPublikace = 80010; Název: Vzcházení, přežívání a kořenový systém semenáčků borovice lesní (Pinus sylvestris L.) při různých intenzitách slunečního záření a závlahy-- Neexistuje podtyp publikace --

BALÁŠ, M. – BAŽANT, V. – BORŮVKA, V. – **DIMITROVSKÝ, K. – **FULÍN, M. – KUNEŠ, I. – KUPKA, I. – MELICHAROVÁ, L. – MONDEK, J. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – RESNEROVÁ, K. – ŠÁLEK, L. – VACEK, O. – VACEK, Z. – ZEIDLER, A. Silvicultural, Production and Environmental Potential of the Main Introduced Tree Species in the Czech Republic. Praha: Lesnická práce s.r.o., 2019, 186s. ISBN 978-80-213-2993-5.

RAZUMOV, E. – **SAFIN, R. – **MUKHAMETZYANOV, S. – HUČKO, B. – **MARTIN, P. – GOMBA, G. – BAŽANT, V. Influence of development conditions on qualitative indicators of Fungus Chaga. In Quality Management and Reliability of Technical Systems 20.06.2019, Petersburg; Russian Federation. : IOP Publishing, 2019. s. 1-9.

BAŽANT, V. – **ÚRADNÍČEK, L. Keře. Praha: Academia, 2018, 476s. ISBN 978-80-200-2777-1.

TOMÁŠKOVÁ, I. – VÍTÁMVÁS, J. – BAŽANT, V. Needle water potential of selected pine species during off-season: Case study. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 1, s. 16-21. ISSN: 1212-4834.

TOMÁŠKOVÁ, I. – BAŽANT, V. – **BLEHA, R. – VÍTÁMVÁS, J. – **DELZON, S. – ŠŤASTNÝ, K. – **VAČKAŘ, J. Birds Girdling Activity on Exotic Tree Species as a Form of Adaptive Behavior?. Contemporary Problems of Ecology, 2017, roč. 10, č. 2, s. 193-202. ISSN: 1995-4255.

BAŽANT, V.; idPublikace = 84910; Název: Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku. Část III .: Rozvoj lesů a krajiny v Mongolsku, lesnictví, městské lesnictví, vztahy s veřejností. -- Neexistuje podtyp publikace --

ŠTÍCHA, V. – GAŠPARÍK, M. – HRIB, M. – KABEŠ, A. – KUŠTA, T. – PODRÁZSKÝ, V. – PRKNOVÁ, H. – SLOUP, R. – ŠÁLEK, L. – ŠRŮTKA, P. – TOMÁNEK, J. – URBÁNEK, V. – ZEIDLER, A. – BAŽANT, V. Podtyp: Skripta; Lesní hospodářství. 2015, .

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Pinaceae - borovicovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Pinaceae - pines in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, Arboretum, pines, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBPIN, číslo certifikátu 229709/2012-MZE-16222/MAPA338, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Papilionaceae - motýlkokvěté v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Papilionaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, Papilionaceae, gene resources, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBPAP, číslo certifikátu 229710/2012-MZE-16222/MAPA339, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Rutaceae - routovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Rutaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, Rutaceaea, gene resources, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBRUT, číslo certifikátu 229711/2012-MZE-16222/MAPA340, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Taxaceae - tisovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Taxaceae family in Arboretum FFWP in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Taxaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBTAX, číslo certifikátu 229712/2012-MZE-16222/MAPA341, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Taxodiaceae - tisovcovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Taxodiaceae family in Arboretum FFWP in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Taxodiaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBTAXO, číslo certifikátu 229713/2012-MZE-16222/MAPA342, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Tiliaceae - lipovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Tiliaceae family in Arboretum FFWP in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Tiliaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBTIL, číslo certifikátu 229714/2012-MZE-16222/MAPA343, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Ulmaceae - jilmovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Ulmaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Ulmaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBULM, číslo certifikátu 229715/2012-MZE-16222/MAPA344, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Oleaceae - olivovníkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Oleaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Oleaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBOLE, číslo certifikátu 229716/2012-MZE-16222/MAPA345, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Juglandaceae - ořešákovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Juglandaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Juglandaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBJUG, číslo certifikátu 229717/2012-MZE-16222/MAPA346, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Fagaceae - bukovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Fagaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Fagaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBFAG, číslo certifikátu 229718/2012-MZE-16222/MAPA347, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Cupressaceae - cypřišovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Cupressaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Cupressaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBCUP, číslo certifikátu 229719/2012-MZE-16222/MAPA348, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Betulaceae - břízovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Betulaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Betulaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBBET, číslo certifikátu 229720/2012-MZE-16222/MAPA349, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Aceraceae - javorovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Aceraceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Aceraceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBACE, číslo certifikátu 229721/2012-MZE-16222/MAPA350, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Corylaceae - lískovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Corylaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Corylaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBCOR, číslo certifikátu 229722/2012-MZE-16222/MAPA351, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Malaceae - jabloňovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Malaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Malaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBMAL, číslo certifikátu 229723/2012-MZE-16222/MAPA352, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Spiraeaceae - tavolníkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Spireaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Spireaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBSPI, číslo certifikátu 229724/2012-MZE-16222/MAPA353, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Amygdalaceae - mandloňovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Amygdalaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Amygdalaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBAMY, číslo certifikátu 229725/2012-MZE-16222/MAPA354, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Rosaceae - růžovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Rosaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Rosaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBROS, číslo certifikátu 229726/2012-MZE-16222/MAPA355, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Berberidaceae - dříšťálovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Berberidaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Berberidaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBBER, číslo certifikátu 229727/2012-MZE-16222/MAPA356, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Salicaceae - vrbovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Salicaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Salicaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBSAL, číslo certifikátu 229728/2012-MZE-16222/MAPA357, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Caprifoliaceae - zimolezovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Caprifoliaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Caprifoliaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBCAP, číslo certifikátu 229729/2012-MZE-16222/MAPA358, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Philadelphaceae - pustorylovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Philadelphaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Philadelphaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBPHI, číslo certifikátu 229730/2012-MZE-16222/MAPA359, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Hamamelidaceae - vilínovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Hamamelidaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Hamamelidaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBHAM, číslo certifikátu 229731/2012-MZE-16222/MAPA360, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Anacardiaceae -ledvinovníkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Anacardiaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Anacardiaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBANA, číslo certifikátu 229732/2012-MZE-16222/MAPA361, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Aquifoliaceae - cesmínovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Aquifoliaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Aquifoliaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBAQU, číslo certifikátu 229733/2012-MZE-16222/MAPA362, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Araliaceae - aralkovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Araliaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Araliaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBARA, číslo certifikátu 229734/2012-MZE-16222/MAPA363, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Celasteraceae - jesencovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Celasteraceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Celasteraceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBCEL, číslo certifikátu 229735/2012-MZE-16222/MAPA364, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Cornaceae - dřínovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Cornaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Cornaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBCOR, číslo certifikátu 229736/2012-MZE-16222/MAPA365, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Eleagnaceae - hlošinovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Eleagnaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Eleagnaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBELE, číslo certifikátu 229737/2012-MZE-16222/MAPA366, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Ericaceae - vřesovcovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Ericaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Ericaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBERI, číslo certifikátu 229738/2012-MZE-16222/MAPA367, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Hippocastanaceae - jírovcovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Hippocastanaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Hippocastanaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBHIP, číslo certifikátu 229739/2012-MZE-16222/MAPA368, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Hydrangeaceae - hortenziovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Hydrangeaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Hydrangeaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBHYD, číslo certifikátu 229740/2012-MZE-16222/MAPA369, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Magnoliaceae - šácholanovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Magnoliaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Magnoliaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBMAG, číslo certifikátu 229741/2012-MZE-16222/MAPA370, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

BAŽANT, V. – KRČÍLKOVÁ, Š. – JANEČEK, V. Soubor map: Rhamnaceae - řešetlákovité v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy, The map set: Rhamnaceae family in the Arboretum FFWS in Kostelec nad Cernymi lesy, gene resources, Rhamnaceae, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, ARBRHA, číslo certifikátu 229742/2012-MZE-16222/MAPA371, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 117 05, 21.12.2012,

SLÁVIK, M. – BAŽANT, V. Soubor map – funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha – východ, Maps set - functional classification and inventory of green urban and rural community Dobřejovice district. Praha - východ, functional classification, inventory, Dobřejovice, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, DOBR1, format A4, v digitalni formě, zpacována v GIS (Arc Gis 10.1), doplněna legendou, Plánování rozvoje a údržby veřejné zeleně včetně nákladovosti, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

BAŽANT, V. – JANEČEK, V. Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje, The inventory of genetic resources of rare trees in selected parks of the Central Bohemian Region, Genetic resources of trees, castle parks - Budenice, Odlochovice, Vlašim, Zruč nad Sázavou, Central Bohemian Region, 2012, GK - Lesnictví, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, PARKY, formát A4, v digitální i tištěné formě, zpracováno v GIS, s legendou, identifikace genových zdrojů pro potřeby jejich zachování a šlechtění, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

POTOP, V. – BAŽANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of moisture conditions at various lags on forest growth in the Most Basin coal forest reclamation areas in the Czech Republic. 2012, In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 96-97. ISBN: 978-80-213-2299-8.

BAŽANT, V. – JANEČEK, V. VLIV KLIMATICKÝCH FAKTORŮ NA PŘÍRŮSTY DŘEVIN VÝSYPKOVÝCH STANOVIŠŤ MOSTECKÉ PÁNVE. Úroda, 2011, roč. 59, č 10, s. 716-725. ISSN: 0139-6013.

BAŽANT, V. – JAKL, J. INTRODUKCE A VYUŽITÍ MAGNOLIA SECT. RYTIDOSPERMUM SPACH V SADOVNICTVÍ. Acta Pruhoniciana, 2010, roč. 2009, č. 93, s. 63 - 67. ISSN: 0374-5651.

BAŽANT, V. – SLÁVIK, M. – REMEŠ, J. Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku. Zpravodaj Hnědé uhlí, 2010, roč. 2010, č 3, s. 24-31. ISSN: 1213-1660.

software GT Facility - Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; Skřivánek Martin; Ing. Bažant Václav, Ph.D.; Ing. Bažant Václav; Ing. Hamerník Jan, Ph.D.; Dvořák Petr, 2009

 
page foot