| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. (3533)

Kontakty
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HERNANDEZ, H. – FRAŇKOVÁ, A. – SÝKORA, T. – KLOUČEK, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KUČEROVÁ, I. – BANOUT, J. The effect of oregano essential oil on microbial load and sensory attributes of dried meat. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2017, roč. 97, č. 1, s. 82-87. ISSN: 0022-5142.

BOŽIK, M. – CÍSAROVÁ, M. – **TANČINOVÁ, D. – KOUŘIMSKÁ, L. – **HLEBA, L. – KLOUČEK, P. Selected essential oil vapours inhibit growth of Aspergillus spp. in oats with improved consumer acceptability. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2017, roč. 98, č. , s. 146-152. ISSN: 0926-6690.

ADÁMKOVÁ, A. – **MLČEK, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – **BORKOVCOVÁ, M. – BUŠINA, T. – **ADÁMEK, M. – **BEDNÁŘOVÁ, M. – **KRAJSA, J. Nutritional potential of selected insect species reared on the island of Sumatra. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, roč. 14, č. 5, s. 1-10. ISSN: 1660-4601.

**ADÁMEK, M. – ADÁMKOVÁ, A. – **BORKOVCOVÁ, PH.D., d. – **MLČEK, J. – **BEDNÁŘOVÁ, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – **SKÁCEL, J. – **ŘEZNÍČEK, M. Electronic nose in edible insects area. Potravinárstvo, 2017, roč. 11, č. 1, s. 446-451. ISSN: 1337-0960.

ADÁMKOVÁ, A. – **ADÁMEK, M. – **MLČEK, J. – **BORKOVCOVÁ, PH.D., d. – **BEDNÁŘOVÁ, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – **SKÁCEL, J. – **VÍTOVÁ, E. Welfare of the mealworm (Tenebrio molitor) breeding with regard to nutrition value and food safety. Potravinárstvo, 2017, roč. 11, č. 1, s. 460-465. ISSN: 1337-0960.

POTŮČKOVÁ, M. – KOUŘIMSKÁ, L. Effect of humates in diet of dairy cows on the raw milk main components. Potravinárstvo, 2017, roč. 11, č. 1, s. 558-563. ISSN: 1337-0960.

FAMĚRA, O. – HÁLOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. Importance of food selection for celiac sprue disease. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 4, s. 202-207. ISSN: 1211-3174.

**SADOWSKA, U. – **KOPEĆ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – ZÁRUBOVÁ, L. – KLOUČEK, P. The effect of drying methods on the concentration of compounds in sage and thyme. JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, 2017, roč. 41, č. 6, s. 1-11. ISSN: 0145-8892.

**SABOLOVÁ, M. – **POHOŘELÁ, B. – **FIŠNAR, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – **CHRPOVÁ, D. – **PÁNEK, J. Formation of oxysterols during thermal processing and frozen storage of cooked minced meat. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2017, roč. 97, č. 15, s. 5092-5099. ISSN: 0022-5142.

**NEVRZALOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. Alergenní vlastnosti různých druhů mlék. Výživa a potraviny, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 146-150. ISSN: 1211-846X.

ADÁMEK, M. – ADÁMKOVÁ, A. – ŘEZNÍČEK, M. – KOUŘIMSKÁ, L. The estimated possibilities of process monitoring in milk production by the simple thermodynamic sensors. ..., 2016, roč. 10, č. 1, s. 643-648. ISSN: N.

ADÁMKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – BORKOVCOVÁ, M. – KULMA, M. – MLČEK, J. Nutritional values of edible Coleoptera (Tenebrio molitor, Zophobas morio and Alphitobius diaperinus) reared in the Czech Republic. Potravinárstvo, 2016, roč. 10, č. 1, s. 663-671. ISSN: 1337-0960.

KOUŘIMSKÁ, L. – ADÁMKOVÁ, A. Nutriční jakost jedlého hmyzu. Maso, 2016, roč. 27, č. 6, s. 59-64. ISSN: 1210-4086.

ADÁMKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. Vybrané nutriční hodnoty jedlého hmyzu - potemníka moučného, brazilského a stájového. Maso, 2016, roč. 27, č. 7, s. 48-54. ISSN: 1210-4086.

ADÁMKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – BORKOVCOVÁ, M. Jedlý hmyz a jeho postavení ve výživě člověka. Výživa a potraviny, 2016, roč. 71, č. 1, s. 6-9. ISSN: 1211-846X.

KOUŘIMSKÁ, L. – DRESSLEROVÁ, I. – SUS, J. Quality of plant products from different farming systems. In PROCEEDINGS OF 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON REASONABLE USE OF FERTILIZERS: DEDICATED TO THE EFFECT OF FERTILIZATION ON THE YIELD, PRODUCTION QUALITY AND THE ENVIRONMENT 30.11.2016, Czech University of Life Sciences Prague. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 23-28.

DOKOUPILOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – KOUŘIMSKÁ, L. – DVOŘÁKOVÁ, B. – KONČEL, R. German Shepherd Dog Milk Composition and Its Changes During Lactation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 1, s. 9-13. ISSN: 1211-3174.

KOUŘIMSKÁ, L. – EŠLEROVÁ, K. – KHATRI, Y. The effect of storage on quality of herbs genus Origanum. Potravinárstvo, 2016, roč. 10, č. 1, s. 207-2014. ISSN: 1337-0960.

SABOLOVÁ, M. – ADÁMKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – CHRPOVÁ, D. – PÁNEK, J. Minor lipophilic compounds in edible insects. Potravinárstvo, 2016, roč. 10, č. 1, s. 400-406. ISSN: 1337-0960.

PATROVSKÝ, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – HAVLÍKOVÁ, Š. – MARKOVÁ, J. – PECHAR, R. – RADA, V. Utilization of bacteriocin-producing bacteria in dairy products. Mljekarstvo, 2016, roč. 66, č. 3, s. 215-224. ISSN: 0026-704X.

KOUŘIMSKÁ, L. – ADÁMKOVÁ, A. Nutritional and sensory quality of edible insects. NFS Journal, 2016, roč. 4, č. 2016, s. 22-26. ISSN: 2352-3646.

KULMA, M. – PLACHÝ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. – VRABEC, V. – BUBOVÁ, T. – ADÁMKOVÁ, A. – HUČKO, B. Nutritional value of three Blattodea species used as feed for animals. Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, roč. 25, č. 4, s. 354-360. ISSN: 1230-1388.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – URBANOVÁ, D. – VEHOVSKÝ, K. – KOUŘIMSKÁ, L. HPLC stanovení androstenonu, skatolu a indolu ve hřbetním tuku u prasat. Chemicke listy, 2016, roč. 110, č. 8, s. 593-597. ISSN: 0009-2770.

HUML, L. – MIKŠÁTKOVÁ, P. – NOVÝ, P. – DRÁBEK, O. – SABOLOVÁ, M. – UMAR, M. – TEJNECKÝ, V. – POHOŘELÁ, B. – KOUŘIMSKÁ, L. – MAŠKOVÁ, E. – TULIN, A. – LAPČÍK, O. – KOKOŠKA, L. Fatty acids, minerals, phenolics and vitamins in the seeds of Inocarpus fagifer, a Pacific Island underutilized legume. JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY , 2016, roč. 89, č. , s. 264-269. ISSN: 1439-040X.

KOUŘIMSKÁ, L. – DRESSLEROVÁ, I. – SUS, J.Porovnání vybraných kvalitativních parametrů jablek z ekologické a integrované produkce. 2016, Sborník příspěvků. XLVI. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr 23.-25. 5. 2016, s. 43-47. ISBN: 978-80-86909-12-7.

KUDRNÁČOVÁ, E. – LUKEŠOVÁ, D. – SILBEROVÁ, PH.D., I. – KOUŘIMSKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Protozoan Parasites in Faeces of Small Felidae Kept at the Czech Zoos. 2015, Abstract book of 25th World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology Conference (WAAVP), 15-20 August 2015, Liverpool, United Kingdom. http://www.waavp2015.com/ ID=L028: p.748.

BERNARDOS, A. – JANATOVÁ, A. – KLOUČEK, P. – FRAŇKOVÁ, A. – ŠMÍD, J. – KOUŘIMSKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Antimicrobial properties of selected essential oil components encapsulated into nanometric silica mesoporous supports. 2015, Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, Suplementum 10, 3rd International Scientific Conference: Medicinal, Aromatic and Spice Plants, 20th Workshop of the Section of Natural Drugs of the Slovak Pharmaceutical Society, Kežmarské Žlaby, s. 16, ISSN: 0301-2298.

KOLBÁBEK, P. – KOTRBA, R. – PROKŮPKOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – LUKEŠOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Is it Possible to Influence Chemical and Technological Attributes of Eland Meat by Enriched Diet?. 2015, Book of abstracts Tropentag 2015 „Management of land use systems for enhanced food security–conflicts, controversies and resolutions“, 16-18 September 2015 at Humboldt-Universität zu Berlin, Germany. ID=829: p.607. ISBN 978-3-7369-9092-0.

KOUŘIMSKÁ, L. – ADÁMKOVÁ, A. – BORKOVCOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Konzumace jedlého hmyzu z hlediska nutriční a hygienické jakosti. 2015, Sborník příspěvků. XLV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr 25.-27. 5. 2015, s. 7-15. ISBN 978-80-86909-11-0.

ADÁMKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – BORKOVCOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání složení a nutriční kvality hmyzu ze Sumatry a chovaného v ČR. 2015, Sborník příspěvků. XLV. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, Skalský Dvůr 25.-27. 5. 2015, s. 190-193. ISBN 978-80-86909-11-0.

KOUŘIMSKÁ, L. – PATROVSKÝ, M. – RADA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití bakteriocinů v mléčných výrobcích. 2015, Fulltextový sborník XLI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2015“, Brno 4. 3. 2015, s. 209-216. ISBN 978-80-7509-220-5.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – TOUŠOVÁ, R. – BERAN, J. – PTÁČEK, M. – KOUŘIMSKÁ, L. Relations between basic milk components and free fatty acid content in Holstein cow milk as lipolysis parameter. Mljekarstvo, 2015, roč. 65, č. 1, s. 18-25. ISSN: 0026-704X.

JANATOVÁ, A. – BERNARDOS, A. – ŠMÍD, J. – FRAŇKOVÁ, A. – LHOTKA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Long-term antifungal activity of volatile essential oil components released from mesoporous silica materials. INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 2015, roč. 67, č. , s. 216-220. ISSN: 0926-6690.

BERNARDOS, A. – MARINA, T. – ŽÁČEK, P. – ESTEVE, É. – MARTÍNEZ-MANEZ, R. – LHOTKA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Antifungal effect of essential oil components against Aspergillus niger when loaded into silica mesoporous supports. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2015, roč. 95, č. 14, s. 2824-2831. ISSN: 0022-5142.

FAMĚRA, O. – MAYEROVÁ, M. – BUREŠOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – PRÁŠILOVÁ, M. Influence of selected factors on the content and properties of starch in the grain of non-food wheat. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 6, s. 241-246. ISSN: 1214-1178.

ADÁMKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – KADLECOVÁ, B. The effect of drying on antioxidant activity of selected Lamiaceae herbs. Potravinárstvo, 2015, roč. 9, č. 1, s. 252-257. ISSN: 1337-0960.

KUDRNÁČOVÁ, E. – KOUŘIMSKÁ, L. Qualitative parameters of non-traditional types of vegetables - determination of nitrates and ascorbic acid content. Potravinárstvo, 2015, roč. 9, č. 1, s. 237-241. ISSN: 1337-0960.

KOUŘIMSKÁ, L. – JIRÁKOVÁ, Š. – ADÁMKOVÁ, A. The effect of food with different glycaemic index on the blood glucose level. Potravinárstvo, 2015, roč. 9, č. 1, s. 223-227. ISSN: 1337-0960.

KOUŘIMSKÁ, L. – REZKOVÁ, P. Vliv skladování na kvalitu konopného oleje. Výživa a potraviny, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 71-73. ISSN: 1211-846X.

SYRŮČEK, J. – PROKŮPKOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. Výroba a kvalita hovězího masa v ČR. Náš chov, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 30-33. ISSN: 0027-8068.

BOŽIK, M. – NOVÝ, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KLOUČEK, P. – ZÁRUBOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. Stanovení reziduí botanických pesticidů obsahujících účinné látky z rostlinných silic, Determination of residues of the botanical pesticides which contents essential oils compounds, botanicals; essential oils; residues, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika QJ1310226/2015/1, Číslo osvědčení UKZUZ 009041/2016, Zvýšení uplatnitelnosti vyvíjených botanických pesticidů v praxi, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 21.01.2016, Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů -Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2013 č. 475, ve znění usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605.

BOŽIK, M. – NOVÝ, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KLOUČEK, P. – ZÁRUBOVÁ, L. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. STANOVENÍ REZIDUÍ BOTANICKÝCH PESTICIDŮ POMOCÍ SPME-GC, Determination of residues of the botanical pesticides using of SPME-GC, botanicals; essential oils; residues, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika QJ1310226/2015/2, UKZUZ č. 009043/2016, Zvýšení uplatnitelnosti vyvíjených botanických pesticidů v praxi, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, UKZUZ, 21.01.2016, Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů -Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2013 č. 475, ve znění usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605.

ZÁRUBOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – ZOUHAR, M. – NOVÝ, P. – DOUDA, O. – SKUHROVEC, J. Botanical pesticides and their human health safety on the example of Citrus sinensis essential oil and Oulema melanopus under laboratory conditions. ..., 2015, roč. 65, č. 1, s. 89-93. ISSN: N.

ADÁMKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – BORKOVCOVÁ, M. – MLČEK, J. – BEDNÁŘOVÁ, M. Calcium in edible insects and its use in human nutrition. Potravinárstvo, 2014, roč. 8, č. 1, s. 233-238. ISSN: 1337-0960.

NOVÝ, P. – KLOUČEK, P. – RONDEVALDOVÁ, J. – HAVLÍK, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOKOŠKA, L. Thymoquinone vapor significantly affects the results of Staphylococcus aureus sensitivity tests using the standard broth microdilution method. Fitoterapia, 2014, roč. 94, č. , s. 102-107. ISSN: 0367-326X.

KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – DVOŘÁKOVÁ, B. – ROUBÍČKOVÁ, I. – PÁNEK, J. – NOVÝ, P. Antioxidant activity of Lamiaceae herbs grown under organic and conventional farming. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 1, s. 19-25. ISSN: 1211-3174.

KOUŘIMSKÁ, L. – VONDRÁČKOVÁ, E. – FANTOVÁ, M. – NOVÝ, P. – NOHEJLOVÁ, L. – MICHNOVÁ, K. Effect of feeding with algae on fatty acid profile of goat’s milk. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 3, s. 162-169. ISSN: 1211-3174.

KOUŘIMSKÁ, L. – KUBASCHOVÁ, K. – SUS, J. – NOVÝ, P. – DVOŘÁKOVÁ, B. – KOUDELA, M. Comparison of the carbohydrate content in apples and carrots grown in organic and integrated farming systems. Potravinárstvo, 2014, roč. 8, č. 1, s. 178-183. ISSN: 1337-0960.

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – PANOVSKÁ, Z. – PÁNEK, J. Quality of Cows' Milk from Organic and Conventional Farming. Czech Journal of Food Sciences, 2014, roč. 32, č. 4, s. 398-405. ISSN: 1212-1800.

KOUŘIMSKÁ, L. – VLKOVÁ, E. – RADA, V. – PATROVSKÝ, M. – PECHAR, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Application of bacteriocins in dairy products.. 2014, Book of abstract of 25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, Izmir, Turkey, 25. - 27. 9. 2014, s. 46.

FRAŇKOVÁ, A. – BERNARDOS, A. – SMPILI, V. – ESTEVE, É. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Enzyme-responsive fungal controlled release of essential oils using bio-inspired mesoporous silica materials and their applications in food sciences. 2014, Inovations in attractive and sustainable food for health, 28th EFFoST International Conference 25-28 November 2014, roč. 28, Uppsala Konsert and Kongress, Uppsala, Sweden.

KOUŘIMSKÁ, L. – REZKOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv skladování na kvalitu konopného oleje. 2014, Sborník XL. konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2014, Brno 5. 3. 2014, s. 274-280. ISBN 978-80-7375-944-5.

ZÁRUBOVÁ, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – NOVÝ, P. – ZOUHAR, M. – DOUDA, O. – SKUHROVEC, J. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Botanické pesticidy a jejich bezpečnost na příkladu silice Citrus sinensis a Oulema melanopus. 2014, Sborník XL.konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2014, Brno 5.3. 2014, s. 423-432.ISBN:978-80-7375-944-5.

BERNARDOS, A. – JANATOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Activity of essential oil compounds encapsulated into silica mesoporous supports against Aspergillus niger. 2014, The 5th International Conference on Natural Products for Health and Beauty 6.-8.5. 2014, Thailand.

BERNARDOS, A. – JANATOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Bio-inspired mesoporous silica materials for the controlled release of essential oils and their antifungal activity against Aspergillus niger. 2014, International Conference on Biopesticides 7, Biopesticides: Shaping Human Health and Global Agriculture 19.-25.10. 2014, roč. 7, Side-Antalia, Turkey.

LEGAROVÁ, V. – VÍTOVÁ, K. – KOUŘIMSKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení senzorické kvality jogurtů z kozího mléka. 2014, Celostátní přehlídky sýrů 2014. Výsledky přehlídek a sborník příspěvků konference Mléko a sýry, Praha 22. - 23. 1. 2014, s. 201-204. ISBN 978-80-7080-909-9.

BERNARDOS, A. – JANATOVÁ, A. – KLOUČEK, P. – ŠMÍD, J. – FRAŇKOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Antimicrobial properties of selected essential oil components encapsulated into nanometric silica mesoporous supports. 2013, In: 2013 EFFoST Annual Meeting: Bio-based Technologies in the Context of European Food Innovation Systems, 12. - 15. 11. 2013, Savoia Hotel Regency, Bologna, Italy. 2013, s. 7, EUR.

BERNARDOS, A. – MARINA, T. – MARTINEZ-MANEZ, R. – KOUŘIMSKÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of antimicrobiological activities of encapsulated essentials oils using silica supports and cyclodextrins. 2013, In: 2013 EFFoST Annual Meeting: Bio-based Technologies in the Context of European Food Innovation Systems, 12. - 15. 11. 2013, Savoia Hotel Regency, Bologna, Italy. 2013, s. 52, EUR.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

KOUŘIMSKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Senzorická kvalita tekutých mléčných výrobků na našem trhu. 2013, Sborník XXXIX. konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013, Brno 27. 2. 2013, s. 233-237. ISBN 978-80-7375-705-2.

NOVÝ, P. – RONDEVALDOVÁ, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOKOŠKA, L. Synergistic interactions of epigallocatechin gallate and oxytetracycline against various drug resistant Staphylococcus aureus strains in vitro. PHYTOMEDICINE, 2013, roč. 20, č. 5, s. 432-435. ISSN: 0944-7113.

KOUŘIMSKÁ, L. – CHRPOVÁ, D. – NOVÝ, P. – PÁNEK, J. The effect of concentration on the antioxidant activity of selected culinary herbs. Journal of Medicinal Plants Research, 2013, roč. 7, č. 13, s. 766-771. ISSN: 1996-0875.

BERNARDOS, A. – KOUŘIMSKÁ, L. Applications of Mesoporous Silica Materials in Food – a Review. Czech Journal of Food Sciences, 2013, roč. 31, č. 2, s. 99-107. ISSN: 1212-1800.

KOUŘIMSKÁ, L. – PANOVSKÁ, Z. – LEGAROVÁ, V. – PACÁKOVÁ, Z. Correlation of sensory and physicochemical properties of selected apple cultivars. Acta Alimentaria, 2013, roč. 42, č. 2, s. 208-219. ISSN: 0139-3006.

KOUŘIMSKÁ, L. – POUSTKOVÁ, I. – BABIČKA, L. The use of digestate as a replacement of mineral fertilizers for vegetables growing. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 4, s. 121-126. ISSN: 1211-3174.

GÜZELER, N. – KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. Tradiční turecké mléčné výrobky. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2012, roč. 23, č. 134, s. 15-19. ISSN: 1212-950X.

KOUŘIMSKÁ, L. – FANTOVÁ, M. – VONDRÁČKOVÁ, E. – LEGAROVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv krmení řasami na nutriční hodnotu kozího mléka. 2012, Sborník přednášek a posterů "Hygiena a technologie potravin - XLII. Lenfeldovy a Höklovy dny", Brno 17.-18.10.2012, s. 160-163. ISBN: 978-80-7305-632-2.

LEGAROVÁ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. Metody sledování změn obsahu laktosy a dalších analytů během fermentace syrovátky. Chemicke listy, 2011, roč. 105, č 11, s. 869-873. ISSN: 0009-2770.

FAMĚRA, O. – DOTLAČIL, L. – KOUŘIMSKÁ, L. The effect of wheat grain amylase aktivity on selected quality characteristics. In Proceedings of the 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 02.11.2011, Praha. Praha: Czech Chemical Society, 2011. s. 94-98.

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – VEJVODOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání syrového kravského mléka z ekologického a konvenčního zemědělství. 2011. Sborník přednášek a posterů "Food Hygiene and Technology 41st Lenfeld's and Hökl's Days", Brno 12. - 13. 10. 2011, s. 15-19. ISBN 978-80-7305-594-3.

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – VEJVODOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Počet somatických buněk v mléce z ekologických a konvenčních chovů. 2011. Sborník referátů ze semináře s mezinárodní účastí „Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků VIII.“, Brno 19. 5. 2011, s. 38-39. ISBN: 978-80-7375-509-6.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

FAMĚRA, O. – DOTLAČIL, L. – KOUŘIMSKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of wheat grain amylase activity on selected quality characteristics. 2011. Proceedings of the 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praha, 2.11.2011, Czech Chemical Society Prague, s. 94-98. ISBN: 978-80-86238-90-6.

Quality of hemp seed oil depending on its obtaining - Ing. Ivana Poustková, Ph.D., doc. Ing. Luboš Babička, CSc., Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Gabriela Siegrová (externí), Ladislav Staruch (externí), 2010

Porovnání charakteristických vlastností konopného oleje získaného různými způsoby lisování - Ing. Ivana Poustková, Ph.D., doc. Ing. Luboš Babička, CSc., Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Gabriela Siegrová (externí), 2010

Porovnání kvalitativních znaků konopného oleje získaného dvěma způsoby - lisováním a extrakcí - Ing. Ivana Poustková, Ph.D., doc. Ing. Luboš Babička, CSc., Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Gabriela Siegrová (externí), Ladislav Staruch (externí), 2010

Senzorická analýza tvrdých a polotvrdých sýrů - Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Tereza Michlová, 2010

Stanovení obsahu vápníku v přírodních sýrech - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Tereza Michlová, Ing. Veronika Legarová, 2010

Sledování změny obsahu laktózy ve fermentovaných syrovátkových nápojích - Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Blanka Dvořáková, Alena Gabrielová, 2010

Sledování změny obsahu laktózy během fermentace syrovátkových nápojů - Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Blanka Dvořáková, Alena Gabrielová, 2010

Sledování obsahu soli faremně vyráběných sýrů - Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., K. Kochánková (externí), 2010

Sledování kvality mléčných výrobků z naší tržní sítě - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Alena Gabrielová, Jana Poděbradská (externí), Alexandra Mikotová (externí), Ing. Veronika Legarová, 2010

Porovnání hlavních složek mléka z konvenčního a ekologického zemědělství - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Veronika Legarová, Jana Poděbradská (externí), Zuzana Vejvodová (externí), Pavel Hering (externí), 2010

Porovnání hlavních složek mléka a masa z konvenčního a ekologického zemědělství - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Ludmila Prokůpková, Ph.D., Ing. Veronika Legarová, Pavel Hering (externí), 2010

Nutriční význam tuku kozího a ovčího mléka - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Kateřina Janušová (externí), Ing. Veronika Legarová, 2010

Antioxidative activity of selected component of diet - Iva Roubíčková (externí), Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Miluše Štolcová, CSc., D. Chrpová (externí), Jan Pánek (externí), 2010

The effect of fertilization method on composition and antioxidant properties of leafy parsley (Petroselinum crispum) - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Denisa Václavíková (externí), Jan Pánek (externí), Michael H. Gordon (externí), Ing. Aleš Holík, Blanka Dvořáková, 2010

Vliv způsobu pěstování na antioxidační účinnost a kvantitativní parametry oregana - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Jan Pánek (externí), L. Kolesárová (externí), D. Chrpová (externí), 2010

Faremní zpracování mléka, Hodnocení výrobků (Seminář pro praxi) - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Kateřina Jiralová, Ing. Veronika Legarová, 2010

Laktosa a její změny během fermentace syrovátky a mléka termofilními bakteriemi mléčného kvašení - Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Jana Hájková (externí), 2010

Analytické metody hodnocení účinnosti antioxidantů ve vybraných druzích koření - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., D. Chrpová (externí), Jan Pánek (externí), L. Kolesárová (externí), Ing. Veronika Legarová, 2010

Posklizňová fyziologie jablek a změny při jejich skladování - Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Alena Gabrielová, 2010

CHRPOVÁ, D. – KOUŘIMSKÁ, L. – GORDON, M. – HEŘMANOVÁ, V. – ROUBÍČKOVÁ, I. – PÁNEK, J. Antioxidant activity of selected phenols and herbs used in diets for medical conditions. Czech Journal of Food Sciences, 2010, roč. 28, č. 4, s. 317 - 325. ISSN: 1212-1800.

KOUŘIMSKÁ, L. Změny při skladování jablek. Zahradnictví, 2010, roč. 9, č. 9, s. 14 - 15. ISSN: 1213-7596.

LEGAROVÁ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. The effect of kappa-casein genotype on the quality of milk and fresh cheese. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 213 - 217. ISSN: 1211-3174.

BABIČKA, L. – KOŽNAROVÁ, V. – POUSTKOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – ŠIŠKOVÁ, J. – ŠMOLÍK, J. Digestát – hnojivo pro cukrovku. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č 3, s. 106-109. ISSN: 1210-3306.

LEGAROVÁ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. Sensory quality evaluation of whey-based beverages. Mljekarstvo, 2010, roč. 60, č. 4, s. 280 - 287. ISSN: 0026-704X.

POUSTKOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – VÁCLAVÍKOVÁ, K. – MIHOLOVÁ, D. – BABIČKA, L. The Effect of Fertilization Method on Selected Elements Content in Tomatoes (Lycopersicon lycopersicum). Czech Journal of Food Sciences - Special Issue, 2009, roč. 27, č. 0, s. 394 - 396. ISSN: 1212-1800.

KOUŘIMSKÁ, L. – BABIČKA, L. – VÁCLAVÍKOVÁ, K. – MIHOLOVÁ, D. – PACÁKOVÁ, Z. – KOUDELA, M. The effect of fertilization with fermented pig slurry on the quantitative and qualitative parameters of tomatoes (Solanum lycopersicum). Soil and Water Research, 2009, roč. 3, č. 4, s. 116 - 121. ISSN: 1801-5395.

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – KUBÍNOVÁ, A. Korelace změn kvalitativních parametrů jablek během skladování. Zahradnictví, 2009, roč. 2009, č. 7, s. 46 - 48. ISSN: 1213-7596.

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – PROKŮPKOVÁ, L. Senzorická kvalita faremních výrobků z kozího, kravského a ovčího mléka. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2009, roč. 2009, č. 117, s. 41 - 42. ISSN: 1212-950X.

POUSTKOVÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – BABIČKA, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – PROKŮPKOVÁ, L. – DOXANSKÝ, P. Additives and Contaminants in Food. Bratislava, Slovenská republika: STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika, 2009. 1s. ISBN 978-80-227-3183-6. s. Výskyt těžkých kovů v zelenině v závislosti na způsobu hnojení , s. 195 - 198.

BABIČKA, L. – POUSTKOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. Additives and Contaminants in Food. Bratislava, Slovenská republika: STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika, 2009. 1s. ISBN 978-80-227-3183-6. s. Výroba potravin ve vztahu k zdravotním rizikům transgenních plodin, s. 102 - 105.

POUSTKOVÁ, I. – BABIČKA, L. – KOUŘIMSKÁ, L. – PROKŮPKOVÁ, L. – FAMĚRA, O. Laboralim 2009 Recent progress in analytical methods of food. Bratislava, Slovenská republika: STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, Slovenská republika, 2009. 1s. ISBN 978-80-227-3071-6. s. Autenticita koncentrátů pomerančových džusů, s. 261 - 264.

Zákysové kultury - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Legarová Veronika; Dvořáková Blanka; Jiralová Kateřina, 2009

Kysané mléčné výrobky - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Legarová Veronika; Dvořáková Blanka; Jiralová Kateřina, 2009

Sýry - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Legarová Veronika; Dvořáková Blanka; Jiralová Kateřina, 2009

Faremní zpracování mléka, Hodnocení výrobků (Seminář pro praxi) - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Jiralová Kateřina; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Dvořáková Blanka; Ing. Legarová Veronika; Gabrielová Alena; Ing. Doxanský Petr, 2009

Kvalita zemědělské produkce (Seminář) - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Legarová Veronika; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D.; Jiralová Kateřina, 2009

Bezpečnostně zdravotní rizika transgenních plodin z hlediska výroby potravin - doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Poustková Ivana, Ph.D.; Golian J., 2009

Comparison of Major Milk Components in Dairy Cows’ Milk from Morning and Evening Milking - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Legarová Veronika; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Golian J., 2009

Bezpečnostně zdravotní rizika transgenních plodin z hlediska výroby potravin - doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Golian J.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Poustková Ivana, Ph.D., 2009

Obsah vybraných prvků v zelenině v závislosti na způsobu hnojení - Ing. Poustková Ivana, Ph.D.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; Ing. Václavíková Kristýna, 2009

Porovnání kravského mléka z ranního a večerního dojení - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Legarová Veronika; doc. Ing. Babička Luboš, CSc., 2009

Sledování obsahu močoviny v syrovém mléce vysokoužitkových holštýnských krav v závislosti na délce laktace - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Šichtař Jiří; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Dvořáková Blanka, 2009

Sledování kyselosti kozích sýrů a tvarohů - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Charvátová R.; Ing. Legarová Veronika, 2009

Sledování procesu fermentace sladké syrovátky k možnosti jejího využití pro přípravu zakysaných nápojů - Ing. Legarová Veronika; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2009

Antioxidační působení vybraných druhů koření používaných v šetřících dietách - Chrpová D.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Heřmanová V.; Pánek Jan, 2009

Antioxidační působení rostlinných fenolů - Pánek Jan; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Heřmanová V.; Chrpová D., 2009

Vliv použití netradičních hnojiv na složení zeleniny - Čech D.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Václavíková Kristýna, 2009

Stanovení vitaminu C v ovoci a zelenině - Holická M.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2009

Nutričně cenné látky v rajčatech - Kolesárová L.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2009

Sledování kvality kozího mléka a výrobků z kozího mléka v průběhu laktačního období - Charvátová R.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2009

Obliba sýrů a preference příchutí - Michlová T.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2009

Možnosti zvyšování výtěžnosti sýrů - Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2009

Senzorické hodnocení sýrů eidamského typu s příchutěmi - Kochánková K.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2009

Obsah vybraných těžkých kovů v zelenině hnojené anaerobně fermentovanou prasečí kejdou - Ing. Doxanský Petr; Ing. Poustková Ivana, Ph.D.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Václavíková Kristýna; RNDr. Mošna František, Ph.D., 2009

Faktory ovlivňující produkci škrobu u tritikale - Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Majerová M.; Mgr. Lipavský Jan, CSc.; Riljáková Božena; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2009

 
page foot