| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D. (2588)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BUDSKÁ (SMOLOVÁ), D. – CHAJMA, P. – HARABIŠ, F. – SOLSKÝ, M. – **DOLEŽALOVÁ, J. – VOJAR, J. Exceptional Quantity of Water Habitats on Unreclaimed Spoil Banks. Water, 2022, roč. 14, č. 2085, s. 1-14. ISSN: 2073-4441.

**ŠIGUTOVÁ, H. – HARABIŠ, F. – **ŠIGUT, M. – VOJAR, J. – **CHOLEVA, L. – **DOLNÝ, A. Specialization directs habitat selection responses to a top predator in semiaquatic but not aquatic taxa. Scientific Reports, 2021, roč. 11, č. 1, s. 18928-18937. ISSN: 2045-2322.

LASTRA GONZÁLEZ, D. – **BALÁŽ, V. – VOJAR, J. – CHAJMA, P. Dual Detection of the Chytrid Fungi Batrachochytrium spp. with an Enhanced Environmental DNA Approach. Journal of Fungi, 2021, roč. 7, č. 4, s. 0-0. ISSN: 2309-608X.

CHAJMA, P. – KOPECKÝ, O. – VOJAR, J. Individual consistency in exploration and shyness but not activity in smooth newts (Lissotriton vulgaris): the effect of habituation?. Journal of Zoology, 2020, roč. 311, č. 4, s. 269-276. ISSN: 0952-8369.

**SVOBODOVÁ, K. – VOJAR, J. – **YELLISHETTY, M. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. A multi-component approach to conceptualizing the reputation of the mining industry from a stakeholder perspective . RESOURCES POLICY, 2020, roč. 2020, č. 68, s. 1-10. ISSN: 0301-4207.

PROŠEK, J. – GDULOVÁ, K. – BARTÁK, V. – VOJAR, J. – SOLSKÝ, M. – ROCCHINI, D. – MOUDRÝ, V. Integration of hyperspectral and LiDAR data for mapping small water bodies. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2020, roč. 2020, č. 92, s. 0-0. ISSN: 0303-2434.

LASTRA GONZÁLEZ, D. – **BALÁŽ, V. – CHAJMA, P. – VOJAR, J. Surveying for Batrachochytrium salamandrivorans presence in Spanish captive collections of amphibians. DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS, 2020, roč. 2020, č. 142, s. 99-103. ISSN: 0177-5103.

SVOBODOVÁ, K. – **YELLISHETTY, M. – VOJAR, J. Coal mining in Australia: Understanding stakeholder knowledge of mining and mine rehabilitation. ENERGY POLICY, 2019, roč. 126, č. , s. 421-430. ISSN: 0301-4215.

ŠIKOLA, M. – CHAJMA, P. – ANDĚL, P. – SOLSKÝ, M. – VOJAR, J. Finding water: Reliability of remote-sensing methods in searching for water bodies within diverse landscapes. Ecohydrology and Hydrobiology, 2019, roč. 19, č. 3, s. 383-392. ISSN: 1642-3593.

LASTRA GONZÁLEZ, D. – **BALÁŽ, V. – SOLSKÝ, M. – **THUMSOVÁ, B. – **KOLENDA, K. – **NAJBAR, A. – **NAJBAR, B. – **MATEJ, K. – CHAJMA, P. – **BALOGOVÁ, M. – VOJAR, J. Recent Findings of Potentially Lethal Salamander Fungus Batrachochytrium salamandrivorans. EMERGING INFECTIOUS DISEASES, 2019, roč. 25, č. 7, s. 1416-1418. ISSN: 1080-6040.

SVOBODOVÁ, K. – MONTEIRO, L. – VOJAR, J. – GDULOVÁ, K. Can trail characteristics influence visitor numbers in natural protected areas? A quantitative approach to trail choice assessment. Environmental & Socio-Economic Studies, 2019, roč. 7, č. 2, s. 10-20. ISSN: 2354-0079.

SVOBODOVÁ, K. – VOJAR, J. – SKLENIČKA, P. – **FILOVA, L. Presentation Matters: Causes of Differences in Preferences for Agricultural Landscapes Displayed via Photographs and Videos. Space and Culture, 2018, roč. 21, č. 3, s. 259-273. ISSN: 1206-3312.

**BALÁŽ, V. – SOLSKÝ, M. – LASTRA GONZÁLEZ, D. – HAVLÍKOVÁ, B. – **ZAMORANO, J. – **GONZÁLEZ SEVILLEJA, C. – **TORRENT, L. – VOJAR, J.First survey of pathogenic fungus Batrachochytrium salamandrivorans in wild and captive amphibians in the Czech Republic. 2018, SALAMANDRA Volume: 54 Issue: 1 Pages: 87-91 Published: FEB 15 2018 Document Type:Editorial Material Accession Number: WOS:000425154800013 ISSN: 0036-3375 .

**KVÍTEK, T. – **BAUER, M. – **BIČÍK, I. – **BROM, J. – **BŘEZINA, K. – **BYSTŘICKÝ, V. – **ČECHOVÁ, J. – **DOBIÁŠ, J. – DOLEŽAL, F. – **DOSTÁL, d. – **DUFFKOVÁ, R. – **FADRHONSOVÁ, V. – **FUČÍK, P. – **FOREJT, K. – FUKSA, P. – **GOLDSTEINOVÁ, D. – HAKL, J. – **HLOŽEK, M. – **HOMOLOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – **JÁCHYMOVÁ, B. – **JANSKÝ, B. – **KAPLICKÁ, M. – **KONEČNÁ, J. – **KRÁSA PH.D., d. – **KRÁTKÝ, M. – **KULHAVÝ, Z. – **LACHMANOVÁ, Z. – **LANGHAMMER, J. – **LEXA, M. – **LIŠKA, M. – **LOCHMAN, V. – **MAZÍN, V. – **METELKOVÁ, A. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **NIETSCHEOVÁ, J. – **PELÍŠEK, I. – SKALICKÁ, J. – **SOUKUPOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, M. – **ŠANDA, M. – ŠANTRŮČEK, J. – **ŠEDA, S. – **ŠEFRNA, L. – **ŠTYCH, P. – **TACHECÍ, P. – **TOLASZ, R. – **VLČEK, L. – VOJAR, J. – **ZAJÍČEK, A. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce (Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika). Praha: Povodí Vltavy, státní podnik, 2017, 272s. ISBN 978-80-270-2488-9.

VOJAR, J. – HAVLÍKOVÁ, B. – SOLSKÝ, M. – **JABLONSKI, D. – **IKOVIĆ, V. – **BALÁŽ, V. Distribution, prevalence and amphibian hosts of Batrachochytrium dendrobatidis in the Balkans. Salamandra, 2017, roč. 53, č. 1, s. 44-49. ISSN: 0036-3375.

VOJAR, J. – DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. – BUDSKÁ (SMOLOVÁ), D. – KOPECKÝ, O. – KADLEC, T. – KNAPP, M. Spontaneous succession on spoil banks supports amphibian diversity and abundance. Ecological Engineering, 2016, roč. 90, č. , s. 278-284. ISSN: 0925-8574.

BĚŤÁKOVÁ, V. – VOJAR, J. – SKLENIČKA, P. How education orientation affects attitudes toward wind energy and wind farms: implications for the planning process. Energy, Sustainability and Society, 2016, roč. 6, č. 31, s. 1-10. ISSN: 2192-0567.

CHAJMA, P. – VOJAR, J. The effect of size-assortative mating on fertilization success of the common toad (Bufo bufo). Amphibia-Reptilia, 2016, roč. 37, č. 4, s. 389-395. ISSN: 0173-5373.

KOPECKÝ, O. – NOVÁK, K. – NOVÁK, K. – VOJAR, J. – **ŠUSTA, F. Food composition of alpine newt (Ichthyosaura alpestris) in the post-hibernation terrestrial life stage. North-Western Journal of Zoology, 2016, roč. 12, č. 2, s. 299-303. ISSN: 1584-9074.

SVOBODOVÁ, K. – VOJAR, J. – YELLISHETTY, M. – SKLENIČKA, P. Public Knowledge of Mining: the Effect of Sociodemographic Characteristics and Experience of Mining Operations. In 16th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production 05.10.2016, Istanbul, Turkey. : AGRO ARGE Danismalik San ve Tic. a.s., 2016. s. 1-5.

SVOBODOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – VOJAR, J. How does the representation rate of features in a landscape affect visual preferences? A case study from a post-mining landscape. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 2015, roč. 29, č. 4, s. 266-276. ISSN: 1748-0930.

BĚŤÁKOVÁ, V. – VOJAR, J. – SKLENIČKA, P. Wind turbines location: How many and how far?. APPLIED ENERGY, 2015, roč. 2015, č. 151, s. 23-31. ISSN: 0306-2619.

FILOVÁ, L. – VOJAR, J. – SVOBODOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. The effect of landscape type and landscape elements on public visual preferences: ways to use knowledge in the context of landscape planning. Journal of Environmental Planning and Management, 2015, roč. 58, č. 11, s. 2037-2055. ISSN: 0964-0568.

HAVLÍKOVÁ, B. – BALÁŽ, V. – VOJAR, J. First systematic monitoring of Batrachochytrium dendrobatidis in collections of captive amphibians in the Czech Republic. Amphibia-Reptilia, 2015, roč. 36, č. 1, s. 27-35. ISSN: 0173-5373.

VOJAR, J. – CHAJMA, P. – KOPECKÝ, O. – PUŠ, V. – ŠÁLEK, M. The effect of sex ratio on size-assortative mating in two explosively breeding anurans . Amphibia-Reptilia, 2015, roč. 136, č. 2, s. 149-154. ISSN: 0173-5373.

ŠŤASTNÝ, K. – ČERVENÝ, J. – ROM, J. – SOLSKÝ, M. – HANEL, L. – ANDRESKA, J. – VOJAR, J. – KEROUŠ, K. Vertebrates and Invertebrates of European Cities:Selected Non-Avian Fauna. Springer-Verlag New York: Springer New York, 2015, 700s. ISBN 978-1-4939-1697-9. Vertebrates - Prague, s. 119-153.

SKLENIČKA, P. – ŠÍMOVÁ, P. – BEJČEK, V. – MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ŠÁLEK, M. – VOJAR, J. – KADLEC, T. – ČÍŽEK, O. – RŮŽIČKA, J. – KOCOURKOVÁ, J. – JAKUBÍKOVÁ, L. Zmírnění důsledků fragmentace biotopů v různých typech krajiny České republiky. Praha: FŽP ČZU v Praze, 2015, 16s. ISBN: ,

BEJČEK, V. – HANEL, L. – KADLEC, T. – VOJAR, J. – VOREL, I. – KOCOURKOVÁ, J. – MUSILOVÁ, R. – HARABIŠ, F. – MARŠÁLEK, M. – HOFMEISTER, J. – KUČERA, T. – HOŠEK, J. – KUBÁT, K. – ŠTECHOVÁ, T. – MALÍČEK, J. – SVOBODA, T. – HOŠKOVÁ, J. – BALTAZIUK, K. – IAREMA, V. – ČÍŽEK, L. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015 - Příprava a zavedení sledování stavu ochrany evropsky významných lokalit . Praha: Katedra ekologie, FŽP ČZU v Praze, Ekologické služby s.r.o., 2015, 11s. ISBN: ,

BEJČEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. – MUSILOVÁ, Z. – MUSIL, P. – ZÁRYBNICKÁ, M. – VOJAR, J. – HARABIŠ, F. – BERCHOVÁ, K. – PĚKNICOVÁ, J. – PETRUS, D. Monitoring evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000. Praha: FŽP ČZU v Praze, 2015, 3s. ISBN: ,

BALÁŽ, V. – VÖRÖS, J. – CIVIŠ, P. – VOJAR, J. – HETTYEY, A. – SÓS, E. – DANKOVICS, R. – JEHLE, R. – CHRISTIANSEN, D. – CLARE, F. – FISHER, M. – GARNER, T. – BIELBY, J. Assessing Risk and Guidance on Monitoring of Batrachochytrium dendrobatidis in Europe through Identification of Taxonomic Selectivity of Infection. CONSERVATION BIOLOGY, 2014, roč. 28, č. 1, s. 213-223. ISSN: 0888-8892.

SVOBODOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. – VOJAR, J. Does the composition of landscape photographs affect visual preferences? The rule of the Golden Section and the position of the horizon. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY, 2014, roč. 2014, č. 38, s. 143-152. ISSN: 0272-4944.

-- Autor nenalezen UIC (74033) – VOJAR, J. – SKŘIVANOVÁ, Z. – ZAHRADNÍK, D. Consensus in landscape preference judgments: The effects of landscape visual aesthetic quality and respondents’ characteristics. Journal of Environmental Management, 2014, roč. 2014, č. 137, s. 36-44. ISSN: 0301-4797.

BALÁŽ, V. – VOJAR, J. – CIVIŠ, P. – ŠANDERA, M. – ROZÍNEK, R. Chytridiomycosis risk among Central European amphibians based on surveillance data . DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS, 2014, roč. 112, č. 1, s. 1-8. ISSN: 0177-5103.

SKŘIVANOVÁ, Z. – KALIVODA, O. – VOJAR, J. – ZAHRADNÍK, D. OSOBITOST KULTURNÍ KRAJINY OD ROZPOZNÁNÍ K OCHRANĚ. Praha: České učení technické v Praze, 2014, 176s. ISBN 978-80-01-05607-3. Hodnocení vizuálních kvalit krajiny na příkladu chráněných krajinných oblastí, s. 73-90.

KOPECKÝ, O. – ŠUSTA, F. – VOJAR, J. – REHÁK, I. Složení potravy čolka horského ( Ichthyosaura alpestris ) z vybraných lokalit České republiky. Příroda, 2014, roč. 32, č. 1, s. 185-195. ISSN: 1211-3603.

VOJAR, J. – ANDĚL, P. – SOLSKÝ, M. – ROZÍNEK, R. Ochrana vybraných druhů ex situ v souvislosti s investičními záměry. Metodická příručka., Ex situ conservation of selected species., ex situ conservation, conservation measures, translocations, deposit basins, compensatory measures, 2014, DO - Ochrana krajinných území, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodika ochrany ex situ, č.j. 89997/ENV/14-4657/630/14, Metodika je zaměřena primárně na zlepšení postupů při ochraně rostlin a živočichů v rámci přípravy a realizace investičních záměrů. Přínosem jsou tedy především nepeněžní efekty v oblasti ochrany životního prostředí. Metodika však také umožňuje zefektivnit přípravu a realizaci staveb záměrů, případně dalších aktivit (těžba nerostných surovin apod.) na straně investora, respektive projektanta a využití odborně podložených, moderních přístupů vytváří předpoklad zefektivnění také v rámci administrativních povolovacích procesů., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Sekce ochrany přírody a krajiny, 19.12.2014,

ROZÍNEK, R. – KUBEČKOVÁ, M. – SOLSKÝ, M. – VOJAR, J. – ANDĚL, P. Deponační nádrže pro dočasné umístění ohrožených druhů, Deposit basins for temporary rearing of threatened species, threatened species, conservation measures, ex situ conservation, amphibians, reptiles, molluscs, crabs, 2014, DO - Ochrana krajinných území, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Deponační nádrže, metodika., č.j. 89729/ENV/14-4648/630/14, Metodika je zaměřená na popis využití specifického opatření k ochraně vybraných druhů živočichů, zlepší postupů při ochraně rostlin a živočichů ex situ. Vzhledem ke skutečnosti, že metodika byla vyvinuta ve spolupráci se společností (NaturaServis, s.r.o) zabývající se realizací ochranných opatření v rámci aktivit této společnosti. Navržená metodik a může být efektivně využita a v rámci přípravy a realizace zejména velkých infrastrukturních investic (silnice, železnice, vodní cesty) případně těžební činnosti, ale i v oblasti managementových zásahů v krajině, při činnosti výzkumných organizací., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Sekce ochrany přírody a krajiny, 19.12.2014,

SOLSKÝ, M. – SMOLOVÁ, D. – DOLEŽALOVÁ, J. – ŠEBKOVÁ, K. – VOJAR, J. CLUTCH SIZE VARIATION IN AGILE FROG RANA DALMATINA ON POST-MINING AREAS. POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 2014, roč. 62, č. 4, s. 789-799. ISSN: 1505-2249.

CIVIŠ, P. – VOJAR, J. – BALÁŽ, V. – KOHUTKA, A. – ULBRICHOVÁ, I. – DVOŘÁK, V. Sampling for Batrachochytrium dendrobatidis in Russia. HERPETOLOGICAL JOURNAL, 2013, roč. 23, č. 1, s. 55-58. ISSN: 0268-0130.

ZÁRYBNICKÁ, M. – VOJAR, J. Effect of male provisioning on the parental behavior of female Boreal Owls Aegolius funereus. ZOOLOGICAL STUDIES, 2013, roč. 52, č. 36, s. 1-8. ISSN: 1021-5506.

BALÁŽ, V. – KUBEČKOVÁ, M. – CIVIŠ, P. – ROZÍNEK, R. – VOJAR, J. Fatal chytridiomycosis and infection loss observed in captive toads infected in the wild. Acta Veterinaria Brno, 2013, roč. 82, č. 4, s. 351-355. ISSN: 0001-7213.

SMOLOVÁ, D. – SOLSKÝ, M. – HOLCMAN, R. – VOJAR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání nabídky a vlastností vodních ploch na nerekultivovaných výsypkách s ostatními typy krajin. 2013, in: Harabiš, F., Solský, M. (Eds): Kostelecké inspirování 2013, Sborník abstraktů 5. ročníku konference konané 21.-22.11.2013, Kostelec nad Černými lesy, FŽP, ČZU v Praze, s. 82..

SOLSKÝ, M. – SMOLOVÁ, D. – VOJAR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání vlastností post-těžební krajiny s okolními typy krajin. 2013, Název sborníku Voda a krajina 2013 Místo vydání Praha Kód ISBN 978-80-01-05318-8 Počet stran 10 Strana od 291 Strana do 300 Název nakladatele ČVUT v Praze Datum zahájení 18.09.2013 .

KOPECKÝ, O. – VOJAR, J. – DENOËL, M. Sex-specific effect of pool desiccation on the movement of alpine Newts, Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768), among breeding sites. HERPETOZOA, 2012, roč. 24, č. 3/4, s. 1-8. ISSN: 1013-4425.

CIVIŠ, P. – VOJAR, J. – LITERAK, I. – BALÁŽ, V. Current state of Bd occurrence in the Czech Republic. Herpetological Review, 2012, roč. 43, č. 1, s. 75-78. ISSN: 0018-084X.

DOLEŽALOVÁ, J. – VOJAR, J. – SMOLOVÁ, D. – SOLSKÝ, M. – KOPECKÝ, O. Technical reclamation and spontaneous succession produce different water habitats: A case study from Czech post-mining sites. Ecological Engineering, 2012, roč. 43, č. 6, s. 5-12. ISSN: 0925-8574.

KOPECKÝ, O. – VOJAR, J. – ŠUSTA, F. – REHÁK, I. Composition and Scaling of Male and Female Alpine Newt (Mesotriton Alpestris) Prey, with Related Site and Seasonal Effects. ANNALES ZOOLOGICI FENNICI, 2012, roč. 2012, č. 49, s. 231-239. ISSN: 0003-455X.

VOJAR, J. – DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Technical reclamation and spontaneous succession produce different water habitats: A case study from Czech post-mining sites . 2012, Proceedings of abstracts from World congress of herpetology in Vancouver (2012). .

VOJAR, J. – DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hnědouhelné výsypky - příležitost (nejen) pro obojživelníky. 2012, Ochrana přírody 67(3): 8-11 Odborný časopis se zabývající se problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, dále zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o ochranu přírody..

DOLEŽALOVÁ, J. – VOJAR, J. – SOLSKÝ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití sukcesních ploch při rekultivaci území ovlivněných těžbou. 2012, Ochrana přírody 67(5): 10-13 Odborný časopis se zabývající se problematikou ochrany přírody a krajiny v nejširších souvislostech. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, dále zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o ochranu přírody..

KOPECKÝ, O. – VOJAR, J. – ŠUSTA, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mezipohlavní rozdíly ve složení potravy u čolků horských (Mesotriton alpestris) s přihlédnutím k lokálním a sezónním vlivům . 2012, Kostelecké inspirování IV., Kostelec nad Černými lesy, 29. - 30.11. 2012.

VOJAR, J. – DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. A New, Harmless Mesocosm Design for Field Rearing Ranid Embryos and Determining Clutch Sizes . Herpetological Review, 2012, roč. 43, č. 4, s. 588-590. ISSN: 0018-084X.

VOJAR, J. – ZAVADIL, V. – MUSILOVÁ, R. Ochrana přírody a krajiny v České republice – vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Univerzita Palackého v Olomouci: Univerzita Palackého, Olomouc, 2012, 853s. ISBN 978-80-244-3041-6. Biodiverzita obojživelníků, s. 653-659.

ZAVADIL, V. – VOJAR, J. – MUSILOVÁ, R. Ochrana přírody a krajiny v České republice – vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Univerzita Palackého v Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, 853s. ISBN 978-80-244-3041-6. Ochrana biodiverzity plazů, s. 659-665.

VOJAR, J.; idPublikace = 58744; Název: Význam výsypek pro obojživelníky-- Neexistuje podtyp publikace --

CALTOVÁ, P. – SCHNEIDEROVÁ, I. – STARCOVÁ, M. – VOJAR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vnitrodruhová variabilita varovných signálů sysla obecného (Spermophilus citellus) . 2012, Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012..

SOLSKÝ, M. – DĚD, P. – LINDA, M. – VOJAR, J. Půdní teplotní snímač, Soil temperature senzor, soil, temperature measurement, senzor, 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, B - Funkční vzorek, STsenzor 1.0, Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Teplotní senzor navržené do prostorů méně mechanicky namáhaných. Rozsah meřených teplot je od -20 °C do 100°C. Rozměry snímače jsou 25 x 25 x 45 mm., 5 000 Kč s DPH, Vývoj zařízení byl podpořen grantem Technické agentury ČR (TA01020881), Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

VOJAR, J. – SOLSKÝ, M. – DOLEŽALOVÁ, J. Zařízení pro přesné a šetrné stanovení velikosti snůšek u skokanů, Device for Accurate and Harmless Clutch Size Detection in Ranid Frogs, Amphibians, Ranid frogs, Rana dalmatina, Clutch size, Egg masses, Abundance estimation, Polystyrene ring, 2011, EG - Zoologie, B - Funkční vzorek, TZ Rana 1.0, Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Nosná konstrukce je tvořena polystyrénovým korpusem (věncem) o vnitřním průměru 15 cm. Elastická síť je umístěna kolem něj a zatížena tak, aby byl vytvořen prostor pro vajíčka a pulce o hloubce nejméně 20 cm., bez ekonomických parametrů, Katedra ekologie, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 6046070 , CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. – SMOLOVÁ, D. – GUČÍK, J. – ŠEBKOVÁ, K. – KOPECKÝ, O. – VOJAR, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání vlastností vodních ploch a výskytu obojživelníků na rekultivovaných a nerekultivovaných výsypkách Mostecka. 2011. in: Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2011, Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011, Brno, s.53-54 .

SOLSKÝ, M. – VOJAR, J. – DOLEŽALOVÁ, J. – KOPECKÝ, O. – SMOLOVÁ, D. – ŠEBKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v nabídce vodních biotopů na sukcesních a rekultivovaných výsypkách v Severočeské hnědouhelné pánvi. 2011. in: Harabiš, F., Solský, M. (Eds.): Kostelecké inspirování 2011, Sborník abstraktů 3. ročníku konference konané 23.-24.11, Kostelec nad Černými lesy, s. 43-44.

KOPECKÝ, O. – VOJAR, J. – ŠUSTA, F. – REHÁK, I. Non-prey items in stomachs of Alpine newts (Mesotriton alpestris). POLISH JOURNAL OF ECOLOGY, 2011, roč. 59, č. 3, s. 631-635. ISSN: 1505-2249.

SOLSKÝ, M. – VOJAR, J. – MOUDRÝ, V. – DOLEŽALOVÁ, J. Výskyt obojživelníků na výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve - Mostecko, Amphibian occurrence on spoil banks in the north-Bohemian brown coal field – The Most region, amphibian, endangered species, GIS, nature protection, spoil banks, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-mou-0006, Soubor map, zpracováno v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Mapa přispěje k ochraně obojživelníků; z podstaty problému nelze vyčíslit konkrétní částky., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SOLSKÝ, M. – MOUDRÝ, V. – DOLEŽALOVÁ, J. – VOJAR, J. Výskyt obojživelníků na výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve - Kadaňsko, Amphibian occurrence on spoil banks in the north-Bohemian brown coal field – The Kadaň region, amphibian, endangered species, GIS, nature protection, spoil banks, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-mou-0007, Soubor map, zpracováno v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Mapa přispěje k ochraně obojživelníků; z podstaty problému nelze vyčíslit konkrétní částky., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SOLSKÝ, M. – DOLEŽALOVÁ, J. – VOJAR, J. – MOUDRÝ, V. Výskyt obojživelníků na výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve - Bílinsko, Amphibian occurrence on spoil banks in the north-Bohemian brown coal field – The Bílina region, amphibian, endangered species, GIS, nature protection, spoil banks, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-mou-0008, Soubor map, zpracováno v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Mapa přispěje k ochraně obojživelníků; z podstaty problému nelze vyčíslit konkrétní částky., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

SOLSKÝ, M. – DOLEŽALOVÁ, J. – VOJAR, J. – MOUDRÝ, V. – SMOLOVÁ, D. Výskyt vodních biotopů na výsypkách Severočeské hnědouhelné pánve, Water habitats occurrence on spoil banks in the north-Bohemian brown coal field, amphibians, land use, endangered species, GIS, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42300-mou-0009, Soubor map, zpracováno v software ArcGIS Desktop; elektronická forma: typ souboru PDF, Mapa přispěje k ochraně obojživelníků; z podstaty problému nelze vyčíslit konkrétní částky., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ANDĚL, P. – BELKOVÁ, H. – GORČICOVÁ, I. – HLAVÁČ, V. – LIBOSVÁR, T. – ROZÍNEK, R. – ŠIKULA, T. – VOJAR, J. Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy. Liberec: Evernia s.r.o. Liberec, 2011. 149s. ISBN 978-80-903787-4-2.

ZAVADIL, V. – SÁDLO, J. – VOJAR, J. Biotopy našich obojživelníků a jejich management. Praha: Agentura ochrany a přírody ČR, Praha, 2011. 178s. ISBN 978-80-87457-18-4.

KOPECKÝ, O. – VOJAR, J. – DENOËL, M. Movements of Alpine newts (Mesotriton alpestris) between small aquatic habitats (ruts) during the breeding season. Amphibia-Reptilia, 2010, roč. 31, č. 1, s. 109 - 116. ISSN: 0173-5373.

SMOLOVÁ, D. – DOLEŽALOVÁ, J. – VOJAR, J. – SOLSKÝ, M. – KOPECKÝ, O. – GUČÍK, J. Faunistický přehled a zhodnocení výskytů obojživelníků na severočeských výsypkách. Sborník Severočeského muzea - Přírodní vědy, 2010, roč. 28, č. 1, s. 155-163. ISSN: 0375-1686.

Chytridiomykóza, hrozba pro naše obojživelníky? - Ing. Petr Civiš, Ing. Jiří Vojar, Ph.D., Vojtech Baláž (externí), 2010

DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. – VOJAR, J. – SMOLOVÁ, D. – ŠEBKOVÁ, K. – GUČÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Diversity of habitats and communities of amphibians on reclaimed and unreclaimed spoil banks. . 2010, in UCOLIS 2010 (University Conference in Life Sciences, Evironmental Sciences), 25th November, Praha..

Ovlivňují vyšší koncentrace těžkých kovů úspěšnost vývoje embryí obojživelníků? - Ing. Kamila Šebková, Ing. Jiří Vojar, Ph.D., 2010

KUPKA, J. – VOJAR, J. – VOREL, I. Intersubject agreement in evaluating the visual attractiveness of landscape. Journal of Landscape Studies - online version, 2010, roč. 3 (2010), č. 4, s. 221 - 229. ISSN: 1802-4416.

Věk čolků horských (Mesotriton alpestris) z lokality s periodickými reprodukčními nádržemi. - Mgr. Oldřich Kopecký, Ph.D., Ing. Petr Makovický, Ph.D., Ing. Jiří Vojar, Ph.D., 2010

SMOLOVÁ, D. – DOLEŽALOVÁ, J. – SOLSKÝ, M. – VOJAR, J. – KOPECKÝ, O. – GUČÍK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Faunistický přehled obojživelníků na severočeských výsypkách. 2010, abstrakt z posteru z konference Zoologické dny 2010.

KOPECKÝ, O. – MAKOVICKÝ, P. – VOJAR, J. Věková struktura populace čolka horského (Mesotriton alpestris) rozmnožující se v malých periodických nádržích. Příroda, 2010, roč. 28, č 1, s. 61-70. ISSN: 1211-3603.

Movement of arsenic among the environment, egg coats and tadpoles of the Agile Frog (Rana dalmatina) on the spoil heap Hornojiřetínská - Ing. Kamila Šebková, Ing. Jiří Vojar, Ph.D., Ing. Milič Solský, Ing. Jana Doležalová, 2010

Chytridiomykóza v Čechách - Ing. Petr Civiš, Ing. Jiří Vojar, Ph.D., Ing. Milič Solský, 2010

KOPECKÝ, O. – MAKOVICKÝ, P. – VOJAR, J. Věková struktura populace čolka horského (Mesotriton alpestris) z lokality s nestálým vodním prostředím. Příroda, 2009, roč. 2009, č. 28, s. 65 - 75. ISSN: 1211-3603.

15. konference Evropské Herpetologické společnosti - Mgr. Kopecký Oldřich, Ph.D.; Ing. Makovický Petr, Ph.D.; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2009

Colonization of spoil banks by amphibians - Ing. Solský Milič; Ing. Doležalová Jana; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2009

Colonization of water habitats on the Hornojiřetínská spoil heap by the agile frog (Rana dalmatina) - Ing. Solský Milič; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana, 2009

Vliv polohy lokality a umístění snůšky na úspěšnost vývoje snůšek skokana štíhlého (Rana dalmatina) - Ing. Solský Milič; Ing. Doležalová Jana; Ing. Šebková Kamila; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D., 2009

Movement of heavy metals among environment, mucoid egg capsules and tadpoles od the Agilele frog (Rana dalmatina) - Ing. Šebková Kamila; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D.; Ing. Kotíková Zora; Ing. Miholová Daniela, CSc., 2009

Variation in diets of male and female Alpine newts (Meostriton alpestris) - Mgr. Kopecký Oldřich, Ph.D.; Ing. Vojar Jiří; Ing. Vojar Jiří, Ph.D.; Šusta František; Řehák J., 2009

 
page foot