| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Zuzana Smeets Křístková, Ph.D. (3591)

Kontakty
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

SMEETS KŘÍSTKOVÁ, Z. – **ACHTERBOSCH, T. – **KUIPER, M. Healthy Diets and Reduced Land Pressure: Towards a Double Gain for Future Food Systems in Nigeria. Sustainability, 2019, roč. 11, č. 3, s. 1-31. ISSN: 2071-1050.

SMEETS KŘÍSTKOVÁ, Z. – GARDEBROEK, C. – VAN DIJK, M. – VAN MEIJL, H. The impact of R&D on factor-augmenting technical change – an empirical assessment at the sector level. Economic Systems Research, 2017, roč. 29, č. 3, s. 385-417. ISSN: 0953-5314.

SMEETS KŘÍSTKOVÁ, Z. – **VAN DIJK, M. – **VAN MEIJL, H. Frontiers of Economics and Globalization. . United Kingdom: Emerald Publishing Limited, 2017, 308s. ISBN 978-1-78714-516-0. Assessing the Impact of Agricultural R&D Investments on Long-Term Projections of Food Security, s. 1-17.

SMEETS KŘÍSTKOVÁ, Z. – VAN DIJK, M. – VAN MEIJL, H.; idPublikace = 72972; Název: Projections of long-term food security with R&D driven technical change—A CGE analysis-- Neexistuje podtyp publikace --

KŘÍSTKOVÁ, Z.; idPublikace = 66435; Název: EU MEMBER STATES IN AGRI-FOOD WORLD MARKETS: CURRENT COMPETITIVE POSITION AND PERSPECTIVES-- Neexistuje podtyp publikace --

RATINGER, T. – SMEETS KŘÍSTKOVÁ, Z. R&D Investments, technology spillovers and agricultural productivity, case of the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2015, roč. 61, č. 7, s. 297-313. ISSN: 0139-570X.

SMEETS KŘÍSTKOVÁ, Z. – GARCÍA ALVARÉZ COQUE, J. Competitiveness of the EU Beef Sector – a Case Study. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. 7, č. 2, s. 77-92. ISSN: 1804-1930.

KŘÍSTKOVÁ, Z. – RATINGER, T. Potenciální distribuční efekty reformy Společné zemědělské politiky a vyvolaná strukturální změna. EKONOMICKY CASOPIS, 2014, roč. 62, č. 5, s. 473-495. ISSN: 0013-3035.

KŘÍSTKOVÁ, Z. – VAN DIJK, M. ANALYSIS OF BUSINESS EXPENDITURES ON RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014, Ekonomický rozvoj a management region, 4. dil 04.02.2014, Hradec Kralove. : Univerzita Hradec Kralove, Fakulta Informatiky a Managementu, 2014. s. 377-387.

GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, J. – HECKELEI, H. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PETIT, M. – ILMARI AROVUORI, K. – PYYKKÖNEN, P. – CAPITANIO, F. – COMPÉS- LÓPEZ,, R. – MARTÍNEZ-GÓMEZ, V.; idPublikace = 66434; Název: EU Members States in Agri food World Markets: Current Competitive positions and perspectives-- Neexistuje podtyp publikace --

KŘÍSTKOVÁ, Z. Analysis of Private RD Effects in a CGE Model with Capital Varieties: the Case of the Czech Republic. Czech Journal of Food Sciences, 2013, roč. 63, č. 3, s. 262-287. ISSN: 1212-1800.

KŘÍSTKOVÁ, Z. – RATINGER, T. Modelling the efficiency of agri-environmental payments to Czech agriculture in a CGE framework incorporating public goods approach . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 2, s. 59-71. ISSN: 1804-1930.

RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – ČECHURA, L. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – MALÝ, M. – MALÁ, Z. – HÁLOVÁ, P. Simulations at Czech poultry market. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 327-333. ISSN: 1211-8516.

KŘÍSTKOVÁ, Z. – RATINGER, T. Impact of the CAP´s Second Pillar Budget Reform on the Czech Economy. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV, č. 4, s. 49-59. ISSN: 1804-1930.

KŘÍSTKOVÁ, Z. IMPACT OF R&D INVESTMENT ON ECONOMIC GROWTH OF THE CZECH REPUBLIC – A RECURSIVELY DYNAMIC CGE APPROACH. Prague Economic Papers, 2012, roč. , č. 4, s. 412-433. ISSN: 1210-0455.

RATINGER, T. – KŘÍSTKOVÁ, Z. Rural Economies and ahe Pillar 2 Budget Debate: A Regional Perspective. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2012, roč. IV, č. 4, s. 67-78. ISSN: 1804-1930.

KŘÍSTKOVÁ, Z. – GOLOVÁ, A. Modelling direct payments to agriculture in a CGE Framework – analysis of the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 11, s. 517-528. ISSN: 0139-570X.

KŘÍSTKOVÁ, Z.; idPublikace = 52487; Název: Macroeconomic Consequences of a Common Agricultural Policy Budget Reduction for the Czech Economy - a General Equilibrium Approach-- Neexistuje podtyp publikace --

MALÝ, M. – MALÁ, Z. – ČECHURA, L. – ŽÍDKOVÁ, D. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – MAIER, T. – MACH, J. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – HUČKO, J. Potential for Pork Production in the Czech Republic . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 11, s. 545-554. ISSN: 0139-570X.

KŘÍSTKOVÁ, Z. – RATINGER, T. – ŠTIKOVÁ, O. Economic Consequences of Increased Value Added Tax on Food. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 69-76.

KŘÍSTKOVÁ, Z. Approaches to the Dynamization of the CGE Model Applied to the Czech Republic. Emerging Markets Finance and Trade, 2010, roč. 46, č 3-Supp.1, s. 59-82. ISSN: 1540-496X.

MACH, J. – KŘÍSTKOVÁ, Z. Modelling The Cattle Breeding Production in the Czech Republic . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. 2, č. 3, s. 25 - 35. ISSN: 1804-1930.

KŘÍSTKOVÁ, Z. How applicable is the GTAP database in agriculturally oriented CGE modelling for the case of the Czech Republic? An empirical analysis. In Agrarian Perspectives, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 95-105.

ČECHURA, L. – HÁLOVÁ, P. – HUČKO, J. – MACH, J. – MAIER, T. – MALÁ, Z. – MALÝ, M. – KŘÍSTKOVÁ, Z. – PÁNKOVÁ, L. – PETEROVÁ, J. – RUMÁNKOVÁ, L. – ŽÍDKOVÁ, D. Produkční funkce v živočišné výrobě. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2010. 126s. ISBN 978-80-7418-090-3.

KALABISOVÁ, J. – KŘÍSTKOVÁ, Z. Valuing Socioeconomic Factors of Farmers´ Households and Economic Effects of Agroforestry System. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. II, č. 4-Special, s. 11 - 22. ISSN: 1804-1930.

KŘÍSTKOVÁ, Z. EFFECT OF SOARING WORLD CEREAL PRICES ON THE CZECH ECONOMY (WITH USE OF GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH). Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 143 - 154. ISSN: 1211-3174.

EFFECT OF MARGINAL PROPENSITY TO SAVE ON THE ECONOMY WITH USE OF CGE MODELLING - Ing. Křístková Zuzana, Ph.D., 2009

IMPACT OF FOREIGN SAVINGS ON THE ECONOMY OF CR WITH THE USE OF COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH - Ing. Křístková Zuzana, Ph.D., 2009

Effect of world commodity prices on the equilibrium of the Czech economy - Ing. Křístková Zuzana, Ph.D., 2009

POTENTIAL OF PORK MEAT PRODUCTION IN THE - Ing. Malá Zdeňka, Ph.D.; Ing. Malý Michal, Ph.D.; doc. Ing. Čechura Lukáš, Ph.D.; Ing. Křístková Zuzana, Ph.D.; Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Maier Tomáš, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila; Ing. Peterová Jarmila, CSc.; Ing. Šobrová Lenka, Ph.D.; Ing. Žídková Dana, 2009

USE OF THE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM MODELS FOR EXPLAINING EXPORT DRIVEN ECONOMIC GROWTH - Ing. Křístková Zuzana, Ph.D., 2009

MOŽNÝ PŘÍSTUP K SESTAVOVÁNÍ SOCIÁLNÍ MATICE (SAM) V ZEMĚDĚLSKÝCH APLIKACÍCH - Ing. Křístková Zuzana, Ph.D., 2009

Modelling CAP instruments in a general equilibrium setting - Ing. Golová Andrea; Ing. Křístková Zuzana, Ph.D., 2009

KŘÍSTKOVÁ, Z. IMPACT OF FOREIGN SAVINGS ON THE ECONOMY OF CR WITH THE USE OF COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH. In International Scientific Conference on Hradec Economical Days 2009 - Economic Development and Management of the Region 03.02.2009, Hradec Králové. Hradec Králové: Univ Hradec Kralove, Dept Econom & Management, Fac Informat & Management, 2009. s. 351-358.

 
page foot