| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc. (2668)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DYTRTOVÁ, R. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ DOC. RNDR. PHDR. ING.,PH.D., J. – **ŠTEFFL, M. – JAKL, M. PEDAGOGICA ACTUALIS XIII. Vybrané aspekty vzdelávania v kontexte otvorenej vedy. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022, 403s. ISBN 978-80-572-0243-1. Efektivita, motivace a výsledky studia na vysoké škole, s. 111-120.

DYTRTOVÁ, R. – **DYTRTOVÁ JAKLOVÁ, DOC. RNDR. PHDR. ING.,PH.D., J. – NĚMEJC, K.Environmentální výchova jako součást přípravy učitelů (ukázky kreativních činností). 2022, .

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K.PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ A VEDENÍ ŽÁKOVSKÝCH PROJEKTŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ. 2022, Příspěvek ve sborníku: DIDAKTICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PŘÍPRAVY UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ V KONTEXTU STRATEGIE EVROPSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Praha, IVP ČZU 2022, s. 8 - 15. ISBN 978-80-213-3194-5.

DYTRTOVÁ, R. – JIRSÁKOVÁ, J.ZÁVĚRY ZPRACOVANÉ ORGANIZÁTORY XVII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE EDUCO. 2022, Příspěvek ve sborníku: DIDAKTICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PŘÍPRAVY UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ V KONTEXTU STRATEGIE EVROPSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Praha, IVP ČZU 2022, s. 150. ISBN 978-80-213-3194-5.

**DYTRTOVÁ JAKLOVÁ, DOC. RNDR. PHDR. ING.,PH.D., J. – DYTRTOVÁ, R.Zážitková pedagogika v lese. 2022, Ilustrovaná monotematická publikace: Praha, IVP ČZU, 2022, s. 93. ISBN 978-80-213-3193-8..

**JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R.Půda jako supermarket aneb jak rostliny nakupují. 2021, Vesmír, roč. 100, č. 1, s. 14-15. ISSN: 0042-4544.

DYTRTOVÁ, R. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ DOC. RNDR. PHDR. ING.,PH.D., J. – **BĚLONOŽNÍKOVÁ, MGR., PH.D., K. – **KAVAN, D.Projekt digitální laboratoře. 2021, .

DYTRTOVÁ, R. – JIRSÁKOVÁ, J.ZKVALITŇOVÁNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ A PORADCŮ – ZPRÁVA GARANTŮ NOVĚ AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ . 2021, .

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K.HODNOCENÍ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ S ENVIRONMENTÁLNÍ TÉMATIKOU STUDENTŮ UČITELSTVÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. 2020, .

DYTRTOVÁ, R.; idPublikace = 82079; Název: Analýza dopadů pandemie – úkol pro studenty v předmětu Environmentální výchova-- Neexistuje podtyp publikace --

DYTRTOVÁ, R.; idPublikace = 78366; Název: VÝCHOVA REFLEXE A KRITICKÉHO MYŠLENÍ VE VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝM PŘEDMĚTŮM-- Neexistuje podtyp publikace --

DYTRTOVÁ, R. – KŘÍŽ, E. – NĚMEJC, K.ŘÍZENÁ NÁSLECHOVÁ PRAXE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ. 2019, .

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K.ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL. 2019, .

DYTRTOVÁ, R. – KŘÍŽ, E.Pedagogické a didaktické dovednosti budoucích učitelů odborných předmětů. 2019, .

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K. Evaluation of Awareness and Implementation of Environmental Education in Teachers of Secondary Vocational Schools. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 11.05.2018, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2018. s. 66-73.

NĚMEJC, K. – JELÍNEK, T. – DYTRTOVÁ, R.Naučná stezka Povodím Botiče: didaktické využití z botanického a zahradnického hlediska. 2018, .

DYTRTOVÁ, R. – KŘÍŽ, E.; idPublikace = 76909; Název: Teorie a praxe praktického vyučování-- Neexistuje podtyp publikace --

DYTRTOVÁ, R.; idPublikace = 76913; Název: Osobnost učitele praktického vyučování a jeho pedagogická příprava-- Neexistuje podtyp publikace --

DYTRTOVÁ, R.; idPublikace = 76914; Název: Náslechová praxe v přípravě učitelů-- Neexistuje podtyp publikace --

**SANDANUSOVÁ, A. – **ŠTEFANKOVÁ, M. – DYTRTOVÁ, R.Využití interaktivní tabule při vyučování biologie člověka. 2018, .

**POLÁKOVÁ, A. – DYTRTOVÁ, R.Reprodukce lesních dřevin jako téma pro terénní cvičení a práci žáků s pracovními listy. 2018, .

