| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Dagmar Zádrapová (17957)

Kontakty
  • E-mail:
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

DVOŘÁK, J. – KORECKÝ, J. – FALTINOVÁ, Z. – ZÁDRAPOVÁ, D. Genetic diversity of sessile oak populations in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 2022, roč. 68, č. 1, s. 8-18. ISSN: 1212-4834.

FALTINOVÁ, Z. – KORECKÝ, J. – DVOŘÁK, J. – BÍLÝ, J. – ZÁDRAPOVÁ, D. – JANSA, V. – LSTIBŮREK, M. Genetic Structure of Norway Spruce Ecotypes Studied by SSR Markers. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 1-15. ISSN: 1999-4907.

KORECKÝ, J. – FALTINOVÁ, Z. – BÍLÝ, J. – DVOŘÁK, J. – ZÁDRAPOVÁ, D. – PASTIEROVIČ, F. – ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – LSTIBŮREK, M. Ověřování deklarovaného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů, Verification of the declared origin of reproductive material using genetic markers, verification of reproductive material; seed origin; SSR markers; multiplex, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KGFLD_M1/2020, Smlouva o uplatnění metodiky s Lesy České republiky, s.p. IČ 42196451, zastoupený Ing. Milošem Pařízkem, ředitelem semenářského závodu (milos.parizek@lesycr.cz)., budoucí zvýšení stability a kvality lesních porostů díky možnosti kontroly skutečného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 06.02.2020,

ZÁDRAPOVÁ, D. – **TITĚRA, A. – SZÁKOVÁ, J. – ČADKOVÁ, Z. – **CUDLÍN, O. – NAJMANOVÁ, J. – TLUSTOŠ, P. Mobility and bioaccessibility of risk elements in the area affected by the long-term opencast coal mining. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART A-TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES & ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2019, roč. 54, č. 12, s. 1159-1169. ISSN: 1093-4529.

LINDA, R. – ZÁDRAPOVÁ, D. – KŘÍŽOVÁ, K. – KUNEŠ, I. Smlouva o uplatnění výsledku Ověřené technologie "Evaluace výsledků měření parametrů chlorofylu v listech vybraných dřevin pomocí přenosných zařízení", Certified technology contract "Evaluation of measured parameters of tree leaves chlorophyll done by suitable portable devices", chlorophyll content; chlorophyll fluorescence; forest nurseries, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TJ01000051, Smlouva o uplatnění výsledku – Ověřené technologie zpracované v rámci řešení projektu TJ01000051, Technologie byla ověřena ve spolupráci s dalším řešitelem projektu (smlouva byla podepsána oběma subjekty v prosinci 2019)., Potenciální úspora v řádu statisíců korun ročně (v případě středně velké lesní školky), zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

LINDA, R. – ZÁDRAPOVÁ, D. – KŘÍŽOVÁ, K. – KUNEŠ, I. Měření obsahu a fluorescence chlorofylu v listech vybraných dřevin pomocí přenosných přístrojů, The measurement of chlorophyll content and fluorescence in leaves of selected tree species using portable instruments, chlorophyll content; chlorophyll fluorescence; forest nurseries, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), TJ01000051-V2, Osoba pro jednání – Ing. Rostislav Linda (lindar@fld.czu.cz), uzavřena smlouva o využití metodiky se společností Suchopýr, o.p.s (IOČ: 25419358) ze dne 5.11.2018, Potenciální úspora nákladů, eliminace neefektivních nákladů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, 03.12.2018,

KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. – BÍNOVÁ, Z. – ČEPL, J. – ZÁDRAPOVÁ, D. – DVOŘÁK, J. – PASTIEROVIČ, F. Metodika ověřování deklarovaného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů. Praha: Lesy České republiky, s.p., 2018, 267s. ISBN: ,

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot