| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Dr. Ing. František Kumhála (1789)

Kontakty
Položka:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

TŮMA, L. – KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. – KREPL, V. The noise-reduction potential of Radar Vegetation Index for crop management in the Czech Republic. Precision Agriculture, 2022, roč. neuvedeno, č. neuvedeno, s. 0-0. ISSN: 1385-2256.

**RATAJ, V. – KUMHÁLOVÁ, J. – **MACÁK, M. – **BARÁT, M. – **GALAMBOŠOVÁ, J. – CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. Long-Term Monitoring of Different Field Traffic Management Practices in Cereals Production with Support of Satellite Images and Yield Data in Context of Climate Change. Agronomy, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-15. ISSN: 2073-4395.

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Device and Method for treatment of food by pulsed electric field. -- Neuvedený název vydavatele --. EP3886601. 22.09.2022.

LEV, J. – KŘEPČÍK, V. – **ŠARAUSKIS, E. – KUMHÁLA, F. Electrical Capacitance Characteristics ofWood Chips at Low Frequency Ranges: A Cheap Tool for Quality Assessment. SENSORS, 2021, roč. 21, č. 10, s. 0-0. ISSN: 1424-8220.

KADEŘÁBEK, J. – SHAPOVAL, V. – MATĚJKA, P. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Comparison of Four RTK Receivers Operating in the Static and Dynamic Modes Using Measurement Robotic Arm. SENSORS, 2021, roč. 21, č. 23, s. 0-0. ISSN: 1424-8220.

KUMHÁLA, F. – KEŠNER, A. – CHOTĚBORSKÝ, R. – NOVÁK, P. – KŘEPČÍK, V. Ověřená technologie optimalizace nastavení geometrie strojů pro zpracování půdy firmy Bednar FMT do různých půdních podmínek., Proven technology to optimize the geometry setting of the Bednar FMT tillage machines for different soil conditions, Soil tillage; mathematical modeling; chisel cultivator; energy demands, 2020, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, V-TJ01000099-2, V-TJ01000099-2, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. V-TJ01000099-2, zpracované zpracované v rámci plánu uplatnění výsledků výzkumného projektu č. TJ01000099 uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi ČZU v Praze, IČO 604 607 09 a Ing. Zdeňkem Kvízem, IČO 431 729 11 dne 28. ledna 2020. Odpovědná osoba: prof. Dr. Ing. František Kumhála, kumhala@tf.czu.cz, Ekonomický přínos optimalizace nastavení geometrie strojů pro zpracování půdy (řešené touto ověřenou technologií) spočívá ve snížení tahové síly potřebné na operaci kypření radličkovým kypřičem. Snížení tahové síly znamená snížení energetické náročnosti kypření a následně snížení spotřeby paliva na tuto pracovní operaci. Při kalkulaci průměrné spotřeby paliva při zpracování půdy radličkovým kypřičem 15 l/ha by při naměřeném 24 % snížení tahového odporu kypřiče mohla tato spotřeba klesnout na 11,4 l/ha, tedy o asi 3,6 l/ha. To při ceně paliva 27,50 Kč/l znamená průměrnou úsporu 99 Kč na jeden hektar., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

JELÍNEK, Z. – KUMHÁLOVÁ, J. – CHYBA, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – **MADARAS, M. – KUMHÁLA, F. Landsat and Sentinel-2 images as a tool for the effective estimation of winter and spring cultivar growth and yield prediction in the Czech Republic. International Agrophysics, 2020, roč. 34, č. 3, s. 391-406. ISSN: 0236-8722.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. – **KUBÍN, K. – **RYČL, J. – **ČERMÁK, V. Zařízení pro navádění zemědělské techniky podle uměle vytvořených linií. -- Neuvedený název vydavatele --. CZ 34468 U1. 20.10.2020.

**KUBÍN, K. – **ČERMÁK, V. – KUMHÁLA, F. Zařízení pro automatickou detekci nadměrně zhutněného podorničí. -- Neuvedený název vydavatele --. CZ 34039 U1. 26.05.2020.

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Zařízení a způsob pro úpravu potravin pulzním elektrickým polem. -- Neuvedený název vydavatele --. CZ 308548 B6. 07.10.2020.

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Zařízení pro úpravu potravin pulzním elektrickým polem. -- Neuvedený název vydavatele --. 33001. 16.07.2019.

BLAHOVEC, J. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KOUŘÍM, P. – JOŠT, B. Funkční vzorek zařízení pro pulzní elektrický ohřev., Functional sample of pulse electric heating device, Pulsed electric fields; Electroporation; ohmic heating; Pulsed electric fields assisted cooking, 2019, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, PEC-1, 217_11_05 - 1, Funkční vzorek pro pulzní zpracování a ohřev zeleniny. Napájen z elektrické sítě 220 V. , Cena za licenční poplatek bude stanovena dle aktuálního zájmu., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KUMHÁLA, F.; idPublikace = 81774; Název: Development of Capacitive Throughput Sensor for Plant Materials-- Neexistuje podtyp publikace --

KŘEPČÍK, V. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. Measurement the Void of Wooden Chips by Gas Displacement Method. In Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019 17.09.2019, CZU Prague, Faculty of Engineering. CZU Prague: CZU Prague, Dpt. System Engineering, Kamýcká 129, 165 21 Pragze 6-Suchdol, CR, 2019. s. 293-298.

SHAPOVAL, V. – LEV, J. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F. Application of Doppler Radar for Wildlife Detection in Vegetation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 136-141. ISSN: 1211-3174.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. – BARTOŠKA, J. Deer - SW komponenta pro dílčí řešení u detekčního zařízení pro žací techniku, Deer - SW component for partial solution for cutting equipment detection, SW component; Cutting equipment; Detection equipment; Doppler radar; Mowing technology, 2018, XX - Nepřiřazeno, Deer 1.0 SW Component, https://home.czu.cz/jlev/deer, viz lokalizace; kontakt: Ing. Jakub Lev, Ph.D., Katedra fyziky, TF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 22438 3281, jlev(at)tf.czu.cz, Technické řešení pro detekci divokých zvířat ukrytých v porostu během sklizně pícnin. Program je určen k rychlé analýze dat z infračerveného senzoru (MLX90621) a Doppler radaru., Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra fyziky TF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), P/Z - Povinné v některých případech

LEV, J. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F. Zařízení pro detekci zvěře před žací technikou. -- Neuvedený název vydavatele --. 31 615. 13.03.2018.

**ŠARAUSKIS, E. – **ROMANECKAS, K. – KUMHÁLA, F. – **KRIAUCIUNIENE, Z. Energy use and carbon emission of conventional and organic sugar beet farming. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2018, roč. 201, č. , s. 428-438. ISSN: 0959-6526.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. – BARTOŠKA, J. – **ŠIMŮNEK, J. IR lib - SW komponenta pro dílčí řešení u detekčního zařízení pro žací techniku, IR lib - SW component for partial solution for cutting equipment detection, Software library; Python; Infrared sensor; Temperature, 2018, XX - Nepřiřazeno, IR lib 1.0 SW Component, https://home.czu.cz/jlev/ir_lib, viz lokalizace; kontakt: Ing. Jakub Lev, Ph.D., Katedra fyziky, TF ČZU v Praze, Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol, +420 22438 3281, jlev(at)tf.czu.cz, SW řešení pro komponentu technického řešení při detekci divokých zvířat ukrytých v porostu během sklizně pícnin., Česká zemědělská univerzita v Praze (Katedra fyziky TF), 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

LEV, J. – KŘEPČÍK, V. – PROŠEK, V. – KUMHÁLA, F. Capacitive throughput sensor for plant materials - Effects of frequency and moisture content. Computers and Electronics in Agriculture, 2017, roč. 133, č. 2, s. 22-29. ISSN: 0168-1699.

KŘEPČÍK, V. – LEV, J. – KUMHÁLA, F. Development and testing of apparatus for wooden chips voids measurement. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. Special Issue 1, s. 1050-1056. ISSN: 1406-894X.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – KUMHÁLA, F. Risk analysis of the business profitability in agricultural companies using combine harvesters. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 3, s. 99-105. ISSN: 1212-9151.

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – KUMHÁLA, F. – **PRAŽAN, ING. PH.D., R. Comparison of mechanical and electric drive of mulcher. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1733-1742. ISSN: 1406-894X.

