| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

ČZU WhitePages

Úvod Lidé na ČZU Předměty Útvary Projekty Akce
Vizualizace (b)

Lidé na ČZU

Abecední seznam

prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (2130)

Kontakty
  • E-mail:
  • ČZU Linka:
    • +420 22438 3123
  • Kancelář:
:: Konzultační hodiny ::
Kód předmětu Název předmětu
Citace

BROŽ, P. – HŮLA, J. – NOVÁK, P.Effect of stand establishment technology on tillage erosion. 2020, .

NOVÁK, P. – **KOVAŘÍČEK, P. – HŮLA, J. – BUŘIČ, M. Surface water runoff of different tillage technologies for maize. Agronomy Research, 2019, roč. 17, č. 3, s. 754-760. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, P. – HŮLA, J.; idPublikace = 76480; Název: Translocation of Soil Particles during Secondary Soil Tillage along Contour Lines-- Neexistuje podtyp publikace --

GUTU, D. – HŮLA, J. – NOVÁK, P. – KOVÁŘ, S. INFLUENCE OF CONTROLLED FIELD TRAFFIC ON SOIL QUALITY INDICATORS. In 17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 23.05.2018, Jelgava Latvia . Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies , 2018. s. 234-239.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – BRANT, V. Field trajectories proposals as a tool for increasing work efficiency and sustainable land management . Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 4, s. 1752-1761. ISSN: 1406-894X.

BUŘIČ, M. – NOVÁK, P. – HŮLA, J. Effect of PTO- driven tillage machines on soil particles transfer. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 4, s. 1607-1614. ISSN: 1406-894X.

NOVÁK, P. – HŮLA, J. The influence of sloping land on soil particle translocation during secondary tillage . Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 3, s. 799-805. ISSN: 1406-894X.

HŮLA, J. – MAŠEK, J. – NOVÁK, P. Zpracování půdy po plodinách sklízených v letním období. Mechanizace zemědělství, 2017, roč. 67, č. 8, s. 36-38. ISSN: 0373-6776.

HŮLA, J. – KROULÍK, M. – HONZÍK, I. Critical velocity of solid mineral fertilizers in a vertical upward airstream and repose angle. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1613-1620. ISSN: 1406-894X.

HŮLA, J. – NOVÁK, P. – KUMHÁLOVÁ, J. Impact of secondary soil tillage technology on soil particle displacement on sloping fields in central bohemia region. In 16th International Scientific Conference Engineering for Rural Development 24.05.2017, Jelgava, Latvia. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture, 2017. s. 767-771.

NOVÁK, P. – HŮLA, J. Translocation of the upper soil layer in multiple operations of seedbed preparation . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. Special issue, s. 46-52. ISSN: 1212-9151.

HŮLA, J. – NOVÁK, P. Translocation of soil particles during primary soil tillage. Agronomy Research, 2016, roč. Vol. 14, č. No. 2, s. 392-399. ISSN: 1406-894X.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Příprava seťového lože a nové technologie zakládání porostů. Mechanizace zemědělství, 2016, roč. 66, č. 2, s. 72-77. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Seed passage speed through short vertical delivery tubes at precise seeding. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. 2, s. 442-449. ISSN: 1406-894X.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Pneumatic conveying characteristics of seeds. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 2, s. 56-63. ISSN: 1212-9151.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. Impact of soil tillage technology on erosion parameters in central Bohemia region. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 1139-1144.

HŮLA, J. – NOVÁK, P. EVALUATION OF SOIL TILLAGE TECHNOLOGIES IN TERMS OF SOIL PARTICLES TRANSFER. In 15th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 25.05.2016, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2016. s. 812-816.

NOVÁK, P. – HŮLA, J. – KUMHÁLOVÁ, J. TRANSLOCATION OF SOI L PARTICLES AT DIFFERENT SPEED OF TILLERS . In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, TAE 2016 07.09.2016, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 433-437.

GUTU, D. – HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – NOVÁK, P. The influence of a system with permanent traffic lanes on physical properties of soil, soil tillage quality and surface water runoff. Agronomy Research, 2015, roč. Vol. 13, č. No. 1, s. 63-72. ISSN: 1406-894X.

GUTU, D. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Evaluation of Soil Physical Properties in System with Permanent Traffic Lanes Practised in 10 ha Field. 2015, Článek byl publikován v časopise "Acta Technologica Agriculturae" 3/2015.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – BENEŠ, L. – KUMHÁLOVÁ, J. Soil tillage focusing on the reduction of water erosion of soil in the cultivation of selected field crops. In 7th International Scientific Conference on Rural Development - Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress 19.11.2015, Kaunas, Lithuania. Kaunas, Lithuania : Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, 2015. s. 0-0.

HŮLA, J. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rychlost průletu osiva v hadicových semenovodech. 2014, Sborník z mezinárodní vědecké konference Nové trendy v návrhu a využití strojů v agropotravinářském komplexu a odpadovém hospodářství. Zvláštní vydání časopisu Komunální technika. Místo a datum konání konference: Praha, 28.-30.4.2014. Počet stran: 4 Strana od 114 Strana do 117 ISSN 1802-2391.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – CHYBA, J. Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích během sklizně pícnin., Agricultural machines field trafficking intensity for harvest of forage crops., forage crops, soil compaction, trafficking, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Specializovaná mapa 3, Mapa zpracována v aplikaci GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná včetně legend a komentářů, Podklady pro opatření, která vedou k omezování degradace půdy. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit,Těšnov 17, 117 01, Praha 1, 25.04.2013, 23403/3/2013-MZE-17221

NOVÁK, P. – HŮLA, J. – MAŠEK, J. – KUMHÁLA, F. Ohradová mikroparcela pro měření povrchového odtoku a smyvu půdy. Úřad průmyslového vlastnictví. 25400. 20.05.2013.

RYBKA, A. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. – HONZÍK, I. Vliv sklonu dna zásobní skříně na sypný úhel osiv. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 196-199. ISSN: 1802-2391.

VÍTEK, P. – HŮLA, J. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Parametry proudění vzduchu v hadicových semenovodech. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 249-252.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy., Agricultural machines field trafficking intensity for plowing technology and the risk of undesirable soil compaction., Ploughing, soil compaction, passes, deeper loosening, , 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Specializovaná mapa 1, Mapa zpracována v aplikaci GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná včetně legend a komentářů, Podklady pro opatření, která vedou k omezování degradace půdy. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit,Těšnov 17, 117 01, Praha 1, 25.04.2013, 23403/1/2013-MZE-17221

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění půdoochranných technologií a postupy hospodaření na půdě umožňující snížení intenzity přejezdů., Agricultural machines field trafficking intensity for conservation technologies and management practices allowing the reduction of the level of passes., Conservation tillage, soil compaction, CTF, passes., 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Specializovaná mapa 2, Mapa zpracována v aplikaci GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná včetně legend a komentářů, Podklady pro opatření, která vedou k omezování degradace půdy. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit,Těšnov 17, 117 01, Praha 1, 25.04.2013, 23403/2/2013-MZE-17221

VÍTEK, P. – HŮLA, J. – RYBKA, A. Speed of seed passage through delivery tubes. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 642-645.

GUTU, D. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – KOVAŘÍČEK, P. The influence of traffic in permanent traffic lanes on soil compaction parameters. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 186-190.

KUMHÁLA, F. – GUTU, D. – HŮLA, J. – CHYBA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – MAŠEK, J. – VLÁŠKOVÁ, M. Technologie řízených přejezdů po pozemcích., Controlled Traffic Farming Technology, soil tillage, soil compaction, control traffic farming, soil physical properties., 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-213-2425-1, Smlouva o uplatnění certifikované metodiky č. ISBN 978-80-213-2425-1. Subjekt: Ing. Zdeněk Kvíz – soukromě hospodařící rolník, IČ: 43172911. 18.12.2013. František Kumhála, ČZU v Praze, TF, KZS, Kamýcká 129, 165 21, Praha 6, kumhala@tf.czu.cz , Snížení energetické náročnosti zpracování půdy, dosahování stabilnějších nebo vyšších výnosů, úspora nákladů vynaložených na nápravná opatření technogenním zhutněním degradované půdy., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor rostlinných komodit MZe Praha, 19.12.2013, 84036/2013-MZE-17221

KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. – GUTU, D. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. – KVÍZ, Z. – CHYBA, J. Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105/1., Contract for the application of validated technology no QH92105/1, soil tillage, soil compaction, control traffic farming, soil infiltration capacity, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Poloprovoz, Technologie k projektu QH92105, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra zemědělských strojů, Smlouva o uplatnění ověřené technologie č. QH92105/1 se Zemědělskou akciovou společností Podchotucí, a.s., IČ: 61672343, uzavřená dne 19.12.2013, Snížení energetické náročnosti zpracování půdy, dosahování stabilnějších nebo vyšších výnosů, úspora nákladů vynaložených na nápravná opatření technogenním zhutněním degradované půdy, ekologické přínosy., Česká zemědělská univerzita v Praze se sídlem Kamýcká 169, 165 21 Praha 6 – Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – PETRÁSEK, S. ASPECTS OF GROWING WIDE-ROW CROPS ON THE SLOPES. In 12th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2013 23.05.2013, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2013. s. 203-207.

NOVÁK, P. – KOVAŘÍČEK, P. – HŮLA, J. – VLÁŠKOVÁ, M. ZPRACOVÁNÍ PŮDY Z HLEDISKA POVRCHOVÉHO ODTOKU VODY . Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 337-340. ISSN: 1802-2391.

HŮLA, J. – KROULÍK, M. – RYBKA, A. – HONZÍK, I. Vlastnosti osiv významné pro funkci secích strojů. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5, s. 223-227. ISSN: 1802-2391.

NOVÁK, P. – HŮLA, J. – MAŠEK, J. Propustnost půdy pro vodu v období po sklizni plodin. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 8, s. 62-65. ISSN: 0373-6776.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. METHODS OF CROP STAND ESTABLISHMENT IN TERMS OF RESISTANCE TO WATER EROSION. In 11th international scientific conference engineering for rural development 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: LLU Jelgava, 2012. s. 179-183.

NOVÁK, P. – KOVAŘÍČEK, P. – HŮLA, J. – VLÁŠKOVÁ, M. Protierozní odolnost půdy při pěstování kukuřice. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č. 2, s. 24 - 27. ISSN: 0373-6776.

KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – LOCH, T. Procedures of soil farming allowing reduction of compaction. Precision Agriculture, 2011, roč. 12, č 3, s. 317-333. ISSN: 1385-2256.

PROCHÁZKA, P. – HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. – STANĚK, L. HODNOCENÍ KVALITY PRÁCE SECÍHO STROJE PRO RŮZNÉ ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ PŮDY A ZALOŽENÍ POROSTU. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č zvláštní vydání, s. 286-290. ISSN: 0373-6776.

HŮLA, J. – GUTU, D. – KOVAŘÍČEK, P. – STANĚK, L. – KROULÍK, M. Odolnost půdy vůči zhutňování při řízených přejezdech strojů . Agritech Science, 2011, roč. 5, č 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

MAŠEK, J. – KROULÍK, M. – KVÍZ, Z. – HŮLA, J. – PROCHÁZKA, P. HODNOCENÍ KVALITY ZPRACOVÁNÍ PŮDY V ZÁVISLOSTI NA ROVNOMĚRNOSTI ROZMÍSTĚNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ PO SKLIZNI PŘEDPLODINY. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 141-147. ISSN: 0373-6776.

HŮLA, J. – NOVÁK, P. – KOVAŘÍČEK, P. – STANĚK, L. Indikátory vodní eroze půdy při pěstování kukuřice. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č Zvláštní vydání, s. 152-158. ISSN: 0373-6776.

GUTU, D. – HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – KUMHÁLA, F. – VLÁŠKOVÁ, M. Výzkum technologie řízených přejezdů po pozemcích. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č. 8, s. 46-50. ISSN: 0373-6776.

NOVÁK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – KROULÍK, M. – KOVAŘÍČEK, P. Evaluation of surface water runoff and soil loses in the cultivation maize crops. In The Fifth International Scientific Conference Rural Development in Global Changes 2011, Vol 5, Book 1 24.11.2011, Akademija, Kaunas District, Lithuania. Akademija, Kaunas District, Lithuania: Aleksandras Stulginskij University, 2011. s. 405-411.

NOVÁK, P. – KOVAŘÍČEK, P. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. MEASUREMENT OF SOIL RESISTANCE TO WATER EROSION IN THREE WAYS OF ESTABLISHING THE MAIZE CROP. In 10th international scientific conference engineering for rural development 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: LU Jelgava, 2011. s. 51-54.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – KUMHÁLA, F. – MAŠEK, J. – HONZÍK, I. Omezení četnosti přejezdů mechanizačních prostředků po pozemcích . Mechanizace zemědělství, 2010, roč. 60, č. 5, s. 54 - 57. ISSN: 0373-6776.

HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. – KROULÍK, M. Vsakování vody do půdy a povrchový odtok vody u širokořádkových plodin. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č. 1, s. 22-26. ISSN: 1210-3306.

THE EVALUATION OF SOIL INDICATORS IN DEPENDENCE ON SOIL COMPACTION BY THE CROSSING - Ing. Lukáš Staněk, Ing. Hana Hojková, Ing. Miroslav Herout, Ing. Petr Novák, prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Ing. Pavel Procházka, Ph.D., 2010

HŮLA, J. – NOVÁK, P. – PETRÁSEK, S. – KOVAŘÍČEK, P. – PROCHÁZKA, P. Povrchový odtok vody a smyv zeminy při pěstování kukuřice a ovsa setého. Agritech Science, 2010, roč. 4, č. 3, s. 1 - 5. ISSN: 1802-8942.

HŮLA, J. – KOVAŘÍČEK, P. Water infiltration into soil and surface water runoff in maize growing by three cultivation technologies. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 232-235.

NOVÁK, P. – KOVAŘÍČEK, P. – HŮLA, J. – PETRÁSEK, S. – PROCHÁZKA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení vodní eroze při pěstování polních plodin. 2010. .

PROCHÁZKA, P. – KROULÍK, M. – MAŠEK, J. – HŮLA, J. – PROŠEK, V. FIELD AERIAL PHOTOGRAPHS TAKING FROM AN AIRCRAFT MODEL. In Trends in Agricultural Engineering 2010 27.10.2010, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague; Faculty of Engineering, 2010. s. 510-512.

KROULÍK, M. – KUMHÁLA, F. – HŮLA, J. – HONZÍK, I. The evaluation of agricultural machines field trafficking intensity for different soil tillage technologies. Soil & Tillage Research, 2009, roč. 105, č. 1, s. 171 - 175. ISSN: 0167-1987.

KROULÍK, M. – HŮLA, J. – LOCH, T. Pracovní postupy pro omezení zhutnění půdy a erozního ohrožení. Mechanizace zemědělství, 2009, roč. 59, č. 4, s. 52 - 55. ISSN: 0373-6776.

PROCHÁZKA, P. – MAŠEK, J. – HEŘMÁNEK, P. – KROULÍK, M. – HŮLA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); REMOTE SENSING WITH AIRCRAFT MODEL UTILISATION. 2009. ISBN: 978-80-213-1897-7; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: NEW TRENDS IN DESIGN AND UTLISATION OF MACHINES IN AGRICULTURE, LANDSCAPE MAINTENANCE AND ENVIRONMENT PROTECTION; Počet stran: 1; Název nakladatele: ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE; Datum zahájení: 5.5.2009; Místo konání: Kostelec nad Černými lesy; typ akce: EUR; Strana od: 0; Strana do: 0.

Pracovní postupy pro omezení nežádoucího zhutnění půdy - Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; prof. Ing. Hůla Josef, CSc.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Loch Tomáš; Ing. Zlínský Martin, 2009

Hodnocení zhutnění půdy na různých částech pozemku - prof. Ing. Hůla Josef, CSc.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Matouš Jan, 2009

 
page foot