| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D. (87)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3131
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
jinak kontaktovat na kviz@tf.czu.cz
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – KVÍZ, Z. – PROCHÁZKA, L. Splash erosion in maize crops under conservation management in combination with shallow strip-tillage before sowing. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 2, s. 106-116. ISSN: 1801-5395.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. Automatic guidance systems in agricultural machinery as a tool for drivers mental strain and workload relief . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 66-71. ISSN: 1212-9151.

KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Plant remains distribution quality of different combine harvesters in connection with conservation tillage technologies. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 115-123. ISSN: 1406-894X.

CHALOUPSKÝ, R. – KVÍZ, Z. – URBAN, J. Podtyp: Skripta; Dobrovická muzea, o.p.s.. 2015, Dobrovická muzea, o.p.s., Praha, ČZU v Praze, Vzdáleny přístup (po síti Internet), www, https://youtu.be/VOvq87Z8C7Y; http://www.dobrovickamuzea.cz.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. Machinery guidance systems analysis concerningpass-to-pass accuracy as a tool for efficient plant production in fields and for soil damage reduction.. ..., 2014, roč. 60, č. 1, s. 36-42. ISSN: N.

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, Learning Technology of Sugar beet harvest T-3, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-3, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, Learning Technology of Sugar beet harvest T-4, sugar beet, growing technology, harvest, reception, laboratory, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-4, ČZU v Praze - FAPPZ, Katedra rostlinné výroby, L - Lokální přístup, DVD, http://krv.agrobiologie.cz/krv2008/pub08/kpub08c.htm

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. Soil damage reduction and more environmental friendly agriculture by using advanced machinery traffic. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 121-128. ISSN: 1406-894X.

KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Porovnání kvality práce sklízecích mlátiček v návaznosti na uplatňování půdoochranných technologií. 2014, Komunální technika.

HOLPP, M. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – ANKEN, T. – SAUTER, M. – HENSEN, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Field evaluation of driving performances and ergonomic effects of satellite-based guidance systems. 2014, Příspěvek pojednává o využití GPS navigací a přínosech navigací pro pohodlí obsluhy stroje. Příspěvek byl prezentován na konferenci AgEng2014 v Curychu..

CHALOUPSKÝ, R. – JURSÍK, M. – KVÍZ, Z. Plevele v porostu řepy cukrové, Weeds in crops of sugar beet, Occurrence, competitive ability, habitat requirements, reproduction and dissemination, 2014, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, ISBN: , ČZU v Praze,Plevele v porostu řepy cukrové, Katedra rostlinné výroby, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), , http://youtu.be/s07ydvKSLyM

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. Čištění a nakládání bulev řepy cukrové, Cleaning and loading of sugar beet roots, Table type cleaners and loaders, loader and cleaner reservoir, transportation, registration, 2014, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , ČZU v Praze,Čištění a nakládání bulev řepy cukrové, Katedra rostlinné výroby, V - Vzdáleny přístup (po síti Internet), , http://youtu.be/um2D625Sy4g

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – CHYBA, J. Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích během sklizně pícnin., Agricultural machines field trafficking intensity for harvest of forage crops., forage crops, soil compaction, trafficking, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Specializovaná mapa 3, Mapa zpracována v aplikaci GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná včetně legend a komentářů, Podklady pro opatření, která vedou k omezování degradace půdy. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit,Těšnov 17, 117 01, Praha 1, 25.04.2013, 23403/3/2013-MZE-17221

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy., Agricultural machines field trafficking intensity for plowing technology and the risk of undesirable soil compaction., Ploughing, soil compaction, passes, deeper loosening, , 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Specializovaná mapa 1, Mapa zpracována v aplikaci GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná včetně legend a komentářů, Podklady pro opatření, která vedou k omezování degradace půdy. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit,Těšnov 17, 117 01, Praha 1, 25.04.2013, 23403/1/2013-MZE-17221

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění půdoochranných technologií a postupy hospodaření na půdě umožňující snížení intenzity přejezdů., Agricultural machines field trafficking intensity for conservation technologies and management practices allowing the reduction of the level of passes., Conservation tillage, soil compaction, CTF, passes., 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Specializovaná mapa 2, Mapa zpracována v aplikaci GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná včetně legend a komentářů, Podklady pro opatření, která vedou k omezování degradace půdy. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit,Těšnov 17, 117 01, Praha 1, 25.04.2013, 23403/2/2013-MZE-17221

HOLPP, M. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – ANKEN, T. – SAUTER, M. – HENSEN, O. Large-scale field evaluation of driving performance and ergonomic effects of satellite-based guidance systems. Biosystems Engineering, 2013, roč. 116, č. 2, s. 190-197. ISSN: 1537-5110.

KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – CHYBA, J. Possibilities of environment and soil protection by means of gps navigation used in agricultural machinery. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 364-367.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – NOVÁK, P. YIELD MONITORING SYSTEM FOR HAY AND STRAW. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 413-416.

KVÍZ, Z. – PROŠEK, V. – KUMHÁLA, F. Zapojení ultrazvukového senzoru pro zjišťování průchodnosti zrna při průchodu sklízecím strojem. Úřad průmyslového vlastnictví. 25210. 11.04.2013.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Hodnocení vlivu přejezdů mechanizace na utužení půdy. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 147-150. ISSN: 1802-2391.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Post harvest straw management as a decisive parameter for final yield of crops. In Engineering for rural development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava 2013: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 190-193.

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Skripta; Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-2. 2013, ČZU v Praze - FAPPZ, KRV, Praha, DVD.

CHALOUPSKÝ, R. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – JURSÍK, M. Podtyp: Výzkumná zpráva; 11th Field Robot 2013 in Prague. 2013, http://www.youtube.com/watch?v=P4ZxAtpPmHk.

CHALOUPSKÝ, R. – KVÍZ, Z. – DVOŘÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); ENCYKLOPEDIE PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR 1 - Technologické postupy a trendy při pěstování konzumních brambor. 2013, ČZU v Praze-FAPPZ, KRV, http://krv.agrobiologie.cz/krv2008/pub08/fpkrv08/tpskb14/tpskb14.htm, DVD.

KUMHÁLA, F. – GUTU, D. – HŮLA, J. – CHYBA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – VLÁŠKOVÁ, M. Technologie řízených přejezdů po pozemcích., Controlled Traffic Farming Technology, soil tillage, soil compaction, control traffic farming, soil physical properties., 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-213-2425-1, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. ISBN 978-80-213-2425-1. Subjekt: Ing. Zdeněk Kvíz – soukromě hospodařící rolník, IČ: 43172911. 18.12.2013. František Kumhála, ČZU v Praze, TF, KZS, Kamýcká 129, 165 21, Praha 6, kumhala@tf.czu.cz , Snížení energetické náročnosti zpracování půdy, dosahování stabilnějších nebo vyšších výnosů, úspora nákladů vynaložených na nápravná opatření technogenním zhutněním degradované půdy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor rostlinných komodit MZe Praha, 19.12.2013, 84036/2013-MZE-17221

KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. – GUTU, D. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – CHYBA, J. Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105/1., Contract for the application of validated technology no QH92105/1, soil tillage, soil compaction, control traffic farming, soil infiltration capacity, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Poloprovoz, Technologie k projektu QH92105, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra zemědělských strojů, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105/1 se Zemědělskou akciovou společností Podchotucí, a.s., IČ: 61672343, uzavřená dne 19.12.2013, Snížení energetické náročnosti zpracování půdy, dosahování stabilnějších nebo vyšších výnosů, úspora nákladů vynaložených na nápravná opatření technogenním zhutněním degradované půdy, ekologické přínosy., Česká zemědělská univerzita v Praze se sídlem Kamýcká 169, 165 21 Praha 6 – Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – PRONITSYN, D. Když v zemědělství pracují roboti. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 5, s. 46-49. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – PRONITSYN, D. Bezpilotní prostředky pro sledování stavu zemědělské krajiny. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 5, s. 56-58. ISSN: 0373-6776.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. SATELITNÍ NAVIGACE V ZEMĚDĚLSVÍ Z HLEDISKA PŘÍNOSU PRO ZPŘESNĚNÍ NAVAZOVÁNÍ ZÁBĚRŮ STROJNÍCH SOUPRAV. ..., 2012, roč. 6, č. 5, s. 152-156.

PEXA, M. – KUBÍN, K. – KVÍZ, Z. – MAYER, K. MOŽNOSTI DYNAMICKÝCH MĚŘENÍ VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ TRAKTORU. Agritech Science, 2012, roč. 6, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1802-8942.

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. – KŘOVÁČEK, J. – JURSÍK, M. – HONSOVÁ, H. – KAZDA, J. – BEČKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Learning pěstování a sklizně řepy cukrové T-1, Learning Technology of Sugar beet harvest, sugar beet, growing technology, harvest, 2012, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , ČZU v Praze,Learning pěstování a sklizně řepy cukrové, Katedra rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD,

KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – MISIEWICZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Benefits of GPS agricultural guidance for sustainable agriculture.. 2012, Speciání číslo časopisu agrociencia Uruguay, vydané u příležitosti konání ISTRO konference. Článek se zabývá problematikou eliminace rizik degradace půdního prostředí..

MAŠEK, J. – KROUTIL, M. – KVÍZ, Z. – NOVÁK, P. Influence of different soil tillage technologies on crop residue management. In 11th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: LUA Jelgava, 2012. s. 37-42.

KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – LOCH, T. Procedures of soil farming allowing reduction of compaction. Precision Agriculture, 2011, roč. 12, č 3, s. 317-333. ISSN: 1385-2256.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. Přínosy navigačních systémů zemědělských strojů ke snížení zátěže obsluhy. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 241-246. ISSN: 0373-6776.

ARTIM, J. – ANGELOVIČ, M. – ANGELOVIČOVÁ, M. – BERNÁŠEK, K. – HONZÍK, I. – JECH, J. – KRČÁLOVÁ, E. – KVÍZ, Z. – MAREČEK, J. – POLÁK, P. – PONIČAN, J. – RUŽBARSKÝ, J. – RYBKA, A. – SLOBODA, A. – SOSNOWSKI, S. – SYPULA, M. – ŽITŇÁK, M. Stroje pre rastlinnú výrobu 3 - Stroje a zariadenia na pozberovú úpravu rastlinných materiálov a na ich skladovanie. Praha: Profi Press s.r.o. Praha, 2011. 368s. ISBN 978-80-86726-41-0.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – HŮLA, J. – PROCHÁZKA, P. HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 141-147. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – JOŠT, B. – PROŠEK, V. Sensors connection for yield determination on round balers with variable chamber. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 2, s. 51-55. ISSN: 1212-9151.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VLIV POHYBU ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ PO POZEMCÍCH NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŮDY. 2011. NÁZEV KONFERENCE: XIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MLADÝCH 2011 DATUM KONÁNÍ: 19.-20. ZAŘÍ 2011 VYDAVATEL: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, TECHNICKÁ FAKULTA ISBN 978-80-213-2194-6 POČET STRAN: 6 STRANA OD: 55 STRANA DO: 60.

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. Technologie pěstování a sklizně řepy cukrové, Technology of sugar beet harvest, sugar beet, growing technology, harvest, 2011, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Technologie pěstování a sklizně řepy cukrové, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD, ČZU v Praze - FAPPZ - Katedra rostlinné výroby, Kamýcká 957, Praha 6, 16521

CHALOUPSKÝ, R. – URBAN, J. – KVÍZ, Z. Encyklopedie pěstování a sklizně řepy cukrové, Encyclopedia of sugar beet growing, sugar beet, growing technology, harvest, 2011, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, ISBN: , Praha,Encyklopedie pěstování a sklizně řepy cukrové, ČZU v Praze, L - Lokální přístup, DVD, ČZU v Praze - FAPPZ - Katedra rostlinné výroby, Kamýcká 957, Praha 6, 16521

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. – KVÍZ, Z. Crop residue management by different soil tillage. In The 5th International scientific Conference Rural Development 2011 24.11.2011, Akademija, Lithuania. Akademija: ASU, 2011. s. 373-378.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – PROŠEK, V. THE YIELD DETERMINATION OF FORAGE CROPS BY ROUND BALERS’ PRESSING. In 10th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: LUA Jelgava, 2011. s. 47-50.

PROCHÁZKA, P. – KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); OBSERVATION OF FIELD AND CROP CONDITIONS BY MEANS OF AN UNMANNED AIRCRAFT MODEL . 2010. ISBN: 978-80-552-0380-5; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Počet stran: 5; Název nakladatele: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ; Konference: TECHNOFÓRUM 2010 Advances in research of agricultural and environmental engineering ; Datum zahájení: 14.7.2010; Strana od: 200; Strana do: 204.

KVÍZ, Z. – RYBKA, A. – MARTIN, T. Possibilities of Potato Yield Monitoring in Potato Harvesting Technologies. In Trends in Agrucultural Engineering 2010 7.92010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 378 - 382.

KROULÍK, M. – KUMHÁLOVÁ, J. – KVÍZ, Z. – ZLÍNSKÝ, M. – MIMRA, M. – PROŠEK, V. Spatial Variability and Pattern of Selected Properties of Agricultural Soils in the Czech Republic Measured by Indirect Proximal and Remote Sensing. In Proximal Soil Sensing 5.22008, Sydney. Netherlands: Springer Netherlands, 2010. s. 397 - 409.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – PROCHÁZKA, P. Conservation soil tillage technologies . In 4th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 429-433.

Zapojení ultrazvukového snímače pro zjišťování výšky vrstvy slamnatých materiálů při průchodu sklízecím strojem. - Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Prošek Václav; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

Zařízení pro zjišťování výšky vrstvy slamnatých materiálů - Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Prošek Václav; Ing. Matouš Jan, 2009

Pohon rotorů diskových rozmetadel posklizňových zbytků na sklízecích mlátičkách - Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Peeelman L. J., 2009

Mobilní měřicí aparatura pro zjišťování rovnoměrnosti rozmetání posklizňových zbytků při sklizni za sklízecí mlátičkou - Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2009

Zařízení pro zjišťování průchodnosti okopanin na sklizňových strojích - doc. Ing. Rybka Adolf, CSc.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D., 2009

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – HONZÍK, I. – KVÍZ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Utilization of machines passagesmonitoring across plots for measures proposal regarding soil protection from compaction. 2009, ISBN: 978-975F-483-823-7; ISSN: N; Místo vydání: Turecko; Název sboníku: International Soil Tillage Research Organisation 18th Triennial Conference; Počet stran: 1; Název nakladatele: Ege University; Datum zahájení: 15.6.2009; Místo konání: Izmir, Turecko; typ akce: WRD; Strana od: 0; Strana do: 0.

Procedures of soil farming allowing to reduce compaction - Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Loch Tomáš; Prošek Václav, 2009

 
page foot