| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Michaela Havlíková, Ph.D. (3592)

Kontakty
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2338
  • E-mail:
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

HAVLÍKOVÁ, M. – **CRESPO STUPKOVÁ, L. – **PLÍŠKOVÁ, L. Evaluation of sustainable tourism potential of the principle Giant Mountains resorts in the Czech Republic. ..., 2019, roč. 7, č. 4, s. 26-35. ISSN: N.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Shadow prices of greenhouse gas emissions: An application to the Czech dairy production. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2018, roč. 64, č. 7, s. 291-300. ISSN: 0139-570X.

DOPADY CESTOVNÍHO RUCHU NA PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ – PŘÍPADOVÁ STUDIE CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY - Ing. Michaela Havlíková, Ph.D., 2018

MALÝ, M. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Valuation of public goods: The case of emissions from livestock holdings in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2017, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: 1804-1930.

MALÝ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. Identification and Valuation of Public Goods within the Vertical of Cattle Breeding. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. 7, č. 1, s. 69-82. ISSN: 1804-1930.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); TECHNICAL EFFICIENCY WITH AN UNDESIRABLE OUTPUT - CASE STUDY OF CZECH DAIRY FARMS. 2016, Proceedings of the Ires international konference 11-12/9/2016, Crete.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Economic valuation of mountain landscapes and ecosystems: A meta-analysis of case studies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2016, roč. VIII, č. 3, s. 103-112. ISSN: 1804-1930.

HAVLÍKOVÁ, M. Studying tourism impacts by Q methodology approach. Journal of Environmental Managemenr and Tourism, 2016, roč. 7, č. 2, s. 80-87. ISSN: 2068-7729.

HAVLÍKOVÁ, M. Likert scale versus Q-table measures – a comparison of host community perceptions of a film festival. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2016, roč. 16, č. 2, s. 196-207. ISSN: 1502-2250.

MALÝ, M. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. Greenhouse gas emissions in the Czech livestock sector. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXV. GLOBAL AND EUROPEAN CHALLENGES FOR FOOD PRODUCTION, AGRIBUSINESS AND THE RURAL ECONOMY 14.09.2016, Prague. Praha: CULS Prague, 2016. s. 192-199.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Veřejné statky v zemědělství (produkce, ocenění a podpora). Praha: Professional Publishing, s.r.o., 2016, 140s. ISBN 978-80-906594-2-1.

HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. – ČECHURA, L. – MALÝ, M.Landscape Assessment – A Case Study of Šumava Mountains, Protected Landscape Area. 2016, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND AGRICULTURAL ENGINEERING (ICFAE.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – MALÝ, M. Ocenění veřejných statků: produkční přístup, Valuation of public goods: production approach, Public goods; Output/Input distance function; shadow price; subsidies, 2016, GA - Zemědělská ekonomie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Certifikovaná metodika - KE01, MZe ČR, Odbor environmentálních podpor PRV, Těšnov 65/17, 110 00, Praha - Ing. David Kuna (ředitel odboru), Roční změna dotace při kompenzaci ztracených příjmů 537 mil. Kč až 1,8 mld. Kč, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Odbor environmentálních podpor PRV MZe ČR, 31.10.2016,

MALÝ, M. – HÁLOVÁ, P. – HAVLÍKOVÁ, M. – ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Comparison greenhouse gas emissions from livestock holdings in Czechia and Slovakia. In Determinanty ekonomickej stability podniku 12.10.2016, Smižany, SR. Nitra: SPU Nitra, 2016. s. 80-92.

HÁLOVÁ, P. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – ČECHURA, L. – MALÝ, M. – HAVLÍKOVÁ, M. Analýza a srovnání produkčních funkcí výrobců mléka v ČR v kontextu environmentálního znevýhodnění. In Determinanty ekonomickej stability podniku 13.10.2016, Smižany. Nitra: , 2016. s. 10-16.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – HAVLÍKOVÁ, M. – HÁLOVÁ, P. – ČECHURA, L. – MALÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ASSESSMENT OF AGRICULTURE PUBLIC GOODS BY SHADOW PRICES. 2015, .

HAVLÍKOVÁ, M. – KOLÁŘOVÁ, A. Why Do Agricultural Producers Exhibit at Bread Basket?. Science of the Total Environment, 2015, roč. 7, č. 4, s. 49-56. ISSN: 0048-9697.

ANTOUŠKOVÁ, M.; idPublikace = 65945; Název: Travel cost model for an agrifarm specialised in horse riding activities-- Neexistuje podtyp publikace --

ANTOUŠKOVÁ, M. – MIKULEC, J. – KOLÁŘOVÁ, A. Hikers’ Motives for Choosing a Hiking Trail - Evidence from the Czech Landscape Protected Areas. In 4th International Conference on Tourism Research 09.12.2014, Malajsie. Kota Kinabalu, Malajsie: EDP Sciences, 2014. s. 150-157.

ANTOUŠKOVÁ, M. PRODUKČNÍ MULTIPLIKÁTOR TURISTICKÝCH VÝDAJŮ V GEOPARKU ČESKÝ RÁJ. In Hradecké ekonomické dny 2014 04.02.2014, Hradec Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 19-25.

MIKULEC, J. – ANTOUŠKOVÁ, M. Perception of landscape, forest and settlement in protected landscape areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 3, s. 721-728. ISSN: 1211-8516.

ANTOUŠKOVÁ, M.; idPublikace = 61555; Název: ECONOMIC EVALUATION OF RECREATION - COMPARISON OFTHE TRAVEL COST MODEL (TCM) ANDTHE CONTINGENT VALUATION METHOD(CVM)-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠPAČEK, J. – ANTOUŠKOVÁ, M. Individual single-site travel cost model for Czech paradise geopark . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2851-2858. ISSN: 1211-8516.

ANTOUŠKOVÁ, M. Economic Value of Recreation – Determinants Influencing the Willingness to Pay in Natural Region with Low-Intensity Agriculture. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV, č. 4, s. 3-9. ISSN: 1804-1930.

ANTOUŠKOVÁ, M. – MIKULEC, J. Crucial factors influencing hikers´ decision of choosing a hiking trail. Journal of Outdoor Activities. , 2012, roč. 6, č. 2, s. 5-23. ISSN: 1802-3908 .

ANTOUŠKOVÁ, M. Comparison of take-it-or-leave-it and take-it-or-leave-it with follow-up elicitation formats – case study of Czech national parks.. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 19-26. ISSN: 1211-8516.

MIKULEC, J. – ANTOUŠKOVÁ, M. Landscape and tourism potential in protected landscape area. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 6, s. 272-278. ISSN: 0139-570X.

MIKULEC, J. – ANTOUŠKOVÁ, M. Vnímání sídel v CHKO turisty. In Clovek, stavba a uzemni planovani 5 23.05.2011, Praha - Fakulta stavebni CVUT v Praze. Praha: CVUT v Praze, 2011. s. 185-192.

ANTOUŠKOVÁ, M. – MIKULEC, J. Využití GIS (geografické informační systémy) v turismu (CHKO Kokořínsko). Czech Hospitality and Tourism Papers, 2011, roč. 2011, č. 13, s. 93-114. ISSN: 1801-1535.

ANTOUŠKOVÁ, M. – MIKULEC, J. USE OF GIS TO STUDY TOURISM BURDEN - CASE STUDY OF PROTECTED LANDSCAPE AREA KOKOŘÍNSKO. Acta academica karviniensia, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 5-16. ISSN: 1212-415X.

ANTOUŠKOVÁ, M. – MALÁ, Z. Economic and Management of Tourism. Lisboa: Universida de Lusíada de Lisboa, 2011. 421s. ISBN 978-989-640-078-1. POTENTIALS OF RURAL TOURISM IN THE CZECH REPUBLIC RURAL REGIONS, s. 225-240.

ANTOUŠKOVÁ, M. ZATÍŽENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE CESTOVNÍM RUCHEM. Studia Oecologica, 2011, roč. V, č. 1, s. 3-10. ISSN: 1802-212X.

MALÁ, Z. – ČERVENÁ, G. – ANTOUŠKOVÁ, M. Analysis of the impact of Common Agricultural Policy on plant production in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 237-244. ISSN: 1211-8516.

BOHÁČKOVÁ, I. – ANTOUŠKOVÁ, M. – BROŽOVÁ, I. – ČERVENÁ, G. – HUDEČKOVÁ, H. – LOŠŤÁK, M. – MALÁ, Z. – TOMŠÍK, K. Finanční podpora zemědělství a regionálního rozvoje - vybrané aspekty. Praha: Powerprint Praha, nakladatelství s vědeckou redakcí, 2011. 126s. ISBN 978-80-87415-32-0.

ANTOUŠKOVÁ, M. – MIKULEC, J. PERCEPTION OF TOURISM IMPACTS ON ITS SURROUNDING – SOUTHERN BOHEMIA. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2011, roč. XIV, č. 2, s. 79-88. ISSN: 1212-3285.

ANTOUŠKOVÁ, M. MEASURING IMPACTS OF FINANCIAL SUPPORTS BASED ON INPUT-OUTPUT ANALYSIS. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2010, roč. 17, č. 2, s. 13 - 23. ISSN: 1211-555X.

USE OF GIS TO ANALYSE TOURISM BURDEN – CASE STUDY OF PROTECTED LANDSCAPE AREA KOKOŘÍNSKO - Ing. Jana Mikulec, Ing. Michaela Antoušková, Ph.D., 2010

HAVLÍKOVÁ, M. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. Testing causality between unemployment and population changes in rural areas in the Czech Republic. In Agrarian Perspectives, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Prague, CR. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 267-273.

ANTOUŠKOVÁ, M. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NEPŘÍMÝCH DOPADŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA PRODUKCI JIHOČESKÉHO KRAJE. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. XIII, č. 1, s. 95 - 104. ISSN: 1212-3285.

MALÁ, Z. – ANTOUŠKOVÁ, M. ANALYZING THE POTENTIAL OF RURAL TOURISM IN THE CZECH REPUBLIC. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 2, s. 96 - 103. ISSN: 1211-3174.

Mezinárodní vědecký seminář „Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systému“ - Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Řezbová Helena, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Tools for agriculture and rural development policy evaluation - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

TOURISM BURDEN – CASE STUDY OF SOUTHERN BOHEMIA - Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela, 2009

Determinants of Czech Organic Cattle Breeding Development - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

CZECH ORGANIC FARMING DEVELOPMENT AND ITS REGIONAL DIFFERENCES - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Organic farming in less favoured areas - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Červená Gabriela, 2009

CZECH ORGANIC FARMING DEVELOPMENT AND ITS REGIONAL DIFFERENCES - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

The Influence of Tourism on the Environment - Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D., 2009

EVALUATION OF SUSTAINABLE RURAL TOURISM - CASE STUDY OF SOUTHERN BOHEMIA - Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela, 2009

POTENTIALS OF RURAL TOURISM IN THE CZECH REPUBLIC RURAL REGIONS - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

CAN FISCAL POLICY BE A COMMON UNDERLYING FACTOR INFLUENCING GDP GROWTH AND UNEMPLOYMENT IN THE EU? - Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Determinants of Czech Organic Cattle Breeding Development - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Perception of Sustainable tourism – Southern Bohemia - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Červená Gabriela, 2009

Theoretical approaches to evaluation of Common Agriculture Policy - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Červená Gabriela; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Struktura ekologického a konvenčního zemědělství - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Janecká Marie; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Evaluation of effects of agricultural subsidy on public wealth - Ing. Červená Gabriela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela, 2009

Regionální rozložení finančních podpor cestovního ruchu ze zdrojů krajského rozpočtu - Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D., 2009

TEORIE MULTULIPLIKÁTORU CESTOVNÍHO RUCHU - Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D., 2009

EVALUATING SUSTAINABLE TOURISM IN THE REGIONS - Ing. Antoušková Michaela, Ph.D.; Antoušková Michaela; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D., 2009

MALÁ, Z. – ANTOUŠKOVÁ, M. CZECH ORGANIC FARMING DEVELOPMENT AND ITS REGIONAL DIFFERENCES. In International Scientific Conference on Hradec Economical Days 2009 - Economic Development and Management of the Region 03.02.2009, Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 364-369.

 
page foot