LEV, J. – SHAPOVAL, V. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F. Low-cost infrared sensor for wildlife detection in vegetation. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 13-17. ISSN: 1212-9151.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. Dielectric properties of hops – an effect of bulk density. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 18-23. ISSN: 1212-9151.

LEV, J. – BARTOŠKA, J. – KUMHÁLA, F.Průběžná technická zpráva o řešení dílčího projektu za rok 2017. 2017, Průběžná technická zpráva k dílčímu projektu: Detekční zařízení pro žací techniku, interní číslo: 2017_05_07, řešení 2017 - 2018. Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program: GAMA, název projektu: Aktivity Proof-of-Concept na ČZU v Praze (TG03010020)..

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – KUMHÁLA, F. – PRAŽAN, R. Estimation of mulching energy intensity. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 540-546. ISSN: 1406-894X.

KUMHÁLA, F. – LEV, J. – KAVKA, M. – PROŠEK, V. Hop-picking Machine Control Based on Capacitance Throughput Sensor. Applied Engineering in Agriculture, 2016, roč. 32, č. 1, s. 19-26. ISSN: 0883-8542.

KAVKA, M. – MIMRA, M. – KUMHÁLA, F. Sensitivity analysis of key operating parameters of combine harvesters. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 3, s. 113-121. ISSN: 1212-9151.

CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. Mapping and differences of soil physical properties. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, TAE 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 224-229.

MAŠEK, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – FIC, T. Influence of different treshing system design on grain damage. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 756-761.

PEXA, M. – ČEDÍK, J. – PRAŽAN, R. – KUMHÁLA, F. – VONDŘIČKA, J. – NOVÁK, P. – CHYBA, J. – PETRÁSEK, S. – VONDRÁŠEK, Z. Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1, The contract for the application of proven technology No. TA03010138/1, proven technology; mulcher; energy savings; , 2016, GB - Zemědělské stroje a stavby, B - Ověřená technologie, Smlouva TA03010138/1, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1 je k dispozici na ČZU v Praze., Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. TA03010138/1 mezi ČZU v Praze a Rolnickou a.s. Králíky, IČO25978438, uzavřená dne 5.9.2016, Snížením otáček mulčovače ze jmenovitých 1000 otáček za minutu na 850 otáček za minutu lze dosáhnout úspory paliva až 42 % na 1 hektar (pokles z 5,54 l/ha na 3,19 l/ha) při průměrné výkonnosti stroje asi 5,5 hektarů za hodinu. Kvalita práce mulčovače klesla pouze mírně., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. – PEXA, M. – ČEDÍK, J. Measurement of mulcher power input in relation to yield. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 4, s. 1380-1385. ISSN: 1406-894X.

ABILZHANOV, D. – ABILZHANULY, T. – KUMHÁLA, F. – ALSHURINA, A. – ADILSHEEV, A. PARAMETERS JUSTIFICATION OF PICKUP MECHANISM FOR FORAGE HARVESTER. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016-Part I 07.09.2016, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague, CR: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2016. s. 2-8.

**MOITZI, G. – **KOSUTIC, S. – KUMHÁLA, F. – **NOZDROVICKÝ, L. – **MARTINOV, M. – **GRONAUER, A. Machinery Induced Compaction of Agricultural Soil and Mitigation Strategies in the Danube Region. In Actual Tasks on Agricultural Engineering 23.02.2016, Opatija, CROATIA . Zagreb: AGRONOMSKI FAKULTET SVEUCILISTA U ZAGREBU, SVETOSIMUNSKA 25, 10000 ZAGREB, CROATIA, 2016. s. 15-35.

PROCHÁZKA, P. – NOVÁK, P. – CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. Evaluation of measuring frame for soil tillage machines draught force measurement. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 186-191. ISSN: 1406-894X.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. Segmentový kapacitní snímač průchodnosti partikulárních materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1542415&lan=cs&s_majs=&s_puvo=kumh%C3%A1la&s_naze=&s_anot=). 305365. 08.07.2015.

LEV, J. – PROŠEK, V. – NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. – WOHLMUTHOVÁ, M. Segmented capacitance sensor with partially released inactive segments. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 3, s. 95-99. ISSN: 1211-3174.

KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Plant remains distribution quality of different combine harvesters in connection with conservation tillage technologies. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 115-123. ISSN: 1406-894X.

PROCHÁZKA, P. – KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Měření tahové síly radličkového kypřiče.. 2015, Sborník odborného semináře pořádaného v Praze - Ruzyni dne 5. 11. 2015 s názvem: Biopaliva z pohledu energetiky a vlivu na životní prostředí..

PROCHÁZKA, P. – KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The measurement of Ecoland 400 pulling force. 2015, Příspěvek prezentovaný na mezinárodní konferenci "Agricultural Education and Science in XXI Century", konané v Moskvě 11. až 13. listopadu 2015..

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – LEV, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv technogenního zhutnění půdy na pórovitost a infiltrační vlastnosti půdy. 2014, Název: Nové trendy v návrhu a využití strojů v agropotravinářském komplexu a odpadovém hospodářství. Datum konání: 28.–30. dubna 2014. Místo konání: Praha. Stránky: 118-123. ISSN 1802-2391..

KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Porovnání kvality práce sklízecích mlátiček v návaznosti na uplatňování půdoochranných technologií. 2014, Komunální technika.

KAVKA, M. – KUMHÁLA, F. Mutlikriteriální hodnocení užitkových automobilů. Komunální technika, 2014, roč. VIII, č. zvláštní vydání, s. 148-152. ISSN: 1802-2391.

NOVÁK, P. – CHYBA, J. – KUMHÁLA, F. – PROCHÁZKA, P. The measurement of stubble cultivator draught force under different soil conditions. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 135-142. ISSN: 1406-894X.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – KAVKA, M. Kapacitní snímač průchodnosti partikulárních materiálů s teplotní kompenzací. Úřad průmyslového vlastnictví ČR. 304582. 04.06.2014.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. – CHYBA, J. – NOVÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Numerická analýza a tvorba citlivostních map kapacitních senzorů pro měření průchodnosti. 2014, Název: Nové trendy v návrhu a využití strojů v agropotravinářském komplexu a odpadovém hospodářství. Datum konání: 28.–30. dubna 2014. Místo konání: Praha. Stránky: 187-190. ISSN 1802-2391..

KUMHÁLA, F. – BLAHOVEC, J. Bulk properties of densified hop cones related to storage and throughput measurements. Biosystems Engineering, 2014, roč. 126, č. 10, s. 123-128. ISSN: 1537-5110.

LEV, J. – KUMHÁLA, F. Influence of conveyor pockets on material throughput measurement by capacitive sensor. In Engineering for Rural Development 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 324-328.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. – NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. Traffic intensity in fields and technical possibilities for reduction of machinery passes. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 216-220.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of soil cultivation and farm machinery crossing on infiltration properties of soil. 2014, Příspěvek ve sborníku je zaměřen na vyhodnocení infiltrace vody do půdy a vizualizaci pohybu vody v půdě při rozdílné intenzitě zpracování půdy a pohybu strojních souprav po pozemku. Příspěvek byl prezentován v rámci konference AgEng2014..

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – KAVKA, M. Kapacitní snímač průchodnosti partikulárních materiálů s teplotní kompenzací. Úřad průmyslového vlastnictví (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1979639&lan=cs&s_majs=&s_puvo=kumh%C3%A1la&s_naze=&s_anot=). 304582. 04.06.2014.

KUMHÁLA, F. – KAVKA, M. – PROŠEK, V. Capacitive throughput unit applied to stationary hop picking machine. Computers and Electronics in Agriculture, 2013, roč. 95, č. 7, s. 92-97. ISSN: 0168-1699.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – LEV, J. – KUMHÁLA, F. Influence of soil cultivation and farm machinery passes on water preferential flow using brilliant blue dye tracer. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 25-30. ISSN: 1406-894X.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – VÍTEK, P. – KUMHÁLA, F. Proposals for field work rides and their optimization according to shape of land . In Engineering For Rural Development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: , 2013. s. 111-114.

LEV, J. – PROŠEK, V. – WOHLMUTHOVÁ, M. – KUMHÁLA, F. The mathematical model of segmented capacitance sensor with grounded segments for determining of material distribution on the conveyor. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 73-80. ISSN: 1406-894X.

KAVKA, M. – KUMHÁLA, F. – LEV, J. APLIKACE METODY TOC A DBR NA PROCES STROJNÍHO ČESÁNÍ CHMELE. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 127-130. ISSN: 1802-2391.

NOVÁK, P. – HŮLA, J. – MAŠEK, J. – KUMHÁLA, F. Ohradová mikroparcela pro měření povrchového odtoku a smyvu půdy. Úřad průmyslového vlastnictví. 25400. 20.05.2013.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy., Agricultural machines field trafficking intensity for plowing technology and the risk of undesirable soil compaction., Ploughing, soil compaction, passes, deeper loosening, , 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Specializovaná mapa 1, Mapa zpracována v aplikaci GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná včetně legend a komentářů, Podklady pro opatření, která vedou k omezování degradace půdy. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit,Těšnov 17, 117 01, Praha 1, 25.04.2013, 23403/1/2013-MZE-17221

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění půdoochranných technologií a postupy hospodaření na půdě umožňující snížení intenzity přejezdů., Agricultural machines field trafficking intensity for conservation technologies and management practices allowing the reduction of the level of passes., Conservation tillage, soil compaction, CTF, passes., 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Specializovaná mapa 2, Mapa zpracována v aplikaci GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná včetně legend a komentářů, Podklady pro opatření, která vedou k omezování degradace půdy. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit,Těšnov 17, 117 01, Praha 1, 25.04.2013, 23403/2/2013-MZE-17221

GUTU, D. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – KOVAŘÍČEK, P. The influence of traffic in permanent traffic lanes on soil compaction parameters. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 186-190.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Impact of land crossing on soil physical properties. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 273-276.

KUMHÁLA, F. – KAVKA, M. – PROŠEK, V. Měření průchodnosti chmelové hmoty na česačce PT - 30.. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 143-146.

KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – MATĚJKOVÁ, Š. Airborne laser scanning data as a source of field topographical characteristics. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 9, s. 423-431. ISSN: 1214-1178.

KUMHÁLA, F. – KAVKA, M. – LEV, J. – PROŠEK, V. Measurement of hop material throughput by capacitive sensor. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 381-385.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – KAVKA, M. Zapojení kapacitního snímače průchodnosti partikulárních materiálů s teplotní kompenzací. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká Republika. 25912. 26.09.2013.

KVÍZ, Z. – PROŠEK, V. – KUMHÁLA, F. Zapojení ultrazvukového senzoru pro zjišťování průchodnosti zrna při průchodu sklízecím strojem. Úřad průmyslového vlastnictví. 25210. 11.04.2013.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Hodnocení vlivu přejezdů mechanizace na utužení půdy. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 147-150. ISSN: 1802-2391.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Post harvest straw management as a decisive parameter for final yield of crops. In Engineering for rural development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava 2013: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 190-193.

KUMHÁLA, F. – GUTU, D. – HŮLA, J. – CHYBA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – VLÁŠKOVÁ, M. Technologie řízených přejezdů po pozemcích., Controlled Traffic Farming Technology, soil tillage, soil compaction, control traffic farming, soil physical properties., 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-213-2425-1, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. ISBN 978-80-213-2425-1. Subjekt: Ing. Zdeněk Kvíz – soukromě hospodařící rolník, IČ: 43172911. 18.12.2013. František Kumhála, ČZU v Praze, TF, KZS, Kamýcká 129, 165 21, Praha 6, kumhala@tf.czu.cz , Snížení energetické náročnosti zpracování půdy, dosahování stabilnějších nebo vyšších výnosů, úspora nákladů vynaložených na nápravná opatření technogenním zhutněním degradované půdy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor rostlinných komodit MZe Praha, 19.12.2013, 84036/2013-MZE-17221

KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. – GUTU, D. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – CHYBA, J. Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105/1., Contract for the application of validated technology no QH92105/1, soil tillage, soil compaction, control traffic farming, soil infiltration capacity, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Poloprovoz, Technologie k projektu QH92105, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra zemědělských strojů, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105/1 se Zemědělskou akciovou společností Podchotucí, a.s., IČ: 61672343, uzavřená dne 19.12.2013, Snížení energetické náročnosti zpracování půdy, dosahování stabilnějších nebo vyšších výnosů, úspora nákladů vynaložených na nápravná opatření technogenním zhutněním degradované půdy, ekologické přínosy., Česká zemědělská univerzita v Praze se sídlem Kamýcká 169, 165 21 Praha 6 – Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. Impact of Different Soil Tillage Intensity on Soil Water Erosion in Spring Time. In 6th International Scientific Conference on Rural Development - Innovations and Sustainability 28.11.2013, Akademija, Lithuania. Akademija: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, 2013. s. 382-386.

KUMHÁLA, F. – LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – PROŠEK, V. First tests with segmented capacitive throughput sensor. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 22-27. ISSN: 1211-3174.

LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – KUMHÁLA, F. ANALÝZA VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ SEGMENTOVÉHO KAPACITNÍHO ČIDLA. Komunální technika, 2012, roč. VI, č. 5, s. 24-28. ISSN: 1802-2391.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – KURUC, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of agriculture machinery crossing and soil treatment technologies on soil bulk density and water infiltration rate. 2012, UCOLIS 2012 University Conference in Life Sciences 28.November 2012 ISBN 978-80-213-2336-0 .

LEV, J. – WOHLMUTHOVÁ, M. – KUMHÁLA, F. Quality of material distribution imaging with segmental capacitive sensor using landweber's iterative algorithm. In Engineering for Rural Development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: , 2012. s. 239-244.

Zapojení segmentového kapacitního snímače průchodnosti partikulárních materiálů - prof. Dr. Ing. František Kumhála, Václav Prošek, 2011

KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – LOCH, T. Procedures of soil farming allowing reduction of compaction. Precision Agriculture, 2011, roč. 12, č 3, s. 317-333. ISSN: 1385-2256.

LEV, J. – PROŠEK, V. – KUMHÁLA, F. – WOHLMUTHOVÁ, M. Potenciál využití segmentového kapacitního čidla pro měření průchodnosti rostlinného materiálu.. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 92-97. ISSN: 0373-6776.

NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. – PETRÁSEK, S. – PROCHÁZKA, P. Rozptylovač pro ošetřování sazenic lesních stromů, Nozzle for chemical protection of forest tree seedlings, Sprayers, tree seedlings, chemical protection, nozzles, 2011, GB - Zemědělské stroje a stavby, 22255, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč, www.upv.cz, ÚPV, Antonína Čermáka 2a, CZ - Česká republika, Česká zemědělská univerzita v Praze, 24.03.2011, 23.05.2011, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, E - Vydavatelem patentu je národní Úřad průmyslového vlastnictví (Český patentový úřad), A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, U - Užitný vzor

KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MATĚJKOVÁ, Š. The impact of topography on soil properties and yield and the effects of weather conditions. Precision Agriculture, 2011, roč. 12, č 6, s. 813-830. ISSN: 1385-2256.

PRONITSYN, D. – PROCHÁZKA, J. – KUMHÁLA, F. Capacitive throughput sensor in the real field conditions. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 282-285. ISSN: 0373-6776.

PRONITSYN, D. – PROCHÁZKA, J. – KUMHÁLA, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); CAPACITIVE THROUGHPUT SENSOR - FIRST HARVEST. 2011. NÁZEV KONFERENCE: XIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MLADÝCH 2011 DATUM KONÁNÍ: 19.-20. ZAŘÍ 2011 VYDAVATEL: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, TECHNICKÁ FAKULTA ISBN 978-80-213-2194-6 POČET STRAN: 4 STRANA OD: 164 STRANA DO: 167.

LEV, J. – PROŠEK, V. – KUMHÁLA, F. – WOHLMUTHOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv neaktivních segmentů na výstupní napětí segmentového kapacitního čidla. 2011. Název konference: XIII. Mezinárodní vědecká konference mladých 2011, datum konání: 19. - 20. září 2011, vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, ISBN: 978-80-213-2194-6, počet stran: 5, strany: 127 - 131..

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – PROCHÁZKA, J. – PRONITSYN, D. Field tests of capacitive throughput sensor on potato conveyor digger. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č. 4, s. 180-187. ISSN: 1211-3174.

GUTU, D. – HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – KUMHÁLA, F. – VLÁŠKOVÁ, M. Výzkum technologie řízených přejezdů po pozemcích. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č. 8, s. 46-50. ISSN: 0373-6776.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – KROULÍK, M. Capacitive sensor for chopped maize throughput measurement. Computers and Electronics in Agriculture, 2010, roč. 70, č. 1, s. 234 - 238. ISSN: 0168-1699.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. – HONZÍK, I. Omezení četnosti přejezdů mechanizačních prostředků po pozemcích . Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 5, s. 54 - 57. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Controlled traffic farming. In 9th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 27.52010, Jelgava. Jelgava: LUA Latvia, 2010. s. 37 - 41.

PROCHÁZKOVÁ, B. – BADALÍKOVÁ, B. – DRYŠLOVÁ, T. – HORÁČEK, J. – JAVŮREK, M. – KOVAŘÍČEK, P. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – SMUTNÝ, V. – TIPPL, M. – WINKLER, J. – HŮLA, J. Dopad netradičních technologií zpracování půdy na půdní prostředí, Impact of unconventional technologies of soil cultivation on soil environment, soil tillage; minimalization technologies; properties of soil, 2010, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Hůla J. a kol., Číslo osvědčení: 04/2010, Snížení spotřeby nafty při zpracování půdy o 15 %., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 13.10.2010,

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. The sensitivity of capacitive throughput sensor on measured material moisture content changes. In Trends in Agricultural Engineering 2010 7.92010, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 359 - 362.

PRONITSYN, D. – KUMHÁLA, F. The mass flow sensor-current state. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague, Czech Republic. Prague; Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 513-516.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of material moisture content changes on capacitive throughput sensor measurement accuracy. 2010. Příspěvek se zabývá vlivem měnící se vlhkosti materiálu na přesnost práce kapacitního senzoru pro měření průchodnosti rostlinných materiálů..

PETRÁSEK, S. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DEZINTEGRAČNÍCH PROCESŮ U MALÝCH ŠTĚPKOVAČŮ . 2010. .

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – BLAHOVEC, J. Capacitive Throughput Sensor for Sugar Beets and Potatoes. Biosystems Engineering, 2009, roč. 102, č. 1, s. 36 - 43. ISSN: 1537-5110.

KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – HONZÍK, I. The evaluation of agricultural machines field trafficking intensity for different soil tillage technologies. Soil & Tillage Research, 2009, roč. 105, č. 1, s. 171 - 175. ISSN: 0167-1987.

Zařízení pro kapacitní měření průchodnosti pícnin. - doc. Dr. Ing. Kumhála František; Prošek Václav, 2009

Zapojení snímačů pro zjišťování průchodnosti píce ve svinovacím lisu s variabilní lisovací komorou - Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

Mobilní vážicí vůz pro vážení materiálu, převoz materiálu a překládku materiálu - Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

Zapojení snímačů pro zjišťování průchodnosti píce v lisu na hranolovité balíky - Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D., 2009

Zařízení pro kapacitní měření průchodnosti rostlinných materiálů s referenčním oscilátorem. - doc. Dr. Ing. Kumhála František; Prošek Václav, 2009

Zapojení ultrazvukového snímače pro zjišťování výšky vrstvy slamnatých materiálů při průchodu sklízecím strojem. - Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Prošek Václav; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

Zapojení zařízení pro kapacitní měření průchodnosti rostlinných materiálů s kompenzačním obvodem. - doc. Dr. Ing. Kumhála František; Prošek Václav, 2009

GPS autopiloty v zemědělství - Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo, 2009

Benefit of controlled traffic farming - Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – HONZÍK, I. – KVÍZ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Utilization of machines passagesmonitoring across plots for measures proposal regarding soil protection from compaction. 2009, ISBN: 978-975F-483-823-7; ISSN: N; Místo vydání: Turecko; Název sboníku: International Soil Tillage Research Organisation 18th Triennial Conference; Počet stran: 1; Název nakladatele: Ege University; Datum zahájení: 15.6.2009; Místo konání: Izmir, Turecko; typ akce: WRD; Strana od: 0; Strana do: 0.

Pracovní postupy pro omezení nežádoucího zhutnění půdy - Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; prof. Ing. Hůla Josef, CSc.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Loch Tomáš; Ing. Zlínský Martin, 2009

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. – HONZÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení intenzity zatížení půdy pneumatikami zemědělských strojů. 2009, ISBN: 978-80-213-1993-6; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: GPS autopiloty v zemědělství; Počet stran: 1; Název nakladatele: TF ČZU Praha; Datum zahájení: 22.10.2009; Místo konání: ČZU v Praze; typ akce: CST; Strana od: 0; Strana do: 0.

 
page foot