| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Josef Brčák, CSc. (3537)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2317
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BRČÁK, J. – SEKERKA, B. – SEVEROVÁ, L. – STARÁ, D.Makroekonomie. Makroekonomický přehled.. 2018, .

BURIAN, S. – BRČÁK, J. Taxes on Capital in Europe – Paired Regression Analysis. International Advances in Economic Research, 2016, roč. 22, č. 2, s. 235-236. ISSN: 1083-0898.

BURIAN, S. – BRČÁK, J. Economic Convergence Criteria – Factor Analysis. ..., 2016, roč. 22, č. 4, s. 475-476. ISSN: N.

BRČÁK, J. Ekonomie trochu jinak. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 340s. ISBN 978-80-7380-534-0.

SOUKUP, A. – BRČÁK, J. – SVOBODA, R. Monopolistic Competition in the International Trade of Agricultural Products . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 1, s. 87-97. ISSN: 1804-1930.

BURIAN, S. – BRČÁK, J. Relationship between Capital Tax Rate and Tax Quota in Europe. International Advances in Economic Research, 2014, roč. 20, č. 2, s. 233-234. ISSN: 1083-0898.

BURIAN, S. – BRČÁK, J. Convergence Process in the European Region - Cluster Analysis. International Advances in Economic Research, 2014, roč. 20, č. 4, s. 459-460. ISSN: 1083-0898.

BURIAN, S. – BRČÁK, J. Granger Causality within Monetarist Transmission in the Czech Republic. International Advances in Economic Research, 2013, roč. 19, č. 1, s. 69-70. ISSN: 1083-0898.

URBÁNKOVÁ, E. – BRČÁK, J. – HŘEBÍK, F. Bezpečnostní rizika spojená s růstem nezaměstnanosti ekonomicky aktivního obyvatelstva. Bezpečnostní teorie a praxe, 2013, roč. 1/2013, č. 1, s. 17-26. ISSN: 1801-8211.

ŠRÉDL, K. – BRČÁK, J. ŘEŠENÍ NEDOSTATKU KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKŮ V PRŮMYSLU SPOLUPRACÍ ŠKOL A FIREM. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1214-9187.

KOLÁŘ, M. – BRČÁK, J. EKONOMICKÁ NEROVNOST A VZDĚLÁNÍ Stručný popis vztahu ekonomické nerovnosti a vzdělání na vybraných příkladech. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 2, s. 6-12. ISSN: 1214-9187.

URBÁNKOVÁ, E. – BRČÁK, J. Ekonomicky aktivní cizinci na trhu práce v České republice. Auspicia, 2013, roč. X, č. 1, s. 76-81. ISSN: 1214-4967.

SEVEROVÁ, L. – BRČÁK, J. STÁTNÍ DLUH ČESKÉ REPUBLIKY. Auspicia, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 32-37. ISSN: 1214-4967.

BURIAN, S. – BRČÁK, J. The Basic Transmission Mechanisms of Monetary Policy in the Czech Republic. International Advances in Economic Research, 2012, roč. 18, č. 1, s. 126-127. ISSN: 1083-0898.

BRČÁK, J. – SEKERKA, B. – STARÁ, D. – SVOBODA, R. Česká republika ve světle ekonomických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. , 2012, 206s. ISBN 978-80-7380-369-8.

BURIAN, S. – SVOBODA, P. – HŘEBÍK, F. – BRČÁK, J. Rizika transmisí měnové politiky v kontextu ekonomických teorií - jedny z determinantů bezpečnostní situace státu. Bezpečnostní teorie a praxe, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 43-50. ISSN: 1801-8211.

URBÁNKOVÁ, E. – BRČÁK, J. Analýza ekonomicky aktivních cizinců na trhu práce v České republice z hlediska vzdělanostní úrovně a klasifikace KZAM. Media4u Magazine, 2012, roč. 9, č. 2/2012, s. 1-5. ISSN: 1214-9187.

SVOBODA, P. – BRČÁK, J. Electricity Consumption Demand Model in Czech Households. Idojaras, 2012, roč. 11294, č. November 2012, s. 1-3. ISSN: 0324-6329.

KOPLÍK, M. – BRČÁK, J. VÝZNAM EKONOMIE JAKO VĚDY V SOUČASNOSTI. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 1-9. ISSN: 1214-9187.

BRČÁK, J. – KOPECKÁ, L. KONKURENCESCHOPNOST EKONOMIKY ČR V PODMÍNKÁCH UTVÁŘENÍ ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 10-12. ISSN: 1214-9187.

SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L. – SVOBODA, R. – BRČÁK, J. Oligopoly competition in the market with food products . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 12, s. 580-588. ISSN: 0139-570X.

BRČÁK, J. – ŠRÉDL, K. K problematice projektů ICT v ekonomickém vzdělávání. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 40-44. ISSN: 1214-9187.

SVOBODA, P. – BURIAN, S. – HŘEBÍK, F. – BRČÁK, J. Energetická bezpečnost České republiky v kontextu Evropské unie a Ruska. ..., 2011, roč. 2011, č. 3, s. 45-55.

KOPECKÁ, L. – BRČÁK, J. Problém vztahu nezaměstnanosti a úrovně vzdělání v Česku. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 14-18. ISSN: 1214-9187.

BRČÁK, J. – SEVEROVÁ, L. K problematice vztahu zaměstnanosti a úrovně dosaženého vzdělání v ČR. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 11-13. ISSN: 1214-9187.

ČÍŽEK, B. – BRČÁK, J. ÚROKOVÉ SAZBY – FAKTORY FORMOVÁNÍ JEJICH VÝŠE NA FINANČNÍCH TRZÍCH. Auspicia, 2011, roč. 8, č. 2, s. 139-143. ISSN: 1214-4967.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – ROSOCHATECKÁ, E. – TOMŠÍK, K. – BRČÁK, J. – BENEŠOVÁ, I. – STEININGER, M. Globalizační procesy v zemědělství a role EU v rámci globálního trhu. Praha: Powerprint, 2011. 140s. ISBN 978-80-87415-26-9.

BRČÁK, J. Význam spotřeby v ekonomice a její vývoj. Auspicia, 2010, roč. VII, č. 1, s. 38 - 41. ISSN: 1214-4967.

BURIAN, S. – SVOBODA, P. – HŘEBÍK, F. – BRČÁK, J. Rizika vyplývající z jednotné evropské měny v kontextu historických zkušeností s měnovými krizemi . Bezpečnostní teorie a praxe, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 37 - 45. ISSN: 1801-8211.

BRČÁK, J. Labour productivity in czech agriculture and factors of its improvement. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 236 - 244. ISSN: 1211-3174.

Srovnání zemědělství v ČR a v EU - doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Spiesová Daniela; Bc. Širůčková Daniela, 2009

Srovnání zemědělství v ČR a v EU (srovnání rostlinné výroby), - doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Spiesová Daniela; Bc. Širůčková Daniela, 2009

Srovnání zemědělství v ČR a v EU (srovnání živočišné výroby) - doc. Ing. Brčák Josef, CSc.; Ing. Spiesová Daniela; Bc. Širůčková Daniela, 2009

Srovnání v ČR a EU z hlediska zahraničního obchodu s agrárními produkty - doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2009

Zemědělská půda a její cena - doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2009

Makroekonomie – cvičebnice - doc. Ing. Brčák Josef, CSc., 2009

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot