| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D. (221)

Kontakty
Položka:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

VOTRUBA, Z. Certifikace produktu MAXSTO. Praha: MAXPROGRES, s.r.o., 2022, 22s. ISBN: ,

VOTRUBA, Z. Certifikace perimetrického systému accur8vision. Česká zemědělská univerzita v Praze: , 2019, 56s. ISBN: ,

**FÁBERA, V. – VOTRUBA, Z. Regular Translation within Alliances. In IEEE Conferences - 2018 Smart City Symposium Prague (SCSP) 24.05.2018, Prague. Prague: IEEEIEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2018. s. 1-4.

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 77095; Název: Bezpečnost a spolehlivost datové komunikace poplachových systémů-- Neexistuje podtyp publikace --

VOTRUBA, Z. – HART, J. Tester plotových systémů. -- Neuvedený název vydavatele --. 306596. 08.02.2017.

VACULÍK, P. – SMEJTKOVÁ, A. – PŘIKRYL, M. – DRÁBEK, O. – VOTRUBA, Z. – LEXA, L. Selected wastewater parameters from the vegetable washing process. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 2, s. 1426-1434. ISSN: 1406-894X.

VOTRUBA, Z. – LEŠETICKÝ, J.Bezpilotní prostředky v zemědělství a v bezpečnostní oblasti. 2017, Kód ISBN nebo ISMN 0373-6776 Název objednatele Kelcom International s.r.o. .

VOTRUBA, Z. Reliability of security system integration from the perspective of the integration solution. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 695-702.

VOTRUBA, Z. – VACULÍK, P. Zabezpečovací systémy v inteligentních budovách. Automa, 2013, roč. 19, č. 1, s. 33-35. ISSN: 1210-9592.

NEJEDLÁ, V. – NÍDLOVÁ, V. – VACULÍK, P. – HART, J. – VOTRUBA, Z. Nový systém nestacionární perimetrické ochrany objektů. TZB-info, 2013, roč. 13, č. 24, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.

VOTRUBA, Z. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chytré domy a bezpečnost. 2013, Příspěvek na konferenci PragoSmart 2013 pořádaný nakladatelstvím FCC Public zabývající se problematikou integrace bezpečnostních systémů v rámci projektu inteligentních budov. Příspěvek především poukazuje na legislativní a normativní problémy této integrace a ukazuje některé způsoby jejich řešení..

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 61241; Název: Nové trendy v komerční bezpečnosti-- Neexistuje podtyp publikace --

VOTRUBA, Z. Security systems as part of the control system in building technology. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 719-725.

VOTRUBA, Z. – HART, J. – NÍDLOVÁ, V. – NEJEDLÁ, V. Elektrotechnické a telekomunikační instalace . Praha: Verlag Dashofer, 2012, 1300s. ISBN 80-86897-06-0. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.3 , s. 1-17.

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 54779; Název: Výuka bezpečnostní problematiky na Technické fakultě ČZU v Praze-- Neexistuje podtyp publikace --

HART, J. – VOTRUBA, Z. Pasivní fotodetektor. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24280. 06.09.2012.

VOTRUBA, Z. – HART, J. Tester plotových systémů. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24225. 27.08.2012.

HART, J. – VOTRUBA, Z. Detektor rušení bezdrátových systémů. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 24069. 02.07.2012.

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 55379; Název: Služební zbraně a další prostředky osobní ochrany-- Neexistuje podtyp publikace --

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer, 2012, 1300s. ISBN 80-86897-06-0. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.4, s. 1-16.

VOTRUBA, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Problematika didaktiky výuky bezpečnostních systémů - zneužitelnost informací, koncepce e-learningu a multimediálních kurzů . 2012, Příspěvek zpracovává rizika a možnosti poskytování informací ve výuce bezpečnostních předmětů a navrhuje některé formy výuky vhodné pro tento specifický způsob vzdělávání..

Chytré domy a bezpečnost - Ing. Zdeněk Votruba, 2012

VOTRUBA, Z. – VACULÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chytré domy a bezpečnost. 2012, Příspěvek na konferenci Chytré domy pořádaný nakladatelstvím FCC Public zabývající se problematikou integrace bezpečnostních systémů v rámci projektu inteligentních budov. Příspěvek především poukazuje na legislativní a normativní problémy této integrace a ukazuje některé způsoby jejich řešení..

VOTRUBA, Z.; idPublikace = 56805; Název: Integrace bezpečnostních systémů v budovách-- Neexistuje podtyp publikace --

HART, J. – VOTRUBA, Z. Zámkový laser, Laser lock, Construction, secure, alarm, detection, electronic security system., 2011, JB - Senzory, čidla, měření a regulace, 22891, Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz), Antonína Čermáka 2a, Praha 6, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, CZ, 21.06.2011, 07.11.2011, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

VOTRUBA, Z. – HART, J. – KOTEK, T. – NÍDLOVÁ, V. – NEJEDLÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Bezpečnostní systémy v rámci projektu inteligentních budov (technické řešení a možnosti). 2011, Security magazín ISSN 1210-8723.

HART, J. – VOTRUBA, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Testování detektorů pro ochranu skleněných ploch. 2011, Security magazín ISSN 1210-8723.

HART, J. – KOTEK, T. – VOTRUBA, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Spolehlivost detektorů systémů PZTS. 2011, Security magazín ISSN 1210-8723.

VOTRUBA, Z. – KOTEK, T. – HART, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Integrace systémů PZTS v návaznosti na technologický dohled komerčních budov. 2011, Security magazín ISSN 1210-8723.

VOTRUBA, Z. – MATUŠŮ, R. – KOTEK, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití nástrojů elektronického vzdělávání v akademické i komerční sféře. 2010, IKI 2010 Česká informační společnost, o.s.

VOTRUBA, Z. – MATUŠŮ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití nástrojů e-learningu v komerční i akademické sféře. 2010, E-learning Forum 2010 ISBN 978-80-86723-91-4.

VOTRUBA, Z. Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer, 2009, 1100s. ISBN 80-86897-06-0. Rozvody bezpečnostních elektrických systémů kap. 11/3.6.3 - 11/3.6.5, s. 553-569.

 
page foot