| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jan Vondrus (4763)

Kontakty
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SVOBODOVÁ, K. – VONDRUS, J. – FILOVÁ, L. – BESTA, M. The role of familiarity with landscape in visual landscape preferences. Journal of Landscape Studies - online version, 2011, roč. 4, č. 1, s. 11-24. ISSN: 1802-4416.

SVOBODOVÁ, K. – BESTA, M. – VONDRUS, J. Vizuální preference obyvatel pro krajinný typ - náklonnost k tzv. domácí krajině, Visual preferences of inhabitants for landscape type - familiarity with the "home" landscape, preferences, photography, landscape type, Chomutov-Teplice basin, inhabitant, GIS, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-svob-003, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF., Využití map v oblasti ochrany přírody, managementu krajiny, mapa bude sloužit široké odborné veřejnosti., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SVOBODOVÁ, K. – BESTA, M. – VONDRUS, J. Vizuální preference obyvatel pro rodný krajinný typ - náklonnost k tzv. rodné krajině, Visual preferences of inhabitants for landscape type - familiarity with the "native" landscape, preference, landscape type, Chomutov-Teplice basin, native, GIS, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-svob-004, Soubor map, mapy zpracovány v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF., Využití map v oblasti ochrany přírody, managementu krajiny, mapa bude sloužit široké odborné veřejnosti., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

Usage possibilities of spatial-oriented databases for landscape structure evaluation - Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Martin Besta, Ing. Jan Vondrus, 2010

Usage possibilities of spatial-oriented databases for landscape structure evaluation - Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Martin Besta, Ing. Jan Vondrus, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

Možnosti využití prostorově orientovaných databází v krajinně ekologickém výzkumu - Ing. Kateřina Gdulová, Ing. Martin Besta, Ing. Jan Vondrus, Ing. Petra Šímová, Ph.D., 2010

VONDRUS, J. – BESTA, M. – GDULOVÁ, K. – ŠÍMOVÁ, P. LandMet - Landscape Methods and Metrics, LandMet - Landscape Methods and Metrics, Landscape pattern, Spatial resolution, Thematic resolution, GIS, PostgreSQL/PostGIS, Web application , 2010, DO - Ochrana krajinných území, 42300-bes-01, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, PostgeSQL/PostGIS aplikace, volný uživatelský přístup přes tenkého klienta (web-browser), vstup vlastních uživatelských dat, web server, Použití aplikace snižuje náklady, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Pojem Kompetence - pojetí českou veřejností - Ing. Vondrus Jan; Ing. Charvátová Dagmar, 2009

 
page foot