| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Radim Vašát (6829)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

AGYEMAN, P. – JOHN, K. – KEBONYE, N. – AHADO, S. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – VAŠÁT, R. Multi-geochemical background comparison and the identification of the best normalizer for the estimation of PTE contamination in agricultural soil. ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH, 2022, roč. 44, č. , s. 3597-3613. ISSN: 0269-4042.

PAVLŮ, L. – KODEŠOVÁ, R. – VAŠÁT, R. – FÉR, M. – KLEMENT, A. – NIKODEM, A. – **KAPIČKA, A. Estimation of the stability of topsoil aggregates in areas affected by water erosion using selected soil and terrain properties. Soil & Tillage Research, 2022, roč. 219, č. 105348, s. 0-0. ISSN: 0167-1987.

BORŮVKA, L. – VAŠÁT, R. – **ŠRÁMEK, V. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **FADRHONSOVÁ, V. – **SÁŇKA, M. – PAVLŮ, L. – **SÁŇKA, O. – VACEK, O. – NĚMEČEK, K. – NOZARI, S. – OPPONG SARKODIE, V. Predictors for digital mapping of forest soil organic carbon stocks in different types of landscape. Soil and Water Research, 2022, roč. 17, č. 2, s. 69-79. ISSN: 1801-5395.

BINEY, J. – VAŠÁT, R. – BLÖCHER, J. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. Using an ensemble model coupled with portable X-ray fluorescence and visible near-infrared spectroscopy to explore the viability of mapping and estimating arsenic in an agricultural soil. Science of the Total Environment, 2022, roč. 818, č. Apr, s. 0-0. ISSN: 0048-9697.

BINEY, J. – BLÖCHER, J. – **BELL, S. – BORŮVKA, L. – VAŠÁT, R. Can in situ spectral measurements under disturbance-reduced environmental conditions help improve soil organic carbon estimation?. Science of the Total Environment, 2022, roč. 838, č. Sep, s. 1-6. ISSN: 0048-9697.

AGYEMAN, P. – KEBONYE, N. – JOHN, K. – BORŮVKA, L. – VAŠÁT, R. – FAJEMISIN, O. Prediction of nickel concentration in peri-urban and urban soils using hybridized empirical bayesian kriging and support vector machine regression. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

AGYEMAN, P. – JOHN, K. – KEBONYE, N. – **OFORI, S. – BORŮVKA, L. – VAŠÁT, R. – KOČÁREK, M. Ecological risk source distribution, uncertainty analysis, and application of geographically weighted regression cokriging for prediction of potentially toxic elements in agricultural soils. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION, 2022, roč. 164, č. Aug, s. 729-746. ISSN: 0957-5820.

AGYEMAN, P. – KHOSRAVI, V. – KEBONYE, N. – JOHN, K. – BORŮVKA, L. – VAŠÁT, R. Using spectral indices and terrain attribute datasets and their combination in the prediction of cadmium content in agricultural soil. Computers and Electronics in Agriculture, 2022, roč. 198, č. 107077, s. 0-0. ISSN: 0168-1699.

BINEY, J. – VAŠÁT, R. – **BELL, S. – KEBONYE, N. – KLEMENT, A. – JOHN, K. – BORŮVKA, L. Prediction of topsoil organic carbon content with Sentinel-2 imagery and spectroscopic measurements under different conditions using an ensemble model approach with multiple pre-treatment combinations. Soil & Tillage Research, 2022, roč. 220, č. 105379, s. 0-0. ISSN: 0167-1987.

AGYEMAN, P. – AHADO, S. – JOHN, K. – KEBONYE, N. – BINEY, J. – BORŮVKA, L. – VAŠÁT, R. – KOČÁREK, M. Source apportionment, contamination levels, and spatial prediction of potentially toxic elements in selected soils of the Czech Republic. ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH, 2021, roč. 43, č. , s. 601-620. ISSN: 0269-4042.

BINEY, J. – BLÖCHER, J. – BORŮVKA, L. – VAŠÁT, R. Does the limited use of orthogonal signal correction pre-treatment approach to improve the prediction accuracy of soil organic carbon need attention?. Geoderma, 2021, roč. 388, č. 114945, s. 1-3. ISSN: 0016-7061.

BINEY, J. – **SABERIOON, M. – BORŮVKA, L. – HOUŠKA, J. – VAŠÁT, R. – AGYEMAN, P. – **COBLINSKI, J. – KLEMENT, A. Exploring the suitability of UAS-based multispectral images for estimating soil organic carbon: Comparison with proximal soil sensing and spaceborne imagery. Remote Sensing, 2021, roč. 13, č. 308, s. 0-0. ISSN: 2072-4292.

AGYEMAN, P. – AHADO, S. – JOHN, K. – KEBONYE, N. – VAŠÁT, R. – BORŮVKA, L. – KOČÁREK, M. – NĚMEČEK, K. Health risk assessment and the application of C-PMF: a pollution assessment-based receptor model in an urban soil. JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2021, roč. 21, č. 9, s. 3117-3136. ISSN: 1439-0108.

AGYEMAN, P. – JOHN, K. – KEBONYE, N. – BORŮVKA, L. – VAŠÁT, R. – DRÁBEK, O. – NĚMEČEK, K. Human health risk exposure and ecological risk assessment of potentially toxic element pollution in agricultural soils in the district of Frydek Mistek, Czech Republic: a sample location approach. Environmental Sciences Europe, 2021, roč. 33, č. 137, s. 0-0. ISSN: 2190-4707.

AGYEMAN, P. – JOHN, K. – KEBONYE, N. – BORŮVKA, L. – VAŠÁT, R. – DRÁBEK, O. A geostatistical approach to estimating source apportionment in urban and peri-urban soils using the Czech Republic as an example. ..., 2021, roč. 11, č. 1, s. 0-0. ISSN: N.

VAŠÁT, R. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **ŠRÁMEK, V. – BORŮVKA, L. – **SÁŇKA, M. – **SÁŇKA, O. – VACEK, O. – PENÍŽEK, V. – **ČECHMÁNKOVÁ, J. Mapa procentuálního obsahu organického uhlíku v lesních půdách (soubor map), Forest soil organic carbon percentage map (set of maps), forest soils; soil organic carbon; spatial distribution; digital soil mapping, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), MZE - 41106/2021-16222/MAPA701, 7 stran textu, 3 mapy, U mapových výstupů nepředpokládáme přímé ekonomické využití ve smyslu tržního zhodnocení. Nicméně jak vyplývá z rozsahu jejich využití, nepřímé ekonomické efekty pro sektor lesního hospodářství i celou společnost mohou být značné., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání MZE, 07.07.2021,

VAŠÁT, R. – **KOMPRDOVÁ, K. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **ŠRÁMEK, V. – BORŮVKA, L. – **SÁŇKA, M. – **SÁŇKA, O. – **FADRHONSOVÁ, V. – **ČECHMÁNKOVÁ, J. Zásoby prvků v nadložním organickém horizontu lesních půd a zásoby uhlíku v celém půdním profilu - soubor map, Element stocks in surface organic horizon of forest soils and carbon stocks in the whole soil profile - set of maps, soil organic carbon; forest soils; available nutrients; forest floor; spatial distribution; digital soil mapping, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), MZE -69677/2021-16222/MAPA706, 15 stran textu, 9 map, U mapových výstupů nepředpokládáme přímé ekonomické využití ve smyslu tržního zhodnocení. Nicméně jak vyplývá z rozsahu jejich využití, nepřímé ekonomické efekty pro sektor lesního hospodářství i celou společnost mohou být značné., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání MZE, 15.12.2021,

**KOMPRDOVÁ, K. – VAŠÁT, R. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **ŠRÁMEK, V. – BORŮVKA, L. – **SÁŇKA, M. – **SÁŇKA, O. – **FADRHONSOVÁ, V. – **ČECHMÁNKOVÁ, J. Chemické vlastnosti svrchních minerálních vrstev lesních půd a ohrožení lesních půd acidifikací a nutriční degradací (soubor map), Chemical properties of surface mineral layers of forest soils and risk of forest soil acidification and nutritional degradation, forest soils; acidification; nutrients; base saturation; digital soil mapping, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), MZE-69726/2021-16222/MAPA707, 16 stran textu, 53 map, U mapových výstupů nepředpokládáme přímé ekonomické využití ve smyslu tržního zhodnocení. Nicméně, jak vyplývá z rozsahu jejich využití, nepřímé ekonomické efekty pro sektor lesního hospodářství i celou společnost mohou být značné. Předpokládané přínosy mapy spočívají ve zpřístupnění informací pro vlastníky a správce lesních majetků i státní správu., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání MZE, 15.12.2021,

**ŠRÁMEK, V. – **FADRHONSOVÁ, V. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – BORŮVKA, L. – **ČECHMÁNKOVÁ, J. – **KOMPRDOVÁ, K. – **NOVOTNÝ, R. – **SÁŇKA, O. – **SÁŇKA, M. – VAŠÁT, R. Návrh systematického průzkumu lesních půd v České republice, Proposal for a systematic survey of forest soils in the Czech Republic, forest soil survey; soil nutrients; soil organic carbon; monitoring, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), MZE-69842/2021-16222/M235, Metodika je určena pro organizace, které provádějí půdní průzkumy pro rezort lesního hospodářství – primárně tedy pro Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský., Ekonomické aspekty využití metodiky jsou nepřímé. Spočívají zejména v efektivním využití finančních prostředků, které jsou vynakládány na různé druhy půdních průzkumů v České republice. Využití metodiky může výrazně rozšířit potenciál získávaných dat při jejich společném zpracování a vyhodnocení a zpřístupnit je dalším subjektům., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání MZE, 15.12.2021,

**ŠRÁMEK, V. – BORŮVKA, L. – **SÁŇKA, M. – **ČECHMÁNKOVÁ, J. – **FADRHONSOVÁ, V. – **KOMPRDOVÁ, K. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **NOVOTNÝ, R. – DRÁBEK, O. – NĚMEČEK, K. – PAVLŮ, L. – OPPONG SARKODIE, V. – VACEK, O. – TEJNECKÝ, V. – VAŠÁT, R. – **SÁŇKA, O. – **SKÁLA, J. – **VÁCHA, R. Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd České republiky (závěrečná zpráva). VÚLHM Jíloviště-Strnady: MZe, 2021, 90s. ISBN: ,

**COBLINSKI, J. – **GIASSON, E. – **DEMATTE, J. – **DOTTO, A. – **COSTA, J. – VAŠÁT, R. Prediction of soil texture classes through different wavelength regions of reflectance spectroscopy at various soil depths. Catena, 2020, roč. 189, č. 104485, s. 0-0. ISSN: 0341-8162.

BORŮVKA, L. – VAŠÁT, R. – NĚMEČEK, K. – **NOVOTNÝ, R. – **ŠRÁMEK, V. – VACEK, O. – PAVLŮ, L. – **FADRHONSOVÁ, V. – DRÁBEK, O. Application of regression-kriging and sequential Gaussian simulation for the delineation of forest areas potentially suitable for liming in the Jizera Mountains region, Czech Republic. GEODERMA REGIONAL, 2020, roč. 21, č. e00286, s. 0-0. ISSN: 2352-0094 .

VACEK, O. – VAŠÁT, R. – BORŮVKA, L. Quantifying the pedodiversity-elevation relations. Geoderma, 2020, roč. 373, č. 114441, s. 0-0. ISSN: 0016-7061.

**ŽÍŽALA, D. – **MINAŘÍK, R. – VAŠÁT, R. – **SKÁLA, J. – **JUŘICOVÁ, A. – ZÁDOROVÁ, T. – PENÍŽEK, V. – **BEITLEROVÁ, H. Metodika tvorby aktuálních půdních map pedometrickými metodami, Methodology of creating current soil maps by pedometric methods, soil maps; digital soil mapping; Systematic Soil Survey, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), metodika, Metodika je k dispozici v tištěné i elektronické formě, vydal: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. 154-2020-11120 s Ministerstvem zemědělství České republiky se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1. Uzavřeno dne 20.12.2018, snížení nákladů na doplňkový půdní průzkum, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 21.12.2020,

VAŠÁT, R. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – BORŮVKA, L. Simple but efficient signal pre-processing in soil organic carbon spectroscopic estimation. Geoderma, 2017, roč. 298, č. , s. 46-53. ISSN: 0016-7061.

VAŠÁT, R. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. Ensemble predictive model for more accurate soil organic carbon spectroscopic estimation. COMPUTERS & GEOSCIENCES, 2017, roč. 104, č. , s. 75-83. ISSN: 0098-3004.

VAŠÁT, R. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. – JAKŠÍK, O. – KLEMENT, A. – BRODSKÝ, L. Combining reflectance spectroscopy and the digital elevation model for soil oxidizable carbon estimation. Geoderma, 2017, roč. 303, č. , s. 133-142. ISSN: 0016-7061.

GHOLIZADEH, A. – BORŮVKA, L. – SABERIOON, M. – VAŠÁT, R. A Memory-Based Learning Approach as Compared to Other Data Mining Algorithms for the Prediction of Soil Texture Using Diffuse Reflectance Spectra. Remote Sensing, 2016, roč. 8, č. 4, s. 341-341. ISSN: 2072-4292.

VAŠÁT, R. – PAVLŮ, L. – BORŮVKA, L. – TEJNECKÝ, V. – NIKODEM, A. Modelling the Impact of Acid Deposition on Forest Soils in North Bohemian Mountains with Two Dynamic Models: the Very Simple Dynamic Model (VSD) and the Model of Acidification of Groundwater in Catchments (MAGIC). Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 1, s. 10-18. ISSN: 1801-5395.

GHOLIZADEH, A. – BORŮVKA, L. – VAŠÁT, R. – SABERIOON, M. – KLEMENT, A. – KRATINA, J. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. Estimation of Potentially Toxic Elements Contamination in Anthropogenic Soils on a Brown Coal Mining Dumpsite by Reflectance Spectroscopy: A Case Study. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 2, s. 1-14. ISSN: 1932-6203.

TEJNECKÝ, V. – ŠAMONIL, P. – GRYGAR, T. – VAŠÁT, R. – ASH, C. – DRAHOTA, P. – ŠEBEK, O. – NĚMEČEK, K. – DRÁBEK, O. Transformation of iron forms during pedogenesis after tree uprooting in a natural beech-dominated forest. Catena, 2015, roč. 132, č. , s. 12-20. ISSN: 0341-8162.

VAŠÁT, R. – KODEŠOVÁ, R. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. Predicting Oxidizable Carbon Content via Visible- and Near-Infrared Diffuse Reflectance Spectroscopy in Soils Heavily Affected by Water Erosion. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 2, s. 74-77. ISSN: 1801-5395.

ZÁDOROVÁ, T. – PENÍŽEK, V. – VAŠÁT, R. – ŽÍŽALA, D. – CHUMAN, T. – VANĚK, A. Colluvial soils as a soil organic carbon pool in different soil regions. Geoderma, 2015, roč. 253-254, č. , s. 122-134. ISSN: 0016-7061.

BORŮVKA, L. – SÁŇKA, M. – ŠRÁMEK, V. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – VAŠÁT, R. – TEJNECKÝ, V. – NĚMEČEK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mapy odhadu prostorového rozložení obsahů rizikových látek v lesních půdách České republiky. 2015, Sborník Pedologické dny 2015, Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd (editoři Bořivoj Šarapatka a Marek Bednář), Deštné v Orlických horách, 9.-11.9.2015, ISBN 978-80-244-4802-2,s.32.

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – VAŠÁT, R. – FÉR, M. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání metod PLSR a SVM pro predikci obsahu organického uhlíku pomocí VNIR DRS na pěti lokalitách s různými půdními typy. 2015, Sborník Pedologické dny 2015, Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd (editoři Bořivoj Šarapatka a Marek Bednář), Deštné v Orlických horách, 9.-11.9.2015, ISBN 978-80-244-4802-2, s.77.

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – VAŠÁT, R. – FÉR, M. – BRODSKÝ, L. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Comparison of PLSR and SVM methods for predicting the organic carbon content using VNIR DRS at five locations with different soil types. 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015- 2955-1, EGU General Assembly 2015. .

BORŮVKA, L. – VAŠÁT, R. – SÁŇKA, M. – ŠRÁMEK, V. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – TEJNECKÝ, V. – NĚMEČEK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial prediction of potentially toxic element contents in forest soils of the Czech Republic: The effect of preferential sampling data. 2015, Book of abstracts: Pedometrics 2015, University of Córdoba, Spain, 14-18 September 2015, s. 23-24.

VAŠÁT, R. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. – JAKŠÍK, O. – KLEMENT, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Combining reflectance spectroscopy and terrain attributes for soil organic carbon prediction. 2015, Book of abstracts: Pedometrics 2015, University of Cordóba, Spain, 14-18 September 2015,s. 60-61.

VAŠÁT, R. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. – JAKŠÍK, O. – KLEMENT, A. – DRÁBEK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Absorption feature parameters as predictors in soil reflectance spectroscopy. 2015, Book of Abstracts: Pedometrics 2015, University of Cordóba, Spain, 14-18 September 2015, s. 59.

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – VAŠÁT, R. – FÉR, M. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Predicting the organic carbon content and contents of different forms of iron and manganese at five locations with diverse soil types using VNIR DRS. 2015, Book of abstracts: Pedometrics 2015, University of Cordóba, Spain, 14-18 September 2015, s. 52-53.

GHOLIZADEH, A. – BORŮVKA, L. – SABERIOON, M. – KOZÁK, J. – VAŠÁT, R. – NĚMEČEK, K. Comparing Different Data Preprocessing Methods for Monitoring Soil Heavy Metals Based on Soil Spectral Features. Soil and Water Research, 2015, roč. 10, č. 4, s. 218-227. ISSN: 1801-5395.

VAŠÁT, R. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. – JAKŠÍK, O. – KLEMENT, A. – DRÁBEK, O. Absorption Features in Soil Spectra Assessment. APPLIED SPECTROSCOPY, 2015, roč. 69, č. 12, s. 1425-1431. ISSN: 0003-7028.

BRODSKÝ, L. – VOBORA, V. – VAŠÁT, R. – PINNOCK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Integrated snow monitoring for regional hydrology prognosis. 2015, .

VAŠÁT, R. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – GHOLIZADEH, A. Consideration of peak parameters derived from continuum-removed spectra to predict extractable nutrients in soils with visible and near-infrared diffuse reflectance spectroscopy (VNIR-DRS). Geoderma, 2014, roč. 232-234, č. , s. 208-218. ISSN: 0016-7061.

GHOLIZADEH, A. – BORŮVKA, L. – SABERIOON, M. – VAŠÁT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Visible and Near Infrared Spectroscopy of Anthropogenic Soils on a Brown Coal Mining Dumpsite. 2014, Soils Embrace Life and Universe, The 20th World Congress of Soil Science, June8-13, 2014, Jeju, Korea.

BORŮVKA, L. – SÁŇKA, M. – ŠRÁMEK, V. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – VAŠÁT, R. – TEJNECKÝ, V. – NĚMEČEK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení prostorového rozložení potenciálně rizikových prvků v lesních půdách České republiky s využitím různých metod digitálního mapování půd. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine, Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 12.

HOUŠKA, J. – KRATINA, J. – CAFOUREK, J. – VAŠÁT, R. – NĚMEČEK, K. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil properties detection via Visible-IR spectroscopy: impact of sample selection method and memory-based learning in comparison to PLSR - new perspective for agronomists?. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine,Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 41.

VAŠÁT, R. – KLEMENT, A. – JAKŠÍK, O. – KODEŠOVÁ, R. – DRÁBEK, O. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Using visible and near-infrared diffuse reflectance spectroscopy for predicting soil properties based on regression with peaks parameters as derived from continuum-removed spectra. 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol.16, EGU2014-6459, EGU General Assembly 2014, 1 s..

KLEMENT, A. – KODEŠOVÁ, R. – JAKŠÍK, O. – VAŠÁT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Použitelnost VNIR spektroskopie a PLSR pro predikci obsahu oxidovatelného uhlíku na rozdílných lokalitách. 2014, Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System, 21st International Poster Day, Bratislava, 13.11.2014,s.126-134. ISBN: 978-80-89139-33-0.

