| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Petr Hrabě, Ph.D. (3152)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3274
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

MÜLLER, M. – NOVÁK, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Reduction of ploughshare wear by means of carbide overlay. Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 1, s. 72-78. ISSN: 1213-2489.

KABUTEY, A. – HERÁK, D. – MIZERA, Č. – HRABĚ, P. Compressive loading experiment of non-roasted bulk oil palm kernels at varying pressing factors. International Agrophysics, 2018, roč. 32, č. 3, s. 357-363. ISSN: 0236-8722.

MIZERA, Č. – HERÁK, D. – HRABĚ, P. – KABUTEY, A. Extraction of oil from rapeseed using duo screw press. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S1, s. 1118-1123. ISSN: 1406-894X.

HRABĚ, P. – MIZERA, Č. – HERÁK, D. – KABUTEY, A. Mechanical behaviour of Sugar palm (Arenga pinnata) fibres. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. S1, s. 1046-1051. ISSN: 1406-894X.

KABUTEY, A. – HERÁK, D. – MIZERA, Č. – HRABĚ, P. Mathematical description of loading curves and deformation energy of bulk oil palm kernels. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 4, s. 1686-1697. ISSN: 1406-894X.

MIZERA, Č. – HERÁK, D. – HRABĚ, P. – KABUTEY, A. – WASSERBAUER, M. – **POUZAROVÁ, H. Describing of drying curves of green coffee beans using mathematical model. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 19.07.2018, Medan; Indonesia. Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 0-0.

HRABĚ, P. – KOLÁŘ, V. – KABUTEY, A. – SEDLÁČEK, A. Welding materials used to increase service life of agricultural machinery processing soil. In MATEC Web of Conferences - 3rd Innovative Technologies in Engineering Production 05.09.2018, Bojnice, SK. Bojnice Slovakia: EDP Sciences, 2018. s. 0-0.

MIZERA, Č. – HERÁK, D. – HRABĚ, P. – ALEŠ, Z. – PAVLŮ, J. Mechanical behaviour of selected bulk oilseeds under compression loading. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 237 11.07.2017, Medan, Indonesia. Medan, Indonesia: Institute of Physics Publishing ( IOP ), 2017. s. 1-6.

MIZERA, Č. – HRABĚ, P. – HERÁK, D. MECHANICAL CHARACTERIZATION OF WHOLE COCONUT SHELL. In PROCEEDINGS OF 58TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF MACHINE DESIGN DEPARTMENTS (ICMD 2017) 06.09.2017, Horoměřice. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 252-255.

MIZERA, Č. – HERÁK, D. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – KABUTEY, A. Mechanical Behavior of Ensete ventricosum Fiber Under Tension Loading. Journal of Natural Fibers, 2017, roč. 14, č. 2, s. 287-296. ISSN: 1544-0478.

MIZERA, Č. – HERÁK, D. – HRABĚ, P. Mathematical model describing the drying curves of false banana´s fibre (Ensete ventricosum). Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. S1, s. 1094-1100. ISSN: 1406-894X.

HRABĚ, P. – HERÁK, D. – MIZERA, Č. Utilization of the elementary mathematical model for description of mechanical behaviour of composites reinforced by ensete ventricosium fibres. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. S1, s. 1006-1013. ISSN: 1406-894X.

MIZERA, Č. – HERÁK, D. – HRABĚ, P. – KABUTEY, A. Effect of temperature and moisture content on tensile behaviour of false banana fibre (Ensete ventricosum). International Agrophysics, 2017, roč. 31, č. 3, s. 377-382. ISSN: 0236-8722.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – MIZERA, Č. The effect of plasma treatment on tensile strength of Ensete Ventricosum fibres . Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 5, s. 928-933. ISSN: 1213-2489.

RUŽBARSKÝ, J. – MAJERNIK, R. – HRABĚ, P. – VALÁŠEK, P. Dynamics of treatment device for die casting of metals. Key Engineering Materials, 2016, roč. 669, č. , s. 327-334. ISSN: 1013-9826.

MIZERA, Č. – HERÁK, D. – HRABĚ, P. Relaxation and creep behaviour of false banana’s fibre (Ensete ventricosum). Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. S1, s. 1069-1077. ISSN: 1406-894X.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – MIZERA, Č. Mechanical properties of polymer matrix composites filled with Jatropha Curcas L. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. , s. 984-993. ISSN: 1406-894X.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – NOVÁK, P. Use of overlaying technology in area of increasing ploughshares service life . Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 90-94. ISSN: 1213-2489.

MIZERA, Č. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – HERÁK, D. Creep behaviour of the polymer composite with false banana's fibres (Ensete Ventricosum). Manufacturing Technology, 2016, roč. 16, č. 1, s. 188-192. ISSN: 1213-2489.

MIZERA, Č. – HERÁK, D. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – KABUTEY, A. Effect of Length of False Banana Fibre (Ensete ventricosum) on Mechanical Behaviour under Tensile Loading. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 90-96. ISSN: 1211-3174.

MÜLLER, M. – RUŽBARSKÝ, J. – VALÁŠEK, P. – HRABĚ, P. Compacting technologies of polyethyleneterephtalate bottle. Key Engineering Materials, 2016, roč. 669, č. , s. 29-35. ISSN: 1013-9826.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. Three-body abrasive wear of polymer mat rix composites filled with Jatropha Curcas L.. In 20th International Slovak-Polish Conference on Machine Modeling and Simulations 07.09.2015, Vratna Terchova, Slovakia. Slovakia: Procedia Engineering, 2016. s. 169-174.

MALAŤÁK, J. – BRADNA, J. – HRABĚ, P. – KUČERA, PHD., d. Energy utilization of by-products from mechanical recycling process of electronic waste. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6 165 21, Czech Republic , 2016. s. 385-390.

HRABĚ, P. – SEDLÁČEK, A. MECHANICAL BEHAVIOUR OF OIL RAPE SEEDS DURING RELAXATION AND CREEP. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6 165 21, Czech Republic , 2016. s. 197-200.

HRABĚ, P. – HERÁK, D. Mathematical model of sun drying of sliced tomato in Hawassa Region - Ethiopia. In 14th International Scientific Conference Engineering for Rural Development Proceedings 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 174-178.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Application of Overlay Material on Soil Processing Tools for Purpose of Increasing their Abrasive Wear Resistance. Listy cukrovarnické a řepařské, 2015, roč. 131, č. 9-10, s. 279-283. ISSN: 1210-3306.

RISWANTI, S. – HERÁK, D. – KABUTEY, A. – DAJBYCH, O. – HRABĚ, P. – MIZERA, Č. Application of a tangent curve mathematical model for analysis of the mechanical behaviour of sunflower bulk seeds. International Agrophysics, 2015, roč. 29, č. 4, s. 517-524. ISSN: 0236-8722.

NOVÁK, P. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Application of overlaying material on surface of ploughshare for increasing its service life and abrasive wear resistance. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 158-166. ISSN: 1406-894X.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – VIKTOR, H. Evaluation of techniques for ploughshare lifetime increase. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 2, s. 72-79. ISSN: 1212-9151.

MIZERA, Č. – HERÁK, D. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Mechanical behaviour of polymeric composite with fibres of false banana (Ensete ventricosum). Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 680-689. ISSN: 1406-894X.

MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Bearing capacity of resistance spot welding under conditions of Europe, Indonesia. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 4, s. 1169-1176. ISSN: 1211-8516.

MÜLLER, M. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HRABĚ, P. – MAŘÍK, J. Analysis of physical, mechanical and chemical properties of seeds and kernels of Jatropha curcas. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2015, roč. 61, č. 3, s. 99-105. ISSN: 1212-9151.

MÜLLER, M. – NOVÁK, P. – HRABĚ, P. Inovace materiálově konstrukčních řešení plužní čepele v oblasti konvenčního zpracování půdy při pěstování cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 3, s. 94-99. ISSN: 1210-3306.

NOVÁK, P. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Research of material and constructional solution in area of conventional soil processing. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 143-150. ISSN: 1406-894X.

RUŽBARSKÝ, J. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Analysis of physical and mechanical properties and of gross calorific value of Jatropha curcas seeds and waste from pressing process. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 2, s. 603-610. ISSN: 1406-894X.

HERÁK, D. – KABUTEY, A. – PETRU, M. – HRABĚ, P. – LEPSIK, P. – SIMANJUNTAK, S. Relaxation behaviour of Jatropha curcas L. bulk seeds under compression loading. Biosystems Engineering, 2014, roč. 2014, č. 125, s. 17-23. ISSN: 1537-5110.

HERÁK, D. – HRABĚ, P. – KABUTEY, A. – JAWESO, D. – DIRIBA, H. Mechanical Behavior of Enset (Ensete ventricosum) Pulp under Compression Loading – A Multipurpose Product in Ethiopia. Journal of Food Process Engineering, 2014, roč. 37, č. 6, s. 588-595. ISSN: 0145-8876.

PETRŮ, M. – NOVÁK, O. – HERÁK, D. – MAŠÍN, I. – LEPŠÍK, P. – HRABĚ, P. Finite element method model of the mechanical behaviour of Jatropha curcas L. bulk seeds under compression loading: Study and 2D modelling of the damage to seeds. Biosystems Engineering, 2014, roč. 2014, č. 127, s. 50-66. ISSN: 1537-5110.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. APPLICATION OF SPOT WELDING UNDER CONDITIONS OF SOUTHEAST ASIA. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 58-62.

RUŽBARSKÝ, J. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – CIDLINA, J. The Weight Ratio and Calorific Value Analysis of Subcomponents of the Jatropha Curcas Seed. In 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and Sustainability 28.11.2013, Kaunas, Akademija, LITHUANIA. Akademija, LITHUANIA: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, CENTRE RURAL SOCIAL RESEARCH, FAC ECONOMICS & MANAGEMENT, UNIVERSITETO STR 10-406, AKADEMIJA, KAUNAS DISTR 53361, LITHUANIA, 2013. s. 125-128.

HRABĚ, P. – CIDLINA, J. Effect of number weld deposits bead on the chemical composition of the hardfacing. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 219-222.

MÜLLER, M. – HRABĚ, P. Overlay materials used for increasing lifetime of machine parts working under conditions of intensive abrasion. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 1, s. 16-22. ISSN: 1212-9151.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. Research of overlays influence on ploughshare lifetime. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 4, s. 147-152. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Effect of destabilization treatment on microstructure, hardness and abrasive wear of the high chromium hardfacing. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2013, roč. 59, č. 4, s. 128-135. ISSN: 1212-9151.

HERÁK, D. – KABUTEY, A. – HRABĚ, P. Oil point determination of Jatropha curcas L. bulk seeds under compression loading. Biosystems Engineering, 2013, roč. 116, č. 4, s. 470-477. ISSN: 1537-5110.

MÜLLER, M. – NOVÁK, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. Efektivní zvýšení životnosti plužní čepele. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 68-70. ISSN: 0373-6776.

HRABĚ, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. Držák pro manuální přípravu metalografických vzorků. Úřad průmyslového vlastnictví. 23672. 16.04.2012.

HRABĚ, P. – KREJZA, L. – MÜLLER, M. – BÖHM, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – SVITÁK, M. Přípravek pro broušení nožů určených pro obrábění dřeva. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1846537&lan=cs). 24268. 03.09.2012.

CHOTĚBORSKÝ, R. – MÜLLER, M. – HRABĚ, P. – NOVÁK, P. Plužní čepel s binomickým funkčním povrchem . Úřad průmyslového vlastnictví. 24552. 12.11.2012.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – KEJVAL, J. Přípravek pro leštění nožů určených pro obrábění dřeva . Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1846537&lan=cs). 24642. 03.12.2012.

CHOTĚBORSKÝ, R. – NAVRÁTILOVÁ, M. – HRABĚ, P. Effects of MIG process parameters on the geometry and dilution of the bead in the automatic surfacing. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 2, s. 56-62. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – KABUTEY, A. Change of mechanical properties in substrate during rewelding deposit. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 3, s. 105-109. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – KABUTEY, A. The effect of microstructure of the hypoeutectic Fe-Cr-C hardfacing on abrasive wear. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 3, s. 127-132. ISSN: 1211-3174.

MÜLLER, M. – VALÁŠEK, P. – NOVÁK, P. – HRABĚ, P. – PAŠKO, J. Aplikace návarů a kompozitů v oblasti technologie pěstování a sklizně cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č 9, s. 304-307. ISSN: 1210-3306.

KOTUS, M. – ANDRÁSSYOVÁ, Z. – ČIČO, P. – FRIES, J. – HRABĚ, P. Analysis of wear resistent weld materials in laboratory conditions. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č Special Issue, s. 74-78. ISSN: 1212-9151.

HRABĚ, P. – NAVRÁTILOVÁ, M. – HERÁK, D. Vliv některých parametrů testu na abrazívní opotřebení. Strojírenská technologie, 2010, roč. 14, č. 0, s. 84 - 87. ISSN: 1211-4162.

Upínka zkušebních vzorků s návarovou housenkou - Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Sedláček Luboš, 2010

Polohovadlo pro navařování šikmých ploch - Ing. Petr Hrabě, Ph.D., Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D., 2010

MÜLLER, M. – RUŽBARSKÝ, J. – PAŠKO, J. – ŽARNOVSKÝ, J. – HRABĚ, P. THE QUALITY OF CUT SURFACE WITHOUT COOLING. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 459-462.

HRABĚ, P. – CHOTĚBORSKÝ, R. – RUŽBARSKÝ, J. – ŽARNOVSKÝ, J. COMPARISON OF HIGH CHROMIUM AND BORIDE HARDFACING. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 228-231.

CHOTĚBORSKÝ, R. – RUSUL, A. – NAVRÁTILOVÁ, M. – HRABĚ, P. EFFECTS OF WELDING PROCESS PARAMETERS ON THE GEOMETRY AND DILUTION OF THE BEAD IN THE AUTOMATIC SURFACING. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2009, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 244-247.

Polohovadlo pro navařování a svařování - prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; doc. Ing. Jirka Miloš, CSc.; Nováková Alexandra; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D., 2009

International Scientific Conference "Material Science and Manufacturing Technology" - MITECH 2009 - prof. Ing. Brožek Milan, CSc.; Nováková Alexandra; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D., 2009

Influence of welding parameters on geometry of weld deposit bead - Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Navrátilová Monika, 2009

Influence of welding parameters on geometry of weld deposit bead - Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Navrátilová Monika, 2009

Abrasive wear of high chromium hardfacing deposits - Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; doc. Ing. Müller Miroslav, Ph.D., 2009

Influence of weld deposit conditions on abrasive wear resistance of Fe-Cr-C hardfacing - Ing. Chotěborský Rostislav, Ph.D.; Ing. Hrabě Petr, Ph.D.; Navrátilová Monika, 2009

CHOTĚBORSKÝ, R. – FRIES, J. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. Abrasive wear of hardfacing deposits. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009, roč. 54, č. 1, s. 99 - 106. ISSN: 1210-0471.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – JIRKA, M. – SAVKOVÁ, J. Abrazívní opotřebení návarových materiálů na bázi Fe-Cr-C. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 1, s. 39 - 45. ISSN: 1213-8762.

MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. DEGRADATION PROCESSES INFLUENCING BONDED JOINTS. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 1, s. 29 - 34. ISSN: 1212-9151.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – FRIES, J. Properties multilayer overlay materials. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009, roč. 54, č. 1, s. 91 - 97. ISSN: 1210-0471.

FRIES, J. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Operating ability evaluating of main beam pipeline saddle. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009, roč. 54, č. 1, s. 55 - 60. ISSN: 1210-0471.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – SAVKOVÁ, J. – JIRKA, M. – NAVRÁTILOVÁ, M. Effect of abrasive particle size on abrasive wear of hardfacing alloys. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 3, s. 101 - 113. ISSN: 1212-9151.

CHOTĚBORSKÝ, R. – HRABĚ, P. – VÁLEK, R. – SAVKOVÁ, J. – JIRKA, M. Effect of carbide size in hardfacing on abrasive wear. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2009, roč. 55, č. 4, s. 149 - 158. ISSN: 1212-9151.

 
page foot