| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Markéta Zárybnická, Ph.D. (1647)

Kontakty
  • Kancelář:
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 2923
    • +420 22438 2923
  • www:
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

ŠEVČÍK, R. – KLOUBEC, B. – **RIEGERT, J. – ŠINDELÁŘ, J. – KOUBA, M. – ZÁRYBNICKÁ, M. Forest structure determines nest box use by Central European boreal owls. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 0-0. ISSN: 2045-2322.

ŠEVČÍK, R. – **RIEGERT, J. – ŠŤASTNÝ, K. – ZÁRYBNICKÝ, J. – ZÁRYBNICKÁ, M. The effect of environmental variables on owl distribution in Central Europe: A case study from the Czech Republic. Ecological Informatics, 2021, roč. 64, č. September, s. 0-0. ISSN: 1574-9541.

**RIEGERT, J. – ŠINDELÁŘ, J. – ZÁRYBNICKÁ, M. – **HORÁČEK, I. Large-scale spatial patterns of small-mammal communities in the Mediterranean region revealed by Barn owl diet. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-16. ISSN: 2045-2322.

KOUBA, M. – **ŠINDELÁŘ, J. – ZÁRYBNICKÁ, M.Radiotelemetrie mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) během období hnízdění 2015 v Krušných horách. 2020, in: Dravce a sovy 16(2), s. 23-30..

KAREŠOVÁ, V. – JANKOVSKÁ, I. – ZÁRYBNICKÁ, M. – ŠEVČÍK, R. – LANGROVÁ, I. Helminth fauna of Murinae and Arvicolinae in the North-west Bohemia. In 12th Workshop on biodiversity, Jevany 08.07.2020, Jevany. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2020. s. 31-37.

ŠEVČÍK, R. – **RIEGERT, J. – ŠINDELÁŘ, J. – ZÁRYBNICKÁ, M. Vocal activity of the Central European Boreal Owl population in relation to varying environmental conditions. ORNIS FENNICA, 2019, roč. 96, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0030-5685.

KUBIZŇÁK, P. – **HOCHACHKA, W. – **OSOBA, V. – KOTEK, T. – **KUCHAŘ, J. – **KLAPETEK, V. – **HRADCOVÁ, K. – RŮŽIČKA, J. – ZÁRYBNICKÁ, M. Designing network-connected systems for ecological research and education. Ecosphere, 2019, roč. 10, č. 6, s. 1-25. ISSN: 2150-8925.

HORNÍČEK, J. – MENCLOVÁ, P. – POPELKOVÁ, A. – **RYMEŠOVÁ, D. – ZÁRYBNICKÁ, M. – **BRYJA, J. – SVOBODOVÁ, J. Microsatellite analysis detects low rate of extra-pair paternity in Tengmalm’s owl, Aegolius funereus. Folia Zoologica, 2017, roč. 66, č. 1, s. 22-28. ISSN: 0139-7893.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – TOMÁŠEK, V. – POPELKOVÁ, A. – ŠŤASTNÝ, K. – ZÁRYBNICKÁ, M. Home range size of Tengmalm's owl during breeding in Central Europe is determined by prey abundance. PLoS One, 2017, roč. 12, č. 5, s. 1-15. ISSN: 1932-6203.

ZÁRYBNICKÁ, M. – SKLENIČKA, P. – **TRYJANOWSKI, P. A Webcast of Bird Nesting as a State-of-the-Art Citizen Science. PLoS Biology-online, 2017, roč. 15, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1545-7885.

ZÁRYBNICKÁ, M. – **RIEGERT, J. – KLOUBEC, B. – **OBUCH, J. The effect of elevation and habitat cover on nest box occupancy and diet composition of Boreal Owls Aegolius funereus. Bird Study, 2017, roč. 64, č. 2, s. 222-231. ISSN: 0006-3657.

ZÁRYBNICKÁ, M. – **RIEGERT, J. – ŠŤASTNÝ, K. Seasonal habitat-dependent change in nest box occupation by Tengmalm's owl associated with a corresponding change in nest predation. POPULATION ECOLOGY, 2017, roč. 59, č. 1, s. 65-70. ISSN: 1438-3896.

ZÁRYBNICKÁ, M. – **HLAVÁČ, V. – KUBIZŇÁK, P. Inteligentní ptačí budka. -- Neuvedený název vydavatele --. PUV 2014-30164. 27.10.2014.

ZÁRYBNICKÁ, M. – **RIEGERT, J. – BEJČEK, V. – **SEDLÁČEK, F. – ŠŤASTNÝ, K. – ŠINDELÁŘ, J. – **HEROLDOVÁ, M. – **VILÍMOVÁ, J. – **ZIMA, J. Long-term changes of small mammal communities in heterogenous landscapes of Central Europe. European Journal of Wildlife Research, 2017, roč. 63, č. 6, s. 1-12. ISSN: 1612-4642.

ZÁRYBNICKÁ, M. – KUBIZŇÁK, P. – ŠINDELÁŘ, J. – HLAVÁČ, V. Smart nest box: a tool and methodology for monitoring of cavity-dwelling animals. Methods in Ecology and Evolution, 2016, roč. 7, č. 4, s. 483-492. ISSN: 2041-210X.

JUNEK, P. – BARTOŠKA, J. – ZÁRYBNICKÁ, M. – KOTEK, T. – HRUŠKA, M. Ptáci online, BIRDS ONLINE in media, Web Application; Nesting birds; Smart Nest Box; HTML, PHP, MySQL, 2016, JC - Počítačový hardware a software, Ptáci online 1.0, http://www.ptacionline.cz/licence-popis, viz lokalizace; kontakt: Ing. Pavel Junek, Katedra informačního inženýrství, PEF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 224 382 048, junek(at)pef.czu.cz, Vzrůst efektivity ve výzkumu a vzdělávání o chování a hnízdění ptáků (podpora a rozvoj výzkumu, společenská osvěta), Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

ŠÁLEK, M. – ZÁRYBNICKÁ, M. Different Temperature and Cooling Patterns at the Blunt and Sharp Egg Poles Reflect the Arrangement of Eggs in an Avian Clutch. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 2, s. 117-117. ISSN: 1932-6203.

ZÁRYBNICKÁ, M. – RIEGERT, J. – ŠŤASTNÝ, K. Non-native spruce plantations represent a suitable habitat for Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) in the Czech Republic, Central Europe. Journal of Ornithology, 2015, roč. 156, č. 2, s. 457-468. ISSN: 0021-8375.

ZÁRYBNICKÁ, M. – SEDLÁČEK, O. – SALO, P. – KORPIMÄKI, E. – ŠŤASTNÝ, K. Reproductive responses of temperate and boreal Tengmalm’s Owl Aegolius funereus populations to spatial and temporal variation in prey availability. IBIS, 2015, roč. 157, č. 2, s. 369-383. ISSN: 0019-1019.

ZÁRYBNICKÁ, M. – RIEGERT, J. – KOUBA, M. Indirect food web interactions affect the predation by Pine Marten on the nests of Tengmalm’s Owls according to the alternative prey hypothesis. IBIS, 2015, roč. 157, č. 3, s. 459-467. ISSN: 0019-1019.

ZÁRYBNICKÁ, M. – KLOUBEC, B. – OBUCH, J. – RIEGERT, J. Fledgling productivity in relation to diet composition of Tengmalm’s owl Aegolius funereus in Central Europe. ARDEOLA, 2015, roč. 62, č. 1, s. 163-171. ISSN: 0570-7358.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – KORPIMÄKI, E. – ZÁRYBNICKÁ, M. Factors Affecting the Duration of Nestling Period and Fledging Order in Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus): Effect of Wing Length and Hatching Sequence.. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 3, s. 1-13. ISSN: 1932-6203.

ŠINDELÁŘ, J. – KUBIZŇÁK, P. – ZÁRYBNICKÁ, M. Sequential polyandry in female Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) during a poor rodent year. Folia Zoologica, 2015, roč. 64, č. 2, s. 123-128. ISSN: 0139-7893.

ZÁRYBNICKÁ, M. – RIEGERT, J. – BREJŠKOVÁ, L. – ŠINDELÁŘ, J. – KOUBA, M. – HANEL, J. – HÝLOVÁ, A. – SLÁMOVÁ, P. – TOMÁŠEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Factors Affecting Growth of Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) Nestlings: Prey Abundance, Sex and Hatching Order. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 10, s. 1-12. ISSN: 1932-6203.

BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. – MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ZÁRYBNICKÁ, M. – VOJAR, J. – HARABIŠ, F. – BERCHOVÁ, K. – PĚKNICOVÁ, J. – PETRUS, D. Monitoring evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000. Praha: FŽP ČZU v Praze, 2015, 3s. ISBN: ,

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ZÁRYBNICKÁ, M. Perching of Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) nestlings at the nest box entrance: effect of time of the day, age, wing length and body weight. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 5, s. 1-7. ISSN: 1932-6203.

ZÁRYBNICKÁ, M. – RIEGERT, J. – ŠŤASTNÝ, K. The role of Apodemus mice and Microtus voles in the diet of the Tengmalm’s owl in Central Europe. POPULATION ECOLOGY, 2013, roč. 55, č. 2, s. 353-361. ISSN: 1438-3896.

ZÁRYBNICKÁ, M. – VOJAR, J. Effect of male provisioning on the parental behavior of female Boreal Owls Aegolius funereus. ZOOLOGICAL STUDIES, 2013, roč. 52, č. 36, s. 1-8. ISSN: 1021-5506.

ZÁRYBNICKÁ, M. – KORPIMÄKI, E. – GRIESSER, M. Dark or Short Nights: Differential Latitudinal Constraints in Nestling Provisioning Patterns of a Nocturnally Hunting Bird Species. PLoS One, 2012, roč. 7, č. 5, s. 3692-3692. ISSN: 1932-6203.

ZÁRYBNICKÁ, M. – RIEGERT, J. – ŠŤASTNÝ, K. Diet composition in the Tengmalm´s Owl: a comparison of camera surveillance and pellet analysis.. ORNIS FENNICA, 2011, roč. 88, č. 3, s. 147-153. ISSN: 0030-5685.

TOMÁŠEK, V. – KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. – ZÁRYBNICKÁ, M. – ZÁRYBNICKÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Časoprostorová aktivita sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor. 2010, TOMÁŠEK V., KOUBA M., ŠŤASTNÝ K., ZÁRYBNICKÁ M., ZÁRYBNICKÝ J., 2010: Časoprostorová aktivita sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor. In Bryja J. & Zasadil P. (Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2010, s. 224. ISBN 978-80-87189-07-8..

KOUBA, M. – TOMÁŠEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. – ZÁRYBNICKÁ, M. – GRIESSER, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetry of the Boreal Owl (Aegolius funereus) in forests severaly damaged by air pollution in the Ore Mountains, Czech Republic. 2010, Kód ISBN Kód ISSN Místo vydání Madrid Název sborníku Bird Numbers 2010 Monitoring, indicators and targets. Počet stran 2 Strana od 94 Strana do 95 Název nakladatele SEO/BirdLife Datum zahájení 22.03.2010 Místo konání Cáceres Extramadura, Spain Typ akce EUR - Evropská akce.

 
page foot