| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Mgr. Jiří Votava, Ph.D. (2762)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny :: Po předchozí domluvě
Konzultační hodiny - PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ. Kancelář IVP 83 nebo on-line Teams.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

JIRSÁKOVÁ, J. – VOTAVA, J. – **URBAN, K. – GUBANI, P. – **GÜRTLER, J. Strategie rozvoje kariérového poradenství ve středním odborném vzdělávání (Jak učit žáky kariérně myslet). Praha: Nakladatelství České zemědělské univerzity v Praze, 2022, 146s. ISBN 978-80-213-3235-5.

VOTAVA, J. Rozdíly v subjektivně vnímané profesní připravenosti žáků středních odborných škol ve vztahu k oboru vzdělávání. In Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku 13.09.2021, Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 193-196.

SNĚHOTOVÁ, J. – **URBAN, K. – VOTAVA, J. Catch 21st century skills: communication, collaboration, critical thinking, self-direction, creativity and innovation, making global and local connections, using technology as a tool for learning. Prague: Czech University of Life Sciences, Institute of Education and Communication, 2021, 292s. ISBN 978-80-213-3076-4. Self-Direction, s. 97-134.

VOTAVA, J. – URBAN, K. – JIRSÁKOVÁ, J. Student typology in terms of career learning needs. In Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 04.06.2020, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2020. s. 316-323.

JIRSÁKOVÁ, J. – VOTAVA, J. – URBAN, K. Experience and Awareness of upper Secondary School Students with Career Counselling in Czech Republic. In Rural Environment. Education. Personality. (REEP) 08.05.2020, Latvia University of Life Sciences and Technolog. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, 2020. s. 412-419.

VOTAVA, J. – JIRSÁKOVÁ, J. BENEFITS OF THE STUDY PROGRAMME FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES FROM THE GRADUATES' PERSPECTIVE. In PROCEEDINGS OF THE 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2019 (ERIE) 06.06.2019, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2019. s. 316-323.

VOTAVA, J.; idPublikace = 81600; Název: Sociální pedagogika v prostředí školy: cíle, hodnoty, prevence-- Neexistuje podtyp publikace --

VOTAVA, J. – VOTAVA, J.; idPublikace = 76767; Název: Teoretické základy didaktiky pro sřední odborné vzdělávání.-- Neexistuje podtyp publikace --

JIRSÁKOVÁ, J. – VOTAVA, J. – VOTAVA, J. HOW TO STAY IN TOUCH - COLLABORATION BETWEEN ALUMNI AND THEIR ALMA MATER. In Efficiency and Responsibility in Education 04.06.2015, Prague. Praha: Czech University od Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2015. s. 642-648.

JIRSÁKOVÁ, J. – VOTAVA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NÁVRH SYSTÉMU SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY S ABSOLVENTY OBORŮ VZDĚLÁNÍ UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ . 2015, .

VOTAVA, J. Vysokoškolská pedagogika. Praha: Grada, 2012, 253s. ISBN 978-80-247-4054-6. Základy vysokoškolské pedagogiky, s. 11-33.

VOTAVA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Autonomie a řízení v multidimenzionálním modelu učení dospělých. 2011. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník anotací přísěpvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN: 978-80-210-5553-7..

VOTAVA, J.; idPublikace = 54291; Název: Learning Requirements in Initial and Further Vocational Education among Rural and Urban Inhabitants in the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

VOTAVA, J. – SLAVÍK, M. Proměny edukační reality v zemědělských a příbuzných oborech v České republice. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze , 2011, 150s. ISBN 978-80-213-2242-4.

Evaluation of School effectiveness - prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Mgr. Jiří Votava, 2010

Problem solving approaches in vocational education - Mgr. Jiří Votava, Ph.D., 2010

VOTAVA, J. – HUSA, J. Odborné vzdělávání a celoživotní učení v kontextu vývoje venkovského prostoru v ČR. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. 1s. ISBN 978-80-213-2002-4. s. Celoživotní učení, s. 17 - 31.

Racionální opatření pro zpřístupnění vysokých škol studentům se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu poradenského systému vysokých škol - Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2009

 
page foot