| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Mgr. Michal Brož (19404)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 606 135 073
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2993
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

WIMMEROVÁ, L. – BROŽ, M. – KADLECOVÁ, M. – **HANA, P. – **EVA, Š. – **ŠOLCOVÁ, O. – **PAVEL, T. Ověření využitelnosti filtračních koláčů pro podporu růstu a produkci bioaktivních látek, Verification of the usability of filter cakes to support growth and production of bioactive substances, hydrolysate; waste feathers; chlorophylls; carotenoids; Humulus, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TN01000048/04 – V017, TN01000048/04 – V017, Filtrační koláče z výroby kapalného hydrolyzátu z odpadního peří je možné s výhodou upravit kompostováním a následně aplikovat běžnými agrooperačními postupy (rozmetání, mělká orba, podmítka) v poměru 1 : 1 (živný substrát : zemina) na zemědělskou půdu. Tímto postupem je možné podpořit růst biomasy rostlin (o cca 30%) a zvýšit obsah bioaktivních látek v její sušině (o cca 25 %). Přepracované filtrační koláče je možné rovněž aplikovat ve formě kořenového balu před výsadbou sazenic větších rostlin (např. chmel otáčivý – Humulus lupulus či technické konopí – Cannabis sativa), opět za účelem zvýšení obsahu bioaktivních látek (o cca 10 – 12 %)., Vzhledem ke skutečnosti, že filtrační koláče jsou odpadním materiálem z výroby kapalného hydrolyzátu, který je již sám vyráběn z odpadního peří, je jeho nákupní cena nulová. Rovněž tak jsou minimální náklady na jeho dopravu, protože ho lze snadno přepracovat v místě výroby hydrolyzátu. Dále k úpravě poměru C : N lze využít dostupné odpadní materiály (např. dřevní štěpka z prořezu parkových stromů, posekaná tráva). Proto je ekonomická náročnost využití odpadních filtračních koláčů spojena pouze s případným nákupem a provozem elektrického kompostéru vhodného pro jejich rychlé přepracování. Komerční aplikace, např. formou licence nebyla řešena. , ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot