| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. David Kincl (18220)

Kontakty
  • E-mail:
  • Mobilní telefon:
    • +420 702 169 423
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

KINCL, D. – **KABELKA, D. – **HEŘMANOVSKÁ, D. – VOPRAVIL, J. – **URBAN, R. – **KŘEMEN, T. Evaluation of sediment barriers in relation to the trap of soil particles. Soil and Water Research, 2022, roč. 17, č. 4, s. 0-0. ISSN: 1801-5395.

KINCL, D. – **FORMÁNEK, P. – VOPRAVIL, J. – **NERUŠIL, P. – **MENŠÍK, L. – JANKŮ, J. Soil-conservation effect of intercrops in silage maize. Soil and Water Research, 2022, roč. 17, č. 3, s. 180-190. ISSN: 1801-5395.

KINCL, D. – KABELKA, D. – VOPRAVIL, J. – HEŘMANOVSKÁ, D. Estimating the curve number for conventional and soil conservation technologies using a rainfall simulator. Soil and Water Research, 2021, roč. 16, č. 2, s. 95-102. ISSN: 1801-5395.

KABELKA, D. – KINCL, D. – VOPRAVIL, J. – **VRÁBLÍK, P. Impact of cover crops in inter rows of hop gardens on reducing soil loss due to water erosion. Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 4, s. 230-235. ISSN: 1214-1178.

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – VOPRAVIL, J. – **FUČÍK, P. – VYMAZAL, J. – HANEL, M. – **VOREL, I. – **KULHAVÝ, CSC., d. – KINCL, D. – KRAVKA, M. – KŘENEK, M. – **ČMELÍK, M. – **KVÍTEK, T. Zásady rozhodování zemědělce při realizaci krajinných opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny v zemědělské (lesozemědělské) krajině 2030+ . Praha: , 2021, 10s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – VOPRAVIL, J. – **KULHAVÝ, CSC., d. – KINCL, D. – **KVÍTEK, T. – KRAVKA, M. Zásady a postupy pro veřejnou správu při plánování a schvalování opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny v zemědělské (lesozemědělské) krajině 2030+. Praha: MŽP, 2021, 19s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KINCL, D. – VOPRAVIL, J. – VYMAZAL, J. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – **KVÍTEK, T. Návrh kritérií pro monitoring klimatických a hydrologických ukazatelů v pilotním projektu ověření jejich efektu a realizace monitoringu. Praha: MŽP, 2021, 43s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – VOPRAVIL, J. – **FUČÍK, P. – **KULHAVÝ, CSC., d. – HANEL, M. – KINCL, D. Zásady pro nastavení podpory krajinných opatření z veřejných dotací (s důrazem na sektor MŽP). Praha: MŽP, 2021, 23s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – KINCL, D. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – SUCHARDA, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – VYMAZAL, J. – **KVÍTEK, T. Prezentační mapa navrhovaných a realizovaných opatření v návaznosti na monitoring (pilotní projekt), Presentation map of proposed and implemented measures in relation to monitoring (pilot project), smart landscape; climate change; soil protection; drainage; monitoring, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Amálie_21, formát PDF, vizualizace navržených opatření , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PROCHÁZKOVÁ, E. – KINCL, D. – KABELKA, D. – **NERUŠIL, P. – **MENŠÍK, L. – BARTÁK, V. – VOPRAVIL, J. The impact of the conservation tillage “maize into grass cover” on reducing the soil loss due to erosion. Soil and Water Research, 2020, roč. 15, č. 3, s. 158-165. ISSN: 1801-5395.

KABELKA, D. – KINCL, D. – VOPRAVIL, J. Influence of No-till Technology on Reducing Soil Degradation during Sorghum Cultivation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2020, roč. 51, č. 1, s. 31-39. ISSN: 1211-3174.

**MENŠÍK, L. – KINCL, D. – **NERUŠIL, P. – **SRBEK, ING., J. – **HLISNIKOVSKÝ, L. – **SMUTNÝ, V. Water Erosion Reduction Using Different Soil Tillage Approaches for Maize (Zea mays L.) in the Czech Republic. PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE, 2020, roč. 9, č. 10, s. 1-14. ISSN: 0167-5877.

KINCL, D. – KABELKA, D. – **SRBEK, ING., J. – **ČÁP, P. – **PETERA, M. – VOPRAVIL, J. – KHEL, T. Mobilní technické protierozní opatření „silt-fence“, Temporary soil conservation practices "silt fence", silt fence; soil degradation; surface runoff; temporary soil conservation practices, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), silt-fence VÚMOP 007, Metodika bude využita v rámci MZe - Odbor environmentálních podpor PRV., Omezení eroze půdy a snížení nákladů na odstranění škod způsobených vodní erozí., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo zemědělství, Odbor environmentálních podpor PRV, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 07.12.2020,

KABELKA, D. – KINCL, D. – JANEČEK, M. – **VRÁBLÍK, P. – VOPRAVIL, J. – VOPRAVIL, J. Reduction in soil organic matter loss caused by water erosion in inter-rows of hop gardens. Soil and Water Research, 2019, roč. 14, č. 3, s. 172-182. ISSN: 1801-5395.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot