| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | Statky Lesy Vinařství | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (2679)

Kontakty
  • Kancelář:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3130
  • E-mail:
:: Úřední hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

**VOPRAVIL, J. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – **KABELKA, D. – **KROFTA, K. – DREKSLER, J. – PROCHÁZKA, P. – **KINCL, D. – ZÁBRANSKÝ, P. Optimalizace zpracování půdy ve chmelnicích za účelem podpory infiltrace vody a ochrany půdy před degradačními procesy, Optimizing soil tillage in hop gardens for the purpose of support water infiltration and soil protection from degradation processes, soil tillage; water infiltration; soil protection; hop, 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN: 978-80-88323-73-0, technologie zpracování půdy, Náklady jsou kompenzovány environmentálními přínosy meziplodin. V první řadě je to ochrana půdy před vodní a větrnou erozí, zejména na svažitých pozemcích. Dalším ekonomickým přínosem může být využití bobovitých rostlin v meziřadí, na jejichž kořenech žijí nitrofilní hlízkovité bakterie. Ty jsou schopny obohatit půdu až o 100 kg dusíku na hektar za rok. To samo o sobě přináší vyčíslitelný přínos v podobě nižší následné dávky dusíku v minerálních hnojivech. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, 23.08.2022,

BRANT, V. – **RYCHLÁ, A. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – FUKSA, P. – KAZDA, J. – PROCHÁZKA, P. – TYŠER, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – **VRBOVSKÝ, V. – **KUNTE, J. Brukvovité meziplodiny. Praha: Agrární komora České republiky, 2022, 176s. ISBN 978-80-88351-23-8.

**KÁŠ, M. – **KUREŠOVÁ, G. – **RAIMANOVÁ, I. – **HABERLE, J. – **SVOBODA, P. – **ŠIMON, T. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, P. – **VRBOVSKÝ, V. – **RYCHLÁ, A. – **GALIŠOVÁ, V. – **JAVOR, T. – **DOSTÁL, J. – **BERANOVÁ, L. – **SUCHODOL, J. – **VELETA, V. – **VELETA, V. Efektivní systémy pěstování meziplodin využívající principy biotických intenzifikací. Odborná zpráva za rok 2022 projektu QK21010308. Praha: NAZV (MZe), 2022, 99s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – **KROFTA, K. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, P. – ZÁBRANSKÝ, P. – **VOPRAVIL, J. – **KABELKA, D. – **JEŽEK, J. Agrotechnika chmele ve vztahu k rozmístění kořenového systému. Praha: Agrární komora ČR, 2021, 100s. ISBN 978-80-88351-21-4.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – PROCHÁZKA, P. – **CHÁRA, J.S technickými možnostmi přibývají data i otázky. 2021, Úroda, roč. 69, č. 1, s. 63-66. ISSN: 0139-6013.

KADEŘÁBEK, J. – SHAPOVAL, V. – MATĚJKA, P. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Comparison of Four RTK Receivers Operating in the Static and Dynamic Modes Using Measurement Robotic Arm. SENSORS, 2021, roč. 21, č. 23, s. 0-0. ISSN: 1424-8220.

**VOPRAVIL, J. – BRANT, V. – **KROFTA, K. – **KABELKA, D. – **KINCL, D. – **KHEL, T. – **VESELÝ, A. – **POKORNÝ, J. – **JEŽEK, J. – PROCHÁZKA, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. – **DRIMAJ, M. – **SRBEK, J. – **SALVA, V. – **HELEBRANT, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – **DONNER, P. Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2021 projektu QK1910170. Praha: NAZV, 2021, 82s. ISBN: neuveden,

**KÁŠ, M. – **KUREŠOVÁ, G. – **RAIMANOVÁ, I. – **HABERLE, J. – **SVOBODA, P. – **ŠIMON, T. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, P. – **VRBOVSKÝ, V. – **RYCHLÁ, A. – **GALIŠOVÁ, V. – **JAVOR, T. – **DOSTÁL, J. – **BERANOVÁ, L. – **SUCHODOL, J. – **VELETA, V. – **VELETA, V. Efektivní systémy pěstování meziplodin využívající principy biotických intenzifikací. Průběžná zpráva za řešení projektu NAZV QK21010308. Praha: NAZV, 2021, 59s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – **KROFTA, K. – ZÁBRANSKÝ, P. – **JEŽEK, J. – DONNER, P. – KROULÍK, M. – **POKORNÝ, J. Management of infiltration processes in hop gardens. In V International Humulus Symposium 08.03.2021, Stuttgart, Germany. Stuttgart, Germany: International Society for Horticultural Science, 2021. s. 115-120.

KROULÍK, M. Multispektrální krátkovlnný infračervený kamerový systém pro detekci vodního stresu rostlin a bezpilotní létací prostředek jej obsahující.. -- Neuvedený název vydavatele --. 33673. 04.02.2020.

BRANT, V. – **KROFTA, K. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PROCHÁZKA, P. – **POKORNÝ, J. Distribution of root system of hop plants in hop gardens with regular rows cultivation. Plant, Soil and Environment, 2020, roč. 66, č. 7, s. 317-326. ISSN: 1214-1178.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – **KRÁSA, J. – **KAPIČKA, J. – HAMOUZ, P. – **LUKÁŠ, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – **ŠKEŘÍK, J. – **JOB, Z. – **LANG, J. – **PETRUS, D. Implementace principů precizního zemědělství do rostlinné výroby. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2020, 284s. ISBN 978-80-87111-81-9.

BRANT, V. – **ŠMÖGER, J. – **ČEJKA, J. – KROULÍK, M. – **RYČL, D. – **KUNTE, J.Pěstování máku setého s pomocnou plodinou. 2020, Pěstování máku setého s pomocnou plodinou. Kurent s.r.o.. 32 s. ISBN: 978-80-87111-83-3.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – **ŠMÖGER, J. – **ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – JURSÍK, M. – PROKINOVÁ, E. – FUKSA, P. – HAKL, J. Efektivní hospodaření s vodou a eliminace degradace půdy v pěstebních systémech kukuřice seté. Praha: Agrární komora České republiky, 2020, 237s. ISBN 978-80-88351-13-9.

KROULÍK, M. – BRANT, V.Podpora navigačních systémů GIS aplikacemi. 2020, Farmář, roč. 26, č. 10, s. 21-23. ISSN: 1210-9789.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – LEV, J.Využití sběru dat a podpůrné systémy pro navigace. 2020, Farmář, roč. 26, č. 11, s. 54-56. ISSN: 1210-9789.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – LEV, J.Navigace není pouze satelitní. 2020, Farmář, roč. 26, č. 12, s. 30-31. ISSN: 1210-9789.

KROULÍK, M.; idPublikace = 83663; Název: Digitalizácia polnohospodárstva ako nástroj udržatelnej produkcie-- Neexistuje podtyp publikace --

KROULÍK, M.; idPublikace = 83664; Název: Digitalizace zemědělství pro zachování udržitelné produkce -- Neexistuje podtyp publikace --

KROULÍK, M. – BRANT, V. – MAŠEK, J.Modifikace technologie předseťové přípravy. 2020, Farmář, roč. 26, č. 5, s. 57-59. ISSN: 1210-9789.

KROULÍK, M.; idPublikace = 83666; Název: Poznatky z testování gamaspektrometru. -- Neexistuje podtyp publikace --

KROULÍK, M.; idPublikace = 83667; Název: Precizní zemědělství v pícninářství. -- Neexistuje podtyp publikace --

KROULÍK, M.Robotizace v zemědělství. 2020, Bulletin průmyslu 4.0, 2/2020, 3 s..

KROULÍK, M. – BRANT, V. – **PINKAS, J.Fyzikální a chemické vlastnosti hnojiv - limity aplikační techniky. 2020, Sborník z 26. mezinárodní konference Racionální použití hnojiv, 3.12.2020, s. 83-90. ISBN 978-80-213-3054-2.

BRANT, V. – **NÝČ, M. – **KUSÁ, H. – KROULÍK, M. – **RŮŽEK, P. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Ekonomicky a ekologicky efektivní postupy zapravení kejdy a digestátu do půdního profilu, Economically and ecologically efficient procedures for incorporating slurry and digestate into the soil profile, slurry; digestate; soil, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN 978-80-87111-86-4, Metodika řeší využití nových strojů pro aplikaci kejdy a digestátu., Ověřená technologie s využitím nových strojů snižuje náklady na aplikaci až o 20 %., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ, 16.12.2020,

KURÁŽ, M. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. Hodnocení plošné kontaminace hydrografické sítě z erozního smyvu, detekce a kvantifikace stupně znečištění, lokalizace jeho zdrojů a účinná predikce., Evaluation of surface contamination of the hydrographic network from erosion, detection and quantification of the degree of pollution, localization of its sources and effective prediction., Erosion; soil variability; water infiltration; water pollution; soil properties mapping, 2020, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika smyv, ISBN: 978-80-213-, Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D., IČO: 61647055, smlouva č. PO1383/2020 uzavřena dne 9.12.2020, Ocelářská 949/43, 190 00 Praha 8 Vysočany, +420 731 586 001, kviz@tf.czu.cz, Úspora nákladů na hnojení, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor zemědělských komodit MZE, Praha, ČR , 14.12.2020,

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – **KRÁSA, J. – **TEJKL, A. – **STAŠEK, J. – **ŠKEŘÍK, J. – **BARANYK, P. – **JOB, Z. Inovační deník - zpráva o činnosti operační skupiny pro AGRA Řisuty s.r.o.. Praha: AGRA Řisuty s.r.o., 2020, 9s. ISBN: neuveden,

**VOPRAVIL, J. – BRANT, V. – **KROFTA, K. – **KABELKA, D. – **KINCL, D. – **KHEL, T. – **VESELÝ, A. – **POKORNÝ, J. – **JEŽEK, J. – PROCHÁZKA, P. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2020 projektu QK1910170. Praha: NAZV, 2020, 89s. ISBN: neuveden,

KROULÍK, M. – SOVA, J. Zařízení pro analýzu stresových faktorů u rostlin a sestava jej obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 32564. 07.02.2019.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P.Detaily budou nabývat na významu. 2019, Úroda, roč. 67, č. 2, s. 16-19. ISSN: 0139-6013.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Implementace navigačních technologií a aplikací s podporou GPS. 2019, Praha: Agrární komora České republiky, 56 s. ISBN: 978-80-88351-04-7.

**LUKÁŠ, J. – **HABERLE, J. – **CHRPOVÁ, J. – KROULÍK, M. – BRANT, V. – **SOVA, J. – **KOVÁŘ, J. – **ŠVESTKA, A. Metodika detekce vodního stresu polních plodin termokamerovým systémem, Methodology of water stress of field crops detection by use of thermocamera system, Water Deficiency; Water Stress; UAV; Thermocamera, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), FV10213, Smlouva o uplatnění metodiky, Uživatel Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D., Ocelářská 949/43, 19000 Praha 9 - Vysočany, IČO 61647055, tel: 731586001, uzavřeno 21.11.2019, Časová úspora při využikí kombinace termokamera a UAV v porovnání s pozemním průzkumem. Cca. 30x rychlejší pořízení dat., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor zemědělských komodit MZe, Praha, 05.12.2019,

BRANT, V. – HAMOUZ, P. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – **ŠMÖGER, J. – TYŠER, L. – ZÁBRANSKÝ, P. Pomocné plodiny v pěstebních systémech polních plodin. Praha: Agrární komora České republiky, 2019, 164s. ISBN 978-80-88351-03-0.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – HAMOUZ, P. – **LUKÁŠ, J.Využití bezpilotních prostředků ve sběru dat a řízení vstupů. 2019, Agromanuál, roč. 14, č. 9-10, s. 74-77. ISSN: 1801-7673.

KROULÍK, M.Optimalizace pracovních jízd a ovládání pracovních sekcí. 2019, publikováno s podporou projektu PRV 16/002/16210/452/000012 Mechanizace zemědělství, ročník 2019, č. 2, s. 26-30, ISSN 0373-6776.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Možnosti správy dat a jejich využití. 2019, Mechanizace zemědělství, roč. 69, č. 5, s.60-62 ISSN: 0373-6776.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – **KRÁSA, J. – **TEJKL, A. – **STAŠEK, J. – **ŠKEŘÍK, J. – **BARANYK, P. – **JOB, Z. Inovační deník - zpráva o činnosti operační skupiny pro AGRA Řisuty s.r.o.. Praha: AGRA Řisuty s.r.o., 2019, 9s. ISBN: neuveden,

KROULÍK, M. – BRANT, V. – **LUKÁŠ, J. – **SOVA, J.Technické možnosti zmírnění dopadu sucha. 2019, Farmář, roč. 25, č. 10, s. 22-24. ISSN: 1210-9789 podpořeno projektem PRV 18/006/16210/452/000058.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P.Metody precizního zemědělství v pícninářství a krmivářství. 2019, Sborník ze semináře pro chovatelskou veřejnost: Prvky precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat, Praha 2019, vydáno 12. července 209, s:20-24.Podpořeno projektem PRV 18/006/16210/452/000058.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P.Methods of precise agriculture in fodder plant and fodder industry. 2019, 18th International Symposium FORAGE CONSERVATION, Brno, Česká republika, srpen 13-16, 2019, ISBN 978-80-7509-670-8, s. 200-203. Podpořeno projektem PRV 18/006/16210/452/000058. .

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P.Internet věcí (IoT) jako podpora konceptu smart farming. 2019, Sborník: Hluk 2019, 20.-21.11.2019, ISBN 978-80-87065-91-4, s. 183-189. Podpořeno rovněž EIP 16/003/1611a/120/000095.

**VOPRAVIL, J. – BRANT, V. – **KROFTA, K. – **KABELKA, D. – **KINCL, D. – **KHEL, T. – **VESELÝ, A. – **POKORNÝ, J. – **JEŽEK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. Zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti českého chmelařství na základě implementace principů precizního zemědělství a technologií smart farming. Průběžná zpráva za rok 2019 projektu QK1910170. Praha: NAZV, 2019, 61s. ISBN: neuveden,

KROULÍK, M. – HAMOUZ, P.Odborná metodika pro využití SWIR kamery v detekci dozrávání silážní kukuřice. 2019, Odborná metodika obsahuje popis sběru dat v dozrávajícím porostu kukuřice, kalibrační postupy při hodnocení snímků a popis a uplatnění vegetačních indexů pro stanovení stav sušiny v dozrávajícím porostu. .

KROULÍK, M.Průběžná technická zpráva o řešení dílčího projektu 2017 05 04 Platforma pro sběr dat založená na spektrálním snímkování. 2018, Technická zpráva, která předkládá popis prací v rámci projektu. .

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. – HOFBAUER, M. Water demands and biomass production of sorghum and maize plants in areas with insufficient precipitation in Central Europe. Plant, Soil and Environment, 2018, roč. 64, č. 8, s. 367-378. ISSN: 1214-1178.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – DLOUHÝ, M.Optické senzory a přesné navigace. 2018, Zemědělec, roč. 27, č. 37, 22 – 23. ISSN 1211-3816.

KŘÍŽOVÁ, K. – **HABERLE, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLOVÁ, J. – **LUKÁŠ, J. Assessment of soil electrical conductivity using remotely sensed thermal data. Agronomy Research, 2018, roč. 3, č. 16, s. 784-793. ISSN: 1406-894X.

KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – **PETRTÝL, I.Zlepšování půdních vlastností a eliminace dopadů sucha. 2018, Úroda, roč. 66, č. 10, s. 33– 36. ISSN: 0139-6013.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – CHYBA, J. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Machine monitoring as a SmartFarming concept tool. 2018, In: Proceedings of the 14th International Conference on Precision Agriculture, Montreal 24.-27.6.2018, 10s.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – BRANT, V. Field trajectories proposals as a tool for increasing work efficiency and sustainable land management . Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 4, s. 1752-1761. ISSN: 1406-894X.

**KUBÍN, K. – BRANT, V. – KROULÍK, M. Výzkum a vývoj strojů pro precizní zonální systémy pěstování polních plodin. Průběžná zpráva za rok 2018 projektu TH03010409.. Praha: TAČR, 2018, 15s. ISBN: neuveden,

**MISTR, M. – **NOVOTNÝ, I. – **PAPAJ, V. – **KINCL, D. – **ČÁP, P. – **VOPRAVIL, J. – **DOSTÁL, T. – **KRÁSA, J. – **ZUMR, D. – **NEUMANN, M. – **STROUHAL, L. – **ROUDNICKÁ, A. – **STAŠEK, J. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – **ROŽNOVSKÝ, J. – **STŘEDA, T. – **STŘEDOVÁ, H. Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice. Závěrečná zpráva projektu QJ1530181.. Praha: NAZV, 2018, 95s. ISBN: neuveden,

KROULÍK, M. – SOVA, J. Kamerový systém pro detekci vodního stresu rostlin, Camera system for plants water stress detecting , SWIR; UAV sensors; remote sensing, optical sensor, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, SWIR kamera, 2018-1, UAV kamera pro snímání v pásmu 0,9 – 1,7 µm, komerční využití je předmětem jednání, úspora nákladů, cílené aplikace, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – CHYBA, J. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Machine monitoring as a SmartFarming concept tool. . 2018, Práce je zaměřena na využití monitoringu pracovních souprav..

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – **KRIŠTOF, K. – **MISIEWICZ, P. The influence of agricultural traffic on soil infiltration rates. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 664-673. ISSN: 1406-894X.

MORAVEC, D. – KOMÁREK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. – PROŠEK, J. – KLÁPŠTĚ, P. Digital elevation models as predictors of yield: Comparison of an UAV and other elevation data sources. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 1, s. 249-255. ISSN: 1406-894X.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, L. Effect of row width on splash erosion and throughfall in silage maize crops. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 1, s. 39-50. ISSN: 1801-5395.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – KVÍZ, Z. – PROCHÁZKA, L. Splash erosion in maize crops under conservation management in combination with shallow strip-tillage before sowing. Soil and Water Research, 2017, roč. 12, č. 2, s. 106-116. ISSN: 1801-5395.

KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – HOLUB, J. – CHYBA, J. Development and implementation of data collection technologies for digital mapping of soil electric conductivity. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 751-759. ISSN: 1406-894X.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Sběr a využití dat pro předseťovou přípravu půdy a setí. Úroda, 2017, roč. 65, č. 1, s. 50-54. ISSN: 0139-6013.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P.Hĺbkové kyprenie pri pestovaní repky. 2017, Naše pole, roč. 21, č. 2, s. 24-26. ISSN: 1335-2466.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. Zařízení a sada pro měření stoku vody po stonku rostliny, způsob měření a jeho použití. -- Neuvedený název vydavatele --. 306942. 16.08.2017.

HŮLA, J. – KROULÍK, M. – HONZÍK, I. Critical velocity of solid mineral fertilizers in a vertical upward airstream and repose angle. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1613-1620. ISSN: 1406-894X.

**KROFTA, K. – BRANT, V. – **POKORNÝ, J. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – **ŠNIDLOVÁ, J. – **MRAVCOVÁ, L.Spatial layout of the root system of hop in Czech Republic. 2017, In: Proceedings of the Scientific-Technical Commission, I.H.G.C., St. Stefan am Walde 25.-29.6.2017, s. 109. ISSN: 2512-3785.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Využití provozních dat strojů pro efektivní plánování. 2017, In: Sborník z 34. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 22.-23.11.2017, SPZO Praha, s. 158-162. ISBN: 978-80-87065-76-1.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. Distribuce srážek v porostech slunečnice roční. Úroda, 2017, roč. 65, č. 5, s. 47-50. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – **KUNTE, J. – **LUKÁŠ, J. Vliv pěstební technologie na růstové parametry rostlin hrachu (Pisum sativum L.). Úroda, 2017, roč. 65, č. 12, s. 113-120. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – **NÝČ, M. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Technologické postupy optimalizace tvorby seťového lože s využitím systémů zonálního hnojení, Optimization of technological processes seedbed forming by using a zonal system of fertilization, sowing; fertilizers application, 2017, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, stroje pro zpracování půdy, Farmet a.s., Jiřinková 276, 55203 Česká Skalice, IČO: 465004931, 5.12.2017, Ing. Michal Nýč, tel. 491 450 111, e-mail: m.nyc@farmet.cz, snížení nákladů na pěstování, zvýšení prodeje strojů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit Ministerstva zemědělství ČR Praha, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, 11.12.2017,

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Inovace a vývoj pěstební technologie pšenice špaldy a vícedruhových směsí v ekologickém zemědělství. Závěrečná zpráva pro Zemaspol odbyt s.r.o.. Praha: Zemaspol odbyt s.r.o., 2017, 9s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – KROULÍK, M. Metodický postup pro optimalizaci velikosti půdních bloků. Závěrečná zpráva pro VÚMOP, v.v.i.. Praha: VÚMOP, v.v.i., 2017, 94s. ISBN: neuveden,

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. Automatic guidance systems in agricultural machinery as a tool for drivers mental strain and workload relief . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 66-71. ISSN: 1212-9151.

**SOUČEK, J. – KROULÍK, M. Experimental determination of poplar (Populus nigra L.) wood drying curves.. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special Issue, s. 53-58. ISSN: 1212-9151.

BRANT, V. – **MISTR, M. – **NOVOTNÝ, I. – **PAPAJ, V. – **KINCL, D. – **ČÁP, P. – **VOPRAVIL, J. – **DOSTÁL, T. – **KRÁSA, J. – **ZUMR, D. – **NEUMANN, M. – **SOBOTKOVÁ, M. – **STROUHAL, L. – **ROUDNICKÁ, A. – **STAŠEK, J. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – **ROŽNOVSKÝ, J. – **STŘEDA, T. – **STŘEDOVÁ, H. Stanovení hodnot C faktoru. Redakčně upravená roční zpráva za 2017 projektu QJ1530181. Praha: NAZV, 2017, 72s. ISBN: neuveden,

NÝČ, M. – BRANT, V. – KROULÍK, M. VaV nových typů pracovních nástrojů zemědělských strojů pro efektivní tvorbu seťového lůžka a aplikaci hnojiv do půdy. Průběžná zpráva za rok 2015.. Česká Skalice: Farmet a.s., 2016, 36s. ISBN: neuveden,

MISTR, M. – NOVOTNÝ, I. – PAPAJ, V. – KOBZOVÁ, D. – KHEL, T. – VOPRAVIL, J. – DOSTÁL, T. – KRÁSA, J. – KAVKA, P. – NEUMANN, M. – SOBOTKOVÁ, M. – BAUER, M. – STROUHAL, L. – ZUMR, D. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – ROŽNOVSKÝ, J. – STŘEDA, T. – STŘEDOVÁ, H. Metodika stanovení hodnot C faktoru pomocí simulátoru deště. Redakčně upravená roční zpráva za 2015 projektu QJ1530181.. Praha: VÚMOP Praha-Zbraslav, 2016, 62s. ISBN: neuveden,

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Příprava seťového lože a nové technologie zakládání porostů. Mechanizace zemědělství, 2016, roč. 66, č. 2, s. 72-77. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – CHYBA, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Aplikace dusíkatých hnojiv z pohledu variability pozemku. Mechanizace zemědělství, 2016, roč. 66, č. 5, s. 58-61. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Precízne poľnohospodárstvo a repka. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 4, s. 24-26. ISSN: 1335-2466.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Seed passage speed through short vertical delivery tubes at precise seeding. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 442-449. ISSN: 1406-894X.

DLOUHÝ, M. – LEV, J. – KROULÍK, M. Technical and Software Solutions for Autonomous Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Navigation in Case of Unavailable GPS Signal. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 3, s. 733-744. ISSN: 1406-894X.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – CHYBA, J. – ZÁBRANSKÝ, P. Effect of plowing and deep loosening on cone index and water flow. In Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava, LATVIA. Jelgava, LATVIA: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 732-736.

KOMÁREK, J. – KUMHÁLOVÁ, J. – KROULÍK, M. Surface modelling based on unmanned aerial vehicle photogrammetry and its accuracy assessment . In Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava, LATVIA . Jelgava, LATVIA : Latvia University of Agriculture , 2016. s. 888-892.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Pneumatic conveying characteristics of seeds. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 2, s. 56-63. ISSN: 1212-9151.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KROFTA, K. – ZÁBRANSKÝ, P. – PROCHÁZKA, P. – POKORNÝ, J. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Prostorové rozmístění kořenového systému chmele v půdě. 2016, Chmelařství, roč. 89, č. 4, s. 42-46. ISSN: 0373-403X.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Minimalizace předseťové přípravy a seťové lože při setí kukuřice. Úroda, 2016, roč. 64, č. 3, s. 14-20. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Seťové lůžko a abiotické faktory ovlivňující klíčení a vzcházení. Úroda, 2016, roč. 64, č. 2, s. 12-16. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Přesné a variabilní setí ozimé řepky. Úroda, 2016, roč. 64, č. 7, s. 40-43. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Cukrová řepa bez orby - alternativy zpracování půdy 1. část. Úroda, 2016, roč. 64, č. 6, s. 84-86. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Cukrová řepa bez orby - pásové zpracování půdy 2. část. Úroda, 2016, roč. 64, č. 7, s. 86-89. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Cukrová řepa bez orby - kypřiče s parabolickými slupicemi (dokončení). Úroda, 2016, roč. 64, č. 8, s. 44-46. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vláhové nároky cukrové řepy. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 8, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Možnosti využití kypřičů s parabolickými slupicemi při základní přípravě půdy pro řepku při pozdním setí. 2016, Květy olejnin, roč. 21, č. 9, s. 5-6. ISSN: 1213-1989.

KOVÁŘ, S. – KOVAŘÍČEK, P. – NOVÁK, P. – KROULÍK, M. The effect of soil tillage technologies on the surface of the infiltration speed of water into the soil. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 434-441. ISSN: 1406-894X.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PRIKNER, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – MODRÁČEK, J. – ŘEHÁK, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Utužení půdy při předseťové přípravě a setí kukuřice. 2016, Agromanuál, roč. 11, č. 11-12, s. 90-93. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hloubkové kypření v systémech pěstování ozimé řepky. 2016, In: Sborník z 33. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 23.-24.11.2016, SPZO Praha, s. 128-132. ISBN: 978-80-87065-69-3.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAMOUZ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sběr a využití dat pro precizní zemědělství a autonomní systémy. 2016, In: Sborník z 33. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 23.-24.11.2016, SPZO Praha, s. 144-151. ISBN: 978-80-87065-69-3.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – DĚDEK, J. – HRDINA, I. – MARKYTÁN, P. – MIČKA, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hluboké kypření a ozimá řepka. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 24, s. 23-24. ISSN: 1211-3816.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Základem setí je biologie rostlin. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 47, s. 19-20. ISSN: 1211-3816.

BRANT, V. – HOLEC, J. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of the occurrence of Conium maculatum in Central Bohemia. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 561. ISBN: 978-80-213-2648-4.

MISTR, M. – DOSTÁL, T. – BRANT, V. – KRÁSA, J. – STŘEDA, T. – NOVOTNÝ, I. – STŘEDOVÁ, H. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZUMR, D. Stanovení faktoru ochranného vlivu vegetace pomocí simulátoru deště, Determination of the protective effects factor of vegetation by using a rain simulator, rain simulator; vegetation protective factor, 2016, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ochranný účinek vegetace, 74408/2016-MZE-10052, Efektivnější posuzování erozních procesů, erozní ohroženosti a navrhování ochranných opatření významně přispěje k redukci největších škod způsobených povrchovým odtokem a především erozními procesy zejména na vodních zdrojích a infrastruktuře. Za předpokladu, že by na základě zpřesněných hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace, potažmo erozního ohrožení, vyjádřeného průměrnou dlouhodobou ztrátou půdy, došlo ke snížení smyvu půdy pouze o 1 %, půjde o částku 43 mil. Kč ročně., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 29.12.2016,

BRANT, V. – KROULÍK, M. – NÝČ, M. VaV nových typů pracovních nástrojů zemědělských strojů pro efektivní tvorbu seťového lůžka a aplikaci hnojiv do půdy. Průběžná zpráva 2014.. Česká Skalice: Farmet a.s., 2015, 26s. ISBN: neuveden,

KROULÍK, M. – BRANT, V. – CHYBA, J. Význam GPS navigací v půdoochranných opatřeních. Mechanizace zemědělství, 2015, roč. 65, č. 2, s. 77-82. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. Multikoptéry jako významní pomocníci v zemědělství. Mechanizace zemědělství, 2015, roč. 65, č. 2, s. 74-76. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – CHYBA, J. – BRANT, V. Measurement of tensile force at the fundamental tillage using tractor’s build -in sensor and external sensor connected between machines and their comparison . Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 1, s. 95-100. ISSN: 1406-894X.

KROULÍK, M. – CHYBA, J. – BRANT, V. CTF a omezení nežádoucího zhutňování půdy. Mechanizace zemědělství, 2015, roč. 65, č. 5, s. 66-68. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – DLOUHÝ, M. – LEV, J. Pozornost se upírá k polním robotům. Mechanizace zemědělství, 2015, roč. 65, č. 2, s. 52-54. ISSN: 0373-6776.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – BRANT, V. – MAŠEK, J. Yield crop dependence on soil properties and soil water availability . In Proceedings of 14th International Scientific Conference ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT May 20-22, 2015 20.05.2015, Jelgava. Jelgava: , 2015. s. 530-535.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of agricultural machinery passes on soil properties. 2015, 14th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2015 27 - 29.5.2015, Gödöllő, Hungary, pp. 12-13, ISBN 978-83-89969-37-8.

GUTU, D. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Evaluation of Soil Physical Properties in System with Permanent Traffic Lanes Practised in 10 ha Field. 2015, Článek byl publikován v časopise "Acta Technologica Agriculturae" 3/2015.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Variabilita úrodotvorných prvkov a úroda ozimnej repky. 2015, Naše pole, roč. 19, č. 2, s. 18-20. ISSN: 1335-2466.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Praktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrany půdy proti erozi. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 2, s. 96-99. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vláhové nároky kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 4, s. 108-111. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vláhové nároky čiroku obecného v oblastech s nedostatkem srážek. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 82-83. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Přesné setí a struktura porostů ozimé řepky. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 7, s. 84-87. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv orby a hlubokého kypření na variabilitu půdního profilu. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 9-10, s. 56-60. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Variabilita půdního profilu po orbě. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 9-10, s. 64-68. ISSN: 1801-7673.

ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. The values of crop coefficients and Bowen ratio of field crops in areas with insufficient precipitation in Central Europe. IRRIGATION AND DRAINAGE, 2015, roč. 64, č. 2, s. 253-262. ISSN: 1531-0353.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy - strip tillage. Úroda, 2015, roč. 63, č. 5, s. 98-103. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Co může nabídnout strip-tillage. 2015, Zemědělec, roč. 23, č. 23, s. 36-38. ISSN: 1211-3816.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vláhové nároky porostů obilnin v oblastech s nedostatkem srážek. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 8, s. 81-83. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Nižší výsevky a zonální aplikace hnojiv při pěstování obilnin jako základ precizního zemědělství. 2015, Agrojournal, roč. 2, č. 4, s. 58-61. ISSN: 2464-5230.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – POLÁKOVÁ, M. – ŠILHA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pěstování kukuřice systémem Samco v České republice. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 11-12, s. 90-95. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Půdní úrodnost a současné systémy zpracování půdy. 2015, In: Sborník z 21. mezinárodní konference Racionální použití hnojiv, ČZU v Praze 26.11.2015, s. 33-42. ISBN: 978-80-213-2594-4.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – KRČEK, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring a analýza vstupů jako základ precizního setí řepek. 2015, In: Sborník z 32. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 25.-26.11.2015, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 122-129. ISBN: 978-80-87065-64-8.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ČECH, O. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – TYŠER, L. Bolehlav plamatý - plevel zemědělské a ostatní půdy. Úroda, 2015, roč. 63, č. 12, s. 69-72. ISSN: 0139-6013.

NÝČ, M. – BRANT, V. – KROULÍK, M. – SMUTNÝ, V. – KUSÁ, H. – RŮŽEK, P. – ZÁBRANSKÝ, P. – NEUDERT, L. – LUKAS, V. Technologické postupy využití strojů pro diferencované zpracování půdy a cílenou aplikaci hnojiv do půdy, The technological procedures of machines utilization for differentiated tillage and targeted application of fertilizers to the soil, technological procedures; differentiated tillage; fertilizers, 2015, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, stroje pro zpracování půdy, 68257/2015 –MZE/17221, snížení nákladů na pěstování, zvýšení prodeje strojů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, 16.12.2015,

KROULÍK, M. Variabilní hnojení porostů pšenice.. ČZU v Praze, TF, k. zemědělských strojů: , 2015, 13s. ISBN: ZAPT 02/15,

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – KROULÍK, M. – **JASINSKAS, A. PERFORMANCE EVALUATION OF COMBINE HARVESTERS. In 7th International Scientific Conference on Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress 19.11.2015, Kaunas, Lithuania. Kaunas, Lithuania: Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2015. s. 0-0.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. Machinery guidance systems analysis concerningpass-to-pass accuracy as a tool for efficient plant production in fields and for soil damage reduction.. ..., 2014, roč. 60, č. 1, s. 36-42. ISSN: N.

KROULÍK, M. – CHYBA, J. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Vizualizace a kvantifikace pohybu vody v půdním profilu. Mechanizace zemědělství, 2014, roč. 64, č. 2, s. 42-44. ISSN: 0373-6776.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – NOVÁK, P. – LEV, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv technogenního zhutnění půdy na pórovitost a infiltrační vlastnosti půdy. 2014, Název: Nové trendy v návrhu a využití strojů v agropotravinářském komplexu a odpadovém hospodářství. Datum konání: 28.–30. dubna 2014. Místo konání: Praha. Stránky: 118-123. ISSN 1802-2391..

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KRIŠTOF, K. – MISIEWICZ, P. – CHANEY, K. Influence of soil compaction by farm machinery and livestock on water infiltration rate on grassland. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 59-64. ISSN: 1406-894X.

KROULÍK, M. – CHYBA, J. Přijetí a perspektiva technologie precizního zemědělství. Mechanizace zemědělství, 2014, roč. 64, č. 5, s. 38-42. ISSN: 0373-6776.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. Soil damage reduction and more environmental friendly agriculture by using advanced machinery traffic. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 121-128. ISSN: 1406-894X.

KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Porovnání kvality práce sklízecích mlátiček v návaznosti na uplatňování půdoochranných technologií. 2014, Komunální technika.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The preferential flow of water in different soil compaction and tillage types. 2014, 13th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2014 17 - 19.6.2014, Nitra, Slovak Republic, pp. 42-44, ISBN 978-83-89969-23-1.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – MISIEWICZ, P. – SMITH, E. – KRIŠTOF, K. Podtyp: Výzkumná zpráva; Farm machinery passes, compaction and water flow through arable soil. 2014, Soil compaction, caused primarily by heavy machinery, can lead to crop yield losses of 9 - 19%, flooding and soil erosion on arable land. This research discovered a significant negative effect of soil compaction on the ability of water to flow through to greater depths in arable soil. HAU Project Report 101.

KROULÍK, M. – MISIEWICZ, P. – CHYBA, J. – WHITE, D. Podtyp: Výzkumná zpráva; Field traffic intensity for forage harvesting in the UK. 2014, This small study was part of a long term study at Harper Adams University which aims to assess the affects of Controlled Traffic Farming and other measures (such as the use of low ground pressure tyres) to optimise soil and water resources, crop growth, yields and economics. HAU Project Report 099.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. The quality evaluation of different soil tillage technologies. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 129-134. ISSN: 1406-894X.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – PROŠEK, V. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. MOŽNOSTI STANOVENÍ VÝNOSU SLÁMY PŘI SKLIZNI LISEM S VARIABILNÍ LISOVACÍ KOMOROU. Komunální technika, 2014, roč. 8, č. zvláštní vydání, s. 215-218. ISSN: 1802-2391.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. – NOVÁK, P. – KUMHÁLA, F. Traffic intensity in fields and technical possibilities for reduction of machinery passes. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 216-220.

NOVÁK, P. – CHYBA, J. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. Dosage uniformity of the rainfall simulator depending on nozzle type and the pressure. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 29.05.2014, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 69-73.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of soil cultivation and farm machinery crossing on infiltration properties of soil. 2014, Příspěvek ve sborníku je zaměřen na vyhodnocení infiltrace vody do půdy a vizualizaci pohybu vody v půdě při rozdílné intenzitě zpracování půdy a pohybu strojních souprav po pozemku. Příspěvek byl prezentován v rámci konference AgEng2014..

HOLPP, M. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – ANKEN, T. – SAUTER, M. – HENSEN, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Field evaluation of driving performances and ergonomic effects of satellite-based guidance systems. 2014, Příspěvek pojednává o využití GPS navigací a přínosech navigací pro pohodlí obsluhy stroje. Příspěvek byl prezentován na konferenci AgEng2014 v Curychu..

BRANT, V. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv šířky řádků na rozvoj kořenového systému ozimé řepky. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 1, s. 56-59. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Distribuce srážek a hodnoty kapkové eroze v porostech ozimé řepky v závislosti na šířce řádků. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 2, s. 82-84. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Distribuce srážek a erozní procesy v porostech kukuřice s rozdílnou šířkou řádků. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 4, s. 110-113. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zakládání porostů ozimé řepky do širších řádků pomocí technologie diferencovaného zpracování půdy. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 5, s. 104-106. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Produkce biomasy silážní kukuřice v závislosti na šířce řádků. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 5, s. 107-109. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Systémy pěstování ozimé řepky v širších řádcích. 2014, Syninfo, č. 6, s. 16-18.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – CHYBA, J. – ŠINDELÁŘ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní pásové zpracování půdy ke kukuřici seté. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 6, s. 90-95. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stav strniště po sklizni předplodiny. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 28, s. 13-14. ISSN: 1211-3816.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – ŠINDELÁŘ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Podzimní a jarní vývoj porostů řepky ozimé při využití technologie strip till. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 8, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ŠINDELÁŘ, M. – FIBICH, j. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv technologie strip till na výnosové parametry ozimé řepky. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 76-79. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ŠINDELÁŘ, M. – FIBICH, j. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Řepka v systému strip till. 2014, Květy olejnin, roč. 19, č. 10, s. 5-6. ISSN: 1213-1989.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vývoj kořenového systému kukuřice a řepky ve vztahu ke zpracování půdy, struktuře porostu a hnojení. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 11-12, s. 91-95. ISSN: 1801-7673.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv rozdílné šířky řádků na biometrické parametry porostů ozimé řepky. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 7, s. 74-77. ISSN: 1801-7673.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – GEMERLOVÁ, M. Produkce nadzemní biomasy silážní kukuřice v závislosti na šířce řádků. Úroda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 26-29. ISSN: 0139-6013.

PIVEC, J. – BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – CHYBA, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stok vody po rostlinách v porostech kukuřice. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 80-81. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – PIVEC, J. Pěstování kukuřice technologií strip tillage v podmínkách České republiky. Úroda, 2014, roč. 62, č. 12, s. 36-38. ISSN: 0139-6013.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Variabilita biometrických parametrů rostlin a výnos ozimé řepky. 2014, In: Sborník 31. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 19.-20.11.2014, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 107-111. ISBN: 978-80-87065-57-0.

JURSÍK, M. – KROULÍK, M. Zavlažovací rám pro simulaci dešťových srážek při sledování vertikálního pohybu herbicidů v půdě v polních podmínkách. Uřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68, Praha 6, www.upv.cz. 24859. 28.01.2013.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – CHYBA, J. Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích během sklizně pícnin., Agricultural machines field trafficking intensity for harvest of forage crops., forage crops, soil compaction, trafficking, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Specializovaná mapa 3, Mapa zpracována v aplikaci GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná včetně legend a komentářů, Podklady pro opatření, která vedou k omezování degradace půdy. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit,Těšnov 17, 117 01, Praha 1, 25.04.2013, 23403/3/2013-MZE-17221

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – LEV, J. – KUMHÁLA, F. Influence of soil cultivation and farm machinery passes on water preferential flow using brilliant blue dye tracer. Agronomy Research, 2013, roč. 11, č. 1, s. 25-30. ISSN: 1406-894X.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – VÍTEK, P. – KUMHÁLA, F. Proposals for field work rides and their optimization according to shape of land . In Engineering For Rural Development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: , 2013. s. 111-114.

RYBKA, A. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. – HONZÍK, I. Vliv sklonu dna zásobní skříně na sypný úhel osiv. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 196-199. ISSN: 1802-2391.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy., Agricultural machines field trafficking intensity for plowing technology and the risk of undesirable soil compaction., Ploughing, soil compaction, passes, deeper loosening, , 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Specializovaná mapa 1, Mapa zpracována v aplikaci GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná včetně legend a komentářů, Podklady pro opatření, která vedou k omezování degradace půdy. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit,Těšnov 17, 117 01, Praha 1, 25.04.2013, 23403/1/2013-MZE-17221

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění půdoochranných technologií a postupy hospodaření na půdě umožňující snížení intenzity přejezdů., Agricultural machines field trafficking intensity for conservation technologies and management practices allowing the reduction of the level of passes., Conservation tillage, soil compaction, CTF, passes., 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Specializovaná mapa 2, Mapa zpracována v aplikaci GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná včetně legend a komentářů, Podklady pro opatření, která vedou k omezování degradace půdy. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit,Těšnov 17, 117 01, Praha 1, 25.04.2013, 23403/2/2013-MZE-17221

HOLPP, M. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – ANKEN, T. – SAUTER, M. – HENSEN, O. Large-scale field evaluation of driving performance and ergonomic effects of satellite-based guidance systems. Biosystems Engineering, 2013, roč. 116, č. 2, s. 190-197. ISSN: 1537-5110.

KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – CHYBA, J. Possibilities of environment and soil protection by means of gps navigation used in agricultural machinery. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 364-367.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Impact of land crossing on soil physical properties. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 273-276.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. Bubnová spádová brzda. Úřad průmyslového vlastnictví (www.upv.cz). 25854. 12.09.2013.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – NOVÁK, P. YIELD MONITORING SYSTEM FOR HAY AND STRAW. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 413-416.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Hodnocení vlivu přejezdů mechanizace na utužení půdy. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 147-150. ISSN: 1802-2391.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. Post harvest straw management as a decisive parameter for final yield of crops. In Engineering for rural development 23.05.2013, Jelgava. Jelgava 2013: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 190-193.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – PIVEC, J. – GEMERLOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv struktrury porostů kukuřice seté na distribuci srážek. 2013, In: Sborník příspěvků z konference Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013, Praha - Ruzyně 13.-14.2.2013, s. 310-313. ISBN: 978-80-7427-131-1.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Faktory ovlivňující časovou stabilitu mrtvého mulče v systémech půdoochranného zpracování půdy. 2013, Agromanuál, roč. 8., č. 8., s. 72-74. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – FUKSA, P. – PROCHÁZKA, L. – GEMERLOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Produkce biomasy čiroku a kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 6, s. 100-103. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – GEMERLOVÁ, M. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Distribuce srážek v porostech kukuřice seté. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 5, s. 87-89. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – GEMERLOVÁ, M. – KROULÍK, M. – ŠINDELÁŘ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pásové zpracování půdy ke kukuřici seté. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 3, s. 104-108. ISSN: 1801-7673.

GEMERLOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Eliminují užší řádky rizika vzniku vodní eroze v porostech kukuřice seté? . 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 2, s. 72-74. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv šířky řádků ozimé řepky na hodnoty kapkové eroze, rozvoj kořenového systému a na výnosové parametry porostu. 2013, In: Sborník 30. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 20.-21.11.2013, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 152-158. ISBN: 978-80-87065-50-1.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. Variabilita půdního profilu při diferencovaném zpracování půdy. Mechanizace zemědělství, 2013, roč. 63, č. 5, s. 64-66. ISSN: 0373-6776.

CHALOUPSKÝ, R. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – JURSÍK, M. Podtyp: Výzkumná zpráva; 11th Field Robot 2013 in Prague. 2013, http://www.youtube.com/watch?v=P4ZxAtpPmHk.

KUMHÁLA, F. – GUTU, D. – HŮLA, J. – CHYBA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – VLÁŠKOVÁ, M. Technologie řízených přejezdů po pozemcích., Controlled Traffic Farming Technology, soil tillage, soil compaction, control traffic farming, soil physical properties., 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-213-2425-1, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. ISBN 978-80-213-2425-1. Subjekt: Ing. Zdeněk Kvíz – soukromě hospodařící rolník, IČ: 43172911. 18.12.2013. František Kumhála, ČZU v Praze, TF, KZS, Kamýcká 129, 165 21, Praha 6, kumhala@tf.czu.cz , Snížení energetické náročnosti zpracování půdy, dosahování stabilnějších nebo vyšších výnosů, úspora nákladů vynaložených na nápravná opatření technogenním zhutněním degradované půdy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor rostlinných komodit MZe Praha, 19.12.2013, 84036/2013-MZE-17221

KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. – GUTU, D. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – CHYBA, J. Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105/1., Contract for the application of validated technology no QH92105/1, soil tillage, soil compaction, control traffic farming, soil infiltration capacity, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Poloprovoz, Technologie k projektu QH92105, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra zemědělských strojů, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105/1 se Zemědělskou akciovou společností Podchotucí, a.s., IČ: 61672343, uzavřená dne 19.12.2013, Snížení energetické náročnosti zpracování půdy, dosahování stabilnějších nebo vyšších výnosů, úspora nákladů vynaložených na nápravná opatření technogenním zhutněním degradované půdy, ekologické přínosy., Česká zemědělská univerzita v Praze se sídlem Kamýcká 169, 165 21 Praha 6 – Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. Utilization of GPS guidance systems in controlled traffic farming . In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 10-14.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – PRONITSYN, D. Když v zemědělství pracují roboti. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 5, s. 46-49. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – PETRÁSEK, S. – NOVÁK, P. – PRONITSYN, D. Bezpilotní prostředky pro sledování stavu zemědělské krajiny. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 5, s. 56-58. ISSN: 0373-6776.

HŮLA, J. – KROULÍK, M. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Vlastnosti osiv významné pro funkci secích strojů. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 223-227. ISSN: 1802-2391.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. SATELITNÍ NAVIGACE V ZEMĚDĚLSVÍ Z HLEDISKA PŘÍNOSU PRO ZPŘESNĚNÍ NAVAZOVÁNÍ ZÁBĚRŮ STROJNÍCH SOUPRAV. ..., 2012, roč. 6, č. 5, s. 152-156.

MAŠEK, J. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. – KROULÍK, M. Technologie zpracování půdy a jejich vliv na půdní vlastnosti. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 82-86. ISSN: 0373-6776.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. Vliv přejezdů a technologie zpracování půdy na infiltrační schopnost půdy. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 244-248. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – KROULÍK, M. TVORBA MODELU PRO MODELOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ STROJŮ. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 218-222. ISSN: 1802-2391.

KROULÍK, M. – KOVAŘÍČEK, P. – BRANT, V. – PROCHÁZKA, L. Vliv stupňovaného dávkování kompostu a technologie zpracování na infiltrační vlastnosti půdy. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 258-263. ISSN: 1802-2391.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Eliminace vodní eroze – půdoochranné technologie. 2012, Farmář, roč. 18, č. 1, s. 24-26. ISSN: 1210-9789.

BRANT, V. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – PROCHÁZKA, L. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (7) - Kapková eroze v porostech čiroku obecného. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 7, s. 74-75. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – PROCHÁZKA, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. Vliv půdoochranných technologií na stabilitu půdních agregátů. Úroda, 2012, roč. 60, č. 7, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – KURUC, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of agriculture machinery crossing and soil treatment technologies on soil bulk density and water infiltration rate. 2012, UCOLIS 2012 University Conference in Life Sciences 28.November 2012 ISBN 978-80-213-2336-0 .

GEMERLOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Eliminace kapkové eroze v porostech kukuřice seté. 2012, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2012, s. 11-16. ISBN: 978-80-213-2344-5.

ZÁBRANSKÝ, P. – GEMERLOVÁ, M. – BRANT, V. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv šířky řádků na produkci nadzemní biomasy kukuřice seté (Zea Mays). 2012, In: Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, ČZU v Praze, 5.12.2012, s. 94-99. ISBN: 978-80-213-2344-5.

HOLEC, J. – MIKULKA, J. – KROULÍK, M. – TYŠER, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stane se klejicha hedvábná významným plevelem v ČR?. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 28-29. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – KROULÍK, M. Pásové zpracování půdy (strip-tillage). Úroda, 2012, roč. 60, č. 5, s. 24-27. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – FUKSA, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. Pěstování kukuřice s použitím mulče – 1. část. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 25-25. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – FUKSA, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. Pěstování kukuřice s použitím mulče - dokončení. ..., 2012, roč. 60, č. 5, s. 19-21.

KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – MISIEWICZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Benefits of GPS agricultural guidance for sustainable agriculture.. 2012, Speciání číslo časopisu agrociencia Uruguay, vydané u příležitosti konání ISTRO konference. Článek se zabývá problematikou eliminace rizik degradace půdního prostředí..

KOVAŘÍČEK, P. – ABRHAM, Z. – HŮLA, J. – PLÍVA, P. – VLÁŠKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. Technologie a ekonomika zvyšování protierozní odolnosti půdy zapravením organické hmoty, Technologies and Economic Balance of Increasing of Soil Resistance Against Erosion by Incorporation of Organic Matter into Soil, water infiltration into the soil; soil water accumulation; hydro-physical properties of soil; organic matter; compost, 2012, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, QH82191/03/2012, č.j. 226810/2012-MZE-17221, Na ploše pravidelně hnojené kompostem odhadujeme 50% snížení splavení zeminy z ornice. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, Odbor rostlinných komodit Mze Praha, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, 11.12.2012,

KROULÍK, M. – SLEJŠKA, A. – KOKOŠKOVÁ, D. – VENCLOVÁ, V. Herbicides, Theory and Applications. Indie: Intech, 2011. 610s. ISBN 978-953-307-975-2. Soil Electrical Conductivity as One Possible Tool for Predicting of Cirsium Arvense Infestation Occurrence, s. 145-160.

KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – LOCH, T. Procedures of soil farming allowing reduction of compaction. Precision Agriculture, 2011, roč. 12, č 3, s. 317-333. ISSN: 1385-2256.

KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. Přínosy navigačních systémů zemědělských strojů ke snížení zátěže obsluhy. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 241-246. ISSN: 0373-6776.

HŮLA, J. – GUTU, D. – KOVAŘÍČEK, P. – STANĚK, L. – KROULÍK, M. Odolnost půdy vůči zhutňování při řízených přejezdech strojů . Agritech Science, 2011, roč. 5, č 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – HŮLA, J. – PROCHÁZKA, P. HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 141-147. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – DLOUHÝ, M. – ROUBÍČEK, J. – ROUBÍČEK, T. EDURO MAXI HD – Hardware and software for field robot . Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č zvláštní vydání, s. 201-205. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – JOŠT, B. – PROŠEK, V. Sensors connection for yield determination on round balers with variable chamber. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2011, roč. 57, č 2, s. 51-55. ISSN: 1212-9151.

KUMHÁLOVÁ, J. – KUMHÁLA, F. – KROULÍK, M. – MATĚJKOVÁ, Š. The impact of topography on soil properties and yield and the effects of weather conditions. Precision Agriculture, 2011, roč. 12, č 6, s. 813-830. ISSN: 1385-2256.

CHYBA, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VLIV POHYBU ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ PO POZEMCÍCH NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŮDY. 2011. NÁZEV KONFERENCE: XIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MLADÝCH 2011 DATUM KONÁNÍ: 19.-20. ZAŘÍ 2011 VYDAVATEL: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, TECHNICKÁ FAKULTA ISBN 978-80-213-2194-6 POČET STRAN: 6 STRANA OD: 55 STRANA DO: 60.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – HOLEC, J. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Uplatnění pásového zpracování půdy v porostech silážní kukuřice. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 3, s. 76-79. ISSN 1801-7673.

BRANT, V. – PROCHÁZKA, L. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. Eliminace kapkové eroze v porostech kukuřice. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č. 5, s. 24-26. ISSN: 0373-6776.

ČERNÝ, J. – BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – VAŠÁK, F. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hnojení na vyplavování dusíku z půdy. 2011. Název sborníku: Racionální použití hnojiv Str. od: 84 Str. do: 87 Název nakladatele: ČZU v Praze Datum zahájení: 30.11.2011 Místo vydání: ČZU v Praze Kód ISBN: 978-80-213-2224-0 Typ akce: celostátní.

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – PIVEC, J. – KROULÍK, M. – PROCHÁZKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnoty kapkové eroze v porostech Zea mays a Sorghum bicolor. 2011. In: Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. Sborník příspěvků z odborného semináře, 7.12.2011, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, s. 70-75. ISBN 978-80-213-2239-4.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Eliminace vodní eroze - obecné principy. 2011. Farmář, roč. 17, č. 12, s. 21-23. ISSN 1210-9789.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. – KOVAŘÍČEK, P. Evaluation of surface water runoff and soil loses in the cultivation maize crops. In The Fifth International Scientific Conference Rural Development in Global Changes 2011, Vol 5, Book 1 24.11.2011, Akademija, Kaunas District, Lithuania. Akademija, Kaunas District, Lithuania: Aleksandras Stulginskij University, 2011. s. 405-411.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. – KVÍZ, Z. Crop residue management by different soil tillage. In The 5th International scientific Conference Rural Development 2011 24.11.2011, Akademija, Lithuania. Akademija: ASU, 2011. s. 373-378.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – PROŠEK, V. THE YIELD DETERMINATION OF FORAGE CROPS BY ROUND BALERS’ PRESSING. In 10th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: LUA Jelgava, 2011. s. 47-50.

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – KROULÍK, M. Capacitive sensor for chopped maize throughput measurement. Computers and Electronics in Agriculture, 2010, roč. 70, č. 1, s. 234 - 238. ISSN: 0168-1699.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. – JOŠT, B. – PROCHÁZKA, P. Zjišťování výnosu slámy u svinovacích lisů s variabilní lisovací komorou. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 5, s. 46 - 48. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. – HONZÍK, I. Omezení četnosti přejezdů mechanizačních prostředků po pozemcích . Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 5, s. 54 - 57. ISSN: 0373-6776.

KOVAŘÍČEK, P. – MAREŠOVÁ, K. – KROULÍK, M. – HŮLA, J. Využití hrůbkování při pěstování širokořádkových plodin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 3, s. 91-96. ISSN: 1210-3306.

HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – KROULÍK, M. Vsakování vody do půdy a povrchový odtok vody u širokořádkových plodin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 1, s. 22-26. ISSN: 1210-3306.

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. Metody pro hodnocení kvality zpracování půdy.. Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 8, s. 60 - 64. ISSN: 0373-6776.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. Controlled traffic farming. In 9th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 27.52010, Jelgava. Jelgava: LUA Latvia, 2010. s. 37 - 41.

PROCHÁZKOVÁ, B. – BADALÍKOVÁ, B. – DRYŠLOVÁ, T. – HORÁČEK, J. – JAVŮREK, M. – KOVAŘÍČEK, P. – KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – SMUTNÝ, V. – TIPPL, M. – WINKLER, J. – HŮLA, J. Dopad netradičních technologií zpracování půdy na půdní prostředí, Impact of unconventional technologies of soil cultivation on soil environment, soil tillage; minimalization technologies; properties of soil, 2010, GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Hůla J. a kol., Číslo osvědčení: 04/2010, Snížení spotřeby nafty při zpracování půdy o 15 %., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 13.10.2010,

KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – PROŠEK, V. – JOŠT, B. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zjišťování výnosu slámy u svinovacích lisů s variabilní lisovací komorou. 2010. ISBN: 978-80-552-0380-5; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Počet stran: 4; Název nakladatele: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Konference: TECHNOFÓRUM 2010 Advances in research of agricultural and environmental engineering; Datum zahájení: 13.7.2010; Strana od: 134; Strana do: 137.

PROCHÁZKA, P. – KVÍZ, Z. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); OBSERVATION OF FIELD AND CROP CONDITIONS BY MEANS OF AN UNMANNED AIRCRAFT MODEL . 2010. ISBN: 978-80-552-0380-5; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Počet stran: 5; Název nakladatele: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ; Konference: TECHNOFÓRUM 2010 Advances in research of agricultural and environmental engineering ; Datum zahájení: 14.7.2010; Strana od: 200; Strana do: 204.

PROCHÁZKA, P. – MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sledování erozních událostí s využitím leteckého snímkování. 2010. ISBN: ISBN 978-80-552-0441-3; ISSN: N; Místo vydání: Nitra; Počet stran: 5; Název nakladatele: SPU Nitra; Konference: XII. medzinárodná vedecká konferencia mladých 2010; Datum zahájení: 15.10.2010; Strana od: 177; Strana do: 181.

KROULÍK, M. – KUMHÁLOVÁ, J. – KVÍZ, Z. – ZLÍNSKÝ, M. – MIMRA, M. – PROŠEK, V. Spatial Variability and Pattern of Selected Properties of Agricultural Soils in the Czech Republic Measured by Indirect Proximal and Remote Sensing. In Proximal Soil Sensing 5.22008, Sydney. Netherlands: Springer Netherlands, 2010. s. 397 - 409.

Možnosti sběru dat s využitím elektroniky traktorů. - Ing. Milan Kroulík, Ph.D., 2010

Sensors connection for yield determination on round balers with variable chamber. - Ing. Milan Kroulík, Ph.D., 2010

Influence of soil tillage treatment and compost application on soil properties and water infiltration - Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Jiří Mašek, Ph.D., Pavel Kovaříček (externí), 2010

KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of material moisture content changes on capacitive throughput sensor measurement accuracy. 2010. Příspěvek se zabývá vlivem měnící se vlhkosti materiálu na přesnost práce kapacitního senzoru pro měření průchodnosti rostlinných materiálů..

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – PROCHÁZKA, P. Conservation soil tillage technologies . In 4th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: CULS Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 429-433.

PROCHÁZKA, P. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – PROŠEK, V. FIELD AERIAL PHOTOGRAPHS TAKING FROM AN AIRCRAFT MODEL. In Trends in Agricultural Engineering 2010 27.10.2010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 510-512.

KOVAŘÍČEK, P. – MAREŠOVÁ, K. – KROULÍK, M. – VLÁŠKOVÁ, M. – HŮLA, J. Effect of soil loosening intensity on water runoff rate under simulated rain conditions. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Praha. Praha: Technická fakulta, ČZU v Praze, 2010. s. 329-333.

KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – HONZÍK, I. The evaluation of agricultural machines field trafficking intensity for different soil tillage technologies. Soil & Tillage Research, 2009, roč. 105, č. 1, s. 171 - 175. ISSN: 0167-1987.

POLÁK, M. – KROULÍK, M. Stanovení parametrů sušení energetických dřevin . Agritech Science, 2009, roč. 2, č. 1, s. 5 - 10. ISSN: 1802-8942.

MIMRA, M. – KROULÍK, M. Použití elektrické vodivosti pro mapování pozemků. Mechanizace zemědělství, 2009, roč. 59, č. 5, s. 38 - 40. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – LOCH, T. Pracovní postupy pro omezení zhutnění půdy a erozního ohrožení. Mechanizace zemědělství, 2009, roč. 59, č. 4, s. 52 - 55. ISSN: 0373-6776.

PIVEC, J. – BRANT, V. – NECKÁŘ, K. – KROULÍK, M. Vliv zpracování půdy na evapotranspiraci porostů ječmene. Mechanizace zemědělství, 2009, roč. 59, č. 8, s. 60 - 62. ISSN: 0373-6776.

Zapojení snímačů pro zjišťování průchodnosti píce ve svinovacím lisu s variabilní lisovací komorou - Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

Mobilní vážicí vůz pro vážení materiálu, převoz materiálu a překládku materiálu - Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

Zapojení snímačů pro zjišťování průchodnosti píce v lisu na hranolovité balíky - Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; doc. Ing. Heřmánek Petr, Ph.D., 2009

Mobilní měřicí aparatura pro zjišťování rovnoměrnosti rozmetání posklizňových zbytků při sklizni za sklízecí mlátičkou - Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D., 2009

GPS autopiloty v zemědělství - Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Honzík Ivo, 2009

PROCHÁZKA, P. – MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. – KROULÍK, M. – HŮLA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); REMOTE SENSING WITH AIRCRAFT MODEL UTILISATION. 2009. ISBN: 978-80-213-1897-7; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: NEW TRENDS IN DESIGN AND UTLISATION OF MACHINES IN AGRICULTURE, LANDSCAPE MAINTENANCE AND ENVIRONMENT PROTECTION; Počet stran: 1; Název nakladatele: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE; Datum zahájení: 5.5.2009; Místo konání: Kostelec nad Černými lesy; typ akce: EUR; Strana od: 0; Strana do: 0.

POUŽITÍ ELEKTRICKÉ VODIVOSTI PŮDY PRO NÁVRH PRODUKČNÍCH ZÓN - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Prošek Václav, 2009

Benefit of controlled traffic farming - Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František, 2009

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – HONZÍK, I. – KVÍZ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Utilization of machines passagesmonitoring across plots for measures proposal regarding soil protection from compaction. 2009, ISBN: 978-975F-483-823-7; ISSN: N; Místo vydání: Turecko; Název sboníku: International Soil Tillage Research Organisation 18th Triennial Conference; Počet stran: 1; Název nakladatele: Ege University; Datum zahájení: 15.6.2009; Místo konání: Izmir, Turecko; typ akce: WRD; Strana od: 0; Strana do: 0.

Pracovní postupy pro omezení nežádoucího zhutnění půdy - Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; prof. Ing. Hůla Josef, CSc.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Loch Tomáš; Ing. Zlínský Martin, 2009

Procedures of soil farming allowing to reduce compaction - Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Kvíz Zdeněk, Ph.D.; Ing. Loch Tomáš; Prošek Václav, 2009

VLIV APLIKACE KOMPOSTU NA NĚKTERÉ VLASTNOSTI PŮDY - Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2009

Hodnocení zhutnění půdy na různých částech pozemku - prof. Ing. Hůla Josef, CSc.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Matouš Jan, 2009

Vliv opakovaných přejezdů po půdě na stupeň zhutnění půdy - Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Kovaříček Pavel, 2009

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. – HONZÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení intenzity zatížení půdy pneumatikami zemědělských strojů. 2009, ISBN: 978-80-213-1993-6; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: GPS autopiloty v zemědělství; Počet stran: 1; Název nakladatele: TF ČZU Praha; Datum zahájení: 22.10.2009; Místo konání: ČZU v Praze; typ akce: CST; Strana od: 0; Strana do: 0.

HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – KROULÍK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv opakovaných přejezdů po půdě na stupeň zhutnění půdy. 2009, ISBN: 978-80-213-1993-6; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: GPS autopiloty v zemědělství; Počet stran: 1; Název nakladatele: ČZU v Praze; Datum zahájení: 22.10.2009; Místo konání: Praha; typ akce: CST; Strana od: 0; Strana do: 0.

Evapotranspirational demands of cereal crops in the areas with shortage of precipitation - Ing. Brant Václav, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2009

Vliv půdoochranného zpracování půdy na produkci biomasy silážní kukuřice - Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Dr. Ing. Pivec Jan; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Bc. Procházka Luděk, 2009

 
page foot