BORŮVKA, L. – VACEK, O. – PENÍŽEK, V. – VAŠÁT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Correspondence of classification qualifiers with intermediate classes obtained from fuzzy clasification based on legacy data auxiliary. 2014, Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries,The 6th Global Workshop on Digital Soil Mapping, Nanjing, China, 11.-14.11., 2014, s. 10-11.

BORŮVKA, L. – SÁŇKA, M. – ŠRÁMEK, V. – ČECHMÁNKOVÁ, J. – VAŠÁT, R. – TEJNECKÝ, V. – NĚMEČEK, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial distribution of potentially toxic elements in forests soils of the Czech Republic: advantages and disadvantages of various prediction approaches. 2014, Digital Soil Mapping Across Paradigms, Scales and Boundaries, The 6th Global Workshop on Digital Soil Mapping, Nanjing. China, 11.-14.11., 2014, s. 93-94.

KLEMENT, A. – VAŠÁT, R. – KODEŠOVÁ, R. – BORŮVKA, L. – BRODSKÝ, L. – JAKŠÍK, O. Metodika pro hodnocení půdních vlastností pomocí půdních spekter aplikovatelná pro posouzení degradace půd v důsledku eroze, Methodology for using soil spectra for evaluating soil properties applicable for accessing soil degradation due to water erosion , spatial variability, visible and near infrared (VNIR) spectroscopy, soil degradation, water erosion, partial least squares regression (PLSR), 2014, DF - Pedologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , , , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Státní pozemkový úřad, 19.12.2014, 34/2014/SPÚ

BRODSKÝ, L. – VAŠÁT, R. – KLEMENT, A. – ZÁDOROVÁ, T. – JAKŠÍK, O. Uncertainty propagation in VNIR reflectance spectroscopy soil organic carbon mapping. Geoderma, 2013, roč. 199, č. SI, s. 54-63. ISSN: 0016-7061.

VAŠÁT, R. – PAVLŮ, L. – BORŮVKA, L. – DRÁBEK, O. – NIKODEM, A. Mapping the topsoil pH and humus quality of forest soils in the North Bohemian Jizerské hory Mts. region with ordinary, universal, and regression kriging: cross-validation comparison. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 3, s. 97-104. ISSN: 1801-5395.

KOZÁK, J. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – VAŠÁT, R. – KOČÁREK, M. – DONÁTOVÁ, H. – KRATINA, J.; idPublikace = 62117; Název: Význam překryvu ornicí na vybraných rekultivovaných plochách dolů Bílina-- Neexistuje podtyp publikace --

KOZÁK, J. – BORŮVKA, L. – NĚMEČEK, K. – TEJNECKÝ, V. – DRÁBEK, O. – VAŠÁT, R. – KOČÁREK, M. – DONÁTOVÁ, H. – KRATINA, J.; idPublikace = 62118; Název: Význam překryvu ornicí na vybraných rekultivovaných plochách Dolů Nástup Tušimice-- Neexistuje podtyp publikace --

GHOLIZADEH, A. – BORŮVKA, L. – SABERIOON, M. – VAŠÁT, R. Visible, near-infrared, and mid-infrared spectroscopy applications for soil assessment with emphasis on soil organic matter content and quality: State-of-the-art and key issues. APPLIED SPECTROSCOPY, 2013, roč. 67, č. 12, s. 1349-1362. ISSN: 0003-7028.

VAŠÁT, R. – BORŮVKA, L. – JAKŠÍK, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Number of sampling points influences the parameters of soil properties spatial distribution and kriged maps. 2012, Minasny B., Malone B., McBratney A. (2012) Digital Soil Assessment and Beyond: Proceedings of the 5th Global Workshop on Digital Soil Mapping 2012, Sydney, Australia. CRC Press/Balkema, Leyden. p. 251-256. ISBN: 978-0-415-62155-7 .

VAŠÁT, R. – HEUVELINK, G. – BORŮVKA, L. Sampling design optimization for multivariate soil mapping. Geoderma, 2010, roč. 155, č. 3-4, s. 147 - 153. ISSN: 0016-7061.

Implications of digital soil mapping for soil information system - G.B.M. Heuvelink (externí), D.J. Brus (externí), F. De Vries (externí), B. Kempen (externí), M. Knotters (externí), Ing. Radim Vašát, D.J.J. Walvoort (externí), 2010

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot