| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Pavel Švehla, Ph.D. (2932)

Kontakty
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Nitrification of the liquid phase of digestate can help with the reduction of nitrogen losses. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & INNOVATION, 2020, roč. 17, č. 100514, s. 1-10. ISSN: 2352-1864.

ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. Thermal thickening of nitrified liquid phase of digestate for production of concentrated complex fertiliser and high-quality technological water. Journal of Environmental Management, 2020, roč. 276, č. 111250, s. 1-7. ISSN: 0301-4797.

**KOUBA, V. – ŠVEHLA, P. – **CATRYSSE, M. – **PROCHÁZKOVÁ, L. – RADECHOVSKÁ, H. – **JENÍČEK, P. – **BARTÁČEK, J. How biomass growth mode affects ammonium oxidation start-up and NOB inhibition in the partial nitritation of cold and diluted reject water. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2019, roč. 40, č. 6, s. 673-682. ISSN: 0959-3330.

MÍCHAL, P. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. Inhibiční vliv amoniakálního dusíku při vermikompostování čistírenského kalu a možnosti jeho potlačení. Waste Forum, 2019, roč. 12, č. 2, s. 144-152. ISSN: 1804-0195.

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. – HABART, J. Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku ze zemědělských bioplynových stanic nitrifikací a následným tepelným zahuštěním. -- Neuvedený název vydavatele --. 307725. 13.02.2019.

HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – HNÁTKOVÁ, T. – INNEMANOVÁ, P. – **CAJTHAML, T.Pomohou žížaly odstranit mikropolutanty z čistírenských kalů?. 2019, Odpadové fórum, roč. 20, č. 7-8, s. 24-26. ISSN: 1212-7779.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – **INNEMANOVÁ, P. – HNÁTKOVÁ, T. – **CAJTHAML, T.Zpracování čistírenského kalu s využitím žížal. 2019, 13. bienální konference VODA 2019, 18.9.2019, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 519-522. ISSN: 2694-7013.

**VODIČKA, O. – **BARTÁČEK, J. – **KOUBA, V. – ŠVEHLA, P. BČOV Pardubice – příjem a likvidace odpadních vod a kapalných odpadů. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2018, roč. 27, č. 4, s. 1-4. ISSN: 1210-3039.

**KOUBA, V. – **DOLEJŠ, P. – ŠVEHLA, P. – **ČEJKA, J. – **VODIČKA, O. – **BENÁKOVÁ, A. – **MÁCA, J. – **JENÍČEK, P. – **BARTÁČEK, J. Jak ušetřit na odstraňování dusíku na ČOV – 10 let zahraničních zkušeností s procesem anammox. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2018, roč. 27, č. 5, s. 14-21. ISSN: 1210-3039.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P. Dvoustupňová úprava fugátu jako cesta k produkci procesní vody. Vodní hospodářství, 2018, roč. 68, č. 4, s. 2-4. ISSN: 1211-0760.

MÍCHAL, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P. – ŠVEHLA, P.Shrnutí dosavadních výsledků výzkumu v oblasti zpracování kapalné frakce fermentačního zbytku nitrifikací a následným tepelným zahuštěním. 2018, Kaly a Odpady 2018, 20.6.2018, Brno. CzWA, AČE. s. 201-205.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P.Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku spočívající v jeho nitrifikaci a následném tepelném zahuštění. 2018, Odpadové vody 2018, 17.10.2018, Štrbské Pleso. AČE, CzWA. s. 178-183. ISBN: 978-80-973196-0-1.

ŠVEHLA, P. – **VODIČKA, O. – **KOUBA, V. – **JENÍČEK, P. – MÍCHAL, P. – **DOŠKOVÁ, E. – **SHTUKATUROVA, A. – **BARTÁČEK, J.Zpracování externích odpadních vod s vysokým obsahem dusíku za využití procesu ANAMMOX či jiných inovativních biologických postupů. 2018, Odpadové vody 2018, 17.10.2018, Štrbské Pleso. AČE, CzWA. s. 313-318. ISBN: 978-80-973196-0-1.

VARGAS CÁCERES, L. – ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P.Porovnání ztrát dusíku při skladování surového a nitrifikovaného fugátu produkovaného v rámci provozu bioplynových stanic. 2018, Odpadové vody 2018, 17.10.2018, Štrbské Pleso. AČE, CzWA. s. 131-136. ISBN: 978-80-973196-0-1.

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – DREŠLOVÁ, M. – TLUSTOŠ, P. Properties of vermicompost aqueous extracts prepared under different conditions. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 11, s. 1428-1434. ISSN: 0959-3330.

RADECHOVSKÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. The influence of temperature fluctuation on the stability of partial nitritation applied for reject water treatment. Environment Protection Engineering, 2017, roč. 43, č. 1, s. 87-99. ISSN: 0324-8828.

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – PACEK, L. – MÍCHAL, P. – HANČ, A. – TLUSTOŠ, P. Nitrification in a completely stirred tank reactor treating the liquid phase of digestate: The way towards rational use of nitrogen. Waste Management, 2017, roč. 64, č. Jun, s. 96-106. ISSN: 0956-053X.

RADECHOVSKÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. High-performance system for partial nitritation of reject water resistant to temperature fluctuation. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2017, roč. 71, č. 9, s. 1657-1668. ISSN: 0366-6352.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – PLACHÝ, V. – TLUSTOŠ, P. Anaerobic digestion of grass: the effect of temperature applied during the storage of substrate on the methane production. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2017, roč. 38, č. 13-14, s. 1716-1724. ISSN: 0959-3330.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Zpracování kapalné frakce fermentačního zbytku biologickou nitrifikací a tepelným zahuštěním. Waste Forum, 2017, roč. 10, č. 4, s. 299-309. ISSN: 1804-0195.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – VARGAS CÁCERES, L. – TLUSTOŠ, P. Tepelné zahušťování upraveného fugátu jako cesta k racionálnímu využití fermentačního zbytku. In Racionální použití hnojiv 30.11.2017, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 103-106.

ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – RADECHOVSKÁ, H. – RADECHOVSKÝ, J. Sekundární vliv limitace kyslíku na zastoupení produktů nitrifikace při čištění odpadních vod. Chemicke listy, 2016, roč. 110, č. 2, s. 144-148. ISSN: 0009-2770.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – RADECHOVSKÝ, J. Rapid achievement of nitrification in CSTR and SBR treating reject water at high ammonia levels. Desalination and Water Treatment, 2016, roč. 57, č. 34, s. 15958-15969. ISSN: 1944-3994.

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÁ, H. – MÍCHAL, P. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Řízení procesu nitrifikace kapalné frakce fermentačního zbytku s ohledem na další postup zpracování tohoto materiálu. 2016, Kaly a odpady 2016 17.3.2016, Bratislava, SK. s. 95-102. ISBN: 978-80-970896-9-6.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P.Tepelné zahuštění kapalné frakce fermentačního zbytku jako cesta k racionálnějšímu využití v ní obsažených živin. 2016, Odpadové vody 2016, 19.10.2016, Bratislava, Slovensko. s. 71-74. ISBN: 978-80-89882-00-7.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P.Využití odpadního tepla k tepelnému zahuštění kapalné frakce fermentačního zbytku. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 113-116. ISBN: 978-80-213-2691-0.

ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V.Vliv hnojení a hospodaření na životní prostředí. 2016, Racionální použití hnojiv 30.11.2016, Praha. ČZU v Praze. s. 43-52. ISBN: 978-80-213-2691-0.

MÍCHAL, P. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P. Využití odpadního tepla k tepelnému zahuštění kapalné frakce fermentačního zbytku. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 113-116.

ŠVEHLA, P. – HANČ, A. – ČERNÝ, J. – VANĚK, V. Vliv hnojení a hospodaření na životní prostředí. In Racionální použití hnojiv 30.11.2016, ČZU v Praze. Praha: ČZU v Praze, 2016. s. 43-52.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BURÁŇOVÁ, Š. – BALÍK, J. – JENÍČEK, P. Direct and indirect effects of oxygen limitation on nitrification process applied to reject water treatment. Desalination and Water Treatment, 2015, roč. 56, č. 3, s. 598-607. ISSN: 1944-3994.

ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BARTÁČEK, J. Effect of influent nitrogen concentration on feasibility of short-cut nitrification during wastewater treatment in activated sludge systems. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2015, roč. 69, č. 7, s. 921-929. ISSN: 0366-6352.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – HLOUŠEK, T. – NEČADA, S. Zkrácená nitrifikace kalové vody v pokusné poloprovozní jednotce. Vodní hospodářství, 2015, roč. 65, č. 3, s. 10-12. ISSN: 1211-0760.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyluhovatelnost fosforu, vápníku, draslíku a hořčíku z vermikompostu. 2015, Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. ČZU v Praze. s. 91-94. ISBN: 978-80-213-2594-4.

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Properties of vermicompost extracts prepared under different conditions. 2015, Proceedings of the International Conference on Solid Wastes 2015: Knowledge Transfer for Sustainable Resource Management, J.W.C. Wong, R.D. Tyagi, M. Nelles and A. Selvam (Editors) 19.5.2015, Hong Kong SAR, P.R. China. Hong Kong Baptist University, 2015. s. 404-407. ISBN: 978-988-19988-8-0.

DREŠLOVÁ, M. – HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. Vyluhovatelnost fosforu, vápníku, draslíku a hořčíku z vermikompostu. In Racionální použití hnojiv 26.11.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 91-94.

ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – RADECHOVSKÝ, J. – HANČ, A. – JENÍČEK, P. Inhibition effect of free ammonia and free nitrous acid on nitrite-oxidising bacteria during sludge liquor treatment: influence of feeding strategy. Chemical Papers-Chemicke zvesti, 2014, roč. 68, č. 7, s. 871-878. ISSN: 0366-6352.

KOUBA, V. – CATRYSSE, M. – STRYJOVÁ, H. – JONATOVÁ, I. – VOLCKE, E. – ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. The impact of influent total ammonium nitrogen concentration on nitrite-oxidizing bacteria inhibition in moving bed biofilm reactor. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2014, roč. 69, č. 6, s. 1227-1233. ISSN: 0273-1223.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. Emise oxidu dusíku při čištění odpadních vod. Vodní hospodářství, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 15-19. ISSN: 1211-0760.

ŠVEHLA, P.; idPublikace = 65963; Název: 2. česko-slovenský workshop: Moderné trendy v anaeróbnych technológiách-- Neexistuje podtyp publikace --

HANČ, A. – BOUČEK, J. – ŠVEHLA, P. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of intensity and time of aeration on agrochemical properties of extracts from vermicompost. 2014, New Challenges, New Responses in the 21st Century, 9th International Conference ORBIT 2014, 26.6.2014, Gödöllö, Hungary. s. 46-46..

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv objemového zatížení reaktoru na stabilitu zkrácené nitrifikace při čištění kalové vody v podmínkách s kolísající teplotou. 2014, Odpadové vody 2014, 22.10.2014, Bratislava, Slovensko. s. 174-179. ISBN: 978-80-970896-7-2..

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – PAVLICOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Recyklace živin srážením struvitu z kalové vody. 2014, Racionální použití hnojiv 27.11.2014, Praha. ČZU v Praze. s. 84-87. ISBN: 978-80-213-2511-1.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BARTÁČEK, J. Možnosti využití souhry různých faktorů za účelem potlačení činnosti nitratačních bakterií při čištění odpadních vod. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1211-0760.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – HLOUŠEK, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zapracování poloprovozní jednotky pro oddělené čištění kalové vody. 2014, Odpadové vody 2014, 22.10.2014, Bratislava, Slovensko. s. 87-90. ISBN: 978-80-970896-7-2.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of nitrogen loading rate on the stability of short-cut nitrification applied for reject water treatment at fluctuating temperature. 2014, IWA 6th Eastern European Young Water Professionals Conference „East meets West“, 28.5.2014, Istanbul, Turecko. s. 772-779.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Accelerated start-up of short-cut nitrification in a reactor treating reject water. 2014, IWA 6th Eastern European Young Water Professionals Conference „East meets West“, 28.5.2014, Istanbul, Turecko. s. 946-953.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BARTÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Synergic effect of free ammonia and free nitrous acid on the activity of nitrite oxidising bacteria. 2014, IWA 6th Eastern European Young Water Professionals Conference „East meets West“, 28.5.2014, Istanbul, Turecko. s. 954-961.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – MIKULOVÁ, B. – BALÍK, J. Vliv kolísání teploty na čištění odpadních vod s extrémním obsahem dusíku. Waste Forum, 2013, roč. , č. 2, s. 110-119. ISSN: 1804-0195.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BALÍK, J. Inhibiční působení sloučenin dusíku při nitrifikaci odpadních vod. Chemicke listy, 2013, roč. 107, č. 11, s. 892-896. ISSN: 0009-2770.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Efektivní zapracování nitrifikačního reaktoru pro čištění odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon. Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 2, s. 32-36. ISSN: 1211-0760.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – VYMAZAL, J. – RADECHOVSKÝ, J. – VAŠUTOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zhodnocení průběhu čištění odpadní vody v kořenové čistírně Spálené Poříčí. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 93-96. ISBN: 978-80-213-2416-9.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – HRNČÍŘOVÁ, H. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Realizace poloprovozní jednotky odděleného čištění kalové vody s použitím technologie “Sequencing Batch Reactor“. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 131-134. ISBN: 978-80-213-2416-9.

ŠVEHLA, P. – BOUČEK, J. – HANČ, A. – VOLF, Š. – BALÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obsah organických látek ve výluzích z vermikompostu. 2013, Racionální použití hnojiv 28.11.2013, Praha. ČZU v Praze. s. 153-156. ISBN: 978-80-213-2416-9.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Zkrácená nitrifikace odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon. SOVAK (časopis oboru vodovodů a kanalizací), 2013, roč. 22, č. 4, s. 2-6. ISSN: 1210-3039.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – ŽŮRKOVÁ, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv zatížení reaktoru na teplotní citlivost procesu nitritace při odděleném čištění kalové vody. 2013, VODA 2013 18.9.2013, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 343-346. ISBN: 978-80-263-0506-4.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Urychlené zapracování zkrácené nitrifikace odpadní voda s vysokou koncentrací N-amon. 2013, VODA 2013 18.9.2013, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 387-390. ISBN: 978-80-263-0506-4.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých faktorů na průběh nitrifikace v aktivačním systému se semikontinuálním průtokem. 2013, VODA 2013 18.9.2013, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 395-398. ISBN: 978-80-263-0506-4.

ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – RADECHOVSKÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Aktivita nitratačních bakterií v podmínkách simultánního působení různých inhibičních faktorů. 2013, VODA 2013 18.9.2013, Poděbrady. CzWA, Brno. s. 409-412. ISBN: 978-80-263-0506-4.

ŠVEHLA, P.; idPublikace = 62759; Název: 1. česko-slovenský workshop Nejnovější trendy v odstraňování dusíku z odpadních vod: Kam dál?-- Neexistuje podtyp publikace --

HANČ, A. – SZÁKOVÁ, J. – ŠVEHLA, P. Effect of composting on the mobility of arsenic, chromium and nickel contained in kitchen and garden waste. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2012, roč. 126, č. , s. 444-452. ISSN: 0960-8524.

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – BALÍK, J. – KAPLAN, L. – KULHÁNEK, M. – ŠVEHLA, P. – DUBSKÝ, M. Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Úřad průmyslového vlastnictví. 303053. 14.03.2012.

ČERNÝ, J. – HRABAL, P. – ŠVEHLA, P. – KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití struvitu pro hnojení N, P, a Mg. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 95-99. ISBN: 978-80-213-2331-5.

HANČ, A. – VAŠÁK, F. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny ve výnosech senážního ovsa po hnojení vermikompostem pocházejícím z digestátu. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 101-104. ISBN: 978-80-213-2331-5.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – MIKULOVÁ, B. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Průběh nitritace kalové vody při teplotních výkyvech. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 111-115. ISBN: 978-80-213-2331-5.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – TOMÁŠKOVÁ, Z. – RADECHOVSKÝ, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Průběh zapracování nitrifikačního reaktoru v závislosti na počáteční koncentraci amoniakálního dusíku. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 146-151. ISBN: 978-80-213-2331-5.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv koncentrace N-amon v kalové vodě na proces nitrifikace v reaktoru SBR. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 160-164. ISBN: 978-80-213-2331-5.

ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – HANČ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv změny způsobu průtoku na zastoupení konečných produktů nitrifikace při biologickém čištění kalové vody. 2012, Racionální použití hnojiv 29.11.2012, Praha. ČZU v Praze. s. 176-181. ISBN: 978-80-213-2331-5.

HANČ, A. – PLÍVA, P. – PARGAČOVÁ, Z. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv předkompostování kuchyňského bioodpadu na jeho vermikompostování. 2012, Odpadové fórum 25.–27.4.2012, Kouty nad Desnou. CEMC, Praha. CD 6 s. ISBN: 978-80-85990-20-1.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zapracování nitrifikačního reaktoru pro čištění odpadní vody s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku. 2012, Odpadové fórum 25.–27.4.2012, Kouty nad Desnou. CEMC, Praha. CD 6 s. ISBN: 978-80-85990-20-1.

HRNČÍŘOVÁ, H. – ŠVEHLA, P. – MIKULOVÁ, B. – RADECHOVSKÝ, J. – PACEK, L. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv výkyvů teploty na průběh nitritace kalové vody. 2012, Odpadové vody 17.–19.10.2012, Štrbské Pleso. AČE SR, Bratislava. s. 18-23. ISBN: 987-80-970896-2-7.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zkrácená nitrifikace odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon. 2012, Odpadové vody 17.–19.10.2012, Štrbské Pleso. AČE SR, Bratislava. s. 201-207. ISBN: 987-80-970896-2-7.

ŠVEHLA, P.; idPublikace = 57694; Název: Cvičení z předmětu Čištění odpadních vod-- Neexistuje podtyp publikace --

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zastoupení konečných produktů nitrifikace v systému SBR – vliv koncentrace n-amon ve vstupní vodě. 2012, Odpadové vody 17.–19.10.2012, Štrbské Pleso. AČE SR, Bratislava. s. 79-84. ISBN: 987-80-970896-2-7.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – HRNČÍŘOVÁ, H. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zkrácená nitrifikace odpadní vody při různé koncentraci N-amon. 2012, Odpadové fórum 25.–27.4.2012, Kouty nad Desnou. CEMC, Praha. CD 8 s. ISBN: 978-80-85990-20-1.

HANČ, A. – NOVÁK, P. – DVOŘÁK, M. – HABART, J. – ŠVEHLA, P. Composition and parameters of household bio-waste in four seasons. Waste Management, 2011, roč. 31, č 7, s. 1450-1460. ISSN: 0956-053X.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – RADECHOVSKÝ, J. – VAŠÁK, F. – BALÍK, J. Možnosti využití regulace koncentrace kyslíku při nitrifikaci kalové vody. Vodní hospodářství, 2011, roč. N, č. 10, s. 372-376. ISSN: 1211-0760.

HANČ, A. – SZÁKOVÁ, J. – HABART, J. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in mobility of As, Cr and Ni during composting of household bio-waste. 2011. In: Proceedings of the International Conference on Solid Waste 2011 - Moving Towards Sustainable Resource Management 2.5.2011, Hong Kong. Hong Kong Baptist University, 2011. s. 477-480. ISBN: 978-988-19988-2-8.

PACEK, L. – ŠVEHLA, P. – HENDRICKX, T. – RADECHOVSKÝ, J. – BALÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Regulace koncentrace kyslíku jako prostředek dosažení zkrácené nitrifikace v odpadní vodě s různou koncentrací N-amon. 2011. In: Voda 2011 19.10.2011, Brno. Brno: Asociace pro vodu ČR, 2011. s. 231-240. ISBN: 978-80-263-0045-8.

HANČ, A. – VAŠÁK, F. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv obsahu amonného dusíku na vermikompostování čistírenského kalu. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 88-91. ISBN: 978-80-213-2224-0.

ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – RADECHOVSKÝ, J. – VAŠÁK, F. – HANČ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Biologické čištění kalové vody v reaktoru s kontinuálním průtokem. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 135-139. ISBN: 978-80-213-2224-0.

PACEK, L. – HENDRICKX, T. – ŠVEHLA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zkrácená nitrifikace anaerobně předčištěné komunální odpadní vody při nízké teplotě. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 112-117. ISBN: 978-80-213-2224-0.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – PACEK, L. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – HRNČÍŘOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odstraňování N-amon v reaktoru se semikontinuálním průtokem. 2011. In: Racionální použití hnojiv 30.11.2011, Praha. ČZU v Praze, 2011. s. 127-130. ISBN: 978-80-213-2224-0.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – DUBOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimalizace odstraňování sloučenin dusíku ze směsi splaškové a průmyslové odpadní vody. 2011. In: Odpadové fórum 13.4.2011, Kouty nad Desnou. Praha: CEMC, 2011. s. 081-086. ISBN: 978-80-85990-18-8.

RADECHOVSKÝ, J. – ŠVEHLA, P. – BARTÁČEK, J. – VACKOVÁ, L. – STRYJOVÁ, H. – PACEK, L. – BALÍK, J. – VAŠÁK, F. – HRNČÍŘOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitritace odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon v reaktoru se semikontinuálním průtokem. 2011. In: Voda 2011 19.10.2011, Brno. Brno: Asociace pro vodu ČR, 2011. s. 241-250. ISBN: 978-80-263-0045-8.

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. – HABART, J. – HANČ, A. – BALÍK, J. Testování vlivu vybraných faktorů na průběh nitrifikace kalové vody. Chemicke listy, 2010, roč. 104, č 5, s. 343-348. ISSN: 0009-2770.

Effect of aeration intensity on composting of biowaste coming from two type sof development areas - Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D., Ing. Pavel Švehla, Ph.D., 2010

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – HANČ, A. – ŠVEHLA, P. – VÁŇA, J. – TLUKA, P. – JELÍNEK, F. The role of aeration intensity, temperature regimes and composting mixture on gaseous emission during composting . Compost Science & Utilization, 2010, roč. 18, č. 3, s. 194 - 200. ISSN: 1065-657X.

Nitrifikace kalové vody při různé koncentraci rozpuštěného kyslíku - Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Ing. Aleš Hanč, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Filip Vašák, 2010

Sledování vlivu koncentrace kyslíku rozpuštěného kyslíku na průběh čištění kalové vody - Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Zuzana Tomášková (externí), Ing. Filip Vašák, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., 2010

Poměr C:N a obsah makroprvků v kompostech pocházejících z bioodpadů dvou typů zástaveb - Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D., Ing. Pavel Švehla, Ph.D., 2010

Zastoupení konečných produktů nitrifikace kalové vody v závislosti na koncentraci rozpuštěného kyslíku - Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Pavel Švehla, Ph.D., prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Filip Vašák, 2010

Nitrifikace v kalové vodě v reaktoru se semikontinuálním průtokem - Ing. Pavel Švehla, Ph.D., Mgr. Lukáš Pacek, Ing. Filip Vašák, Ing. Aleš Hanč, Ph.D., Ing. Jan Habart, Ph.D., 2010

ŠVEHLA, P. – JENÍČEK, P. – ENDRLOVÁ, D. Vliv amoniakálního a dusitanového dusíku na průběh nitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusíkatého znečištění. Vodní hospodářství, 2009, roč. 2009, č. 7, s. 256 - 259. ISSN: 1211-0760.

Oddělené biologické čištění kalové vody a faktory ovlivňující jeho průběh - Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Bc. Endrlová Dagmar; Ing. Habart Jan, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc., 2009

Nitrifikace kalové vody v různých podmínkách - Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Jeníček Pavel; Bc. Endrlová Dagmar; Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D., 2009

Vhodnost kompostů do rekultivačních vrstev skládek odpadů - Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc., 2009

Změny pH během kompostování komunálních bioodpadů - Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Charvátová Kateřina; Ochecová Pavla, 2009

Nitritační kapacita systému odděleného biologického čištění kalové vody - Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Ing. Hanč Aleš, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D.; Mgr. Pacek Lukáš; Tomášková Zuzana; Rosenbaumová Ludmila, 2009

Využití odpadů z ČOV jako zdroje organických látek a živin - Ing. Černý Jindřich, Ph.D.; prof. Ing. Balík Jiří, CSc.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D.; Ing. Kulhánek Martin, Ph.D., 2009

Využití biologicky rozložitelných odpadů anaerobní digescí a porovnání produkce bioplynu z různých odpadů - Ing. Jelínek František; Bc. Jelínek František; Ing. Habart Jan, Ph.D.; prof. Ing. Tlustoš Pavel, CSc.; Ing. Švehla Pavel, Ph.D., 2009

 
page foot