| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (2260)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KRPÁLEK, P. Vybrané poznatky z problematiky rozvoje informačních dovedností. Media4u Magazine, 2010, roč. 7.ročník, č. 1/2010, s. 34 - 37. ISSN: 1214-9187.

KRPÁLEK, P. Modernizace pedagogicko - psychologického poradenství a vzdělávání. Media4u Magazine, 2010, roč. 7.ročník, č. X1/2010, s. 101 - 103. ISSN: 1214-9187.

KRPÁLEK, P. – KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. Implementace problematiky vedení k podnikavosti v technickém vzdělávání. Media4u Magazine, 2010, roč. 7.ročník, č. 1/2010, s. 12 - 15. ISSN: 1214-9187.

KRPÁLEK, P. Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Brno: Tribun Eu, Gorkého 41, 602 00 Brno, 2010. 10s. ISBN 978-80-7399-947-6. s. Koncepce pedagogické praxe na Vysoké škole ekonomické v Praze. , s. 65 - 74.

Methodical Portfolio in the Vocational Education - doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., 2010

CURRENT TRENDS AND THE QUALITY OF THE TEACHING PROCESS - doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., Jana Juhásová (externí), 2010

KRPÁLEK, P. Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Monografie. . Praha: Evropské vzdělávací centrum Praha, s.r.o. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, tisk - reprografické studio PEF ČZU Praha, 2010. 6s. ISBN 978-80-7399-947-6. s. Klíčové kompetence pracovníků v oblasti sociální péče, s. 244 - 249.

KRPÁLEK, P. Základy ekonomie pro sociální pracovníky. Praha: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Evropské vzdělávací centrum Praha, s.r.o., tisk - reprografické studio PEF ČZU Praha, 2010. 112s. ISBN 978-80-87386-06-4.

Didaktické stereotypy v práci učitelů odborných předmětů - doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., 2010

Rozvoj kompetencí studentů ekonomických oborů na vyšších odborných školách - doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., 2010

KRPÁLEK, P. Zkušenosti s přípravou žáků k testům společné části maturitní zkoušky. Media4u Magazine, 2009, roč. 0, č. 0, s. 24 - 27. ISSN: 1214-9187.

KRPÁLEK, P. Zkušenosti z aplikace samostatné práce žáků s informacemi v odborných předmětech na střední odborné škole. Media4u Magazine, 2009, roč. 0, č. 0, s. 11 - 15. ISSN: 1214-9187.

KRPÁLEK, P.Didaktické aspekty celoživotního vzdělávání

KURZY PRO ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ - doc. Ing. Krpálek Pavel, CSc.; doc. Ing. Krnálek Pavel, CSc., 2009

KURZY PRO ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ - doc. Ing. Krpálek Pavel, CSc.; doc. Ing. Krnálek Pavel, CSc., 2009

THE APPROACHES TO COMPETENCE-ORIENTED EDUCATION IN CZECH REPUBLIC - doc. Ing. Krpálek Pavel, CSc.; doc. Ing. Krnálek Pavel, CSc., 2009

Výsledky analýzy výuky předmětu Didaktické a prezentační dovednosti v doktorských studijních programech ČZU - doc. Ing. Krpálek Pavel, CSc.; doc. Ing. Krnálek Pavel, CSc.; PhDr. Oudová Drahomíra, Ph.D., 2009

Způsoby rozvoje výchovy k podnikavosti v odborném vzdělávání - doc. Ing. Krpálek Pavel, CSc.; doc. Ing. Krnálek Pavel, CSc., 2009

Conception of Continual Guided Pedagogical Practice at the Institute of Education and Communication of CULS in Prague - doc. Ing. Krpálek Pavel, CSc.; doc. Ing. Krnálek Pavel, CSc., 2009

Život na přelomu tisíciletí - doc. Ing. Krpálek Pavel, CSc.; doc. Ing. Krnálek Pavel, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot