| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Miloslav Šulc, Ph.D. (3972)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2712
    • +420 22438 2727
  • Kancelář:
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PAZNOCHT, L. – KOTÍKOVÁ, Z. – ŠULC, M. – LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – ELIÁŠOVÁ, M. – **MARTINEK, P. Free and esterified carotenoids in pigmented wheat, tritordeum and barley grains. Food Chemistry, 2018, roč. 240, č. 1 February, s. 670-678. ISSN: 0308-8146.

**BORKOVÁ, M. – ŠULC, M. – **NOVOTNÁ, K. – **SMOLOVÁ, J. – **HYRSLOVÁ, I. – FANTOVÁ, M. – **ELICH, O. The influence of feed supplementation with linseed oil and linseed extrudate on fatty acid profile in goat yoghurt drinks. Mljekarstvo, 2018, roč. 68, č. 1, s. 30-36. ISSN: 0026-704X.

**VRKOSLAV, V. – **RUMLOVÁ, B. – **STRMEŇ, T. – **NEKVASILOVÁ, P. – ŠULC, M. – **CVAČKA, J. Applicability of low-flow atmospheric pressure chemical ionization and photoionization mass spectrometry with a microfabricated nebulizer for neutral lipids. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY, 2018, roč. 32, č. 8, s. 639-648. ISSN: 0951-4198.

ŽALMANOVÁ, T. – HOŠKOVÁ, K. – NEVORAL, J. – ADÁMKOVÁ, K. – **KOTT, T. – ŠULC, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – PROKEŠOVÁ, Š. – JÍLEK, F. – **KRÁLÍČKOVÁ, M. – **PETR, J. Bisphenol S negatively affects the meiotic maturation of pig oocytes . Scientific Reports, 2017, roč. 7, č. , s. 1-11. ISSN: 2045-2322.

LACHMAN, J. – **MARTINEK, P. – KOTÍKOVÁ, Z. – ORSÁK, M. – ŠULC, M. Genetics and chemistry of pigments in wheat grain – A review. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2017, roč. 74, č. , s. 145-154. ISSN: 0733-5210.

ŠULC, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – PAZNOCHT, L. – PIVEC, V. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. Changes in anthocyanidin levels during the maturation of color-fleshed potato (Solanum tuberosum L.) tubers. Food Chemistry, 2017, roč. 237, č. , s. 981-988. ISSN: 0308-8146.

ŠULC, M. – ELIÁŠOVÁ, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – LACHMAN, J. Validation of a UHPLC-ESI-MS/MS Method for Anthocyanidin Quantification in Potato Tubers. Czech Journal of Food Sciences, 2017, roč. 35, č. 3, s. 223-228. ISSN: 1212-1800.

ADÁMKOVÁ, K. – NEVORAL, J. – KOTT, T. – PROCHÁZKA, R. – ORSÁK, M. – ŠULC, M. – PAJKOŠOVÁ, V. – PAVLÍK, V. – ŽALMANOVÁ, T. – HOŠKOVÁ, K. – JÍLEK, F. – KLEIN, P. A simple method for assessing hyaluronic acid production by cumulus-oocyte complexes. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 6, s. 251-261. ISSN: 1212-1819.

KOTÍKOVÁ, Z. – ŠULC, M. – LACHMAN, J. – PIVEC, V. – ORSÁK, M. – HAMOUZ, K. Carotenoid profile and retention in yellow-, purple- and red-fleshed potatoes after thermal processing. Food Chemistry, 2016, roč. 197, č. Part A, s. 992-1001. ISSN: 0308-8146.

LACHMAN, J. – KOTÍKOVÁ, Z. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – PŠENIČNAJA, O. – ŠULC, M. – STŘALKOVÁ, R. – DĚDINA, M. Resveratrol and piceid isomers concentrations in grapevine shoots, leaves, and tendrils. Horticultural Science, 2016, roč. 43, č. 1, s. 25-32. ISSN: 0862-867X.

BORKOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – HYRŠLOVÁ, I. – FANTOVÁ, M. – ŠULC, M. Vliv příkrmu řasy Japanochytrium sp. na profil mastných kyselin v ovčím mléce a jogurtu. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2016, roč. 27, č. 6, s. 25-30. ISSN: 1212-950X.

NEVORAL, J. – ŽALMANOVÁ, T. – ZÁMOSTNÁ, K. – KOTT, T. – KUČEROVÁ CHRPOVÁ, V. – BODART, J. – GELAUDE, A. – PROCHÁZKA, R. – ORSÁK, M. – ŠULC, M. – KLEIN, P. – DVOŘÁKOVÁ, M. – WEINGARTOVÁ, I. – VÍGHOVÁ, A. – HOŠKOVÁ, K. – KREJČOVÁ, T. – JÍLEK, F. – PETR, J. Endogenously produced hydrogen sulfide is involved in porcine oocyte maturation in vitro. NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY, 2015, roč. 51, č. , s. 24-35. ISSN: 1089-8603.

BORKOVÁ, M. – HYRŠLOVÁ, I. – MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – ŠULC, M. – ELICH, O. Zastoupení mastných kyselin v kozím mléce, jogurtu a čerstvém sýru koz přikrmovaných řasami. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2015, roč. 152, č. , s. 26-30. ISSN: 1212-950X.

VRKOSLAV, V. – ŠULC, M. – CVAČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití mikro-APPI pro analýzu neutrálních lipidů. 2015, .

ŠULC, M. – KOTÍKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvantifikace amygdalinu a jeho degradačních produktů pomocí derivatizace v LC-ESI-MS/MS. 2015, .

ŠULC, M. – VRKOSLAV, V. – CVAČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj metody MALDI imaging pro zobrazování distribuce uhlovodíků na povrchu rostlin a hmyzu. 2014, 4. Česká lipidomická konference, Praha, 13. ISBN 978-80-86241-53-1.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – MUSILOVÁ, J. – ORSÁK, M. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PAZDERŮ, K. – CIMR, J. – PIVEC, V. – ŠULC, M. – ČEPL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of variety, location and storage on antioxidant content in potatoes with different flesh colour. 2013, Proceedings of the 2nd International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato 15.09.2013, Praha. Havlíčkův Brod: Potato Research Institute Havlíčkův Brod, Ltd., 2013. s. 119-131..

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – BEJČEK, V. – VADLEJCH, J. – ŠULC, M. – SZÁKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. Influence of parasitism on trace element contents in tissues of red fox (Vulpes vulpes) and its parasites Mesocestoides spp. (Cestoda) and Toxascaris leonina (Nematoda). Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2010, roč. 58, č. 2, s. 469 - 477. ISSN: 0090-4341.

LACHMAN, J. – HAMOUZ, K. – ŠULC, M. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – DVOŘÁK, P. – ČEPL, J. Cultivar differences of total anthocyanins and anthocyanidins in red and purple-fleshed potatoes and their relation to antioxidant activity. Food Chemistry, 2009, roč. 114, č. 3, s. 836 - 843. ISSN: 0308-8146.

JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. – BEJČEK, V. – VADLEJCH, J. – KOLIHOVÁ, D. – ŠULC, M. Influence of parasitism on the use of small terrestrial rodents in environmental pollution monitoring. . Environmental Pollution, 2009, roč. 157, č. 0, s. 2584 - 2586. ISSN: 0269-7491.

LACHMAN, J. – ŠULC, M. Red Wine and Health. New York: Nova Science Publishers, Nova Biomedical Books, 2009. 1s. ISBN 978-1-60692-718-2. s. Antioxidants and Antioxidant Activity of Red and White Wines Affected by Winemaking and Other Extrinsic and Intrinsic Factors. Chapter 4, s. 91 - 141.

Major factors influencing antioxidant contents and antioxidant activity in grapes and wines - prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; Ing. Faitová Kateřina; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot