| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. (2319)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BRANT, V. – **RYCHLÁ, A. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – FUKSA, P. – KAZDA, J. – PROCHÁZKA, P. – TYŠER, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – **VRBOVSKÝ, V. – **KUNTE, J. Brukvovité meziplodiny. Praha: Agrární komora České republiky, 2022, 176s. ISBN 978-80-88351-23-8.

KOCOUREK, F. – **DOUDA, O. – **HARAŠTA, P. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – **HORSKÁ, T. – HOVORKA, T. – JURSÍK, M. – KAZDA, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – KOUDELA, M. – **KREJZAR, V. – **KUMAR, J. – MAZÁKOVÁ, J. – **NOVOTNÝ, D. – **PÁNKOVÁ, I. – **PLUHAŘ, I. – **PRÁŠIL, J. – **PSOTA, V. – **PULTAR, R. – **ROD, J. – **RŮŽIČKA, T. – RYŠÁNEK, P. – **SEIDENGLANZ, M. – **SLAVÍKOVÁ, L. – **STARÁ, J. – **VÍCHOVÁ, J. Integrovaná ochrana zeleniny. Praha: Profi Press s. r. o., 2022, 416s. ISBN 978-80-88306-24-5.

**DOUDA, O. – **HOLÝ, K. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – MAZÁKOVÁ, J. – SAMKOVÁ, A. – RAŠKA, J. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie pěstování řepy cukrové v podmínkách omezení spektra účinných látek herbicidů, insekticidů a fungicidů, Technology for reduction of spreading of weeds including weed beets, pests and diseases by waste soils produced during processing of sugar beet, Sugar beet; herbicides; insecticides; fungicides, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie komplex, 00000, Svaz pěstitelů cukrovky Čech, IČO 00508811, 14. 12. 2022, Ing. Otakar Šašek, Semčice 69, 294 46, Semčice, Uplatnění výsledku lze očekávat ve vyšším výnosu řepy cukrové u pěstitelů obhospodařujících 38 tis. ha řepy smluvních ploch aplikačního garanta., Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

**DOUDA, O. – **HOLÝ, K. – ZOUHAR, M. – MAŇASOVÁ, M. – WENZLOVÁ, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – MAZÁKOVÁ, J. – SAMKOVÁ, A. – RAŠKA, J. – RYŠÁNEK, P. – **ZVĚŘINA, Š. – **CHALUPNÝ, K. – **PAVLŮ, K. – **CHOCHOLA, J. Technologie ochrany řepy proti škodlivým organismům rezistentním vůči dosud používaným insekticidům, herbicidům a fungicidům, Technology of sugar beet protection against harmful organisms resistant to insecticides, herbicides and fungicides, sugar beet; herbicides; insecticides; fungicides; resistance, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie antirezistent, 00000, Svaz pěstitelů cukrovky Čech, IČO 00508811, 14. 12. 2022, Ing. Otakar Šašek, Semčice 69, 294 46, Semčice, Uplatnění výsledku lze očekávat ve vyšším výnosu řepy cukrové u pěstitelů obhospodařujících 38 tis. ha řepy smluvních ploch aplikačního garanta., Tereos TTD, a.s; Česká zemědělská univerzita v Praze; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Řepařský institut, spol. s r.o., 16193741, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KOŠNAROVÁ, P. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in winter rape, maize and sunflower in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2022, 777s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat, maize and sunflower in the Czech Republic. Final reports for Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2022, 241s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in sunflower, winter wheat, maize and winter rape in the Czech Republic. Final reports for BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o., 2022, 138s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in winter wheat, sugar beet and spring barley in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2022, 250s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat, winter oil seed rape and sugar beet in the Czech Republic. Final reports for Corteva Agriscience Czech s.r.o.. Praha: Corteva Agriscience Czech s.r.o., 2022, 271s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biologická účinnost a selektivita herbicidů v polních pokusech v pšenici ozimé a kukuřici a v nádobových pokusech v České republice. Závěrečné zprávy pro Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2022, 94s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. – MIČÁK, L. Evaluation of biofungicides efficacy against Fusarium sp. and Tilletia caries and Tilletia laevis in the Czech Republic. Final reports for ÚKZÚZ.. Praha: ÚKZÚZ, 2022, 27s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M.; idPublikace = 91888; Název: Možnosti regulace plevelů v porostech tykvovité zeleniny-- Neexistuje podtyp publikace --

SOUKUP, J. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. Monitoring herbicidní rezistence a antirezistentní strategie, Herbicide resistance monitoring and anti-resistance strategies, resistance; monitoring; herbicides; management strategy, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), monitoring herbicidní rezistence, Smlouva o uplatnění metodiky - Uživatel: Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, IČO:00020338, 10.2.2021, Ing. Daniel Jurečka, tel. 543 548 271, e-mail: daniel.jurecka@ukzuz.cz, snížení nákladů na regulaci plevelů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 15.02.2021,

KOŠNAROVÁ, P. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in winter wheat, winter rape and maize in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2021, 327s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat, maize and sugar beet in the Czech Republic. Final reports for Corteva Agriscience Czech s.r.o.. Praha: Corteva Agriscience Czech s.r.o., 2021, 207s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat, maize and winter oilseed rape in the Czech Republic. Final reports for Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2021, 97s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in sunflower, winter wheat, maize and winter rape in the Czech Republic. Final reports for BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o., 2021, 150s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in winter wheat and spring barley in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2021, 192s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in winter wheat in the Czech Republic. Final report for FMC Corporation. Praha: FMC Corporation, 2021, 45s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in winter wheat, maize and sugar beet in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2021, 110s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M.; idPublikace = 89069; Název: Závěrečná zpráva hodnotící účinnost a selektivitu herbicidů v kukuřici a slunečnici v podmínkách ČR-- Neexistuje podtyp publikace --

JURSÍK, M.; idPublikace = 89070; Název: Závěrečná zpráva hodnotící účinnost a selektivitu herbicidů v pšenici a řepce v podmínkách ČR. -- Neexistuje podtyp publikace --

SHARIPOV, U. – KOČÁREK, M. – JURSÍK, M. – NIKODEM, A. – BORŮVKA, L. Adsorption and degradation behavior of six herbicides in different agricultural soils. Environmental Earth Sciences, 2021, roč. 80, č. 20, s. 0-0. ISSN: 1866-6280.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – **HAJŠLOVÁ, J. Dynamics of the degradation of acetyl-CoA carboxylase herbicides in vegetables. Foods, 2021, roč. 10, č. 2, s. 0-0. ISSN: 2304-8158.

ŠUK, J. – HAMOUZOVÁ, K. – **HAJŠLOVÁ, J. – JURSÍK, M. Dynamics of herbicides degradation in carrot (Daucus carota L.) roots and leaves. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 6, s. 353-359. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Možnosti regulace plevelů v cukrové řepě bez účinné látky desmedipham. Listy cukrovarnické a řepařské, 2021, roč. 137, č. 7-8, s. 248-253. ISSN: 1210-3306.

**SOBOTA, O. – JURSÍK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. Vliv utužení půdy při setí cukrovky na polní vzcházivost Conviso Smart odrůd v extrémních povětrnostních podmínkách. Listy cukrovarnické a řepařské, 2021, roč. 137, č. 11, s. 365-369. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HIŘMANOVÁ, D. Závěrečná zpráva z pokusu ověřující biologickou účinnost a selektivitu herbicidů v ozimé řepce a pšenici. Praha: BASF, ADAMA, Syngenta, Belchim, FMC, 2020, 28s. ISBN: ,

JURSÍK, M. Závěrečná zpráva z pokusu ověřující biologickou účinnost a selektivitu herbicidů v kukuřici a slunečnici. Praha: ADAMA, Syngenta, Sumi Agro, FMC, BASF, 2020, 20s. ISBN: ,

KOŠNAROVÁ, P. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides and growth regulators in winter wheat, winter barley, winter rape, spring barley, oat, winter rye, maize and sugar beet in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2020, 584s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat, maize and sunflower in the Czech Republic. Final reports for Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2020, 103s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in sunflower, winter wheat, maize and winter rape in the Czech Republic. Final reports for BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o., 2020, 119s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in winter wheat and spring barley in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2020, 155s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat and winter rape in the Czech Republic. Final reports for Corteva Agriscience s.r.o.. Praha: Corteva Agriscience s.r.o., 2020, 90s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M. – KAZDA, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Verification of plant protection products supporting health of plants and their effect against pests of Brassicaceae. Final report for MONAS Technology. Praha: MONAS Technology, 2020, 18s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in winter rape in the Czech Republic. Final report for FMC, Philadelphia, Pensylvania USA. Praha: FMC, Philadelphia, Pensylvania USA, 2020, 57s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in winter wheat in the Czech Republic. Final report for Cheminova, Harboore, Dánsko. Praha: Cheminova, Harboore, Dánsko, 2020, 54s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HIŘMANOVÁ, D. Biologická účinnost a selektivita herbicidů v obilninách, kukuřici a cukrové řepě. Závěrečné zprávy pro Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2020, 54s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – KROULÍK, M. – **ŠMÖGER, J. – **ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – JURSÍK, M. – PROKINOVÁ, E. – FUKSA, P. – HAKL, J. Efektivní hospodaření s vodou a eliminace degradace půdy v pěstebních systémech kukuřice seté. Praha: Agrární komora České republiky, 2020, 237s. ISBN 978-80-88351-13-9.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – TICHÝ, L. Effect of different soil and weather conditions on efficacy, selectivity and dissipation of herbicides in sunflower. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 9, s. 468-476. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Sugar beet varieties tolerant to ALS-inhibiting herbicides: A novel tool in weed management. Crop Protection, 2020, roč. 137, č. NOV 2020, s. 0-0. ISSN: 0261-2194.

KOŠNAROVÁ, P. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides and growth regulators in winter wheat, winter barley, winter rape, spring barley, potatoes, sunflower, maize, sugar beet and onion in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2019, 386s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat, maize and sunflower in the Czech Republic. Final reports for Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2019, 103s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in sunflower, soya, winter wheat, winter barley and winter rape in the Czech Republic. Final reports for BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o., 2019, 182s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in winter wheat, maize and poppy in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2019, 265s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat and winter rape in the Czech Republic. Final reports for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2019, 61s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M. – KOŠNAROVÁ, P. Porovnání biologické účinnosti a selektivity herbicidních přípravků v řepce. Závěrečná zpráva pro FMC Agro Česká republika s.r.o.. Praha: FMC Agro Česká republika s.r.o., 2019, 13s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M. – **HIŘMANOVÁ, D. Závěrečná zpráva z pokusu ověřující biologickou účinnost a selektivitu herbicidů v ozimé řepce a pšenici. : BASF, ADAMA, Syngenta, Agroprotec, Belchim, FMC, 2019, 25s. ISBN: ,

JURSÍK, M. – **HIŘMANOVÁ, D. Závěrečná zpráva z pokusu ověřující biologickou účinnost a selektivitu herbicidů v kukuřici a slunečnici. : ADAMA, Syngenta, Sumi Agro, Asahi, FMC, 2019, 20s. ISBN: ,

**SALAČ, J. – **ŠOPÍK, T. – **STLOUKAL, P. – **JANÁSOVÁ, N. – JURSÍK, M. – **KOUTNÝ, M. Slow release formulation of herbicide metazachlor based on high molecular weight poly(lactic acid) submicro and microparticles. International Journal of Environmental Science and Technology, 2019, roč. 16, č. 10, s. 6135-6144. ISSN: 1735-1472.

JURSÍK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Competition, reproduction ability, and control possibilities of conventional and Clearfield (R) volunteer oilseed rape in winter wheat. Crop Protection, 2019, roč. 122, č. 2019, s. 30-34. ISSN: 0261-2194.

JURSÍK, M. – ŠUK, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Effect of irrigation and soil adjuvant on the efficacy and selectivity of pendimethalin and metazachlor in kohlrabi. Scientia Horticulturae, 2019, roč. 246, č. FEB, s. 871-878. ISSN: 0304-4238.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – **SUCHANOVÁ, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – ŠUK, J. Effect of irrigation and adjuvant on residual activity of pendimethalin and metazachlor in kohlrabi and soil. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 8, s. 387-394. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Budoucnost regulace plevelů v porostech cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč. 135, č. 5-6, s. 180-186. ISSN: 1210-3306.

**SVOBODOVÁ, Z. – **SKOKOVÁ HABUŠTOVÁ, O. – HOLEC, J. – **HOLEC, M. – **BOHÁČ, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – **SEHNAL, F. Split application of glyphosate in herbicide-tolerant maize provides efficient weed control and favors beneficial epigeic arthropods. Agriculture Ecosystems & Environment, 2018, roč. 251, č. 2018, s. 171-179. ISSN: 0167-8809.

KOČÁREK, M. – KODEŠOVÁ, R. – SHARIPOV, U. – JURSÍK, M. Effect of adjuvant on pendimethalin and dimethenamid-P behaviour in soil. Journal of Hazardous Materials, 2018, roč. 354, č. , s. 266-274. ISSN: 0304-3894.

ŠUK, J. – JURSÍK, M. – **SUCHANOVÁ, M. – **SCHUSTEROVÁ, D. – HAMOUZOVÁ, K. Dynamics of herbicide degradation in cauliflower. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 11, s. 551-556. ISSN: 1214-1178.

TICHÝ, L. – JURSÍK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – HEJNÁK, V. – ANDR, J. – MARTINKOVÁ, J. Sensitivity of sunflower cultivar PR63E82 to tribenuron and propaquizafop in different weather conditions. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 10, s. 479-483. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce. Úroda, 2018, roč. 66, č. 4, s. 82-87. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Biologie a regulace plevelů. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2018, 353s. ISBN 978-80-87111-71-0.

JURSÍK, M. – KAZDA, J. – **SPITZER, T. – **ŘÍHA, K. Technologie integrované ochrany slunečnice proti chorobám, škůdcům a plevelům, Technology of integrated sunflower protection against diseases, pests and weeds, pesticide; injury, efficacy; phytotoxicity; non-chemical crop protection, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, ochrana slunečnice, QJ1510186, SPZO s.r.o., Jankovcova 24, Praha, úspora nákladů na pesticidy a snížení zatížení životního prostředí, ČZU v Praze , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – HAMOUZ, P. – ANDR, J. Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce slunečnice, Optimization of weed control in system of integrated production of sunflower, sunflower; herbicide efficacy; weed control; residue of herbicide; herbicide selectivity; environment, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), regulace plevelů ve slunečnici, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Jankovcova 18, 170 00 Praha-Holešovice, IČO: 00539406, 10.10.2018, Ing. Volf, tel. 777 757 980, volf@spzo.cz, snížení nákladů na regulaci plevelů ve slunečnici a snížení zatížení prostředí herbicidy, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 04.12.2018,

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – VALIČKOVÁ, V. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. Biologické vlastnosti a regulace sveřepu jalového a příbuzných druhů na orné půdě, The biology and regulation of Bromus sterilis and related species on arable land, Bromus sterilis; regulation; biological characteristic; chemical control; tillage, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), regulace sveřepu jalového, Komaspol s.r.o., Vchynice 33, 410 02 Lovosice 2, IČO: 490 96346, 21.12.2017, ing. Zdeněk Scháno, tel. 602 286 769, schano@seznam.cz, snížení nákladů na regulaci sveřepů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 26.01.2018,

**KOCOUREK, F. – **HAVEL, J. – **HOVORKA, T. – JURSÍK, M. – KAZDA, J. – **KOLAŘÍK, P. – **PLACHKÁ, E. – **SKUHROVEC, J. – **SEIDENGLANZ, M. – **ŠAFÁŘ, J. Metodika integrované ochrany řepky vůči škodlivým organizmům vyjma podzimních škůdců, Methodology of integrated oil seed protection science excluding pest species occurring in autumn period, oil seed rape; pests; diseases; weeds; pesticides; monitoring, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), integrovaná ochrana řepky, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Jankovská 24/18, 170 00 Praha-Holešovice, IČO: 00539406, 10.10.2018, Ing. Jan Volf, tel. 777 757 980, volf@spzo.cz, snížení nákladů na ochranu proti škodlivým organizmům v ozimé řepce a snížení zatížení prostředí pesticidy, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 19.12.2018,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in maize and winter wheat in the Czech Republic. Final reports for Belchim Crop Protection NV.. Praha: Belchim Crop Protection NV, 2018, 74s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of selected herbicides in winter wheat and sunflower in the Czech Republic. Final reports for Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2018, 125s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in sunflower, maize, winter wheat and winter rape in the Czech Republic. Final reports for BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o., 2018, 151s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides and growth regulators in winter wheat, winter barley, winter rye, spring barley, field pea, potatoes, sunflower and maize in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2018, 559s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in winter wheat, spring wheat and winter barley in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2018, 137s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of herbicides in maize and winter wheat in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2018, 117s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat and winter rape in the Czech Republic. Final reports for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2018, 114s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – JURSÍK, M. – VALIČKOVÁ, V. – SOUKUP, J.Biologie a možnosti regulace sveřepu jalového. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 2, s. 20-22. ISSN 1801-7673.

JURSÍK, M.; idPublikace = 77496; Název: Nové možnosti postemergentní regulace plevelů v ozimé řepce-- Neexistuje podtyp publikace --

JURSÍK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – **KOVÁČOVÁ, J. – ŠUK, J.Effect of fabric covering on efficacy, selectivity and residue activity of pendimethalin in lettuce. 2018, In: Book of abstracts 18th European Weed Research Society Symposium, Ljubljana 17.-21.6.2018, s. 56. ISBN: 978-961-6998-21-5.

JURSÍK, M. – PROCHÁZKA, L. – TOUŠ, J.Regulace plevelů v ozimé řepce v nevyrovnaných vláhových podmínkách podzimu 2018. 2018, In: Sborník 35. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 21.-22.11.2018, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 181-184. ISBN: 978-80-87065-82-2.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – PROCHÁZKA, L. – HIŘMANOVÁ, D.Účinnost, selektivita a reziduální působení preemergentních herbicidů používaných ve slunečnici. 2018, In: Sborník 35. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 21.-22.11.2018, SPZO Praha, s. 205-211. ISBN: 978-80-87065-82-2.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Regulace plevelů v porostech jarních obilnin. 2018, Úroda, roč. 66, č. 1, s. 35-36. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J.Nová kniha - Biologie a regulace plevelů. Ukázka z knihy - Ježatka kuří noha. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 6, s. 41-45. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Efektivní regulace nejvýznamnějších plevelů kukuřice. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 3, s. 12-15. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Proč a jak ošetřovat ozimé obilniny na podzim proti plevelům. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 8, s. 10-12. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M.; idPublikace = 77505; Název: Postemergentní regulace plevelů v ozimé řepce: současná situace a trendy do budoucna-- Neexistuje podtyp publikace --

JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Efektivní regulace výdrolu ozimé řepky. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 2, s. 24-27. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J.Nová kniha - Biologie a regulace plevelů. Ukázka z knihy - Místo a mechanizmus působení (účinku) herbicidů. 2018, Agromanuál, roč. 13, č. 8, s. 33-37. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M.; idPublikace = 77561; Název: Efektívne využívanie HT technológií pri slnečnici-- Neexistuje podtyp publikace --

JURSÍK, M.; idPublikace = 77608; Název: Možnosti regulace výdrolu CL řepky v obilninách-- Neexistuje podtyp publikace --

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Weeds and other flowering wild plants as important food source for pollinators in orchards. 2018, in: Book of Abstracts - 18th European Weed research Society Symposium, 17.-21. 6. 2018, Ljubljana, Slovenia, s. 248, ISBN 978-961-6998-21-5.

JURSÍK, M. – HIŘMANOVÁ, D. Porovnání účinnosti a selektivity herbicidů v kukuřici a ozimé řepce. Praha: BASF, ADAMA, Syngenta, VP Agro, Agroprotec, AG Novachem, Belchim, 2017, 25s. ISBN: ,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat in the Czech Republic. Final reports for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2017, 83s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat in the Czech Republic. Final report for DuPont CZ s.r.o.. Praha: DuPont CZ s.r.o., 2017, 21s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides and growth regulators in winter wheat, winter oil seed rape, winter barley, spring barley, field pea and potatoes in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2017, 327s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of selected herbicides in winter wheat and sunflower in the Czech Republic. Final reports for Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2017, 120s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of herbicides in sunflower, maize, winter wheat and winter rape in the Czech Republic. Final reports for BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o., 2017, 120s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Selectivity of herbicides in herbicide tolerant (CL) varieties of winter rape in the Czech Republic. Final report for BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o., 2017, 137s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in sunflower, winter wheat, durum wheat, winter barley and sugarbeet in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2017, 303s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of herbicides in maize and winter wheat in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2017, 66s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Effect of ARY-0469-01 on the regeneration after stress caused by herbicide application in sunflower. Final report for Asahi Chemical Europe s.r.o.. Praha: Asahi Chemical Europe s.r.o., 2017, 30s. ISBN: neuveden,

ANDR, J. – KOČÁREK, M. – JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – TICHÝ, L. Effect of adjuvants on the dissipation, efficacy and selectivity of three different pre-emergent sunflower herbicides. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 9, s. 409-415. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – **KOVÁČOVÁ, J. – KOČÁREK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Effect of a non-woven fabric covering on the residual activity of pendimethalin in lettuce and soil. PEST MANAGEMENT SCIENCE, 2017, roč. 73, č. 5, s. 1024-1030. ISSN: 1526-498X.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – KOLÁŘOVÁ, M. – ANDR, J. – SOUKUP, J. Optimising Clearfield and ExpressSun sunflower technologies for Central European conditions. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2017, roč. 53, č. 4, s. 265-272. ISSN: 1212-2580.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – ŠUK, J. Effect of nonwoven fabric cover on the efficacy and selectivity of pendimethalin in lettuce. Scientia Horticulturae, 2016, roč. 200, č. N, s. 7-12. ISSN: 0304-4238.

JURSÍK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. – ŽĎÁRKOVÁ, V. Effects of adjuvants and carriers on propoxycarbazone and pyroxsulam efficacy on Bromus sterilis in winter wheat. Plant, Soil and Environment, 2016, roč. 62, č. 10, s. 447-452. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – ŠUK, J. – CRHA, J. Regulace plevelů v kořenové zelenině. Zahradnictví, 2016, roč. 15, č. 5, s. 24-26. ISSN: 1213-7596.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – JANKŮ, J. Adjuvanty a jejich využití v herbicidní ochraně. Úroda, 2016, roč. 64, č. 4, s. 81-84. ISSN: 0139-6013.

ŠUK, J. – KYSILKOVÁ, K. – JURSÍK, M. Vliv mulčovacích materiálů na druhové spektrum plevelů v salátu. Zahradnictví, 2016, roč. neuvedeno, č. 4, s. 22-24. ISSN: 1213-7596.

ŽĎÁRKOVÁ, V. – HAMOUZOVÁ, K. – PRŮŠOVÁ, M. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Citlivost sveřepu jalového na vybrané herbicidy. Úroda, 2016, roč. 64, č. 4, s. 96-100. ISSN: 0139-6013.

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of selected herbicides in winter wheat in the Czech Republic. Final reports for Syngenta Czech s.r.o.. Praha: Syngenta Czech s.r.o., 2016, 86s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in maize, winter barley, winter rye, winter wheat, potato and sugarbeet in the Czech Republic. Final reports for Adama CZ s.r.o.. Praha: Adama CZ s.r.o., 2016, 274s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter wheat in the Czech Republic. Final report for DuPont CZ s.r.o.. Praha: DuPont CZ s.r.o., 2016, 21s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of selected herbicides in winter rape and winter wheat in the Czech Republic. Final reports for Dow AgroSciences s.r.o.. Praha: Dow AgroSciences s.r.o., 2016, 133s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy of herbicides in maize and winter rape in the Czech Republic. Final reports for BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o., 2016, 72s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Selectivity of herbicides in herbicide tolerant (CL) varieties of winter rape in the Czech Republic. Final report for BASF spol. s r.o.. Praha: BASF spol. s r.o., 2016, 75s. ISBN: neuveden,

KOLÁŘOVÁ, M. – JURSÍK, M. Biological efficacy and selectivity of herbicides in maize, winter wheat and winter barley in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2016, 301s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M. – HIŘMANOVÁ, D. – FENDRYCHOVÁ, V. Biological efficacy of herbicides in winter wheat, sugarbeet and maize in the Czech Republic. Final reports for Bayer s.r.o.. Praha: Bayer s.r.o., 2016, 40s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M. – HIŘMANOVÁ, D. Porovnání účinnosti a selektivity herbicidů v kukuřici a ozimé pšenici. Praha: BASF, ADAMA, Syngenta, VP Agro, DuPont, Agroprotec, AG Novachem, 2016, 27s. ISBN: ,

JURSÍK, M. – ŠUK, J. – HAMOUZOVÁ, K. – SUCHANOVÁ, M. – HAMOUZ, P. – KOCOUREK, F. – KYSILKOVÁ, K. Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce košťálové, cibulové, kořenové zeleniny a salátu, Optimization of weed control in system of integrated production of Brassica, onion, root and lettuce vegetables, herbicides; weeds; vegetables; environment; residue; MRL; competition, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Regulace plevelů v zelenině, Technické parametry, Ekonomické přínosy spočívají především v efektivnějším používáním regulačních zásahů proti plevelům, které v konečném důsledku ochranu proti plevelům zlevní. , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.05.2016,

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

KOCOUREK, F. – KOUDELA, M. – JURSÍK, M. – ROD, J. – HOLÝ, K. – KOVAŘÍKOVÁ, I. Technologie pěstování a ochrany cibule v systému integrované produkce, Growing and protection technology of onion in the integrated production system, growing; protection; onion; integrated production, 2016, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, B - Ověřená technologie, VURV-KZ FAPPZ ČZU v Praze (Cib), ISBN: 978-80-7427-214-1, smlouva o využití metodiky - Zelinářská unie Čech a Moravy, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc (Ing. Jaroslav Zeman - předseda, Ing. Radovan Tůma - tajemník 734 506 612), optimalizace pěstební technologie, úspora nákladů, zvýšení hygienicko-toxikologické kvality cibule, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Česká zemědělská univerzita v Praze, 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KOCOUREK, F. – KOUDELA, M. – JURSÍK, M. – ROD, J. – HOLÝ, K. – KOVAŘÍKOVÁ, K. Technologie pěstování a ochrany zelí a květáku v systému integrované produkce, Growing and protection technology of cauliflower and cabbage in the integrated production system, growing; protection; cauliflower; cabbage; integrated production, 2016, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, B - Ověřená technologie, VURV-KZ FAPPZ ČZU v Praze (KvZe), ISBN: 978-80-7427-213-4, smlouva o využití metodiky - Zelinářská unie Čech a Moravy, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc (Ing. Jaroslav Zeman - předseda, Ing. Radovan Tůma - tajemník 734 506 612), optimalizace pěstební technologie, úspora nákladů, zvýšení hygienicko-toxikologické kvality květáku a zelí, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Česká zemědělská univerzita v Praze, 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KOCOUREK, F. – KOUDELA, M. – JURSÍK, M. – ROD, J. – HOLÝ, K. – KOVAŘÍKOVÁ, K. Technologie pěstování a ochrany salátu a mrkve v systému integrované produkce, Growing and protection technology of lettuce and carrot in the integrated production system, growing; protection; lettuce; carrot; integrated production, 2016, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, B - Ověřená technologie, VURV-KZ FAPPZ ČZU v Praze (SaMr), ISBN: 978-80-7427-215-8, smlouva o využití metodiky - Zelinářská unie Čech a Moravy, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc (Ing. Jaroslav Zeman - předseda, Ing. Radovan Tůma - tajemník 734 506 612), optimalizace pěstební technologie, úspora nákladů, zvýšení hygienicko-toxikologické kvality salátu a mrkve, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Česká zemědělská univerzita v Praze, 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KOCOUREK, F. – KOUDELA, M. – JURSÍK, M. – ROD, J. – HOLÝ, K. – KOVAŘÍKOVÁ, K. Technologie pěstování a ochrany zelí, květáku, cibule, salátu a mrkve při ekologickém pěstování zeleniny, Growing and protection technology of cabbage, cauliflower, onion and carrot in the ecological production system, growing; protection; cauliflower; cabbage; onion; carrot; ecological production, 2016, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, B - Ověřená technologie, VURV-KZ FAPPZ ČZU v Praze (Eko), ISBN: 978-80-7427-216-5, smlouva o využití metodiky - Zelinářská unie Čech a Moravy, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc (Ing. Jaroslav Zeman - předseda, Ing. Radovan Tůma - tajemník 734 506 612), optimalizace pěstební technologie, úspora nákladů, zvýšení hygienicko-toxikologické kvality ekologicky pěstované zeleniny, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Česká zemědělská univerzita v Praze, 00027006, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Příprava postřikové jíchy a míchání pesticidů. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 4, s. 89-91. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – KYSILKOVÁ, K.Možnosti regulace plevelů v kukuřici. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 4, s. 18-21. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – HOLEC, J.Regulace plevelů v cukrové řepě. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 3, s. 28-30. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – KYSILKOVÁ, K.Technologie herbicidní tolerance plodin k herbicidům. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 7, s. 10-13. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – HIŘMANOVÁ, D.Posouzení účinnosti podzimních a jarních herbicidů v ozimé pšenici. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 9, s. 8-9. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V.Možnosti regulace výdrolu CL řepky v obilninách. 2016, Agrotip, roč. 18, č. 5, s. 22-25..

JURSÍK, M. – ŽĎÁRKOVÁ, V. – SOUKUP, J.Biologie a regulace sveřepů. 2016, Agrotip, roč. 18, č. 2, s. 4-7..

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – FENDRYCHOVÁ, V.Rezidua herbicidů v půdě a jejich vliv na růst a vývoj řepky. 2016, Agrotip, roč. 18, č. 7-8, s. 4-5. ISSN: 2464-5427.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – ANDR, J. – PROCHÁZKA, L.Selektivita a kompatibilita HT technologií používaných ve slunečnici. 2016, In: Sborník z 33. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 23.-24.11.2016, SPZO Praha, s. 343-346. ISBN: 978-80-87065-70-9.

JURSÍK, M. – ŠUK, J. – KOVÁČOVÁ, J.Effect of nonwoven fabric covering and pendimethalin application rates on herbicide residue in kohlrabi. 2016, In: 9th European conference on pesticides and related organic micropollutants in the environment, Santiago de Compostela 4.-7.10.2016, s. 273-274. ISBN: 978-84-945958-1-3.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – ANDR, J.Súčasné Clearfield a ExpressSun technológie pri slnečnici a trendy do budúcna. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 3, s. 63-65, ISSN:1335-2466.

ŠUK, J. – JURSÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Degradation of different ACCase inhibitors in vegetables. 2016, In: Book of proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague, Czech Republic, June 19-25, 2016, p. 213. ISBN: 978-80-213-2648-4.

TICHÝ, L. – JURSÍK, M. – HEJNÁK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Citlivost hybridu PR63E82 k tribenuronu a listovým graminicidům v různých povětrnostních podmínkách a růstových fázích. 2016, 33. vyhodnocovací seminář (sborník), Systém výroby řepky. Systém výroby slunečnice 23.-24. 11. 2016, s. 236-240. ISBN: 978-80-87065-69-3.

TICHÝ, L. – JURSÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sensitivity of hybrid PR63E82 to tribenuron and propaquizafop in different weather conditions. 2016, 7th International Weed Science Congress (Proceedings), Weed Science and Management to Feed the Planet, 19.-25. 6. 2016, s. 430-430. ISBN: 978-80-213-2648-4.

ŠUK, J. – JURSÍK, M. – KOVÁČOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Degradation of different herbicides in carrot. 2016, In: 9th European conference on pesticides and related organic micropollutants in the environment, Santiago de Compostela 4.-7.10.2016, s. 119-120. ISBN: 978-84-945958-1-3.

ŠUK, J. – JURSÍK, M.Rezidua herbicidů v zelenině. 2016, Článek v nerecenzovaném časopise, Agromanuál, roč. 11, č. 4, s. 36-38. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – PROCHÁZKA, L. – JANKŮ, J. – VENCLOVÁ, V.Effect of herbicide treatment and cover crop on weed occurrence in glyphosate-tolerant maize. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 343. ISBN: 978-80-213-2648-4.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Mírné zimy a přezimování vymrzajících plevelů v porostech ozimé řepky. 2016, Sborník 33. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 23. – 24.11.2016, s. 175-177. ISBN 978-80-87065-69-3..

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J.Přezimování běžně vymrzajících plevelů. 2016, Farmář, roč. 22, č. 2, s. 38-40. ISSN: 1210-9789.

FENDRYCHOVÁ, V. – JURSÍK, M.Regulace výdrolu Clearfield řepky v obilninách. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 9-10, s. 20-21. ISSN: 1801-7673.

SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – JURSÍK, M.Trends in farming practices and changes in weed flora on arable land: a farm survey in the Czech Republic. 2016, In: Proceedings WSSA Annual Meeting, San Juan, Puerto Rico 8.-11.2. 2016, s. 90, http://wssaabstracts.com/public/38/proceedings.html.

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M.A decade of monitoring herbicide resistance in Apera spica-venti in the Czech Republic. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 78. ISBN: 978-80-213-2648-4.

TICHÝ, L. – JURSÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Testování citlivosti hybridu PR63E82 k tribenuronu a listovému graminicidu v různých povětrnostních podmínkách. 2015, 32. vyhodnocovací seminář (sborník), Systém výroby řepky. Systém výroby slunečnice 25.-26. 11. 2015, s. 228-231. ISBN: 978-80-87065-64-8.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cílená ochrana proti plevelům. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 24, s. 28-29. ISSN: 1211-3816.

ŠUK, J. – JURSÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah reziduí herbicidů v zelenině v závislosti na termínu aplikace a sklizně. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 131.

ŠUK, J. – JURSÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Degradace reziduí herbicidů v salátu. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 132.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní regulace plevelů v porostech ozimých obilnin. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 8, s. 8-10. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Současné možnosti regulace plevelů v ozimé řepce. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 10-12. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postemergentní regulace plevelů v kukuřici. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 4, s. 10-11. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Preemergentní nebo časná postemergentní regulace plevelů v kukuřici?. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 3, s. 10-12. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní ošetření ozimých obilnin proti plevelům. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 2, s. 10-13. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Environmentální zátěž herbicidů a její kvantifikace. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 2, s. 28-31. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M.; idPublikace = 68973; Název: První rok bez acetochloru v kukuřici?-- Neexistuje podtyp publikace --

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní ošetření ozimých obilnin proti plevelům. 2015, Agrotip, roč. 10, č. 2, s. 4-7. ISSN: 2464-5427.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující účinnost herbicidů. 2015, Farmář, roč. 21, č. 2, s. 24-26. ISSN: 1210-9789.

FENDRYCHOVÁ, V. – JURSÍK, M. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti regulace výdrolu CL řepky v obilninách. 2015, In: Sborník z 32. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 25.-26.11.2015, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 82-87. ISBN: 978-80-87065-64-8.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ŽĎÁRKOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak regulovat sveřepy jako nový agresivní plevel ozimých obilnin?. 2015, In: Jak dále v intenzivním pěstování obilnin? 7.-13.1.2015, s. 9-16.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Clearfield a ExpressSun technologie ve slunečnici v roce 2015 a trendy do budoucna. 2015, In: Sborník z 32. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 25.-26.11.2015, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 223-227. ISBN: 978-80-87065-64-8.

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – PROCHÁZKA, L. – JANKŮ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Weed species richness in genetically modified glyphosate-tolerant maize. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 229. ISBN: 978-2-905550-41-5.

JURSÍK, M. – HIŘMANOVÁ, D. Podtyp: Výzkumná zpráva; Protokol ze srovnávacího pokusu s herbicidy v kukuřici. 2015, 11 stran.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. – HAMOUZOVÁ, K. Efficacy and selectivity of pre-emergent sunflower herbicides under different soil moisture conditions. Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2015, roč. 51, č. 4, s. 214-222. ISSN: 1212-2580.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – FENDRYCHOVÁ, V. Současná situace a problémy při regulaci plevelů ve slunečnici. Úroda, 2015, roč. 63, č. 4, s. 88-90. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – CRHA, J. – ŠUK, J. Regulace plevelů v porostech salátů - 1. díl. Zahradnictví, 2015, roč. 14, č. 8, s. 24-26. ISSN: 1213-7596.

JURSÍK, M. – CRHA, J. – ŠUK, J. Regulace plevelů v porostech salátů - 2. díl. Zahradnictví, 2015, roč. 14, č. 9, s. 20-21. ISSN: 1213-7596.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Ozimé plevele v obilninách je třeba řešit již na podzim. Úroda, 2015, roč. 63, č. 8, s. 66-68. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Jarní ošetření ozimé řepky proti plevelům. Úroda, 2015, roč. 63, č. 3, s. 54-54. ISSN: 0139-6013.

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Field trial with NK 603 maize - Czech Republic. Final report for MONSANTO Europe S.A.. Prague: CULS Prague, 2015, 29s. ISBN: neuveden,

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. Field and pot study on changes in herbicide-resistance profile of Apera spica-venti as the consequence in changes of cultural practices and chemical control measures. Final report for DuPont CZ s.r.o.. Prague: CULS Prague, 2014, 9s. ISBN: neuveden,

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Field trial with NK 603 maize – Czech Republic (Opolany). Annual report 2014 for MONSANTO Europe S.A.. Prague: CULS Prague, 2014, 16s. ISBN: neuveden,

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – ANDR, J. – HOLEC, J. Differences in sensitivity of F1 and F2 generations of herbicide tolerant sunflower volunteers to selected acetolactate synthase inhibiting herbicides. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 446-451. ISSN: 1214-1178.

ANDR, J. – HEJNÁK, V. – JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. Effects of application terms of three soil active herbicides on herbicide efficacy and reproductive ability for weeds in maize. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 452-458. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Polní vzcházivost plevelů v průběhu vegetace cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 5-6, s. 166-172. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Přínosy a rizika technologie Clearfield v ozimé řepce. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 12-14. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Clearfield a ExpressSun technologie ve slunečnici a očekávané trendy. Úroda, 2014, roč. 62, č. 3, s. 44-47. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – CRHA, J. Možnosti regulace plevelů v košťálové zelenině – 1. díl. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 82-84. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – CRHA, J. Možnosti regulace plevelů v košťálové zelenině – dokončení. Úroda, 2014, roč. 62, č. 5, s. 85-86. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M.; idPublikace = 65497; Název: Náhrada acetochlorových herbicidů ve slunečnici -- Neexistuje podtyp publikace --

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Violky - nejrozšířenější plevele současnosti v České republice. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 85-87. ISSN: 0139-6013.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – PROCHÁZKA, P. Možnosti regulace plevelů v ozimé řepce. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 8-10. ISSN: 0139-6013.

ŽĎÁRKOVÁ, V. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Botanická charakteristika a rozšíření významných sveřepů v ČR. Úroda, 2014, roč. 62, č. 5, s. 56-58. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Clearfield řepka: přínosy a eliminace potencionálních pěstitelských rizik. 2014, Agrotip, roč. 16, č. 7-8, s. 12-15.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Současné možnosti regulace plevelů v cukrovce a trendy do budoucna. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 3, s. 38-41. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ŠUK, J. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nové možnosti regulace plevelů v ozimé řepce v ČR. 2014, In: Sborník 31. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 19.-20.11.2014, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 36-40. ISBN: 978-80-87065-57-0.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – KOLÁŘOVÁ, M. – ANDR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Současná situace a problémy při regulaci plevelů ve slunečnici. 2014, In: Sborník 31. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 19.-20.11.2014, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 208-211. ISBN: 978-80-87065-57-0.

JURSÍK, M. – FENDRYCHOVÁ, V. – PROCHÁZKA, L. – MÁLEK, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výsledky herbicidních pokusů ve slunečnici v roce 2014. 2014, In: Výsledky pokusů SPZO. Sborník 31. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 19.-20.11.2014, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 124-128. ISBN: 978-80-87065-56-3.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti náhrady acetochloru v kukuřici a ve slunečnici. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 3, s. 24-26. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti náhrady acetochloru v kukuřici a ve slunečnici. 2014, Agrotip, roč. 16, č. 3, s. 4-7.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti podzimní herbicidní ochrany proti plevelům v porostech obilnin. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 8, s. 8-11. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nové možnosti regulace plevelů v ozimé řepce v ČR. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 7, s. 8-11. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nové možnosti odplevelení řepky ozimé. 2014, In: Jak dál v pěstování řepky ozimé? 7.-14.1.2014, s. 16-21.

JURSÍK, M.; idPublikace = 65501; Název: Možnosti využití herbicidu Salsa 75 WG k regulaci problematických plevelů v ozimé řepce-- Neexistuje podtyp publikace --

JURSÍK, M.; idPublikace = 65502; Název: Aplikace glyphosatových herbicidů-- Neexistuje podtyp publikace --

JURSÍK, M. – ŽĎÁRKOVÁ, V. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Biologie a regulace sveřepů. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 2, s. 10-13. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti regulace sveřepů v ozimé pšenici. 2014, Rostlinolékař, roč. 25, č. 6, s. 23-25. ISSN: 1211-3565.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Současný stav výskytu invazních druhů polních plevelů (1). 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 16-18. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Současný stav výskytu invazních druhů polních plevelů (2). 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 11-12, s. 22-25. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prosovité trávy - významní zástupci teplomilných plevelů. 2014, Pícninářské listy, roč. 20, s. 50-53. ISBN: 978-80-87091-50-0.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevele časně vysévaných jařin. 2014, Farmář, roč. 20, č. 4, s. 26-29. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nejvýznamnější plevele v širokořádkových plodinách. 2014, Farmář, roč. 20, č. 5, s. 38-40. ISSN: 1210-9789.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Reproduction ability and control of Velvetleaf (Abutilon theophrasti Medic.) in sugar beet. 2014, In: Neobiota 2014 – 8th International Conference on Biological Invasions – From understanding to Action. Antalya, Turkey 3.-8.11.2014, s. 171. ISBN: 978-605-4672-80-6.

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NK603 Roundup Ready maize I: opportunity to control weeds more effectively in soil conservation tillage systems. 2014, In: Abstracts of the EWRS Herbicide Tolerant Varieties Working Group meeting: Herbicide Tolerant (HT) varieties in Europe, Frankfurt am Main, Germany 21.5.2014, s. 6-7.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimization of ClearField and ExpressSun technologies in sunflower. 2014, In: Abstracts of the EWRS Herbicide Tolerant Varieties Working Group meeting: Herbicide Tolerant (HT) varieties in Europe, Frankfurt am Main, Germany 21.5.2014, s. 18.

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, Learning Technology of Sugar beet harvest T-3, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, Learning Technology of Sugar beet harvest T-4, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, ČZU v Praze - FAPPZ, Katedra rostlinné výroby, L - Lokální přístup, DVD, http://krv.agrobiologie.cz/krv2008/pub08/kpub08c.htm

CHALOUPSKÝ, R. – JURSÍK, M. – KVÍZ, Z. Plevele v porostu řepy cukrové, Weeds in crops of sugar beet, Occurrence, competitive ability, habitat requirements, reproduction and dissemination, 2014, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, ISBN: , ČZU v Praze,Plevele v porostu řepy cukrové, Katedra rostlinné výroby, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), , http://youtu.be/s07ydvKSLyM

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kapustovité buriny v porastoch ozimnej repky. 2013, Naše pole, roč. 17, č. 2, s. 48-50. ISSN: 1335-2466.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Differences in sensitivity of F1 and F2 generations of herbicide tolerant sunflower volunteers to selected ALS inhibiting herbicides. 2013, In: Global Herbicide Resistance Challenge, Fremantle 18.–22.2.2013, s. 58.

JURSÍK, M.; idPublikace = 62020; Název: Podzimní odplevelení nově registrovaným širokospektrálním herbicidem BIZON-- Neexistuje podtyp publikace --

JURSÍK, M. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – MÁLEK, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Clearfield a ExpressSun technologie ve slunečnici v roce 2013 a trendy do budoucna. 2013, In: Sborník 30. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 20.–21.11.2013, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 225-230. ISBN: 978-80-87065-50-1.

JURSÍK, M. – SATRAPOVÁ, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – ANDR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Náhrada acetochlorových herbicidů ve slunečnici. 2013, In: Sborník 30. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 20.–21.11.2013, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 223-224. ISBN: 978-80-87065-50-1.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní ošetření ozimých obilnin proti plevelům. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 2, s. 8-9. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ošetření ozimých obilnin proti plevelům na jaře. 2013, Agrotip, roč. 15, č. 2, s. 1-3.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace plevelů v kukuřici. 2013, Farmář, roč. 19, č. 2, s. 32-33. ISSN: 1210-9789.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postemergentní ochrana kukuřice. 2013, Farmář, roč. 19, č. 3, s. 38-41. ISSN: 1210-9789.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postemergentní regulace plevelů v kukuřici. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 4, s. 8-10. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace plevelů v kukuřici bez acetochloru již od roku 2014. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 3, s. 20-22. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní regulace plevelů v porostech ozimých obilnin. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 8, s. 10-12. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – VENCLOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Symptomy a příčiny poškození slunečnice herbicidy. 2013, Rostlinolékař, roč. 24, č. 1, s. 24-26. ISSN: 1211-3565.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Příprava postřikové jíchy a míchání pesticidů. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 3, s. 70-71. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Omezování pěstitelských a environmentálních rizik při používání půdních herbicidů. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 2, s. 24-26. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti regulace problematických plevelů v ozimé řepce. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 7, s. 10-12. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – KOLÁŘOVÁ, M. – ANDR, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důvody selhání účinnosti půdních herbicidů ve slunečnici a možnosti prevence. 2013, Květy olejnin, roč. 18, č. 2, s. 5-7. ISSN: 1213-1989.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Formulace pesticidů. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 8, s. 46-47. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – MÁLEK, B. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Skúsenosti s ClearField a ExpressSun technológiami pri slnečnici (1). 2013, Naše pole, roč. 17, č. 3, s. 45-47. ISSN: 1335-2466.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – MÁLEK, B. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Skúsenosti s ClearField a ExpressSun technológiami pri slnečnici (2). 2013, Naše pole, roč. 17, č. 4, s. 32-33. ISSN: 1335-2466.

JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – KOLÁŘOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Optimalizace regulace plevelů ve slunečnici. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 3, s. 36-40. ISSN: 1801-7673.

KAZDA, J. – JURSÍK, M. – MÁLEK, B. – ŘÍHA, K. Podtyp: Výzkumná zpráva; Integrovaná ochrana slunečnice roční. 2013, Samostatná publikace pro MZe. počet str. 85.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prosovité trávy v porostech kukuřice. 2013, Farmář, roč. 19, č. 9, s. 28-30. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevele řepky v podzimním období. 2013, Farmář, roč. 19, č. 7, s. 22-24. ISSN: 1210-9789.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hulevník Loeselův. Lokálně významný a potenciálně škodlivý plevel v porostech ozimé řepky. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 5, s. 14-15. ISSN: 1801-7673.

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – TYŠER, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Weed occurrence in GM maize tolerant to glyphosate. 2013, In: Proceedings 16th EWRS Symposium, Samsun 24.-27. June 2013, s. 141. ISBN: 978-90-809789-12.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jarní ošetření ozimé řepky proti plevelům. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 2, s. 22. ISSN: 1801-7673.

CHALOUPSKÝ, R. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – JURSÍK, M. Podtyp: Výzkumná zpráva; 11th Field Robot 2013 in Prague. 2013, http://www.youtube.com/watch?v=P4ZxAtpPmHk.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – ANDR, J. – SOUKUP, J. Effect of different adjuvants on phytotoxicity of flumioxazin to sunflower in different growth stages. Romanian Agricultural Research, 2013, roč. 30, č. 1, s. 365-372. ISSN: 1222-4227.

HAMOUZOVÁ, K. – JURSÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Vliv povětrnostních podmínek na selektivitu postemergentního herbicidního ošetření cukrovky. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 7, s. 224-228. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Současné možnosti regulace plevelů v cukrovce a trendy do budoucna. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 4, s. 124-132. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – KOLÁŘOVÁ, M. Optimalizace používání ClearField a ExpressSun technologie ve slunečnici. Úroda, 2013, roč. 61, č. 1, s. 50-53. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podzimní regulace plevelů v porostech ozimých obilnin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 7, s. 40-42. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. Effect of precipitation on the dissipation, efficacy and selectivity of three chloroacetamide herbicides in sunflower. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 4, s. 175-182. ISSN: 1214-1178.

MÁLEK, B. – ANDR, J. – JURSÍK, M. – ŠKARPA, PH.D., I. – ŘÍHA, K. – KAZDA, J. – RICHTER, R. Slunečnice - technologie pěstování. České Budějovice: Kurent, 2013, 114s. ISBN 978-80-87111-41-3.

JURSÍK, M. – KROULÍK, M. Zavlažovací rám pro simulaci dešťových srážek při sledování vertikálního pohybu herbicidů v půdě v polních podmínkách. Uřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68, Praha 6, www.upv.cz. 24859. 28.01.2013.

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-1, Learning Technology of Sugar beet harvest, sugar beet, growing technology, harvest, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , ČZU v Praze,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové, Katedra rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

JANKŮ, J. – BARTOVSKÁ, L. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. Density and surface tension of aqueous solutions of adjuvants used for tank-mixes with pesticides. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 12, s. 568-572. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HIŘMANOVÁ, D. – VENCLOVÁ, V. Optimalizace preemergentní regulace plevelů ve slunečnici. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 40-45. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – KOČÁREK, M. – HAMOUZ, P. Chování herbicidů v prostředí. Úroda, 2012, roč. 60, č. 5, s. 67-69. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Důležité aspekty podzimní regulace plevelů v obilninách. Úroda, 2012, roč. 60, č. 8, s. 60-62. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – MÁLEK, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Souhrn dosavadních praktických zkušeností s Clearfield a ExpressSun technologií ve slunečnici v podmínkách ČR. 2012, In: Sborník 29. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 21.–22.11.2012, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 237-244. ISBN: 978-80-87065-43-3.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Diagnostika a příčiny poškození slunečnice herbicidy. 2012, In: Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochraně rastlín, Nitra, 5.-7.9.2012, s. 80-81. ISBN: 978-80-552-0838-1.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace problematických ozimých trávovitých plevelů v obilninách. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 16-19. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní regulace plevelů v porostech ozimých obilnin. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 10-12. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důležité aspekty regulace plevelů v ozimé řepce. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 7, s. 16-19. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postemergentní regulace plevelů v kukuřici. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 4, s. 12-14. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Preemergentní regulace plevelů v kukuřici. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 3, s. 26-29. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); HT technologie a možnosti jejich využití. 2012, Farmář, roč. 18, č. 1, s. 18-19. ISSN: 1210-9789.

JANKŮ, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Adjuvanty (1.). 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 7, s. 53-54. ISSN: 1801-7673.

JANKŮ, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Adjuvanty (2.) - adjuvanty jako pomocné látky. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 58-59. ISSN: 1801-7673.

JURSÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dlouhodobě udržitelné používání půdních herbicidů s ohledem na minimalizaci pěstitelských i environmentálních rizik. 2012, Proceedings 15. Rostlinolékařské dny, Pardubice, 7.-8.11.2012,CD s. 1-3. ISSN: 1804-1264 .

JURSÍK, M. – JANKŮ, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití adjuvantů při regulaci plevelů. 2012, Rostlinolékař, roč. 23, č. 4, s. 26-29. ISSN: 1211-3565.

HAMOUZOVÁ, K. – JURSÍK, M. – KOŠNAROVÁ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rezistence plevelů vůči herbicidům. 2012, Agrotip, roč. 14, č. 9, s. 6-7.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – SATRAPOVÁ, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevelné druhy rodu Amaranthus (laskavec) v ČR. 2012, Rostlinolékař, roč. 23, č. 3, s. 31-33. ISSN: 1211-3565.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Brukvovité plevele v porostech ozimé řepky. 2012, In: Sborník 29. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 21.–22.11.2012, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 53-56. ISBN: 978-80-87065-43-3.

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – KOLÁŘOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace plevelů v řepce s využitím odrůd s tolerancí k herbicidům. 2012, In: Sborník 29. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 21.–22.11.2012, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 49-52. ISBN: 978-80-87065-43-3.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Místo a mechanismus účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny. Syntetické auxiny – tzv. růstové herbicidy . 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 7, s. 9-11. ISSN 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ANDR, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důležité aspekty preemergentní regulace plevelů ve slunečnici. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 3, s. 28-32. ISSN 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ANDR, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důležité aspekty postemergentní regulace plevelů ve slunečnici. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 4, s. 10-12. ISSN 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Důležité aspekty regulace plevelů v cukrovce. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 4, s. 20-22. ISSN 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ANDR, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Preemergentná regulácia burín v slnečnici. 2011. Naše pole, roč. 15, č. 3, s. 39-41. ISSN 1336-2666.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využitie HT technológií pri regulácii burín v slnečnici. 2011. Naše pole, roč. 15, č. 4, s. 18-19. ISSN 1336-2666.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace výdrolu v ozimých plodinách. 2011. Farmář, roč. 17, č. 9, s. 14-16. ISSN 1210-9789.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti ochrany řepky proti plevelům. 2011. Květy olejnin, roč. 16, č. 11, s. 4-6. ISSN 1213-1989.

JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – MÁLEK, B. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Využití HT technologií při regulaci plevelů ve slunečnici. 2011. Květy olejnin, roč. 16, č. 2, s. 6-8. ISSN 1213-1989.

JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. – HIŘMANOVÁ, D. – MÁLEK, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Přínosy a rizika HT technologií používaných k regulaci plevelů ve slunečnici. 2011. In: Sborník 28. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, SPZO a Dolňácko Hluk, 24.–25.11.2011, Hluk, s. 260-265. ISBN 978-80-87065-36-5.

JURSÍK, M. – HIŘMANOVÁ, D. – VENCLOVÁ, V. – MÁLEK, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimalizace používání preemergentních herbicidů ve slunečnici. 2011. In: Sborník 28. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, SPZO a Dolňácko Hluk, 24.–25.11.2011, Hluk, s. 256-259. ISBN 978-80-87065-36-5.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Herbicide control of ALS-resistant Alopecurus myosuroides in the Czech Republic. 2011. In: Proceedings 4th EWRS Workshop on Herbicide Resistance, Ghent 12.-13.4.2011, s. 56-57.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rezistence plevelů vůči herbicidům. 2011. Agrotip, roč. 13, č. 9, s. 8-11.

JURSÍK, M.; idPublikace = 52535; Název: HT technologie – nové možnosti v regulaci plevelů ve slunečnici-- Neexistuje podtyp publikace --

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace plevelů v kukuřici. 2011. Kukuřičné listy, roč. 13, č. 1, s. 1-2.

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – BRANT, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (1). Charakteristika, hospodářský význam a příbuzné druhy. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 11-12, s. 50-52. ISSN 1801-7673.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevele v porostech ozimých obilnin . 2011. Farmář, roč. 17, č. 6, s. 14-16. ISSN 1210-9789.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lokálně významné a potenciálně škodlivé plevele v porostech ozimé řepky. 2011. In: Sborník 28. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, SPZO a Dolňácko Hluk, 24.–25.11.2011, Hluk, s. 166-170. ISBN 978-80-87065-36-5.

KOHOUT, V. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Slunečnice jako zaplevelující rostlina v porostech následných plodin. 2011. In: Sborník 28. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, SPZO a Dolňácko Hluk, 24.–25.11.2011, Hluk, s. 266-269. ISBN 978-80-87065-36-5 .

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in weed communities exposed to herbicides or herbicide-tolerant GM crops. 2011. In: Ecological Impact of Genetically Modified Organisms. 5. EIGMO meeting, 22.-25.06.2011, Institute of Entomology AS ČR, České Budějovice, s. 15-16. ISBN 978-80-86668-14-7.

LAKSAROVÁ, M. – JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv různých způsobů herbicidní ochrany a založení porostu na plevelná společenstva v Roundup Ready kukuřici. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 11-12, s. 26-28. ISSN 1801-7673.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Postemergentní regulace plevelů v kukuřici. 2011. Rostlinolékař, roč. 22, č. 3, s. 26-28. ISSN 1211-3565.

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – VENCLOVÁ, V. – KOŠNAROVÁ, P. Cross-resistance to three frequently used sulfonylurea herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Weed Research, 2011, roč. 51, č. 2, s. 113-122. ISSN: 0043-1737.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. POST Herbicide Combinations for Velvetleaf (Abutilon theophrasti) Control in Sugarbeet. Weed Technology, 2011, roč. 25, č. 1, s. 14-18. ISSN: 0890-037X.

JURSÍK, M. – ANDR, J. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Efficacy and selectivity of post-emergent application of flumioxazin and oxyfluorfen in sunflower. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 11, s. 532-539. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Způsoby založení selektivity herbicidů vůči plodině. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 5-6, s. 178-183. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Rezistence plevelů vůči herbicidům a problémy s rezistentními populacemi v ČR. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 4, s. 123-129. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Využití HT technologií při regulaci plevelů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 9-10, s. 286-291. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Chování herbicidů v prostředí. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 7-8, s. 223-230. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Vnější faktory ovlivňující účinnost herbicidů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 11, s. 348-351. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Inhibitory buněčného dělení – inhibitory stavby mikrotubulů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 2, s. 52-55. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Inhibitory biosyntézy dlouhých řetězců mastných kyselin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 1, s. 15-19. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny – Růstové herbicidy (syntetické auxiny). Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 3, s. 88-92. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Podzimní regulace plevelů v ozimé řepce. Úroda, 2011, roč. 59, č. 9, s. 44-46. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – ANDR, J. Klasické a nové technologie regulace plevelů ve slunečnici. Úroda, 2011, roč. 59, č. 3, s. 46-52. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – JANKŮ, J. – HOLEC, J. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Adjuvanty. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 12, s. 384-388. ISSN: 1210-3306.

SOUKUP, J. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. Environmental and agronomic monitoring of adverse effects due to cultivation of genetically modified herbicide tolerant crops. Journal fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit-Journal of Consumer Protection and Food Safety, 2011, roč. 6, č. S1, s. 125-130. ISSN: 1661-5751.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. PLEVELE Biologie a regulace. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2011. 232s. ISBN 978-80-87111-27-7.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny - Úvod do problematiky mechanizmu působení herbicidů . Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 1, s. 14 - 16. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy rostlinných pigmentů – PPO inhibitory. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 3, s. 100 - 102. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy karotenoidů. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 4, s. 134 - 138. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy aminokyselin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 7-8, s. 250 - 253. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory fotosyntézy . Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 2, s. 48 - 54. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – VENCLOVÁ, V. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory biosyntézy lipidů – Inhibitory ACCasy (listové graminicidy). Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 12, s. 445 - 448. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ANDR, J. Mechanizmy účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory acetolaktát syntázy (ALS inhibitory). Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 11, s. 376 - 379. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. Seasonal emergence of selected summer annual weed species in dependence on soil temperature. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 9, s. 444 - 450. ISSN: 1214-1178.

JURSÍK, M. – VENCLOVÁ, V. Možnosti herbicidní regulace plevelů v mečících. Zahradnictví, 2010, roč. 9, č. 4, s. 34 - 36. ISSN: 1213-7596.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Regulace kakostu maličkého a příbuzných druhů v plodinách. Úroda, 2010, roč. 58, č. 9, s. 28 - 31. ISSN: 0139-6013.

LANDOVÁ, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SQUIRE, G. Population density and soil seed bank of weed beet as influenced by crop sequence and soil tillage. Plant, Soil and Environment, 2010, roč. 56, č. 11, s. 541 - 549. ISSN: 1214-1178.

Možnosti herbicidní ochrany sóji v letošním roce - Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Jaroslav Štranc (externí), Daniel Štranc (externí), 2010

Význam biologicky aktivních látek při pěstování rostlin, tentokrát sóji - Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Jaroslav Štranc (externí), Daniel Štranc (externí), 2010

Místo a mechanizmus účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory buněčného dělení – inhibitory stavby mikrotubulů - Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Magda Laksarová, 2010

Místo a mechanizmus účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny: Inhibitory syntézy lipidů - Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Veronika Venclová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Důležité aspekty regulace plevelů v kukuřici (1. část) - Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Důležité aspekty regulace plevelů v kukuřici (2. část) - Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Nové trendy v regulaci plevelů ve slunečnici - Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Možnosti postemergentnej regulácie burín v slnečnici - Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Jiří Andr, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Veronika Venclová, Ph.D., 2010

Regulace plevelů v kukuřici - Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Vliv povětrnostních podmínek na herbicidní ošetření ozimů - Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Efficacy and selectivity of selected herbicides in onions (Allium cepa L.) - Ing. Veronika Venclová, Ph.D., Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Michal Pokorný (externí), prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Environmental and agronomic monitoring of HT plants - prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., 2010

Successful invasion of Senecio inaequidens in the Czech Republic and germination biology of its naturalised population - Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Petr Zábranský, Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Počátek doby kvetení u vybraných druhů polních plevelů v roce 2010 - Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Možnosti postemergentního ošetření slunečnice proti plevelům - Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Veronika Venclová, Ph.D., Ing. Božetěch Málek (externí), Ing. Jiří Andr, 2010

Porovnání účinnosti a selektivity preemergentních herbicidů používaných ve slunečnici - Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Dita Hiřmanová (externí), Ing. Veronika Venclová, Ph.D., Ing. Jiří Andr, 2010

Použití ALS inhibitorů při regulaci plevelů ve slunečnici - Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Ing. Veronika Venclová, Ph.D., Dita Hiřmanová (externí), Ing. Božetěch Málek (externí), 2010

Regulace plevelů ve slunečnici - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Andr Jiří; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Možnosti herbicidní regulace plevelů ve slunečnici - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Znižovanie výšky slnečnice rastovými regulátormi - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D., 2009

Regulácia burín v slnečnici - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Regulace plevelů v ozimé řepce - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D., 2009

Kukuřice – Možnosti herbicidní regulace plevelů - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Podzimní ochrana obilnin proti plevelům - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Ekonomika pěstování slunečnice začíná kvalitním a selektivním herbicidním ošetřením - Ing. Andr Jiří; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Regulace plevelů v kukuřici - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Andr Jiří, 2009

Místo a mechanizmus účinku herbicidů a projevy jejich působení na rostliny (3. díl) Inhibitory syntézy aminokyselin - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Herbicidní ošetření do slunečnice - Ing. Andr Jiří; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Brukvovité plevele a nádorovitost košťálovin - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Seasonal cycles of emergence of some annual summer weeds in condition of the Czech Republic - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Efficacy and selectivity of pre-emergence herbicides in sunflower as influenced by soil water conditions - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Andr Jiří; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Porovnání účinnosti a selektivity preemergentních herbicidů používaných ve slunečnici v různých vláhových podmínkách - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Ing. Andr Jiří; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Výsledky herbicidních pokusů ve slunečnici v roce 2009 - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Ing. Málek Božetěch; Ing. Kohout Václav, 2009

Snižování výšky slunečnice regulátory růstu - Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Hiřmanová Dita; Ing. Andr Jiří, 2009

Účinnost a selektivita herbicidů při postemergentním použití ve slunečnici - Ing. Andr Jiří; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Effect of glyphosate on weed occurence during the vegetation of GM maize - prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Laksarová Magda; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Potential of Roundup Ready system for control of main weeds in maize in Central Europe - prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Laksarová Magda; Ing. Venclová Veronika, Ph.D., 2009

Biologie a možnosti šíření plané formy slunečnice roční (Helianthus annuus var. annuus) v podmínkách České republiky. - Ing. Holec Josef, Ph.D.; Cettlová D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. Jarní ošetření ozimých plodin proti plevelům. Úroda, 2009, roč. 57, č. 2, s. 29 - 33. ISSN: 0139-6013.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Vesnovka obecná - Cardaria draba (L.) DESV.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 1, s. 16 - 18. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Chrpa modrá (Centaurea cyanus L.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 3, s. 90 - 93. ISSN: 1210-3306.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Ostrožka stračka – Consolida regalis S.F.GRAY. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 7, s. 221 - 223. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Pryšec kolovratec –Euphorbia helioscopia L.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 12, s. 342 - 346. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Pomněnka rolní – Myosotis arvensis (L.) HILL. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 11, s. 314 - 316. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Jitrocele – druhy rodu Plantago L.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 5, s. 157 - 159. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Rukev obecná – Rorippa sylvestris (L.) BESSER. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 9, s. 267 - 269. ISSN: 1210-3306.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – ANDR, J. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Kopřiva dvoudomá – Urtica dioica L.. Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 4, s. 126 - 129. ISSN: 1210-3306.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – TYŠER, L. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Plevelné vikve (Vicia spp.). Listy cukrovarnické a řepařské, 2009, roč. 125, č. 2, s. 58 - 61. ISSN: 1210-3306.

ANDR, J. – JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – VENCLOVÁ, V. Optimalizace postemergentní regulace plevelů ve slunečnici . Úroda, 2009, roč. 57, č. 5, s. 58 - 63. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Výskyt a diagnostika plevelů v ozimých plodinách - 1. část. Úroda, 2009, roč. 57, č. 2, s. 78 - 80. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Výskyt a diagnostika plevelů v ozimých plodinách - dokončení. Úroda, 2009, roč. 57, č. 5, s. 81 - 83. ISSN: 0139-6013.

 
page foot