| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Jana Svobodová, Ph.D. (6198)

Kontakty
  • E-mail:
  • www:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3852
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Konzultační hodiny po dohodě emailem: svobodovajana@fzp.czu.cz
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**TĚŠICKÝ, M. – **KRAJZINGROVÁ, T. – **SWIDERSKÁ, Z. – **SYSLOVÁ, K. – **BÍLKOVÁ, B. – **VELOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, J. – BAUEROVÁ, P. – **ALBRECHT, T. – **VINKLER, M. Longitudinal evidence for immunosenescence and inflammaging in free-living great tits. EXPERIMENTAL GERONTOLOGY, 2021, roč. 154, č. 2021, s. 1-11. ISSN: 0531-5565.

SVOBODOVÁ, J. – **KREISINGER, J. – GVOŽDÍKOVÁ JAVŮRKOVÁ, V. Temperature-induced changes in egg white antimicrobial concentrations during pre-incubation do not influence bacterial trans-shell penetration but do affect hatchling phenotype in Mallards. PeerJ, 2021, roč. 9, č. nov, s. 1-23. ISSN: 2167-8359.

SVOBODOVÁ, J. – **PINKASOVÁ, H. – **HYRŠL, P. – **DVOŘÁČKOVÁ, M. – ZITA, L. – **KREISINGER, J. Differences in the growth rate and immune strategies of farmed and wild mallard populations. PLoS One, 2020, roč. 15, č. 8, s. 1-19. ISSN: 1932-6203.

BAUEROVÁ, P. – **KRAJZINGROVÁ, T. – **TĚŠICKÝ, M. – **VELOVÁ, H. – **MUSIL, S. – **HRANÍČEK, J. – SVOBODOVÁ, J. – **ALBRECHT, T. – **VINKLER, M. Longitudinally monitored lifetime changes in blood heavy metal concentrations and their health effects in urban birds. Science of the Total Environment, 2020, roč. 723, č. 138002, s. 1-11. ISSN: 0048-9697.

SVOBODOVÁ, J. – **ŠMÍDOVÁ, L. – JAVŮRKOVÁ, V. Different incubation patterns affect selective antimicrobial properties of the egg interior experimental evidence from eggs of precocial and altricial birds. JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, 2019, roč. 222, č. 6, s. 1-11. ISSN: 0022-0949.

SVOBODOVÁ, J. – BAUEROVÁ, P. – **VELOVÁ, H. – **VINKLER, M. – **ALBRECHT, T. Sperm variation in great tit males (Parus major) is linked to a haematological health-related trait, but not ornamentation . Journal of Ornithology, 2018, roč. 159, č. 3, s. 815-822. ISSN: 0021-8375.

RYMEŠOVÁ, D. – **KRÁLOVÁ, T. – **PROMEROVÁ, M. – **BRYJA, J. – **TOMÁŠEK, O. – SVOBODOVÁ, J. – **ŠMILAUER, P. – ŠÁLEK, M. – **ALBRECHT, T. Mate choice for major histocompatibility complex complementarity in a strictly monogamous bird, the grey partridge (Perdix perdix). Frontiers in Zoology, 2017, roč. 14, č. 9, s. 1-10. ISSN: 1742-9994.

BAUEROVÁ, P. – **VINKLEROVÁ, J. – **HRANÍČEK, J. – **ČORBA, V. – **VOJTEK, L. – SVOBODOVÁ, J. – **VINKLER, M. Associations of urban environmental pollution with health-related physiological traits in a free-living bird species. Science of the Total Environment, 2017, roč. 2017, č. 601, s. 1556-1565. ISSN: 0048-9697.

HORNÍČEK, J. – MENCLOVÁ, P. – POPELKOVÁ, A. – **RYMEŠOVÁ, D. – ZÁRYBNICKÁ, M. – **BRYJA, J. – SVOBODOVÁ, J. Microsatellite analysis detects low rate of extra-pair paternity in Tengmalm’s owl, Aegolius funereus. Folia Zoologica, 2017, roč. 66, č. 1, s. 22-28. ISSN: 0139-7893.

**KROPÁČKOVÁ, L. – **PECHMANOVÁ, H. – **VINKLER, M. – SVOBODOVÁ, J. – **VELOVÁ, H. – **TĚŠICKÝ, M. – **MARTIN, J. – **KREISINGER, J. Variation between oral and faecal microbiota in free living passerine bird Great tit (Parus major). PLoS One, 2017, roč. 12, č. 6, s. 1-18. ISSN: 1932-6203.

TOMÁŠEK, O. – GABRIELOVÁ, B. – KAČER, P. – MARŠÍK, P. – SVOBODOVÁ, J. – VINKLER, M. – SYSLOVÁ, K. – ALBRECHT, T. Opposing effects of oxidative challenge and carotenoids on antioxidant status and condition-dependent sexual signalling. Scientific Reports, 2016, roč. 6, č. 23546, s. 1-9. ISSN: 2045-2322.

SVOBODOVÁ, J. – GABRIELOVÁ, B. – HYRŠL, P. – ALBRECHT, T. – VINKLER, M. Melanin and carotenoid ornaments are related to individual condition in free-living grey partridges (Perdix perdix). Journal of Ornithology, 2016, roč. 157, č. 4, s. 1007-1015. ISSN: 0021-8375.

**TOMÁŠEK, O. – **GABRIELOVÁ, B. – **KAČER, P. – MARŠÍK, P. – SVOBODOVÁ, J. – **SYSLOVÁ, K. – **VINKLER, M. – **ALBRECHT, T. Opposing effects of oxidative challenge and carotenoids on antioxidant status and condition dependent sexual signalling. Scientific Reports, 2016, roč. 6, č. , s. 1-9. ISSN: 2045-2322.

VINKLER, M. – SVOBODOVÁ, J. – GABRIELOVÁ, B. – BAINOVÁ, H. – BRYJOVÁ, A. Cytokine expression in phytohaemagglutinin-induced skin inflammation in a galliform bird. JOURNAL OF AVIAN BIOLOGY, 2014, roč. 45, č. 1, s. 43-50. ISSN: 0908-8857.

SUVOROV, P. – SVOBODOVÁ, J. – ALBRECHT, T. Habitat edges affect patterns of artificial nest predation along a wetland-meadow boundary. Acta Oecologica, 2014, roč. 2014, č. 59, s. 91-96. ISSN: 1146-609X.

KOUBOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, J. – KREISINGER, J. Dynamics of rodent abundance and ground-nest predation risks in forest habitats of Central Europe: No evidence for the alternative prey hypothesis. Folia Zoologica, 2014, roč. 63, č. 4, s. 269-280. ISSN: 0139-7893.

SVOBODOVÁ, J. – GABRIELOVÁ, B. – SYNEK, P. – MARŠÍK, P. – VANĚK, T. – ALBRECHT, T. – VINKLER, M. The health signalling of ornamental traits in the Grey Partridge (Perdix perdix). Journal of Ornithology, 2013, roč. 154, č. 3, s. 717-725. ISSN: 0021-8375.

SVOBODOVÁ, J. – KOUBOVÁ, M. – MRŠTNÝ, L. – ALBRECHT, T. – KREISINGER, J. Temporal variation in nest predation risk along habitat edges between grassland and secondary forest in Central Europe. European Journal of Wildlife Research, 2012, roč. 58, č. 1, s. 315-323. ISSN: 1612-4642.

SUVOROV, P. – SVOBODOVÁ, J. – KOUBOVÁ, M. – DOHNALOVÁ, L. Ground Nest Depredation by European Black-Billed Magpies Pica pica: An Experimental Study with Artificial Nests full access. Acta Ornithologica, 2012, roč. 47, č. 1, s. 55-61. ISSN: 0001-6454.

SUVOROV, P. – SVOBODOVÁ, J. THE OCCURENCE OF ECOLOGICAL TRAPS IN BIRDS: IS OUR KNOWLEDGE SUFFICIENT? A REVIEW. Journal of Landscape Ecology, 2012, roč. 5, č. 3, s. 36-56. ISSN: 1803-2427.

SVOBODOVÁ, J. – SEGELBACHER, G. – HÖGLUND, J. Genetic variation in black grouse populations with different lekking system in the Czech Republic. Journal of Ornithology, 2011, roč. 152, č. 1, s. 37-44. ISSN: 0021-8375.

Chování straky obecné (Pica pica) při predaci ptačích hnízd - Mgr. Petr Suvorov, Ing. Lucie Dohnalová (externí), Ing. Martina Koubová, Tereza Králová Ing (externí), Ing. Jana Svobodová, Ph.D., 2011

SVOBODOVÁ, J. – KREISINGER, J. – ŠÁLEK, M. – KOUBOVÁ, M. – ALBRECHT, T. Testing mechanistic explanations for mammalian predator responses to habitat edges. European Journal of Wildlife Research, 2011, roč. 57, č. 3, s. 467-474. ISSN: 1612-4642.

KOUBOVÁ, M. – -- Autor nenalezen UIC (0) – SUVOROV, P. – SVOBODOVÁ, J. – ALBRECHT, T. – KREISINGER, J. Advances in Environmental Research. Volume 14. New York: Nova Science Publishers, INC, 2011. 405s. ISBN 978-1-61209-584-4. PREDATION IN LANDSCAPES AFFECTED BY FRAGMENTATION AND LOSS OF NATURAL HABITATS, s. 183-207.

SVOBODOVÁ, J. – BEJČEK, V. – MÁLKOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Nízké přežívání tetřívků v sukcesních stadiích lesních porostů Krušných hor. Sylvia, 2011, roč. 2011, č. 47, s. 77-89. ISSN: 0231-7796.

VINKLER, M. – SVOBODOVÁ, J. – MARŠÍK, P. – ALBRECHT, T. Carotenoids: Properties, Effects and Diseases. New York: Nova Science Publishers, Ing., 2011. 335s. ISBN 978-1-61209-713-8. Carotenoids and health signalling in animals, s. 189-234.

ŠÁLEK, M. – SVOBODOVÁ, J. – ZASADIL, P. Edge effect of low-traffic forest roads on bird communities in secondary production forests in central Europe. Landscape Ecology, 2010, roč. 25, č. 6, s. 1113 - 1124. ISSN: 0921-2973.

CHOVÁNÍ STRAKY OBECNÉ (PICA PICA) PŘI PREDACI PTAČÍCH HNÍZD - Mgr. Petr Suvorov, Ing. Martina Koubová, Ing. Lucie Dohnalová (externí), Ing. Jana Svobodová, Ph.D., 2010

Distribution of mammalian predator in fragmented landscape - Ing. Martina Koubová, Ing. Jana Svobodová, Ph.D., Jakub Kreisinger (externí), Martin Šálek (externí), doc. Mgr. Miroslav Šálek, Dr., Tomáš Albrecht (externí), 2010

THE GREY PARTRIDGE IN THE CZECH REPUBLIC: CHALLENGES FOR RESEARCHERS AND GAME MANAGERS. A REVIEW - Ing. Viktorija Alexandrovna Jandová, Ing. Jana Svobodová, Ph.D., 2010

Structure of kinship in population of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) - prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc.; Ing. Svobodová Jana, Ph.D.; Ing. Hanel Jan; Ing. Hýlová Alena; Rymešová Dana, 2009

Distribuce savčích predátorů. - Ing. Koubová Martina; Ing. Mrštný Ladislav; Wonke Oto; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Kreisinger Jakub; Šálek Martin; Albrecht Tomáš; Ing. Svobodová Jana, Ph.D., 2009

Distribution of mammalian predator in fragmented landscape - Ing. Koubová Martina; Ing. Svobodová Jana, Ph.D.; Kreisinger Jakub; Šálek Martin; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Albrecht Tomáš, 2009

Why do low-traffic roads increase diversity of birds in production spruse forests? - doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Ing. Zasadil Petr, Ph.D.; Ing. Svobodová Jana, Ph.D., 2009

 
page foot