| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Jakub Husák, Ph.D. (1123)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2190
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Pozn.: Vzhledem k plánovaným služebním cestám, je potřeba se na konzultační hodiny předem domluvit emailem.
Konzultační hodiny ve zkouškovém období jsou pouze po domluvě emailem.
Kód předmětu Název předmětu
Citace

URBAN, J. – HUSÁK, J. Prefer local over organic? Dilemma of Czech organic consumers within social discourse on Organic 3.0. Journal of Central European Agriculture, 2022, roč. 23, č. 1, s. 192-206. ISSN: 1332-9049.

HUSÁK, J. – HUDEČKOVÁ, H. – KUČEROVÁ, E. Potenciál venkova pro praktikování sociálně inkluzivních aktivit. ..., 2019, roč. 51, č. 2, s. 115-136. ISSN: N.

HUDEČKOVÁ, H. – HUSÁK, J. – DUXOVÁ, R. FAMILY POLICY IN THE STRATEGIC PLANNING OF RURAL MUNICIPALITIES IN THE CZECH REPUBLIC . European Countryside, 2019, roč. 11, č. 3, s. 388-403. ISSN: 1803-8417.

HUSÁK, J. – HUDEČKOVÁ, H. Utilisation of the natural potential of rural areas for social inclusion . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2018, roč. 64, č. 4, s. 149-162. ISSN: 0139-570X.

HUSÁK, J. – HUDEČKOVÁ, H. SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNITY SCHOOLS IN THE CZECH REPUBLIC. In PROCEEDINGS OF THE 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2018 (ERIE) 06.06.2018, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2018. s. 110-116.

**DIETERICH, M. – **SCHWERK, A. – **ANCIFEROVA, O. – **BELGIBAYEVA, A. – **BLINOV, O. – **BORSUK, A. – **DYMITRYSZYN, I. – **GORBACHEVA, T. – HUSÁK, J. – **IMESKENOVA, E. – **ISMAILOVA, A. – **KALIMOV, N. – **KAZYDUB, N. – **KOROTKOVA, G. – **KOVALEVA, O. – LOŠŤÁK, M. – **MELESHENKO, N. – **NURMUKHANBETOVA, N. – **SANGADIEVA, I. – **SARTANOVA, N. – **SCHMIDT, L. – **SHINDELOV, A. – **THOMAS, A. – **ZHARLYGASSOV, Z. SARUD - A PROJECT FOR IMPLEMENTATION OF MASTER STUDIES IN RUSSIA AND KAZAKHSTAN. In PROCEEDINGS OF THE 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2018 (ERIE) 06.06.2018, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2018. s. 36-44.

**HOME, R. – **GERRARD, C. – **HEMPEL, C. – LOŠŤÁK, M. – **VIEWEGER, A. – HUSÁK, J. – **STOLZE, M. – **HAMM, U. – **PADEL, S. – **WILLER, H. – **VAIRO, D. – **ZANOLI, R. The quality of organic market data: providing data that is both fit for use and convenient. Organic Agriculture, 2017, roč. 7, č. 2, s. 141-152. ISSN: 1879-4238.

HUSÁK, J. – HUDEČKOVÁ, H. RURAL COMMUNITY SCHOOLS IN THE CZECH REPUBLIC FROM PARTICIPANTS' PERSPECTIVES. In PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2017 (ERIE) 08.06.2017, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2017. s. 137-144.

HUSÁK, J. – HUDEČKOVÁ, H. CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNITY EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2017, roč. 10, č. 3, s. 64-70. ISSN: 1803-1617.

HUSÁK, J. – HUDEČKOVÁ, H. DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNITY EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC . In Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 02.06.2016, Praha. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 220-227.

HUDEČKOVÁ, H. – HUSÁK, J. Rural school in the context of community-led local development. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 1, s. 33-40. ISSN: 1211-3174.

HUSÁK, J. – HUDEČKOVÁ, H. PERSPECTIVES OF COMMUNITY EDUCATION WITHIN THE CZECH RURAL AREAS. In EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2015 04.06.2015, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2015. s. 199-205.

HUSÁK, J. – HÁDKOVÁ, Š. Rural Community Schools in the Czech Republic and their Activities within the Context of Rural Development. In Proceedings of the 24th International Scientific Conference 16.09.2015, Praha. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC , 2015. s. 191-198.

HUSÁK, J. – KOPŘIVA, R. Komunitní vzdělávání ve venkovském prostoru – koncept a aplikace v České republice. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 34-38. ISSN: 1214-9187.

KOPŘIVA, R. – HUSÁK, J. Preferenční hlasy a jejich využitelnost při studiu komunálních stranických systémů. Auspicia, 2013, roč. 10, č. 1, s. 151-160. ISSN: 1214-4967.

HUSÁK, J. Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele: Ekonomické, právní a sociální aspekty.. Praha: C.H. Beck, 2013, 381s. ISBN 978-80-7400-446-9. Sociální postavení spotřebitelů., s. 47-84.

HUSÁK, J.; idPublikace = 62214; Název: Venkovské komunitní školy na území MAS Pošumaví.-- Neexistuje podtyp publikace --

HUSÁK, J.; idPublikace = 55495; Název: Synergy of social and human capital in rural development – Czech and German cases-- Neexistuje podtyp publikace --

HUSÁK, J. – VOLKÁNOVÁ, M. Faktory ovlivňující rozhodování potencionálních uchazečů o vysokoškolské vzdělávání v kontextu soudobé znalostní společnosti. Orbis scholae. , 2012, roč. 6, č. 1, s. 69-83. ISSN: 1802-4637 .

HUSÁK, J. – VOLKÁNOVÁ, M. PREFERENCES OF POTENTIAL APPLICANTS FOR UNIVERSITY EDUCATION AND THE “LEARNING ECONOMY”. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č 2, s. 77-88. ISSN: 1803-1617.

HUSÁK, J. Knowledge Dynamics Within the Rural Areas of the Czech Republic. In Proceedings of the 20th International Scientific Conference on Agrarian Perspectives 13.09.2011, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2011. s. 319-324.

HUSÁK, J. Regional policy of the European Communities and cross-border cooperation within the South Bohemia Region. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 6, s. 292-300. ISSN: 0139-570X.

HUSÁK, J. Cross-border Cooperation and Regional Development – Case Studies of Two Villages in the South Bohemia Region. In Proceedings of the 19th International Scientific Conference on Agrarian Perspectives 14.09.2010, Praha. Praha: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2010. s. 283-290.

ROZVOJ PŘÍHRANIČNÍCH REGIONŮ POHLEDEM TEORIÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE - Ing. Husák Jakub, Ph.D.; Ing. Wagnerová Jana, 2009

LOCAL FOOD PRODUCTS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS - Ing. Husák Jakub, Ph.D., 2009

Diversification of local economies and rural sustainable development of the village in transition in the Czech Republic - Ing. Husák Jakub, Ph.D.; Ing. Kociánová Jana, 2009

REGIONAL DISPARITIES, ENDOGENOUS DEVELOPMENT AND BORDER REGIONS – THE EXAMPLE OF THE SOUTH BOHEMIA REGION - Ing. Husák Jakub, Ph.D., 2009

Sociální a ekonomický rozvoj regionu Jižní Čechy - Ing. Husák Jakub, Ph.D., 2009

 
page foot