| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Ondřej Dvořák, PhD. (17596)

Kontakty
  • Mobilní telefon:
    • +420 723 320 579
  • E-mail:
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3411
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – ŠTĚRBOVÁ, I. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. – **KALOČ, J. Transparentní nátěr pro dřevinu dub, materiál na bázi dubového dřeva s prodlouženou barvostálostí, dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující a jejich použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 309200. 11.05.2022.

ŠEDIVKA, P. – HOLEČEK, T. – DVOŘÁK, O. – KUBISTA, K. – **KALOČ, J. Lepený nekonstrukční prvek ze dřeva dubu do exteriéru a interiéru, Glued non-structural element made of oak wood for exterior and interior, Oak wood; adhesion; gluing; modifications; flame retardant, 2022, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, FW01010627-V6, FW01010627-V6, Testováním bylo prokázáno dosažení vyšší pevnosti lepeného spoje díky modifikaci povrchu dřeva dubu chemickým modifikačním prostředkem pro zvýšení adhese, zvýšení termické stability díky modifikaci adhesiva dispergovanými nanočásticemi retardéru hoření a zvýšení odolnosti adhesiva modifikací stabilizátorem vůči degradaci biotickými a abiotickými činiteli při expozici do exteriéru a interiéru v porovnání s lepeným povrchem bez aplikované chemické modifikace na povrch dřeva a bez modifikace adhesiva., Chemická modifikace povrchu zvyšuje adhesi a pevnost lepeného spoje dřeva dubu, modifikací adhesiva dispergovanými nanočásticemi termosetu se zvyšuje termická stabilita a modifikací adhesiva stabilizátorem se zvyšuje odolnost lepeného spoje vůči degradaci biotickými a abiotickými činiteli a umožňuje použití dubového dřeva pro lepený program pro výrobu nekonstrukčních prvků při expozici do exteriéru a interiéru. , Česká zemědělská univerzita v Praze; MATRIX, a.s., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

SIKORA, A. – DVOŘÁK, O.; idPublikace = 94382; Název: Technické kreslení ve dřevozpracujícím průmyslu a kreslení v AutoCAD-- Neexistuje podtyp publikace --

HOLEČEK, T. – ŠEDIVKA, P. – PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – NOVÁK, D. – ZEIDLER, A. – HRADECKÝ, J. – **KALOČ, J. Materiál na bázi dubového dřeva s modifikovaným povrchem pro konstrukční i nekonstrukční aplikace v interiéru. -- Neuvedený název vydavatele --. 34 781. 19.01.2021.

HOLEČEK, T. – ŠEDIVKA, P. – NOVÁK, D. – DVOŘÁK, O. – PÁNEK, M. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Systém pro lepení dřevěných konstrukcí a lepený konstrukční prvek ze dřeva dubu do exteriéru. -- Neuvedený název vydavatele --. 35481. 19.10.2021.

ŠTĚRBOVÁ, I. – OBERHOFNEROVÁ, E. – PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – PAVELEK, M. Influence of different exposition of larch wood facade models on their surface degradation processes. Central European Forestry Journal, 2021, roč. 67, č. 1, s. 45-53. ISSN: 2454-034X.

DVOŘÁK, O. – KYTKA, T. – ŠEDIVKA, P. – SEDLECKÝ, M. – KUBISTA, K. Dřevěná pergola, Wooden gazebo, Wood; gazebo; construction, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Prototyp, Solární Pergola, 2019/75, Dispozice pergoly byla uzpůsobena požadavkům na využití. Finální rozměry jsou v půdoryse 4x4m a pergola je 2 m vysoká. Ošetřena je nátěrovou hmotou, tak aby se zabránilo degradaci materiálu., Zabudování solárních panelů na střechu pergoly, šetří každoročně finanční náklady na elektrickou energii. Panely jsou schopny napájet 2 notebooky a 4 mobily zároveň., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

DVOŘÁK, O.; idPublikace = 83526; Název: Dřevěné schodiště interiérové-- Neexistuje podtyp publikace --

DVOŘÁK, O.; idPublikace = 83609; Název: Dřevěné schodiště exteriérové -- Neexistuje podtyp publikace --

KYTKA, T. – DVOŘÁK, O. – KUBISTA, K. – NOVÁK, D.; idPublikace = 83616; Název: Vývoj technologie výroby regálu na skladování nátěrových hmot-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

HOLEČEK, T. – ŠEDIVKA, P. – PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – NOVÁK, D. – ZEIDLER, A. – HRADECKÝ, J. – **KALOČ, J. Materiál na bázi dubového dřeva a dílec pro výrobu exteriérových lepených dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 34594. 30.11.2020.

PÁNEK, M. – ŠEDIVKA, P. – HOLEČEK, T. – DVOŘÁK, O. – NOVÁK, D. – KUBISTA, K. – NĚMEC, M. – **ČERMÁK, J. – ZEIDLER, A. – SEDLECKÝ, M. – HRADECKÝ, J. – **KALOČ, J. Konstrukční a nekonstrukční prvek ze dřeva dubu s modifikovaným povrchem, Structural and nonstructural element made of oak wood with a modified surface, Oak wood; adhesion; gluing; construction, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, FW01010627-V2, FW01010627-V2, Testováním byla prokázáno dosažené vyšší pevnosti lepeného spoje díky modifikaci povrchu dřeva dubu modifikační látkou pro zvýšení adhese v porovnání s povrchem chemicky nemodifikovaného., Chemická modifikace a zvýšení adhese povrchu dřeva dubu zvyšuje adhesi a tím pevnost lepeného spoje a umožňuje použití dubového dřeva i pro lepený program konstrukčních prvků., Česká zemědělská univerzita v Praze; MATRIX, a.s., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – NOVÁK, D. – DVOŘÁK, O. – SCHÖNFELDER, O. – ŠEDIVKA, P. – **KOBETICOVA, K. Caffeine and TiO2 Nanoparticles Treatment of Spruce and Beech Wood for Increasing Transparent Coating Resistance against UV-Radiation and Mould Attacks. Coatings, 2020, roč. 10, č. 12, s. 1-13. ISSN: 2079-6412.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – DVOŘÁK, O. – ŠEDIVKA, P. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Jakým nátěrem ošetřit dřevo dubu v exteriéru. TZB-info, 2019, roč. , č. 1, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.

PÁNEK, M. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – DVOŘÁK, O. – ŠTĚRBOVÁ, I. Funkční vzorky smrkového a douglaskového dřeva ošetřené povrchovou modifikací a exteriérovým nátěrovým systémem na bázi přírodních olejů a vrchní vodoodpudivou vrstvou, Functional samples of spruce and Douglas fir wood treated with surface modification and exterior oil-based coating system with top hydrophobic layer , spruce and Douglas fir wood; surface modification; coating system; exterior, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na SM a DG, TH02020873-2019V004, Nátěrový systém na dřevě smrku a douglasky byl otestován metodou umělého urychleného stárnutí a jeho celková životnost a barvostálost je lepší ve srovnání s komerční variantou., Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému na smrku a douglasce vlivem prodloužení celkové životnosti, Česká zěmědělská univerzity v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – ŠEDIVKA, P. – DVOŘÁK, O. – **KALOČ, J. Zvýšení odolnosti nátěrových systémů na vybraných druzích dřeva v exteriérových aplikacích, Increasing of the durability of coating systems on selected types of wood in the exterior applications, technology of application; coating systems; wood; exterior exposition, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, Technologie nanášení nátěrů , TH02020873-2019V005 , Došlo k předání f. MATRIX a.s. na základě podepsané smlouvy o rozdělení výsledků projektu, kde prakticky využitelné výstupy patří ze 100% f. MATRIX a.s., Vede k úspoře cca 20% vlivem prodloužené celkové životnosti nátěrových systémů a snížení četnosti oprav a obnovy během expozice., MATRIX a.s., 25947672, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ŠTĚRBOVÁ, I. – ZEIDLER, A. – **KALOČ, J. Materiál na bázi smrkového nebo douglaskového dřeva s prodlouženou barvostálostí a dílec pro výrobu exteriérových dřevěných konstrukcí jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 33183. 03.09.2019.

PÁNEK, M. – DVOŘÁK, O. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ZEIDLER, A. Effectiveness of Two Different Hydrophobic Topcoats for Increasing of Durability of Exterior Coating Systems on Oak Wood. Coatings, 2019, roč. 9, č. 5, s. 1-13. ISSN: 2079-6412.

PÁNEK, M. – HÝSEK, Š. – DVOŘÁK, O. – ZEIDLER, A. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – ŠEDIVKA, P. Durability of the Exterior Transparent Coatings on Nano-Photostabilized English Oak Wood and Possibility of Its Prediction before Artificial Accelerated Weathering. Nanomaterials, 2019, roč. 9, č. 11, s. 1-21. ISSN: 2079-4991.

OBERHOFNEROVÁ, E. – ŠIMŮNKOVÁ, K. – DVOŘÁK, O. – ŠTĚRBOVÁ, I. – **HIZIROGLU, S. – ŠEDIVKA, P. – PÁNEK, M. Comparison of Exterior Coatings Applied to Oak Wood as a Function of Natural and Artificial Weathering Exposure. Coatings, 2019, roč. 9, č. 12, s. 1-15. ISSN: 2079-6412.

Název Poskytovatel Trvání
 
page foot