**NOVÁKOVÁ, P. – NĚMEJC, K. – DYTRTOVÁ, R. A Responsible Consumer of the 21st Century as a Part of Environmental Education at Secondary Vocational Schools: A Design of a Curricular Topic. In ICERI2018 Proceedings of the 11th International Conference of Education, Research and Innovation 12.11.2018, Sevilla. Sevilla: IATED Academy, 2018. s. 7919-7924.

DYTRTOVÁ, R. – VODÁKOVÁ DOC. ING., CSC., J.Pěstitelství. 2017, .

Teorie a praxe v přípravě učitelů - doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., 2017

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K.; idPublikace = 72307; Název: Environmentální propedeutika učitelů středních odborných škol-- Neexistuje podtyp publikace --

Kompetence učitele jako výsledky přípravy učitelů na univerzitách - doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., 2016

POSÍLENÍ VÝZNAMU PEDAGOGICKÉ PRAXE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL - doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., 2015

DYTRTOVÁ, R. – KŘÍŽ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dovednosti a role učitelů na vysoké škole. 2015, .

DYTRTOVÁ, R. – VODÁKOVÁ DOC. ING., CSC., J. Podtyp: Skripta; Pěstitelské práce II. 2015, .

Environmentální výchova a vzdělávání - doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., 2014

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – DYTRTOVÁ, R. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. – PETR, M. – ŠTEFFL, M. Výuka chemie pro nechemické obory na vysokých školách. Chemicke listy, 2014, roč. 108, č. 12, s. 1172-1178. ISSN: 0009-2770.

DYTRTOVÁ, R.; idPublikace = 56459; Název: CELOŽIVOTNÍ VZDĚLAVANÍ V KONTEXTU VENKOVA-- Neexistuje podtyp publikace --

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Metakognitivní strategie ve výuce chemie. 2012, Sborník z VII. ročníku mezinárodní vědecké konference EDUCO International Conference 2012, Tatranská Štrba 3.-4.2.2012. ČZU v Praze. s. 79-84. ISBN: 978-80-213-2279-0.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R. Kognitivní proces ve výuce a studiu chemie. Media4u Magazine, 2012, roč. X4, č. , s. 36-38. ISSN: 1214-9187.

DYTRTOVÁ, R. Vysokoškolská pedagogika . Praha: Grada Publishing, a. s., 2012, 256s. ISBN 978-80-247-4054-6. Vybrané aspekty vzdělávání na vysoké škole, s. 226-239.

DYTRTOVÁ, R. – SANDANUSOVÁ, A. Príprava talentovaných žiakov k vedeckej práci. Nitra - Slovenská republika: FPV UKF, 2012, 130s. ISBN 978-80-558-0158-2. UČENÍ A MOTIVACE TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ, s. 80-97.

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K. Využití informačních technologií na středních odborných školách v kontextu celoživotního učení . Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 52-59. ISSN: 1214-9187.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R. Prezentační dovednosti v kontextu vědecké přípravy studentů doktorského studia oboru chemie. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č 2, s. 26-32. ISSN: 1214-9187.

NĚMEJC, K. – DYTRTOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Motivace celoživotního vzdělávání – zpráva k dílčím výsledkům výzkumu. 2011, .

VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE PRO PŘÍPRAVU UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A DALŠÍCH PŘÍBUZNÝCH OBORŮ - doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2010

DYTRTOVÁ, R. Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Brno: TRIBUN, 2010. 148s. ISBN 978-80-7399-947-6. s. Sebereflexe jako východisko celoživotního učení, s. 142 - 147.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R. Informační technologie a zpřístupňování učiva chemie. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. X3, s. 3 - 7. ISSN: 1214-9187.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – DYTRTOVÁ, R. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. Efektivita výuky chemie na univerzitách s využitím kombinace výuky prezenční a elektronické (tzv. blended learning). Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 4, s. 320 - 324. ISSN: 0009-2770.

DYTRTOVÁ, R. – KRHUTOVÁ, M. Učitel. Praha: Grada, 2009. 121s. ISBN 978-80-247-2863-6.

Aktuální otázky celoživotního vzdělávání učitelů přírodovědných, zemědělských a dalších příbuzných oborů - doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2009

DYTRTOVÁ, R. Odborné vzdělávání a celoživotní učení v kontextu vývoje venkovského prostoru v ČR. Praha: ČZU v Praze, 2009. 1s. ISBN 978-80-213-2002-4. s. Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení, s. 32 - 45.

TRENDY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2009

Profesionální role učitele - doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2009

Život na přelomu tisíciletí - doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2009

DYTRTOVÁ, R. PROFESNÍ ROLE UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. In Inovácie v pedagogicko-psychologickej príprave budúcich učitelov stredných odborných škol 26.11.2009, Nitra. NITRA: SPU , 2009. s. 7-14.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot